Εις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, ο ποιών θαυμάσια μόνον!

Τι είναι αυτό που θέλουν να κρύψουν με τις μάσκες;(βιντεο)

5/5 (1)

ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος.

Ημείς δε όλοι με ακάλυπτον το πρόσωπον και ανεμπόδιστον την καρδίαν δεχόμεθα και αντικατοπτρίζομεν και ακτινοβολούμεν την δόξαν του Κυρίου, και μεταμορφωνόμεθα εις αυτήν ταύτην την εικόνα του και του ομοιάζομεν ταύτην την εικόνα του και του ομοιάζομεν πνευματικώς, προχωρούντες από δόξης εις δόξαν, όπως είναι φυσικόν να προχωρή αυτός, που αγιάζεται και λαμπρύνεται από το Πνεύμα, από τον Κυριον.

Β Κορ. 3,18

Δείτε το βίντεο και προσπαθείτε να εξηγήσετε το ανεξήγητο…

ΠΗΓΗ:http://nikosxeiladakis.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%cf%81%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/

Leave a Reply

Your email address will not be published.