Ιούν 24

Η λειτουργία του οργασμού μέσο κυριαρχίας και υποταγής. Μέρος 2ο

Γνωρίζοντας τόσο από την παράδοση όσο κι από το συνολικό πνεύμα και τις περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης την καταχρηστική χρήση της οργασμικής λειτουργίας, οι πατέρες της εκκλησίας διάκεινται από αρνητικό πνεύμα ως προς αυτή. Ο Ευγένιος Βούλγαρις στο μνημειώδες έργο του σελ. 431 μιλάει περί του «προγονικού μιάσματος» και λίγο πιο κάτω αναφέρεται με τον πιο υποτιμητικό τρόπο για τη συνουσία και τον τρόπο σύλληψης και τεκνογονίας: «Εις γαρ ούτος οχετός, δι’ ο ρύακος δίκην υπορρεί των ανθρώπων τοις πώπωτε γενομένοις ή και  γεννησομένοις άπασι το μοχθηρόν μίασμα, η δια σπερμογονίας  εμπαθούς τε και φιληδόνου γινομένη ρύσις, δι’ ης συλλαμβάνεται έκαστος».[1] Μετάφραση: «Δια μιας οδού, (του σπερματικού πόρου), σαν το ρυάκι ρέει στους ανθρώπους από την αρχή της δημιουργίας τους και της γέννησής τους το μοχθηρό μίασμα, η φιλήδονη εκσπερμάτιση δια της οποίας ο καθένας μας συλλαμβάνεται».

Το πρώτο φιλί ήταν καθαρό κι αγνό προερχόμενο από τα βάθη της ψυχής και της ουσίας μας σε μια Φύση ειρηνική και παραδεισένια όπου δεν ίσχυε το «θάνατός σου ζωή μου».

Όμοια με την άποψη του Βούλγαρη το  όλο πνεύμα των Ορθόδοξων πατέρων στο ίδιο μήκος κύματος κινείται.

Προβλέποντας ο Θεός την επερχόμενη μέλλουσα παράβαση και ανυπακοή στις εντολές του, και την επικείμενη καταδίκη του ανθρώπινου γένους σε θάνατο, δημιούργησε τα δύο φύλα τον άνδρα και τη γυναίκα και πρόσταξε να αυξάνονται και να πληθύνονται δια της παιδοποιΐας. Τροποποίησε κατάλληλα τη διαδικασία της φυσικής αυξήσεως των μελλόντων να παραστρατήσουν ώστε αντί του μεγαλοφυούς σχεδίου δημιουργίας των αγγέλων όπου προορίζονταν για να πληθύνονται άγγελοι και άνθρωποι, από τη στιγμή της πτώσης να πολλαπλασιάζονται με τον κτηνώδη και ζωώδη (άλογο) τρόπο εμφυτεύοντας στην ανθρωπότητα τη  διαδοχή δια της συνάφειας και συνουσίας των δύο φύλων.[2]

Την ίδια γνώμη συμμερίζεται και ο Ιερώνυμος σχετίζοντας την αρχή του γάμου με την πτώση των πρωτοπλάστων.[3]

Με τους πιο πάνω πατέρες φαίνεται να συμφωνεί και ο θείος Χρυσόστομος όταν παρατηρεί ότι «μετά την παρακοή, μετά την έκπτωση εκ του παραδείσου, τα της συνουσίας αρχή λαμβάνει. Γιατί πριν την παρακοή οι πρωτόπλαστοι εμιμούνταν τον αγγελικό βίο και ουδαμού υπήρχε λόγος περί συνουσίας. Πως γινόταν τότε, ούτε στις σωματικές ανάγκες υπέκειντο, ούτε από αυτές εξαρτώνταν; Συμπεραίνουμε επομένως ότι εξ αρχής και εκ προοιμίου ίσχυε η αρχή της παρθενίας. Αλλά επειδή από τη ραθυμία υπεισήλθε η παρακοή κι έγινε η κατακλυσμιαία είσοδος όλων των δεινών που φέρνει η αμαρτία, η αρχή της παρθενίας ξέπεσε  και στη θέση της μπήκε ο νόμος της συνουσίας».[4]

Πιο μετριοπαθής και χωρίς δριμύτητα στο λόγο του είναι ο ιερός Αυγουστίνος. Δέχεται μεν ότι ο γάμος συστάθηκε στον παράδεισο μέσω της διαδικασίας της δημιουργίας και της εντολής «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε», υποστηρίζει δε ότι η σαρκική επιθυμία, η συνοδεύουσα ήδη το γενετήσιο ένστικτο, άτακτη, κι αυτή καθ’ εαυτή κακή, είναι συνέπεια της αμαρτίας, ενώ εάν οι πρωτόπλαστοι παρέμεναν στην κατάσταση της αθωότητας, οι συζυγικές αυτών σχέσεις θα διατελούσαν υπό το κράτος του λογικού και η θέληση του ζευγαριού θα κυριαρχούσε των αισθήσεων.[5]  Προφανώς οι άνθρωποι θα πολλαπλασιάζονταν με τον ίδιο τρόπο που τώρα παίρνουν αποφάσεις για καθημερινές ασχολίες της ζωής, να μαγειρέψουν, να πλυθούν, να ασκηθούν στο γυμναστήριο, κ.ά. χωρίς να συνυπάρχει το αισθησιακό, λάγνο μέρος του οργασμού.

Και δεχόμαστε ότι και στον παράδεισο ο Αδάμ δεν θα ήταν στερημένος φυσικών επιθυμιών, αλλά αυτές διατελούσαν κάτω από τον έλεγχο του λογικού και χαλιναγωγούνταν πλήρως από το πνεύμα ώστε με κανένα λόγο δεν αποτελούσαν φυσικό κακό. Μετά την παράβαση όμως οι φυσικές επιθυμίες αποχαλινώθηκαν και υπέταξαν το πνεύμα στη σάρκα και αμέσως άρχισε η σύγκρουση και η διαπάλη όπως διαβεβαιώνουν οι λόγοι της Γραφής: «Κάθε ένας από μας ερεθίζεται και ωθείται στην αμαρτία από τη δική του σαρκική επιθυμία που τον παρασύρει και με το δόλωμα της ηδονής τον ελκύει να παραβεί τον Ηθικό Νόμο· στη συνέχεια η επιθυμία του αυτή ενεργεί σαν μια πονηρή γυναίκα η οποία από την παράνομη ένωσή της με τη συγκατάθεση της θέλησης του ανθρώπου γεννάει αμαρτωλές πράξεις τη μια πίσω από την άλλη, η δε αμαρτία όταν συντελεστεί και καταστεί πλήρης κυριεύει την ψυχή και  γεννά τον θάνατο». (Επιστολή Ιακώβου, 1, 14-15). Όμοια και ο Απόστολος Παύλος γράφει: «η σαρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται αλλήλοις ώστε να μην πράττετε χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε» (Προς Γαλάτας, 5, 17).

Για τούτο καταλήγει ότι «για να αποφεύγονται οι πορνείες κάθε άνδρας να έχει την γυναίκα του και κάθε γυναίκα τον άνδρα της» (Προς Κορινθίους Α΄, 7, 2) υπονοώντας ότι η σωφροσύνη και ο αγώνας για την εγκράτεια αποτελούν θεμέλιο λίθο υπακοής στον Ηθικό Νόμο που αποσκοπεί στην προκοπή και τελειοποίηση των συζύγων.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αειπάρθενος Μαρία η οποία καθαγιάσθηκε από το προπατορικό αμάρτημα όταν «Πνεύμα Άγιον επήλθεν επ’ αυτήν κατά τον Κυρίου λόγον, ον είπεν ο άγγελος, καθαίρον αυτήν», λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ομοίως κατά τα Συμβολικά βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας η Θεοτόκος κηρύττεται υπό της εκκλησίας ότι και αυτή υπήρξε ένοχος της αρχέγονης και προπατορικής αμαρτίας, όπως όλοι οι άνθρωποι… και με τον ίδιον όπως οι άλλοι άνθρωποι τρόπο, συνελήφθη και γεννήθηκε (ετέχθη) επήλθε δε επ’ αυτή το Πνεύμα το Άγιο προ της συλλήψεως του Κυρίου, ίνα καθαρίσει ταύτην και δοχείον άξιον της σκηνώσεως του Λόγου (Ιησού Χριστού) καταστεί. Είχε δε αυτή ανάγκη καθάρσεως. [6]

 

 

[1]Ευγενίου Βουλγάρεως: Μνημειώδης έργον, σελ. 431).

[2] Γρηγορίου Νύσσης, «Περί κατασκευής του ανθρώπου», κεφ. 17, Μ. 44, σ.σ. 188-189. Δαμασκηνού, μνημ. έργ. Δ 24, Μ. 94, 1208. Αναφέρεται από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα στη ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας», Τόμος Γ΄, Εκδόσεις Αδελφότητος Ο Σωτήρ, Αθήνα 1961, σελ. 330.

[3]Ιερώνυμος (Epist. 22, 19, M.L. 22, 406).

[4]Ιωάννου Χρυσοστόμου: «Ομιλία εις την Γένεσιν 18 παργρφ. 4».

[5]De nupt. Et concupis. I, c.22, παργρφ. 24, και c. 24, παργρφ. 27, M.L. 44, 427, 428, και De Genesi at litteram IX  παργρφ. 6, 14, 16, 18, M.L. 34, 395, 398, 399.

6)Δαμασκηνού μνημ, εργ. Γ΄ , 2, Μ. 94, 985, του ιδίου, Λόγος εις το γενέσιον της Θεοτόκου 1, παργρφ. 2 Μ. 96, 664. Αναφέρεται από τον Τρεμπέλα Παναγιώτη: ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας», Τόμος Α΄ , Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων η «ΖΩΗ» Αθήνα 1959, σελ. 561.

 

 

Ιούν 23

Το 80% των ατόμων άνω των 60 ετών δεν είναι ενήμερο για τον καταρράκτη αν και τους περιμένει στη γωνία

Παρά το γεγονός ότι ο καταρράκτης αποτελεί βασική αιτία τύφλωσης, το 80% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, που είναι και η ομάδα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ελάχιστα γνωρίζει ή δεν γνωρίζει καθόλου αναφορικά με την συγκεκριμένη πάθηση, όπως αποκάλυψε η έρευνα More to See, που έγινε σε 12 χώρες, με πάνω από 5.000 συμμετέχοντες.

Καταρράκτης, η πιο συχνή αιτία τύφλωσης

Σύμφωνα με τη νέα αυτή έρευνα, μόνο το 39% των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, γνωρίζει ότι ορισμένες χειρουργικές επιλογές αντιμετώπισης του καταρράκτη μπορούν να προσφέρουν επιπλέον διόρθωση της όρασης, μειώνοντας δυνητικά την ανάγκη για γυαλιά ή φακούς επαφής μετά από την επέμβαση.

Επιπλέον, το 89% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η όραση είναι η πιο σημαντική από όλες τις αισθήσεις. Στην ερώτηση για το τι θα τους έλειπε περισσότερο αν η όραση τους γινόταν θολή, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι αυτό που θα τους έλειπε θα ήταν το διάβασμα, η τηλεόραση, η οδήγηση, η εικόνα της οικογένειας τους και τα ζωντανά χρώματα της καθημερινής ζωής.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η έρευνα, παρά τις ανησυχίες με τον βαθμό στον οποίο θα επηρέαζαν τα προβλήματα την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των συμμετεχόντων, μόνο το 43% εξ αυτών επισκέπτεται οφθαλμίατρο για οφθαλμολογική εξέταση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς θα έπρεπε να κάνουν για τον πρώιμο εντοπισμό του καταρράκτη.

Τα νέα δεδομένα για τον καταρράκτη

Ο καταρράκτης είναι η κύρια αιτία αποτρέψιμης τύφλωσης, που είναι υπεύθυνη για την απώλεια της όρασης σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Δρ. Παντελή Παπαδόπουλο, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, κάθε χρόνο γίνονται 25 εκατομμύρια χειρουργεία σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση του καταρράκτη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καταρράκτης είναι αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας γήρανσης και είναι κάτι από το οποίο κινδυνεύουμε όλοι, ειδικά μετά την ηλικία των 60 ετών. Εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται πρωτεΐνη μέσα στον φακό του ματιού σας προκαλώντας θολότητα, η οποία σταδιακά δυσκολεύει την όρασή σας.

Όπως ανέφερε η Δρ. Κωνσταντίνα Κουφαλά, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, ο καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία θεωρείται ο κυριότερος επιβαρυντικός περιβαλλοντικός παράγοντας. Ενώ τόνισε ότι η υπερβολική χρήση των κινητών και των tablet θα συμβάλλει στο μέλλον, όπως όλα δείχνουν, στην αύξηση των περιστατικών καταρράκτη.

Ενώ ο Δρ. Τρύφων Ρότσος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας συμπλήρωσε επίσης ότι τόσο η συνεχής μείωση της ηλικιακής ομάδας εμφάνισης του καταρράκτη, που σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία έχει κατέβει σε πιο παραγωγικές ηλικίες, των 50 ή και 40 ετών, καθώς και η αύξηση του διαβήτη σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξήσουν τα περιστατικά καταρράκτη σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε, ο διαβήτης συσχετίζεται με την εμφάνιση καταρράκτη και μάλιστα, μιας συγκεκριμένης μορφής καταρράκτη της λεγόμενης Christmas Tree Cataract.

Ο καταρράκτης αντιμετωπίζεται με την αφαίρεση του θολού φυσικού φακού και την αντικατάστασή του μέσω χειρουργικής επέμβασης με ενδοφθάλμιο φακό. Η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη είναι ο μόνος τρόπος αφαίρεσης του καταρράκτη για την πλήρη αποκατάσταση της όρασης. Πρόκειται για μία από τις πιο συνηθισμένες και αποτελεσματικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Στα νεότερα δεδομένα για τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη έρχονται να προστεθούν οι πολυεστιακοί φακοί που παρέχουν πλέον τη δυνατότητα στους επιστήμονες όχι μόνο να διατηρήσουν την όραση των ασθενών τους σε όλες τις αποστάσεις μετεγχειρητικά, αλλά και να τη βελτιώσουν.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ασθενείς να παρατηρούν τα συμπτώματα του καταρράκτη όπως είναι η θολή όραση, τα φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, η θολή αντίληψη των χρωμάτων, η διπλή όραση, η ευαισθησία στο φως, οι συχνές διαφορετικές μετρήσεις της όρασης τους και η δυσκολία όρασης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν διαπιστώσουν ότι έχουν εμφανίσει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα τον οφθαλμίατρο τους για ακριβή διάγνωση όπου και θα ενημερωθούν για τις επιλογές της θεραπείας.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισαν οι ομιλητές, όλοι πρέπει να θυμούνται ότι εάν μείνει χωρίς θεραπεία ο καταρράκτης μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την όραση και να προκαλέσει ακόμη και τύφλωση.

Επιστήμη

Πηγή: 

http://molonoti.gr

Υποβλήθηκε από m.t στις Παρ, 20/10/2017 – 10:39.

http://molonoti.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7/%CF%84%CE%BF-80-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-60-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7

Ιούν 22

Με τέτοιους παπάδες η Ελλάδα δεν χάνεται θα μένει αιώνια κάρφος στα μάτια των εχθρών της!

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΩ..ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΑ ΡΑΣΑ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΟΡΘΩΣΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ….Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΡΟΔΟΥ..Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΚΙ ΑΓΙΑΖΕΙ…

Με τέτοιους παπάδες η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!

Ιούν 21

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Η σπείρα των Ευρωπαίων δυναστών που μας διοικεί, κατά τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρη, επεξεργάζεται νέους τρόπους για να βουλώσει τα στόματα των ήδη καταδυναστευομένων λαών της Ευρώπης.

Διαβάστε την παρακάτω επιστολή του Dave and the open Media και ενισχεἰστε την διαδίδοντάς την και οικονομικά αν μπορείτε.

Η προηγούμενοι έκλεισαν της ΕΡΤ ο διάδοχός τους σκέπτεται το αντίθετο. Λογοκρισκία επί παντός μέσου ελεύθερης επικοινωνίας εκτός των δικών τους.

BREAKING: A key committee of the European Parliament has just passed new Draconian copyright rules that threaten the Internet as we know it.

These new rules would force websites worldwide to use automated content-filtering software to block the sharing of links, memes, and even tiny snippets of news articles on websites like Reddit and Twitter.

We need to sound the alarm to stop this attack on free expression online before it passes the full European Parliament and the European Council. And if you donate right now, your donation will be TRIPLED by a generous donor.

Will you make a donation to help stop the E.U.’s attack on the free and open Internet? All donates are TRIPLE MATCHED.

Here’s what the E.U.’s new link tax and content-filtering rules would mean for regular people: It could now be against the law to create or share memes like the one with the Kermit teacup. Rickrolling could be illegal. If you share a news article on social media, that post could be taken down.

But it’s worse than that, because the legal risk and expensive content-filtering technology that these rules require may force websites like Reddit to simply shut down.

Over 70 founders of the Internet have come out against the new rules.1 Wikipedia founder Jimmy Wales and World Wide Web inventor Tim Berners-Lee said it will turn the Internet into «a tool for the automated surveillance and control of its users.”

And these rules affect not just the European Union, but any website visited from the E.U.—meaning virtually the entire Internet.

We’re redoubling our emergency campaign to save the link and stop the E.U.’s attack on the Internet. Will you make a donation today? All donations are TRIPLE MATCHED.

BREAKING: E.U. vote threatens the Internet
Dave at OpenMedia
For the Internet,

Dave, and the whole team at OpenMedia

Footnote:
[1] Article 13 of the EU Copyright Directive Threatens the Internet: Antonio Tajani MEP

 

OpenMedia
We work to safeguard the possibilities of the open Internet, and toward informed and participatory digital policy.
This work depends on the support of people like you. Donate.
You can follow us on Twitter, and like us on Facebook.

Ιούν 21

ΗΣΙΟΔΟΣ: «ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ….. ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ».

Στο τέλος του Α΄ τόμου του βιβλίου του « Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ»[1] ο Έριχ Φρομ γράφει: Περνώντας οι γενιές τραβάνε στο χειρότερο. θα φτάσει τότε ένας καιρός, που οι άνθρωποι, σε φοβερή κατάντια, θα λατρεύουνε τη δύναμη· θα λένε πως μονάχα η δύναμη είναι δίκιο, και το αγαθό κανένας δε θα σέβεται. Στο τέλος, όταν δεν θα υπάρχει αγανάκτηση γιθα το άδικο κι ούτε ντροπή μπροστά στην αθλιότητα, ο Δίας (Dieu, o Θεός) θα τους αφανίσει όλους. Κι όμως μπορεί να γίνει κάτι· μπορεί αν οι απλοί ανθρώποι σηκωθούνε και ρίξουνε τους κυβερνήτες που τους ποδοπάτησαν… (Ελληνικός μύθος από την εποχή του σιδήρου).

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: <<Η Ελλάνια παράδοση αναφέρει τα πέντε γένη των ανθρώπων και ο Ελλάνιος φιλόσοφος ο Πλάτων, ο οποίος ήταν ένας από εμάς, μετάφερε την πληροφορία μέσα από το έργο του, ότι στο μέλλον θα εμφανισθούν δύο ακόμη θνητά γένη, το έκτον και το έβδομον, τα οποία θα συμπληρώσουν την ανθρώπινη εξέλιξη>>.

ΑΡΙΣΤΑΙΑΣ:
-Ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι» αναφέρει τα πέντε γένη των ανθρώπων το Χρυσό, το Αργυρό, το Χάλκινο, το Ηρωικό και το πέμπτο του Σιδήρου που είναι το σημερινό και για το οποίο γράφει:
-«Το πέμπτο Γένος, που είναι το χειρότερο όλων, είναι το τελευταίο γήινο γένος, γεμάτο πάθη, μαύρο και σκοτεινό… ακόμη και όταν γεράσουν οι γονείς, τα παιδιά δε θα τους τιμούν και θα τους βρίζουν με λόγια βαριά,….. οι ανόητοι, καθώς δε θα γνωρίζουν τη θεία τιμωρία… θα παίρνουν στα χέρια τους το δίκαιο κι ο ένας την πόλη του άλλου θα αφανίζει.
-Καμία τιμή δε θα έχει πια αυτός που σέβεται τον όρκο του, ούτε ο δίκαιος, ούτε ο αγαθός και περισσότερο θα τιμούν οι άνθρωποι τον κακούργο και τον υβριστή».(ΗΣΙΟΔΟΣ 169b – 192).
-Το Σιδερένιο γένος έχει απομακρυνθεί τελείως από τους θεούς και το πνεύμα και έχει αντιστρέφει την πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης.
-Ξέχασε το ηρωικό γένος και τα κατορθώματά του δεν το συγκινούν.
-Οι ήρωες αντικαταστάθηκαν από τους αντι-ήρωες της παρακμής, άτομα χωρίς πνευματική συγκρότηση, χωρίς καμία αξία και ικανότητα που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα, η οποία ευθύνεται γιατί αυτή τους εξέθρεψε και τους άφησε να ενδυναμωθούν και εντέλει να επικρατήσουν.
-Αν απεγκλωβιστεί η ανθρωπότητα από την κατάρα του υλισμού τότε μόνο θα μπορέσει να ανέλθει στα φωτεινά πεδία και μόνο τότε όσοι διασωθούν, από το σιδερένιο γένος, θα σταματήσουν την κατάπτωση και θα αναγεννηθούν.!!!

Πηγή:
Fileas Fonk
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ

Σ.γ.:Η λύση είναι μια για την Ελλάδα και όλη την ανθρωπότητα· οι απλοί, καλωσυνάτοι άνθρωποι να ενωθούν και να ξεσηκωθούν ενάντια στο 1% των δυναστών τους που εδραιωμένοι στον απεριόριστο υλικό πλούτο που διαθέτουν και εξ αυτού τον άπειρο ναρκισσισμό τους και την απατηλή ιδεατή τους εικόνα ότι ΑΥΤΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ να τους γκρεμίσουν και η καλοσύνη κι η αγάπη να επικρατήσουν επί της γης. Ή ΘΑ ΑΓΑΠΗΘΟΥΜΕ Ή ΘΑ ΧΑΘΟΥΜΕ.
Ευαγγελάτος Γεώργιος
[1] ΈΡΙΧ ΦΡΟΜ, Η Ανατομία της ανθρώπινης Καταστροφικότητας, Τόμος Α΄, Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977.

Ιούν 21

Επιστολή αναγνώστη μεστή σοφίας κι αποσπάσματα λόγων του Οσίου Παϊσίου για την ομοφυλοφιλία και τους διασεξουαλικούς

Αγαπητέ γιατρέ,

διᾶβασα την ανάρτησή σου για τον Πάπα και όσα είπε σε κάποιο σεξουαλικά κακοποιημένο από παιδικής ηλικίας ομοφυλόφιλο.

Φυσικά και διαφωνώ απόλυτα. Ο Πάπας Φραγκίσκος ανοίγει με αυτό τον τρόπο τις πόρτες για να δικαιολογείται κάθε διεστραμμένος παραφιλικός. Ο παιδόφιλος για παράδειγμα μπορεί να αιτιάται «ὁ Θεός με έκανε παιδόφιλο άρα δεν έχετε το δικαίωμα να με δικάζετε κοι δικαστές και συ κοινωνία να με ξεφτυλίζεις δημοσιεύοντας τη φωτογραφία μου στα ΜΜΕ, λες και είμαι ένας κοινός εγκληματίας. Πως μπορεί ο Θεός που αγαπά κάθε άνθρωπο να τον καταδικάζει όπως εσείς, για κάτι που ο ίδιος εμφυτεύει σαν σεξουαλική ενόρμηση μέσα του; Άρα δεν έχετε δικαίωμα να καταδικάζετε έναν παιδόφιλο,Να τον παραδίσετε σε ψυχολόγους για θεραπεία ίσως, αλλά όχι να τον στέλνετε στις φυλακές όπου θα τον τιμωρήσουν με πρωκτική συνουσία όλα τα εγκληματικά στοιχεία που βρίσκονται εκεί μέσα».

Το ίδιο φυσικά μπορεί να ισχυριστεί και ο κτηνοβάτης, και ο νεκρόφιλος, και ο εφαψίας, και ο ηδονοβλεψίας και τελειωμό δεν έχει. Ο κάθε παραφιλικός. «Ο ΘΕΟΣ ΕΤΣΙ ΜΕ ΕΠΛΑΣΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;»

Η Αγία Γραφή όμως και ο Ηθικός Νόμος είναι καταπέλτης προς όλα τα ανωτέρω που ουσιαστικά βλάπτουν τον ίδιο τον δράστη, τον πλησίον και ιδιαίτερα σκανδαλίζουν τα μικρά παιδιά. Ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει πλήρως στις επιστολές του όπως στην προς Ρωμαίους στο 1ο κεφάλαιο: «Θεός απέσυρε τη χάρη του από τους ασεβείς ανθρώπους λόγω του εγωισμού τους, δια τούτο τους παρέδωσε σε πάθη ατιμίας έτσι οι γυναίκες έγιναν λεσβίες αλλάζοντας τη φυσική σχέση και χρήση και οι άνδρες έγιναν αρσενοκοίτες…οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου είναι.»

Είναι αδιανόητο να προσπαθεί ο Πάπας Φραγκίσκος να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Έτσι όλη η κοινωνία και οι θεσμοί διαστρέφονται και οι πιστοί βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση ως προς το σωστό ή το λάθος.

Ας ακούσουμε τι λέει ένας σύγχρονος Άγιος, ο Όσιος  Παΐσιος όταν μιλάει για τους ομοφυλόφιλους!

Γέροντα, τι συμβαίνει με τους ομοφυλόφιλους; Μερικοί γιατροί λένε ότι γεννιούνται έτσι, ότι είναι δηλαδή θέμα χρωμοσωμάτων, θέμα της φύσης, άρα είναι αδύνατο αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν και επομένως άδικα τους ταλαιπωρούν, και ότι δεν έχουν ευθύνη αυτοί.

— Πα! Πα! Όχι, βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι ένα πάθος και αυτό όπως και τα άλλα πάθη.

— Δηλαδή, μπορεί να διορθωθεί ένας τέτοιος άνθρωπος;

— Πως δεν μπορεί! Μπορεί!… Αν θέλει και προσπαθήσει μπορεί να κόψει την κακιά συνήθεια… Πολύ βοηθάει να έχει κανείς έναν πραγματικό και καλό φίλο.

— Πως γίνεται κανείς ομοφυλόφιλος; Φταίει η οικογένεια;

— Αν είναι μικρό παιδάκι πιο αδύνατο, πιο συνεσταλμένο και δεν προσέξουν τις παρέες του, τότε κανένας αλήτης μπορεί να το στριμώξει με το ζόρι… έλκεται και αυτό μετά από την ηδονή και σιγά-σιγά συνηθίζει.

Απόσπασμα από το βιβλίο:
Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ:

Άγιος Παΐσιος: Μιλάει για τους ομοφυλόφιλους!

Επίσης είπε και για τους όμο και τους τρανς:

Ο σύγχρονος Άγιος απαντά στους Φαρισαίους. Διότι η Ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής και όχι κάποια δογματική αερολογία με τελετές. Ένας τρόπος ζωής που εγγυάται την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη στην πιο γνήσια και απόλυτη μορφή της και τέλος την δικαιοσύνη. Και οι πράξεις των Αγίων μαζί με την διδασκαλία του Χριστού καθορίζουν τον Ορθόδοξο βίο και όχι ο κάθε εφήμερος κλειδοκράτορας ενός ναού, όπως οι «γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές».

Αντιγράφουμε λοιπόν:

Κάποτε ένα ομοφυλόφιλος που αισθανόταν ντροπή για το πάθος του και αδιέξοδο εκ της αδυναμίας του να το ξεπεράσει, πήγε κατά θεία πρόνοια σαν έσχατη λύση να δει «κάποιον Παΐσιο» για τον οποίο άκουσε. Όταν πήγε και χωρίς να προλάβει να μιλήσει, ο Όσιος τον χαστούκισε δυνατά. Ο άνθρωπος έπεσε στα γόνατα χαμένος και αναλύθηκε σε δάκρυα απόγνωσης. Ο γέροντας μετ’ ολίγον έσκυψε, τον αγκάλιασε, τον ασπάσθηκε, τον ανασήκωσε και του είπε: «δεν σε χτύπησα για αυτό που κάνεις, αλλά για αυτό που σκέπτεσαι να κάνεις». Διότι σκεπτόταν σοβαρά την αυτοκτονία. Του εξήγησε ότι με την τραγική αυτή κατάληξη θα έχανε την ψυχή του, ενώ η οδύνη για το πάθος του θα ήταν στεφάνι και το κλειδί της εισόδου του στην αιωνιότητα.

Αυτό δίνει περίτρανα και την Ορθόδοξη στάση για τους διεμφυλικούς συμπολίτες μας, τα αγόρια που γεννιούνται σε ένα σώμα κοριτσιού και το αντίστροφο. Κάτι που εάν δεν το έχεις βιώσει στο στενό σου περιβάλλον, είναι δύσκολο να το κατανοήσεις και φυσικά δεν έχει καμμία σχέση με την επιλογή ενός ενηλίκου να έχει σχέση με ενήλικο του ιδίου φύλου. Εάν ένα νομοσχέδιο αρκούσε για να σωθεί έστω και μία ζωή από την αυτοκτονία ή την κατάθλιψη, τότε ο ο κατά βίον Ορθόδοξος και όχι ο χριστιανός της ταμπέλας, θα το ψήφιζε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πάμε και στην δεύτερη καταγεγραμμένη επαφή του Αγίου Παϊσίου για το θέμα:

Θα θέλαμε να μεταφέρουμε το διάλογο του αγίου Γέροντα Παΐσιου (1924-1994) με ένα νεαρό ομοφυλόφιλο, που αγωνιζόταν ενάντια στην ομοφυλοφιλία αλλά ένιωθε αδύναμος γι’ αυτό τον αγώνα (φυσικά ένας άθεος θα θεωρήσει πως ένας τέτοιος αγώνας ισοδυναμεί με ακρωτηριασμό του εαυτού μας, αλλά τώρα δεν απευθυνόμαστε σε άθεους, αλλά σε ορθόδοξους χριστιανούς αδελφούς μας). Ο νέος είπε στο Γέροντα ότι δε μπορούσε να σταματήσει να ζει ως ομοφυλόφιλος. Και ο Γέροντας, αφού του είπε να εξομολογηθεί, τον ρώτησε:

«Μπορείς να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από την Αγ. Γραφή;».

«Μπορώ».

«Μπορείς να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στήν Εκκλησία;».

«Μπορώ».

«Μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή;».

«Μπορώ».

«Μπορείς ένα μικρό ποσό να το δίνεις ελεημοσύνη;».

«Μπορώ».

«Μπορείς…».

«Μπορώ…» (πολλά ακόμα).

Στο τέλος του λέει: «Βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις χίλια πράγματα και δε μπορείς ένα. Κάνε εσύ τα χίλια και άφησε στο Θεό το ένα!!!».

Πηγές: https://www.pemptousia.gr/2015/01/osios-paΐsios-giati-den-itan-omofovikos-oute-ethnikistis/

 

Ιούν 20

ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στην ίδια ανθρώπινη αδυναμία βυθιζόμαστε όλοι

Ο Πάπας Φραγκίσκος ατυχώς αποδεικνύεται όχι μόνο αδιάβαστος ως προς τας Γραφάς, αλλά ούτε αλάθητος είναι.

Γενικό ξεσκόνισμα από τους δικούς μας πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες

Απορούμε, δεν υπάρχουν αυθεντικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι εμπνευσμένοι γνώστες και υπό την επίδραση έστω της καθολικής πίστης, οι οποίοι να τον συμβουλέψουν ότι η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ, η οποία έχει άμεση σχέση με τις ταυτίσεις του παιδιού με τους γονείς, και με πιθαμή κακοποίηση σε τρυφερή ηλικία, η οποία ανοίγει διαστροφικής μορφής πύλες έκφρασης της σεξουαλικότητας οι οποίες δυστυχώς θα τυραννούν και θα διαφεντεύουν το πρόσωπο και τη σεξουαλική του ορμή με βάση ένα διεστραμμένο πρότυπο και τρόπο;

Λυπούμαστε αφάνταστα. Διότι δίνει θάρρος στους δήθεν απελευθερωτές και επαναστάτες ομοφυλόφιλους να τυραννούν μέχρι σαδισμού τους φυσιολογικούς και σεξουαλικά νορμάλ εκφραζόμενους συνανθρώπους τους. Φτάνουν δε στο σημείο να περνούν την αντίληψη ότι άλλο η φυσική και άλλη η κοινωνικά επιλεγόμενη σεξουαλική ταυτότητα των νεαρών παιδιών προκαλώντας τρομερή κοινωνική σύγχυση.

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ! 

Διαβάστε τι ακριβώς είπε σε ένα σεξουαλικά κακοποιημένο θύμα που κατέληξε εξ αιτίας της πρώτης σεξουαλικής εμπειρίας που έζησε να ακολουθήσει τα παρά φύσιν μονοπάτια της πρωκτικής ομοφυλόφιλης συνουσίας:

Πάπας Φραγκίσκος: «Ο Θεός σε έκανε γκέι και σε αγαπά όπως είσαι».

Ένα εκ των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικό, ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο συνάντηση. Ήθελε να συζητήσουν για την τραγική εμπειρία που είχε βιώσει και να ρωτήσει αν όντως είναι διεστραμμένος, όπως του έλεγαν οι πάντες, μετά την καταγγελία του. Έμεινε στο Βατικανό τρεις ημέρες. Μεταξύ των όσων του είπε ο Ποντίφικας ήταν ότι «δεν πειράζει που είσαι γκέι. Ο Θεός σε έκανε γκέι. Ο Θεός σε αγαπά, έτσι όπως είσαι. Ο Πάπας σε αγαπά όπως είσαι και εσύ θα έπρεπε να αγαπάς τον εαυτό σου και να μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι«. 

Ο Juan Carlos Cruz μίλησε στο Associated Press για τη συνάντηση του με τον Πάπα Φραγκίσκο, αλλά και την κακοποίηση του από ιερέα της Χιλής. Ο Cruz υπήρξε από τους βασικούς μάρτυρες στην πιο διάσημη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από κληρικούς, στη Χιλή.

Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει ζητήσει συγχώρεση για τα σοβαρά λάθη που έκανε -για παράδειγμα, στο χειρισμό αυτού του σκανδάλου-, μέσω επιστολής προς το Συμβούλιο Επισκόπων της Χιλής. Είχε προηγηθεί, τον Γενάρη, η στήριξη του στον Χιλιανό επίσκοπο, Χουάν Μπάρος, ο οποίος κατηγορείτο για συγκάλυψη του σκανδάλου. Την περασμένη Παρασκευή όλοι οι Χιλιανοί επίσκοποι (34 στον αριθμό) έθεσαν την παραίτηση τους στη διάθεση του Πάπα Φραγκίσκου και ζήτησαν συγγνώμη.

Στα της συνάντησης με τον Cruz, του οποίου ο βιαστής είχε καταδικαστεί από το Βατικανό το 2011, τα όσα του είπε έχουν μια κάποια απόκλιση από αυτά που διδάσκει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Για την ακρίβεια, θεωρεί όπως η ομοφυλοφιλία είναι αντικειμενική διαταραχή και αντίκειται στο νόμο του Θεού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω Ποντίφικας έχει φανεί «ανοιχτός» και ανεκτικός με την ομοφυλοφιλία. Τον Ιούλιο του 2013, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ύπαρξη «gay lobby» στο Βατικανό, είχε απαντήσει «ποιος είμαι εγώ για να κρίνω;«. Με τη νέα του τοποθέτηση, ξεκαθαρίζει πως δεν πιστεύει ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι επιλογή, αλλά σεξουαλικός προσανατολισμός που καθορίζει ο Θεός.

Το Βατικανό δεν συνηθίζει να σχολιάζει επί των συναντήσεων του Πάπα και αυτό έκανε και τώρα.

http://www.msn.com/el-gr/news/world/%cf%80%ce%ac%cf%80%ce%b1%cf%82-%cf%86%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%ac-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1%ce%b9/ar-AAxADlq?li=BBqxAac&ocid=iehp

Σ.γ.:Ότι ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο και ακόμη περισσότερο τον ψυχικά και σεξουαλικά τραυματισμένο άνθρωπο, καμμία αμφιβολία δεν υπάρχει ότι Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ. Αυτές είναι επιλογές που κάθε άνθρωπος κάνει ανάλογα με τις εμπειρίες και τα πρότυπα επαναλαμβάνουμε που απομιμείται σε τρυφερή ηλικία. Και όπως συμβαίνει με κάθε αμαρτία (παράβαση) πχ. τον αλκοολισμό, το κάπνισμα, την κτηνοβασία, την παιδοφιλία, τη νεκροφιλία, την πυρομανία, τη μοιχεία, κ.λπ. καλείται να αλλάξει μυαλά και να ζητήσει συγχώρηση-κάθαρση και να παλέψει ακόμη και μέχρι πριν την ύστατη στιγμή του θανάτου του να αλλάξει το διαστροφικό του πρότυπο συμπεριφοράς. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Άλλωστε ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΔΕΝ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΟ ούτε σε τούτη ούτε στη μέλλουσα… 

Ιούν 19

ΖΗΤΩ Η ΙΑΤΡΙΚΗ, Η ΔΕΜΕΝΗ ΠΙΣΘΑΓΚΩΝΑ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΗΓΕΤΩΝ και ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!

«Δημιούργησα το AIDS για να ξεκληρίσω εσκεμμένα την ανθρωπότητα!» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποιος είπε πως όλα είναι παραμύθια όταν λέμε ότι τα πάντα γίνονται βάσει σχεδίου ! Ένα σχέδιο από κάποια αρρωστημένα μυαλά για δύο λόγους .

Ο πρώτος για την μείωση του πληθυσμού του πλανήτη όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο και ο δεύτερος για τα χρήματα !

Άραγε πόσες είναι οι αρρώστιες που εμφανίζονται φυσιολογικά κατά καιρούς, σαν επιδημίες; Ποιος μπορεί να μας επιβεβαιώσει πως δεν μας ψεκάζουν τον ιό, για να μας πωλούν μετά τα εμβόλια και τα φάρμακα;

Μήπως συμβαίνει το ίδιο, όπως τους ιούς των υπολογιστών που κατά πληοψηφία δημιουργούνται από τους ίδιους που πωλούν και τα αντιβιοτικά τους; ( antivirus )

Δείτε και φρίξτε ο Dr Robert Gallo ομολογεί: Δημιούργησα το AIDS για να ξεκληρίσω εσκεμμένα την ανθρωπότητα !
Φυσικά στο βίντεο ποιεί τον έκπληκτο και τον ανήξερο, αλλά τα ντοκουμέντα των εργασιών του άλλα αποδεικνύουν. Στον ερωτώντα δημοσιογράφο τα αρνείται όλα αλλά μια λεπτομερής επανεξέταση των εργασιών και της έρευνας που έκανε ο Ρόμπερτ Γκάλλο και οι συνεργάτες του οφείλει να κάνει μια ενσυνείδητη και τίμια ομάδα ερευνητών. Ποιος όμως θα την  χρηματοδοτήσει οι σατανοδιοικούμενες κυβερτνήσεις των καπιταλιστικών κρατών. Όχι βέβαια. Ο τυχοδιώκτης Σόρρος; Όχι βέβαια. Τότε ποιος;
Οι απλοί καλωσυνάτοι άνθρωποι, οι λαοί που συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι βρίσκονται ἐρμαια στα χέρια υπεροπτών, απανθρώπων και ανήθικων ηγετών οι οποίοι λατρεύουν τον Εωσφόρο για Θεό. Μόνοι αν η αγάπη και ο σεβασμός επικρατήσουν στις ανθρώπινες σχέσεις αυτοί θα κατρακυλίσουν σαν καρυδότσουφλα.
Πηγή:https://ellaniapili.blogspot.com/2015/06/aids.html

Ιούν 18

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Τελικά υπογράφηκε η συμφωνία που επιφέρει βαρειά εθνική ταπείνωση. Όσοι αγωνιστήκαμε να αναχαιτίσουμε την κατηφορική πορεία της χώρας μας σήμερα πονούμε και ποικίλα συναισθήματα δονούν την ύπαρξή μας. Ίσως οργή, ίσως αγανάκτηση, ίσος και πόθος τιμωρίας. Το άρθρο δεν έχει ως σκοπό να τα υποδαυλίσει, αλλά, απεναντίας, να τα τιθασεύσει ωθώντας σε περισυλλογή και αυτοκριτική. Καιρός να πάψουμε να ασχολούμαστε με τους άλλους και να θέσουμε υπό εξέταση τους εαυτούς μας.

Ποιοι είμαστε εμείς που αντιταχθήκαμε στην εκποίηση μέρους της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς; Ένα ετερόκλητο πλήθος κατά τους υπέρμαχους της εκποίησης. Και είναι αληθής η κρίση. Όμως δεν είναι και οι επικριτές μας επίσης ετερόκλητο πλήθος, όπως εδείχθη; Ας αφήσουμε τους άλλους και ας ερευνήσουμε τους εαυτούς μας.

Ποιοι αντιτάχθηκαν στην εκποίηση; 

Πιστά μέλη της Εκκλησίας με επικεφαλής μερίδα του κλήρου και όχι σύσσωμη και ομόφωνη την ιεραρχία! Πόσοι είναι οι πιστοί; Αν λάβουμε ως κριτήριο τον τακτικότατο εκκλησιασμό, δεν υπερβαίνουν το 5%. Και το κριτήριο που λάβαμε ίσως να μην είναι ασφαλές. Μήπως είναι καιρός να εγκαταλείψουμε το ιδεολόγημα περί ορθόδοξης Ελλάδος, ο λαός της οποίας είναι κατά 95% ορθόδοξος; Μήπως η κινητοποίηση για τη διατήρηση της αναγραφής του θρησκεύματος στο δελτίο ταυτότητας του «Καίσαρα» δεν απέπνεε και μεγάλη πνευματικότητα; Και τί απέγιναν τα 3.000.000 των υπογραφών, μεταξύ των οποίων και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα πρωθυπουργού της χώρας; Πόσοι άραγε γνωρίζουμε επαρκώς τα συμβαίνοντα στη διεθνή σκηνή; Πόσοι ερευνήσαμε τα αίτια της αθεΐας που κατέκλυσε τον δυτικό κόσμο, στον οποίο και εμείς ανήκουμε κατά προσφιλή έκφραση πολιτικού μας αποκληθέντος «εθνάρχη»; Ποιος από μέρους του εκκλησιαστικού και θεολογικού χώρου αντέδρασε ποτέ στην «ύβριν» αυτή; Αναλογιστήκαμε ότι αμφότερα τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία έδωσαν γέννηση στα αντίστοιχα πολιτικοκοινωνικά συστήματα, αστισμό και κομμουνισμό, είναι σπορείς της αθεΐας, το πρώτο συγκαλυμμένης κατά τρόπο άκρως υποκριτικό και το δεύτερο πολεμικής μορφής κατά της πίστεως;

Αναλογιστήκαμε, αν θα εμφανιζόταν ο κομμουνισμός, αν οι χριστιανοί ήσαν συνεπείς προς την κοινωνική διδασκαλία του Ευαγγελίου; Υπηρετήσαμε ή όχι με συνέπεια το αστικό καθεστώς συμπράττοντες με αθέους κατά των αθέων κομμουνιστών; Πόσοι γνωρίζουμε ότι κατά το 2017 το 80%του πλούτου της γης σωρεύτηκε στα χέρια του 1% των ανθρώπων του πλανήτη; Είναι αυτό ταπείνωση του ανθρώπου, του πλασθέντος κατ’ εικόνα Θεού ή όχι;

Φιλοπάτριδες. Αυτοί θεωρούν αυτονόητο ότι οφείλουν να ανήκουν στη λεγόμενη συντηρητική παράταξη, που προασπίζεται τα ιδανικά της φυλής. (Οι πολιτικοί όροι ουδόλως με εκφράζουν. Τους  χρησιμοποιώ για να γίνω κατανοητός). Άραγε αναρωτήθηκαν ποτέ μήπως και οι προασκήσαντες την εξουσία μας οδήγησαν σε εθνικές ταπεινώσεις; Όταν ο καημένος ο Μακρυγιάννης επισημαίνει ότι «άλλος το ήθελεν αγγλικόν, άλλος ρούσικον και άλλος γαλλικόν» δεν επισημαίνει τη διαρκή εθνική ταπείνωση, καθώς οι πολιτικοί μας είχαν καταστεί έρμαια των ισχυρών της εποχής; Και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, που από το 1864 όλοι το ήθελαν μόνο αγγλικόν και από το 1947 μέχρι σήμερα (ναι μέχρι σήμερα το τονίζω) όλοι το θέλουν μόνο αμερικανικόν; Ήσαν τόσο αφελείς πολιτικά ή ιδιώτες, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, ώστε να μην αντιλαμβάνονται ότι τα αστικά κόμματα είναι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Και, ασφαλώς, θα έχουν ακούσει ότι «το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα». Και ο Χριστός, που τον θεωρούν αρκετοί δευτερεύον πρόσωπο της παράδοσής μας κήρυξε: «Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά»!

Άραγε αισθάνθηκαν εθνική ταπείνωση κατά την υπογραφή των μνημονίων ή πείσθηκαν ότι ήσαν αναγκαία κακά, όπως τα φάρμακα για τον ασθενή; Φρόντισαν να ενημερωθούν ότι οι «εταίροι» μας μας αποκαλούσαν απατεώνες, επειδή δήθεν τους εξαπατήσαμε, και οκνηρούς, καθώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τρώμε τα χρήματα που μας δίνουν; Είδαν ποτέ την Αφροδίτη της Μήλου σε στάση επαιτείας; Είδαν ποτέ τέσσερα γουρούνια με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών του Νότου της Ευρώπης στη ράχη τους να καταβροχθίζουν τα ευρώα, που οι σπλαχνικοί ή κουτόφραγκοι, κατ’ άλλους, τα τάιζαν; Άρχισαν τουλάχιστο κατά τα τελευταία έτη να αναρωτούνται μήπως η ΕΟΚ (ΕΕ σήμερα) δεν συνεστήθη για το καλό των λαών, αλλά για τα συμφέροντα των τραπεζιτών; Πιστεύουν ακόμη ότι εμείς φταίγουμε που δεν μάθαμε να κολυμπούμε στα νερά του κεφαλαίου;

Φιλοπάτριδες εθνικιστές. Δεν είναι αντιφατικός ο συνδυασμός; Είναι δυνατόν η αγάπη προς την πατρίδα να συνυπάρχει με την αποδοχή της στέρησης της ελευθερίας του προσώπου για χάρη, δήθεν της σωτηρίας της;

Είναι δυνατόν να υποστηρίζουν κάποιοι ότι μια νέα δικτατορία θα σώσει τη χώρα; Είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν ακόμη ότι η επτάχρονης διάρκειας δικτατορία, που επιβλήθηκε από τους Αμερικανούς, ανέλαβε το έργο της προδοσίας της Κύπρου, για να απαλλάξει τους φθαρμένους πολιτικούς από το πικρό ποτήρι και να επανέλθουν αυτοί ως λευκές περιστερές; Και εκείνοι που υπερακοντίζουν σε «πατριωτισμό» προβάλλοντας την πλέον φρικτή μορφή ολοκληρωτισμού, δεν είχαν θύματα μεταξύ συγγενών ή συγχωριανών τους από τους προγόνους εκείνων, που σήμερα υπηρετούν με συνέπεια το έργο του κεφαλαίου και της νέας τάξης για την οικονομική καταδυνάστευση των λαών; Ποιος στήριξε σθεναρότερα την κυβέρνηση από τον βουλευτή, που ξεστόμισε τις αμετροέπειές του από το βήμα της Βουλής;

Δημοκράτες πατριώτες. Χρησιμοποιούν τον όρο προς διάκριση από τους απλούς πατριώτες, τους ενταγμένους στη συντηρητική παράταξη. Άραγε αυτοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχοντας αποδεχθεί και οι ίδιοι την αστικού τύπου ψευτοδημοκρατία συνοδοιπορούν με τους δήθεν αντιπάλους τους. Δεν αισθάνθηκαν την ταπείνωση, από το μεγάλο «ευχαριστώ» πρωθυπουργού τους προς τους Αμερικανούς, μετά την εθνική ταπείνωσή μας στα Ίμια, από την παράδοση του Οτσαλάν στους Αμερικανούς (αυτοί τον παρέδωσαν στους Τούρκους), από το λογίδριο της τότε προέδρου της Βουλής, επί «συντηρητικής» κυβέρνησης, όταν εκείνη υποδέχθηκε τον δικό τους πρόεδρο της δημοκρατίας (2005) και τόνισε την επικείμενη μείωση της εθνικής μας κυριαρχίας και αυτός παρέμεινε αφωνότερος ιχθύος; Είναι ακόμη υπερήφανοι για την ένταξή μας στη ζώνη του ισχυρού νομίσματος; Αφού επί τριάντα έτη οι σοσιαλιστές έσπειραν τον διχασμό στο λαό μας, στο τέλος άσκησαν από κοινού την εξουσία με τους «ιδεολογικούς τους αντιπάλους» με δοτό πρωθυπουργό, εκλεκτό του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, ο οποίος προήχθη, μετά την «εξαπάτηση» των επιτελών της ευρωζώνης με τη βοήθεια, με το αζημίωτο, τραπεζικού κολοσσού. Βέβαια λίγοι απόμειναν στον χώρο αυτό, καθώς οι πολλοί φυλλορρόησαν προς το κόμμα, που «έφερνε πάλι την ελπίδα»! Ήσαν παλιοί κομμουνιστές, που επέστρεφαν στον χώρο της νιότης τους μετανιωμένοι; Όμως για καιρό ήταν επιχείρημα των «συντηρητικών» ότι ο αμερικανόφερτος Ανδρέας είχε σκοπό να επιβάλει τον κομμουνισμό! Ο πατριωτικός χώρος ως συνιστώσα στο νέο κίνημα δεν υφίσταται. Ίσως το ξεροπόταμο, που εισέβαλε σ’ αυτό ως εκπρόσωπος του ακραίου «εκσυγχρονισμού» να αποκτήσει εκ νέου νερά και να πνίξει κάθε διάθεση να υψωθεί εκεί πατριωτική φωνή. Αν η κυβέρνηση βοηθηθεί να παραμείνει στην εξουσία, θα είναι πολύτιμος εταίρος, καθώς οι άκρως υποταγμένοι «ανεξάρτητοι» μάλλον δεν έχουν μέλλον.

Είμαστε όλοι οι ανωτέρω υπερήφανοι, επειδή κατά τη χούντα και τη μεταπολίτευση στηρίξαμε αυτούς που με τα αίσχη τους έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία για να υπηρετήσει το ίδιο αφεντικό; Λησμονήσαμε τον Θεό και μας βρήκαν συμφορές. 

                                                      «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»                              

 

Σ.γ.:Και αυτά φίλοι μου είναι αρχές ωδινών!

Ιούν 18

ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ – Κάλεσμα σε όλους τους πατριώτες να σπεύσουν

Σ.γ.: Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Όλος ο λαός είναι στο κλαρί. Καταλαβαίνει την προδοσία και αργά ή γρήγορα η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΗΣ θα έρθει… Διαβάστε τα παρακάτω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγανακτισμένοι πατριώτες μαζεύονται αυτή την ώρα στην Ηρώδου Αττικού.

Απευθύνουν κάλεσμα σε όλους όσους απαιτούν τη μη παραχάραξη της Ιστορίας να σπεύσουν στο σημείο παρά το προχωρημένο της ώρας με μοναδικό αίτημα την ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο εδώ και μερικά λεπτά:

makeleio.gr

8 thoughts on “ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ – Κάλεσμα σε όλους τους πατριώτες να σπεύσουν”

 1. Ανδρέας says:

  Μάγκες μην τα ξαναλέμε κατεβαίνουμε οργανωμένοι…δηλαδή μάσκες κρανοι μαλοξ κτλ δεν πηγαίνουμε να διαδηλώσουμε στη Βουλή δεν έχει νόημα παίζουμε εκτός έδρας!!!
  Το Μαξίμου είναι οκ αλλά και πάλι εγκλωβιζεσαι… κανονικά όλοι απέξω από Άρειο πάγο

 2. kostasx says:

  τρέξτε αδέρφια πάτε μην μασάτε,κρίμα που είμαι στην λαμια και δεν μπορώ να έρθω και εγώ…αλλά αύριο μαζευόμαστε και εμείς στην λαμια όλοι μαζί μια γροθιά!!!!ΑΓΑΝΤΑ!!!!!!!!

 3. DON says:

  «Χτυπήστε» τα γρανάζια κατά τόπους από τον ρουφιάνο που σου κόβει το ρευμα,το νερό,τον τραπεζίτη που ζει δίπλα σου,το σκουλίκη αφοριακό που υπογράφει τα κατασχετήριο,τον πουλημένο δικαστικό και τον βουλευτή του τόπου σου που ψήφισε μνημόνια Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη βουλή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
  Χτυπήστε τους με τον πυρινό σας λόγο και θέστε τους προ των ευθυνών τους για την κατάντια της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

  • Αθανασιος says:

   Ε ξεχασες τον μπατσο, τον στρατιωτικο,τον βλακα τον φουρναρη,τον ψιλικατζη, τον μαναβη τον ταβερνιαρη ,τον δημοσιο και ιδιοτικο υπαλληλο τον αγροτη τον ανεργο,τον αδελφο, σου, την μανα τον πατερα σου ,ολους δηλαδη που εβαλαν ενα λιθαρακι με την ψηφο τους στα λαμογια τα τωρινα, τα χθεσινα και τα αυριανα..δηλαδη την εικονα και ομοιωση του…τους αφενταδες του..ενος λαου προδοσιαρη και βολεψιαρη των ημετερων..δεν ειναι και πολλοι ουτε 11 εκατομυρια προβατακια η μαλλον κουτονηρογιδια..

 4. ΚΓ says:

  Και τι έγινε , πάλι ξύλο πάλι δακρυγόνα πάλι θα μας γράψουν στ αρχιδια τους .. έχουν κολλήσει στην εξουσία χωρίς την υποστήριξη του λαού σαν τα τσιμπούρια ..ένας τρόπος υπάρχει στα ΟΠΛΑ πρέπει να προστατέψουμε την πατρίδα και τις οικογένειες μας βρισκόμαστε σε πόλεμο και ο εχθρός εντός συνόρων .

  • ΑΝΩΝΥΜΟΣ70 says:

   Δυστυχώς τα όπλα είναι η μόνη λύση! Ευελπιστώ να το καταλάβει εγκαίρως ο μέσος Έλληνας και να πράξει αναλόγως… Στην Κερατέα το 2011, όταν ήθελαν να τους περάσουν το ΧΥΤΑ και τους έστειλαν τα ΜΑΤ, οι κάτοικοι δεν έκαναν ειρηνική διαδήλωση, αλλα προσέφεραν βροχή από μολότωφ στους πραιτωριανούς και έτσι τα κυβερνητικά έκαναν πίσω! Απο μια πόλη μόλις 7.500 κατοίκων… Φαντάστείτε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας να το καταλάβει αυτό…

  • ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

   ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΥΧΕΣ ΔΙΑΝΑ !!!!!!!!!!! ΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ !!!!!!!!! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΙΖΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΟ 15% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ !!!!!! ΑΡΑ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ‘Η’ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕ ‘Η’ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΒΗΝΟΥΝ !!!!!!!!!!! ΥΓ : ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΨΥΧΟΥΛΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ?????

 5. ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

  ΛΥΠΑΜΑΙ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ.
  ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ:
  «ΠΡΩΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»

  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΜΕ ΤΙΣ 5 ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ, ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΛΟ, ΕΨΕΛΝΑΝ ΤΟ ΒΑΡΔΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΟΥΝ) ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΤΗΝ ΗΞΕΡΑΝ ΑΠΕΞΩ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥΣΑΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

  ΕΤΣΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙΣ (ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ (ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ)

  ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΟ…!!!

Παλαιότερα άρθρα «