Η Παναγιά μας εγκατέλειψε κι έπαψε να πρεσβεύει υπέρ ημών στο γιο της. Αλίμονο στο ελληνικό Έθνος. Μείναμε με ηγέτη έναν πρωθυπουργό αφορισμένο!

Leave a Reply

Your email address will not be published.