Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ. Ώρα να ξυπνήσει ο Έλληνας HATUEY. Μέρος 5ο

Μα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους υπαλλήλους της ύδρευσης!

Σε λίγο θα πούμε το νερό νεράκι…

Σου κόβουν το νερό το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό και υπάρχει και ΦΕΚ που λέει ότι δεν είναι τρόφιμο η οτιδήποτε άλλο υλικό αγαθό που υπάγεται στην αγορά τροφίμου ή άλλου υλικού, παρόλο αυτό όμως  προχωρούν σε διακοπή ύδρευσης και σου στερούν το κοινωνικό αγαθό που είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου! Το νερό!

Και αυτούς δεν τους ενδιαφέρει εάν δεν μπορείς να πληρώσεις! 

Δεν τους ενδιαφέρει εάν οι εντολές που εκτελούν είναι παράνομες και αν βρισκόμαστε υπό κατοχή!

Τι να χάσουν την δουλειά τους και αυτοί; Για να ζήσεις εσύ; 

Όχι βέβαια! 

Και εδώ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ!

Η ενέργεια είναι το παν, εξαρτάται η ζωή όλων μας1

Και εδώ μια διευκρίνιση! 

Το ρεύμα είναι πηγή ενέργειας! 

Αυτές οι πηγές ενέργειας ανήκουν στην χώρα μας! 

Συγκεκριμένα ο λιγνίτης! 

Αυτά είναι περιουσία του Ελληνικού λαού την οποία θα έπρεπε να την παρέχουν εάν όχι δωρεάν στον Ελληνικό λαό που διανύει περίοδο κρίσης και θα έπρεπε βάσει Συντάγματος να είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα, να δίνουν το αντίτιμο στον Ελληνικό λαό για τον ενεργειακό πλούτο που του ανήκει και να πληρώνει ο Ελληνικός λαός μόνο για τα έξοδα που απαιτούνται όπως για την παραγωγή και τους μισθούς!

Το ίδιο και για το νερό! 

Το νερό προέρχεται από πηγές της χώρας μας! 

Ακριβώς το ίδιο έπρεπε να ισχύει και για το νερό!

Άννα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.