“Κυριακή της παράλυτης Ελλάδας”, γράφει ο Χρήστος Γιανναράς

Η Ἑλλάδα κείτεται παράλυτη, ὁλομόναχη, μή ἔχων κανένα κράτος κατά κόσμο νά τήν ὑποστηρίζει γιά πολλά τά ἔτη καί νά τήν βοηθήσει νά ἀνακάμψει, νά θεραπευτεῖ . Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τήν ἐξέλεξε στήν πλησμονή της γιά θεραπεία, τήν θεράπευσε, ὅμως ἀπέτυχε ἡ Ἑλλάδα ξανά καί ξανά στό ΄μηκέτι ἁμάρτανε΄, καθώς στά ἴδια καί τά ἴδια, οἱ πνευματικοί καί κοσμικοί ταγοί, ἕνα κρατικό μισθωτό ὑποτεταγμένο σῶμα, ἐπιλέγουν τό μενού τῆς ἄρνησης τῆς Πίστεως, τῶν αἱρέσεων τήν ψεύτικη γυαλάδα γιά τήν τροφό τῆς Ἑλλάδας, καί ἔτσι ἡ Ἑλλάδα παραμένει παράλυτη καί  ὑπερχρεωμένη στίς ἁμαρτίες τῶν ταγῶν της.

Κοντολογίς, ὁ ναρκισσισμός τῶν  ἡμερῶν ἦταν ὁ σεισμός ποῦ σάρωσε  τά πλήθη, καί πού ἀπαίτησε νά ὑποταχτεῖ ἡ ἐπί γῆς Ἑλλαδική Ἐκκλησία στήν ἀρρωστημμένη ψυχολογική τους ἀνάγκη, νά λατρεύουν τά κατασκευάσματά τους, ἤτοι τά εἴδωλα τῆς νέας τάξης πραγμάτων πού στό βωμό τους θά ἐναποθέσει ὅλη ἡ ὑφήλιος τίς ἐλευθερίες τους.  

Οι Ἐπίσκοποι λειτουργοῦσαν ὅλο αὐτό τό διάστημα, τῆς Σαρακοστῆς καί τῶν ἑορτῶν, ὡς ὑπάλληλοι μίας κρατικῆς θρησκείας. Διαβίβαζαν στούς ἐφημέριους τήν κρατική ἐντολή. Τι θά κάνουν καί τί δέν θά κάνουν. Καί δέν βρέθηκε ἕνας νά παραιτηθεῖ ἀπό ντροπή. Κρατικοί ὑπάλληλοι ἡ ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατοῦσα θρησκεία”.     Χρῆστος Γιανναράς  

ΠΗΓΗ:scriopta manent 11/5/2020

Σ.γ.:Να παραιτηθούν; Μα βάσει των κανόνων της εκκλησίας και τους Πατέρες ημών, οι οποίοι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι εποίησαν, έχουν αυτοκαθαιρεθεί! Αρνήθηκαν στο ποίμνιό τους τον Εκκλησιασμό και τη Θεία Μετάληψη!

Leave a Reply

Your email address will not be published.