Tον φαύλο κύκλο της βίας μόνο η Ορθόδοξη ανθρωπολογία και ο Κοινωνικός Χριστιανισμός μπορούν να τον επιλύσουν. Μέρος 2ο

Περί του Κοινωνικού Χριστιανισμού και τις λύσεις που προτείνει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης, από την οικονομική λύση μέχρι τον πολιτισμό, έχουμε ήδη αναφερθεί στο παρελθόν και θα παρουσιάσουμε τις αρχές του στο μέλλον για κατατοπισμό του αναγνώστη.

Ως προς το κεφάλαιο της Ορθόδοξης ανθρωπολογίας ήδη γράψαμε στην προηγούμενη ανάρτησή μας. Μένει να αναφερθεί το παράδειγμα που δείχνει την αγαστή συνεργασία της ηγεσίας επί βυζαντίου με αποδειγμένα χριστιανικά αναστήματα που αποτελούσαν σημείο αναφοράς τόσο για τον ρωμαίϊκο πληθυσμό όσο και τους άρχοντες βασιλείς της εποχής.

Ας παρακολουθήσουμε το παράδειγμα που ήδη προαναγγείλαμε:

Πολιτική εξουσία και αγιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο

Ο βίος  του Δανιήλ  του  Στυλίτη  (5ος μ. Χ.).

 

Aμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός (ΜΑ Βυζαντινής Ιστορίας)

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και ορισμένους αγίους στο πρώιμο Βυζάντιο είναι στενές και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Η πολιτική εξουσία, στο πρόσωπο του αυτοκράτορα και των στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων, συνδέεται με την επίσημη εκκλησία, δηλαδή τον Πατριάρχη, τους επισκόπους, τον κλήρο και τους μοναχούς. Και οι μεν και οι δε, δηλαδή και οι δυο μορφές εξουσίας, πολιτική και θρησκευτική, προσπαθούν να προσεταιριστούν το λαό. Ο λαός, σ΄ αυτό το νοητικό και πραγματικό σχήμα, παίζει καταλυτικό ρόλο. Και με την προσκόλλησή του στους αγίους, άνδρες και γυναίκες, προσδίδει σ’ αυτούς δύναμη , κοινωνική επιρροή και ένα είδος εξουσίας πάνω του, γι’ αυτό και η πολιτική εξουσία προσπαθεί να τους έχει συμμάχους της: συσφίγγει τις σχέσεις της μαζί τους κι αυτοί πρόθυμα ανταποκρίνονται.
Οι πολύπλοκες αυτές αλληλεξαρτήσεις ιχνηλατούνται στο βίο του Δανιήλ του Στυλίτη (5ος αι.). Ο επιστημονικός διάλογος γύρω απ’ τη μελέτη των αγιολογικών κειμένων παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Η προσέγγιση των αγιολογικών κειμένων είναι ιδιαίτερα γόνιμη όταν αυτά αντιμετωπίζονται ως γνήσια προϊόντα της εποχής τους κι όχι ως στείρα διδακτικά και ηθικολογικά κατασκευάσματα. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει ο εντοπισμός και η ερμηνεία των ιστορικών στοιχείων των βίων των αγίων. Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο βίος του Δανιήλ του Στυλίτη είναι πολύ σημαντική πηγή για την εξέταση του φαινομένου της σύνδεσης ανάμεσα στην εξουσία και στην αγιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο.

Το καλλ'ιτερο παράδιγμα της αγαθής σχέσης πολιτείας και θρησκείας: Δεξιά της ΠΑναγίας με τον Χριστό αγκαλιά βρίσκεται ο Ιουστινιανός προσφέροντας ταπεινά την Αγιά του Θεούθ Σοφία στον Θεό Χριστό, ενώ αριστερά τους ο Μέγας Κωνσταντίνος του προσφέρει την Βασιλίοδα των Πόλεων.

Το καλλ’ιτερο παράδιγμα της αγαθής σχέσης πολιτείας και θρησκείας: Δεξιά της Παναγίας με τον Χριστό αγκαλιά, βρίσκεται ο Ιουστινιανός προσφέροντας ταπεινά την Αγία του Θεού Σοφία στον Θεό Χριστό, ενώ αριστερά τους ο Μέγας Κωνσταντίνος τους προσφέρει την Βασιλίδα των Πόλεων.

Οι Στυλίτες άγιοι πρωτοπαρουσιάζονται στο τέλος του 4ου αιώνα και η άσκησή τους χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και υπερβολές. Η υπόθεση που βασίζεται σ’ ένα απόσπασμα του Λουκιανού, ότι πρόκειται για αρχαία επιβίωση, θεωρείται απ’ τους περισσότερους ερευνητές απίθανη. Αυτή η παράδοξη τάση στον τρόπο της “κατά Χριστόν” άσκησης παρατηρείται, κυρίως, στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Πάντως, έγιναν προσπάθειες να μεταφυτευτεί και στη Δύση, χωρίς όμως επιτυχία. Μαρτυρούνται και γυναίκες στυλίτισσες, αλλά η διερεύνηση αυτού του πραγματικά ενδιαφέροντος ζητήματος ξεφεύγει απ’ το πλαίσιο αυτής της μικρής μελέτης.
Ο Δανιήλ ο Στυλίτης γεννήθηκε στα Μάραθα της Συρίας το 409μ.Χ. και έγινε μοναχός στα γειτονικά Σαμόσατα στον Άνω Ευφράτη. Πέθανε το 493 στην Κωνσταντινούπολη και είναι ο πιο φημισμένος Στυλίτης μετά τον Συμεών τον παλαιό. Ο ακραίος, εξτρεμιστικός τρόπος με τον οποίο ο Συμεών ο Στυλίτης εκδήλωνε την αγιότητά του καθώς και η διεθνής φήμη του προσείλκυαν μεγάλο αριθμό ανθρώπων κοντά του. Ο Θεοδώρητος που μας διηγείται το βίο του λέει ότι τον επισκέπτονταν προσκυνητές απ’ την Περσία, την Αιθιοπία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Ο μαθητής του Συμεών, ο Δανιήλ, ακολούθησε τον ίδιο τρόπο άσκησης.

Ο βίος του Δανιήλ του Στυλίτη, στη βασική του δομή έχει ως πρότυπο το βίο του Μ. Αντωνίου, που γράφτηκε απ’ το Μ. Αθανάσιο. Το βιβλικό υπόβαθρο του βίου είναι εμφανές σε πολλά σημεία. Η γνώση αντιπαρατίθεται στην πίστη και στην άσκηση και ο άγιος παρουσιάζεται ως ενδιάμεσος-μεσολαβητής ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους απ’ τη μια, και στον αυτοκράτορα και τους ανθρώπους απ’ την άλλη. Γιατί ο άγιος αποτελεί ανάχωμα στην αυθαιρεσία και στη σκληρότητα των αρχόντων.

Η σωματική, υλική μεταβίβαση της υπερφυσικής του δύναμης και ευλογίας στους ανθρώπους φανερώνει την αρμονική κοινωνία του άυλου και του υλικού στο πρόσωπό του, που είναι ικανό να καθαγιάζει τον κόσμο.
Το ιστορικό πλαίσιο του βίου καλύπτει τη βασιλεία του Λέοντα Α΄, του Ζήνωνα, την επανάσταση του Βασιλίσκου και τις αρχές της βασιλείας του Αναστασίου. Ο συγγραφέας του βίου του Δανιήλ αρχίζει την αφήγησή του αιτιολογώντας την απόφασή του να διηγηθεί τη ζωή του αγίου: γι’ αυτό καταφεύγει στους γνωστούς κοινούς τόπους των περισσότερων αγιογράφων. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να καταπιαστώ με τη διήγηση των έργων του αγίου Δανιήλ, παρ’ όλο που το κάνω με φόβο. Γιατί η ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν τόσο σπουδαία και περίφημη και θαυμαστή, ενώ εγώ είμαι ένας ανάξιος και ταπεινός άνθρωπος. Όμως δεν θ’ ανεχτώ να χαθούν στη σιωπή εκείνες οι διηγήσεις για τον άγιο, που έλαβα απ’ τους πατέρες μου, γιατί φοβούμαι περισσότερο πως ο Κύριος δίκαια θα με βασανίσει τη φοβερή ημέρα της κρίσης του, αφού δεν κατέθεσα στην τράπεζα το ταλέντο που μου εμπιστεύτηκε προς ωφέλεια των πολλών. Έτσι λοιπόν, ενισχυμένος απ’ τις προσευχές σας, θα καταθέσω αληθινά όλα όσα έχω ακούσει απ’ όσους ήταν μαθητές του αγίου πριν από μένα και θα αναφέρω με κάθε αλήθεια όλα όσα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Γιατί ο Θεός θα καταστρέψει όλους εκείνους που διαδίδουν ψεύδη». Αμέσως μετά ο συγγραφέας ζητά την εύνοια των ακροατών του και μπαίνει στο κυρίως θέμα.
Τόπος καταγωγής του Δανιήλ είναι η Ανατολή (Συρία) και οι γονείς του Ηλίας και Μάρθα, όταν γίνεται 5 ετών, προσπαθούν να τον εισάγουν σε μοναστήρι, αλλά δε γίνεται δεκτός λόγω ηλικίας. Δωδεκάχρονος, πλέον, γίνεται δεκτός στο μοναστήρι και λίγο μετά επιλέγει να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα. Στη στροφή του προς τον ασκητισμό έχει ως πρότυπο τον Συμεών τον Στυλίτη και διεπόμενος απ’ αυτό το πνεύμα, θεωρώντας δηλ. τον ασκητισμό ανώτερο απ’ την κοινοβιακή ζωή, επιζητά να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Η δίψα του για άσκηση θα εκδηλωθεί έντονα, όταν παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη στην Παλαιστίνη (Επανάσταση Σαμαρειτών), αποφασίζει να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Η τελική ματαίωση του προσκυνήματός του στους Αγίους Τόπους δεν αποδίδεται απ’ το βιογράφο του στην αναταραχή στην Παλαιστίνη αλλά σε θείο όραμα υπό τη μορφή του δασκάλου του Συμεών που τον προέτρεψε να μεταβεί αμέσως στην Κων/πολη. Στο σημείο αυτό εξαίρεται η σημασία της Κων/πολης ως πνευματικής και θρησκευτικής μητρόπολης που υπερβαίνει σε λαμπρότητα κάθε άλλη πόλη. Εκεί μπορείς να απολαύσεις του λέει ο Συμεών, τα ιερά των μαρτύρων και τους μεγάλους οίκους της προσευχής, κι ακόμη αν επιθυμείς να γίνεις αναχωρητής σε κάποιο ερημικό σημείο, ή στη Θράκη ή στον Πόντο, ο Θεός δε θα σε εγκαταλείψει.

Έτσι ο Δανιήλ αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Εκεί, αρχικά, καταλύει σ’ ένα ερειπωμένο κι εγκαταλειμμένο ειδωλολατρικό ναό, όπου δέχεται πολλές επιθέσεις δαιμόνων. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης αρχίζει να ελκύεται απ΄ τον παράξενο αναχωρητή που μιλά στη συριακή διάλεκτο.

Σ’ αυτό το σημείο ο συγγραφέας του βίου του Δανιήλ κάνει μια παρέκκλιση απ’ την ευθύγραμμη χρονολογικά εξιστόρηση, για να διηγηθεί ένα ενδιαφέρον περιστατικό. Κάποτε ένας μαθητής του Δανιήλ, θέλοντας να κρατήσει για πάντα στη μνήμη του τη μορφή του αγίου και να τη γνωστοποιήσει και στους μεταγενέστερους, και θεωρώντας μια τέτοια πράξη εκδήλωση ευσέβειας και αφοσίωσης, κάλεσε έναν ζωγράφο να φιλοτεχνήσει την εικόνα του αγίου που είχε σκοπό να την τοποθετήσει στην αψίδα της εισόδου ενός παρεκκλησίου. (επάνω του πρόπυλου της εισόδου του μαρτυρίου τα κατά βασιλικών). Ο ίδιος μαθητής, επίσης, θέλησε να γράψει το βίο του αγίου, όντας αυτός εν ζωή. Όμως, όταν το άκουσε ο άγιος, θύμωσε τρομερά και παρήγγειλε να καταστραφεί η εικόνα και να πεταχτούν στη φωτιά τα κείμενα του βίου του, γιατί ο υπηρέτης του θεού ήταν αποφασισμένος να μη δεχτεί τη δόξα των ανθρώπων. Ερμηνεύοντας το παραπάνω περιστατικό, όπου οι αξίες του ασκητή έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του ελληνορωμαϊκού κόσμου της ύστερης αρχαιότητας, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, πως η εικόνα και ο βίος, εκπροσωπώντας αντίστοιχα τη ζωγραφική και τη γραφή, είναι για τα αυστηρά ασκητικά ιδεώδη του Στυλίτη μάταια, όταν στοχεύουν στην προσωπική του προβολή.

Επανερχόμενος στη χρονολογική εξιστόρηση του βίου, ο αφηγητής μας πληροφορεί πως ο άγιος στην τοποθεσία του Ανάπλου όπου ασκήτευε, δεχόταν καθημερινά πολλές επισκέψεις πιστών, τόσες που ο κλήρος της Κων/πολης άρχισε ν’ ανησυχεί για το κύρος και την εξουσία του. Η αντίθεση της επίσημης εκκλησίας στις υπερβολές των ασκητών δεν πρέπει να ερμηνευτεί μόνο ως προάσπιση του ορθού δόγματος και της μεσότητας αλλά και ως βεβιασμένη απάντηση στον κίνδυνο της αυξανόμενης δημοτικότητάς τους. Γιατί ο Δανιήλ, ενώ φτάνει άγνωστος και ξένος στην Κων/πολη, καταλήγει ν’ αποκτήσει στενές σχέσεις με την πολιτική εξουσία αργότερα. Αυτή η εξέλιξη περνά αναμφισβήτητα μέσα απ’ τη λαϊκή αφοσίωση και λατρεία που απολαμβάνει ο άγιος. Όταν η επίσημη εκκλησία (Πατριάρχης, ανώτεροι κληρικοί κ.τ.λ.) καθιερώνει τον Δανιήλ ως πρόσωπο σημαντικό και γι’ αυτήν, το κάνει υπό την επιρροή ενός Πατριάρχη, του Ανατόλιου. Ο Ανατόλιος αργότερα θεραπεύεται απ’ το Δανιήλ. Έτσι ο άγιος τον αποζημίωσε για την εύνοιά του.

Οι σχέσεις του αγίου με τους ανώτατους αξιωματούχους της Πρωτεύουσας που τους θεραπεύει από ανίατες ασθένειες, τους απαλλάσσει από το μαρτύριο της δαιμονοληψίας, (ή δαιμονοκατάληψης, δαιμονισμού) προσεύχεται και αποκτούν τα παιδιά που επιθυμούσαν, αρχίζουν να συσφίγγονται μετά το επεισόδιο με το Γελάνιο. Ο άγιος αρχικά συγκρούεται με τους εκπροσώπους της εξουσίας (πολιτικής και οικονομικής) στο πρόσωπο του Γελάνιου, «καστρήσιου της θείας τραπέζης» και υφισταμένου «του επί της τραπέζης», γιατί οικοδομεί το στύλο του σε ιδιοκτησία του Γελάνιου. Ο Γελάνιος στη σύγκρουσή του με τον Στυλίτη βασίζεται στην υποστήριξη του αυτοκράτορα Λέοντα και του νέου Πατριάρχη Γεννάδιου οι οποίοι, πραγματικά, τον δικαιώνουν αρχικά. Ωστόσο, η σύγκρουση του ασκητή, τουλάχιστον στο λεκτικό επίπεδο, δεν είναι τόσο έντονη με τον ιδιοκτήτη της γης, ούτε με τον αυτοκράτορα, όσο είναι με τον Πατριάρχη. Τελικά ο Γελάνιος όχι μόνο υποχωρεί προς χάρη του Δανιήλ, αλλά προσφέρεται να του κατασκευάσει έναν καινούργιο στύλο στην ιδιοκτησία του, δεχόμενος την ευλογία του. Η «άλωση» της κοσμικής εξουσίας (πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής) απ’ τον άγιο-ασκητή είναι πλέον γεγονός, όπως γεγονός είναι ότι γύρω από τον Στυλίτη άγιο σχηματίζεται ένας κύκλος μαθητών. Σπουδαίοι αξιωματούχοι της πρωτεύουσας όπως ο Κύρος επισκέπτονται τον άγιο και δέχονται τις συμβουλές και τις ευεργεσίες του. Αργότερα η ίδια η αυτοκράτειρα Ευδοξία επισκέπτεται τον άγιο και του προσφέρει γη για εγκατάσταση, την οποία ο άγιος δε δέχεται. Ο άγιος δεν αργεί να επικοινωνήσει και με τον αυτοκράτορα Λέοντα, μέσω του μαθητή του Σέργιου που μετέφερε τα μηνύματα του αγίου. Ο αυτοκράτορας του ζητά να προσευχηθεί γι΄ αυτόν για ν’ αποκτήσει γιο, πράγμα που γίνεται πραγματικότητα όταν η αυτοκράτειρα Βερίνα αποκτά γιο. Τότε ο αυτοκράτορας για ν’ ανταμείψει τον άγιο, του θεμελιώνει έναν τρίτο στύλο.
Όμως τον άγιο, παρόλη την εύνοια του αυτοκράτορα, καταδιώκουν κάποιοι αιρετικοί που, για να τον βάλουν σε πειρασμό, του στέλνουν μια πόρνη να τον διαφθείρει. Η αναφορά στην πορνεία και στο ρόλο της πόρνης σαν μέσο διαφθοράς ακόμη και αγίων είναι συχνή στους βίους της πρώιμης βυζαντινής εποχής. Η πόρνη πληρώνεται με χρήματα για να θέσει σε ενέργεια το τέχνασμά της, το οποίο αποτυγχάνει οικτρά.

Ξανά η επίσημη εκκλησία, στο πρόσωπο του Πατριάρχη Γενναδίου έρχεται σε αντίθεση με τον ασκητή κι έτσι αρχίζει η καινούρια διαμάχη εκκλησίας-Στυλίτη. Στον αγώνα αυτόν ο αυτοκράτορας υποστηρίζει τον Δανιήλ, τον ασκητή, τον λατρευτό του πλήθους, τον εκλεκτό του λαού, τον ηθελημένο του όχλου: ο ρόλος του πλήθους που υποστηρίζει τον άγιο είναι καταλυτικός. Ο αυτοκράτωρ αναγκάζει τον Πατριάρχη Γεννάδιο να χειροτονήσει ιερέα τον άγιο, αν και ο άγιος ως την τελευταία στιγμή αρνιόταν κατηγορηματικά να δεχτεί τον Πατριάρχη.

Όταν ο στύλος του αγίου παθαίνει ζημιά από πρωτοφανή κακοκαιρία με βίαιους ανέμους, ο αυτοκράτορας αναζητά ευθύνες ανάμεσα στους αρχιτέκτονες και τους χτίστες του. Όμως ο άγιος τον παρακαλεί να μην τους βλάψει. Η εύνοια του αυτοκράτορα προς τον άγιο γίνεται πλέον σχέση φιλίας, φροντίδας και προστασίας. Όταν μάλιστα ο Δανιήλ μεταστρέφει τον Αρειανό Ιορδάνη στην Ορθοδοξία, συμβάλλει στην ενότητα της αυτοκρατορίας.

Όμως τη στενή σύνδεση πολιτικής και διπλωματίας με την αγιότητα πιστοποιεί το επεισόδιο με τον Γουβάζιο, βασιλιά των Λαζών. Ο Γουβάζιος φτάνει στην αυλή της Κωνσταντινούπολης και ο αυτοκράτωρ Λέων τον οδηγεί στον Δανιήλ: όταν ο Λαζός βασιλιάς βλέπει την αλλόκοτη μορφή του αγίου, ευγνωμονεί τον ουράνιο βασιλέα που, μέσω ενός επίγειου βασιλιά(του βυζαντινού αυτοκράτορα) επικοινωνεί με τα μυστήρια του θεού. Ο σκοπός του Λέοντα ήταν να εντυπωσιάσει τον Γουβάζιο και το κατορθώνει. Η αγιότητα γίνεται αρωγός στην κρατική διπλωματία και η διαφωνία του βυζαντινού αυτοκράτορα με το βασιλιά των Λαζών επιλύεται με τη μεσολάβηση του Δανιήλ, που τους ωθεί να καταλήξουν στην υπογραφή συνθήκης. Η συνθήκη που υπέγραψαν οι δύο ηγεμόνες με την επίνευση του Δανιήλ, ικανοποιούσε και τα δύο μέρη, σύμφωνα με το συγγραφέα του βίου του. Όταν ο Γουβάζιος επέστρεψε στη χώρα του, διηγήθηκε στο λαό του το συμβάν και η φήμη του αγίου εξαπλώθηκε στη Λαζική. Ο ίδιος ο Γουβάζιος, ως το τέλος της ζωής του, αλληλογραφούσε με τον άγιο και παρακαλούσε για τις προσευχές του.
Καθώς η φήμη του Δανιήλ γίνεται διεθνής, ο άγιος αποδεικνύεται για την πολιτική εξουσία του βυζαντίου μέσο εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας και άσκησης επιρροής εκ μέρους των βυζαντινών προς τους ξένους λαούς. Ο βιογράφος του Δανιήλ αναφέρει: «ο αυτοκράτορας είπε στον άγιο: να είσαι πρόθυμος να μας υπηρετήσεις για πολλά χρόνια ακόμη, γι’ αυτό πρέπει να δεχτείς τη στέγη πάνω απ’ το κεφάλι σου που σου κατασκευάζουμε, αφού ο Θεός σε πρόσφερε σε μας για να’ σαι ωφέλιμος-αποτελεσματικός για χάρη μας. Μ’ αυτά τα επιχειρήματα, με δυσκολία έπεισε τον άγιο να δεχτεί την προσφορά του. Έτσι φτιάχτηκε η σκεπή πάνω στο στύλο.

Όλους τους επισκέπτες που ερχόντουσαν στην Πόλη από διαφορετικά έθνη, είτε ήταν βασιλιάδες ή πρεσβευτές, ο αυτοκράτορας αυτοπροσώπως θα τους πήγαινε να δουν τον άγιο ή θα τους έστελνε εκεί, και δε σταμάτησε ποτέ να καυχιέται για τον άγιο και να τον δείχνει σ’ όλους και να διακηρύσσει τα επιτεύγματα της αντοχής του.

Η περιγραφή της αποκάλυψης της συνωμοσίας του Αρδαβούριου, στρατηγού της ανατολής, κατά του Λέοντα, γίνεται αφορμή να μας πληροφορήσει ο συγγραφέας του βίου για τη γνωριμία του Λέοντα με τον Ζήνωνα: «εκείνο τον καιρό, κάποιος Ζήνων, Ίσαυρος απ’ τη γέννησή του, ήρθε στον αυτοκράτορα, φέρνοντάς του επιστολές γραμμένες απ’ τον Αρδαβούριο. Σ’ αυτές προέτρεπε τους Πέρσες να επιτεθούν στο ρωμαϊκό κράτος και συμφωνούσε να συνεργαστεί μαζί τους». Έτσι ο Ζήνων επιδείχνει αφοσίωση προς τον αυτοκράτορα. Ο Λέων ζητά την έγκριση απ’ τον άγιο των ρυθμίσεών του για την εξουδετέρωση της συνωμοσίας και ο άγιος συμφωνεί μ’ αυτές και του δίνει τις συμβουλές και την ευλογία του. 

Η υποτιθέμενη εκστρατεία των Βανδάλων κατά της Αλεξάνδρειας θορυβεί τον αυτοκράτορα που στέλνει τον ευνούχο σπαθάριο Υλάσιο στον άγιο, για να δεχτεί την καθοδήγησή του σε στρατιωτικά, πλέον, ζητήματα. Και βέβαια ο άγιος καθησυχάζει τον αυτοκράτορα, διαψεύδοντας τις φήμες περί επικείμενης επίθεσης στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Πριν απ’ την περιγραφή της μεταφοράς του λειψάνου του Αγ. Συμεών απ’ την Αντιόχεια στην Κων/πολη με τις σχετικές τελετουργίες, ο βιογράφος του Δανιήλ επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή: ενώ ο Συμεών δε ζούσε σε μέρος πολυσύχναστο και οι άνθρωποι δεν κατέφευγαν σ’ αυτόν για τόσο διαφορετικές ανάγκες παρά μόνο για προσευχή και ευλογία, ο Δανιήλ ενοχλείται με διάφορους τρόπους από εκείνους που εμπλέκονται στα ζητήματα του κράτους.

Αιρετικοί μεταστρέφονται απ’ τον άγιο στην Ορθοδοξία, την ενοποιητική δύναμη του κράτους και κατόπιν του προσφέρουν πολύτιμα αφιερώματα: ασημένια εικόνα βάρους 10 λίτρων στην οποία παριστανόταν ο άγιος και κάτω απ’ την οποία έγραψαν οι ίδιοι την ακόλουθη επιγραφή: «Πατέρα, παρακάλεσε το θεό να μας συγχωρήσει για τις αμαρτίες μας εναντίον σου».

Το επεισόδιο με το στρατιωτικό Τίτο, που εγκαταλείπει το στρατιωτικό στάδιο για να γίνει μαθητής του αγίου, αντιπαραθέτει τον πόλεμο και τη σφαγή των στρατιωτικών με την ειρήνη και την προσευχή του αγίου. Ο άγιος βγαίνει κι εδώ νικητής, ενώ ο Τίτος αποζημιώνει με χρήματα τους στρατιώτες του που δεν τον ακολουθούν στη νέα του ζωή. Τότε για πρώτη φορά ο αυτοκράτορας έρχεται σε σύγκρουση με τον άγιο, καθώς αυτός του παίρνει έναν ικανό του αξιωματικό. Όμως και πάλι ο άγιος, στέλνοντας γράμμα παρηγοριάς στον αυτοκράτορα, του εκφράζει τη νομιμότητά του προς το πρόσωπό του και του υπενθυμίζει την αμοιβαία ωφέλεια που προκύπτει από τη σχέση τους. Ο Τίτος, ως πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος, ακόμη κι όταν έγινε ασκητής, διατηρούσε τους προσωπικούς του υπηρέτες.

Κατά τη συνομωσία και την επανάσταση του Βασιλίσκου εναντίον του Ζήνωνα, ο άγιος εμπλέκεται σ’ όλες τις κρίσιμες κρατικές υποθέσεις με τις προφητείες και τις συμβουλές του προς το Ζήνωνα. Το πολιτικό παρασκήνιο της επανάστασης, οι ραδιουργίες και ο εξιδανικευμένος ρόλος, απ’ τον αφηγητή, της πεθεράς του Ζήνωνα Βερίνας, περιγράφονται ζωντανά. Ο Βασιλίσκος είναι πολέμιος του Ορθόδοξου δόγματος γι’ αυτό κι ο Πατριάρχης, οι επίσκοποι, τα μοναστήρια τον αντιμάχονται. Ο άγιος αλληλογραφεί με τους ισχυρούς της ημέρας, (τον Βασιλίσκο, μέσω του απεσταλμένου του Δανιήλ) και διαθέτει δική του σφραγίδα (πιθανώς μολυβδόβουλλο). Τότε, για μοναδική φορά στη ζωή του και για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, κατεβαίνει απ’ το στύλο του για να μεταβεί στο κέντρο της πόλης. Μπαίνει επικεφαλής του λαού της Κων/πολης και με φωνές διαμαρτυρίας και χειρονομίες ακτιβιστικές φτάνει έξω απ’ το παλάτι όπου προσπαθεί να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τον Βασιλίσκο.

Επειδή δεν τα καταφέρνει αποφασίζει να γυρίσει στο στύλο του, αλλά το πλήθος τον ικετεύει να μείνει. Τελικά άνθρωποι της εκκλησίας τον φυγαδεύουν στη Μονή του αγίου Ιωάννη του Στουδίου για να μην τον εξαντλήσει το πλήθος απ’ τον υπερβολικό του ζήλο. Όταν ο λαός το αντιλαμβάνεται, φτάνει ν’ απειλήσει ότι θα κάψει το παρεκκλήσι της Μεγάλης Εκκλησίας (Αγίας Σοφίας), που εν τω μεταξύ είχε μεταφερθεί ο άγιος, στην περίπτωση που θα τους εγκατέλειπε. Το ακραίο αυτό περιστατικό προκειμένου να παραμείνει ο άγιος φανερώνει τη λατρεία του πλήθους προς αυτόν.

Κατά την παραμονή του αγίου στην Κων/πολη οι πατρίκιοι και γενικά τα μέλη της ανώτατης αριστοκρατίας του προσφέρουν την αφοσίωσή τους και εκλιπαρούν για την ευχή του και τα θαύματά του. Ο ίδιος ο Βασιλίσκος έχει ανάγκη την έγκρισή του για να εδραιώσει την κλονισμένη εξουσία του και τη ζητά, αλλά ο άγιος, που υποστηρίζει σθεναρά την Ορθοδοξία, του την αρνείται. Ο λαός συγκεντρώνεται στον Ιππόδρομο και εκδίδει την «ετυμηγορία» του για τον αιρετικό σφετεριστή: αναφωνώντας, ζητά επίμονα χριστιανό αυτοκράτορα στην Οικουμένη, παρουσία του αγίου. Υπό την πίεση των ταραχών ο Βασιλίσκος αποκηρύσσει επίσημα την αίρεση και δικαιολογεί την πλάνη του λέγοντας πως οι ιδιότητές του, του στρατιωτικού και του πολιτικού, τον εμπόδισαν απ’ το να θεολογήσει ορθά. Βέβαια ο Ζήνωνας στο τέλος αποκαθίσταται στο θρόνο και ο συγγραφέας δεν παραλείπει να τονίσει πως ο άγιος παρέμενε πάντα πιστός στο νόμιμο αυτοκράτορα.

Πλησιάζοντας στον επίλογο της διήγησής του ο συγγραφέας καταφεύγει στον κοινό τόπο για τους βίους ,της ανάγκης να συντομεύει την αφήγησή του γιατί τα θαύματα του αγίου, έτσι κι αλλιώς, είναι ατέλειωτα. Κατόπιν αναφέρεται στους αγράμματους κι αμόρφωτους μοναχούς, που υπάρχει κίνδυνος να προσχωρήσουν σε κάποια αίρεση, εξ αιτίας ακριβώς της απαιδευσίας τους. Ο άγιος τους προτρέπει να υποτάσσονται στους ανωτέρους τους χωρίς αμφισβήτηση, ενισχύοντας παράλληλα την αυθεντία της Ορθοδοξίας.

Η κρίση του βιογράφου του Δανιήλ για τον μετέπειτα Ορθόδοξο αυτοκράτορα Αναστάσιο είναι θετικότατη. Ο άγιος προβλέπει πως ο Αναστάσιος θα κυβερνήσει το κράτος δίκαια και κατά τη βασιλεία του θα επικρατήσει αδιατάρακτη ειρήνη και εμπιστοσύνη στις άγιες εκκλησίες-πατριαρχεία και στην τάξη των μοναχών. Οι ευνοϊκές κρίσεις για τον Αναστάσιο και την Αυγούστα Αριάδνη οφείλονται πρωτίστως στην Ορθοδοξία τους.
Ο συγγραφέας τέλος μας πληροφορεί πως η κηδεία του Δανιήλ γίνεται «δημοσία δαπάνη». Ο άγιος τιμάται με περίλαμπρο μνημείο απ’ την πολιτική ηγεσία και τα λείψανά του διασώζονται και λατρεύονται με τιμές. Τις περισσότερες φροντίδες για την κηδεία του αναλαμβάνει μια πλούσια γυναίκα, η Ηραίς και το «ύστατο χαίρε» στον άγιο το δίνουν από κοινού ο λαός, ο αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης και οι ανώτατοι αξιωματούχοι, κληρικοί και λαϊκοί, δηλαδή σύσσωμη η βυζαντινή κοινωνία. Μάλιστα ο υπερβολικός ζήλος του πλήθους φτάνει να «βλάψει» το λείψανο, όπως συχνά συνέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο άγιος τη στιγμή του θανάτου του ήταν 84 ετών. Τα τελευταία 33 χρόνια της ζωής του τα πέρασε πάνω στον τριπλό του στύλο. Παρά τις κακουχίες της σκληρής ζωής του έφτασε σε βαθιά γεράματα κι αυτό το γεγονός από μόνο του είναι απόδειξη της αγιότητάς του. Μιας αγιότητας στενά συνυφασμένης με την εξουσία του αυτοκράτορα, του Πατριάρχη μα πάνω απ’ όλα εξαρτημένης απ’ την «εξουσία» του λαού, του πλήθους, του δήμου της Κωνσταντινούπολης του 5ου αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
1. Peter Brown, The rise and function of the holy man in Late Antiquity, στο Society and the Holy in Late Antiquity, Chicago 1982, σελ. 103-152- του ίδιου: Authority and the Sacred. Aspects of the Christianisation of the Roman World, Cambridge 1995, σελ. 57-78.
2. Three Byzantine Saints. Contemporary Biographies of St. Daniel the Stylite, St. Theodore of Sykeon and St. John the Almsgiver, μτφρ. Elisabeth Dawes, εισαγωγή και σχόλια του Norman H. Baynes, London 1948.
3. H.J.Magoulias, The lives of byzantine Saints as sources of data for the history of magic in the sixth and seventh centuries A.D.Sorcery, Relics and Icons, Βυζ. 37 (1967), σελ. 228-269 κ.ά.
4. Brown P., The world of late antiquity, Βλ. Επίσης P.Magdalino, The Literary perception of everyday life in Byzantium. Some general considerations and the case of John Apokaukos, BSI 48(1987), σελ. 28 -38.
5. H.J.Magoulias, The lives of Saints as sources of data for the history of byzantine medicine in the sixth and seventh centuries, BZ 57 (1964), σελ. 127-150. Πρβλ. J.W.Nesbitt, A geographical and chronological Guide to Greek Saint Lives, OCP 35 (1969), σελ. 443-489 – P.Brown, Ο Ανατολικός και Δυτικός Χριστιανισμός στην Ύστερη Αρχαιότητα: Πώς χώρισαν οι δρόμοι, στο Society and the Holy in Late Antiquity, Univ. of California Press, Paperback 1952, σελ. 166-195.
6. H.Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 2 1933 Subsidia Hagiographica 20 σελ. 405-417. – του ίδιου Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934 SH 21. σελ. 28 κ.ε.
7. Κιουσοπούλου Αντωνία, Χρόνος και ηλικίες στη Βυζαντινή κοινωνία (Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής, 7ος-11ος αι.). Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1997.
8. Lucianus, De Syria Dea, cc.xxviii-xxix.
9. The Catholic Encyclopedia, Volume XIV, έκδ. 1912, Robert Appleton Company, λήμμα Stylites (Pillar Saints).
10. Kersten Aspegren, The male woman: a feminine Ideal in the Early Church, έκδ. Rem Kieffer, Uppsala, 1990
11. H.Delehaye, Les saints Stylites στη σειρά Subsidia Hagiographica 14, Bruxelles-Paris 1923.
12. Ευάγριος, Εκκλησιαστική Ιστορία, 1.13.- William Stearns Davis, (έκδ.) Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources, 2 τ. (Boston: Allyn and Bacon, 1912-13) τ.2, Rome and the West, σελ. 348-349.
13. G.G.Dawson, Healing Pagan and Christian, London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1935.
14. J.B.Bury, History of the Later Roman Empire, 1923 σελ. 435 κ.ε. (Δυναστεία του Θεοδοσίου του Α΄).
15. Μ.Τουρτόγλου, Οι ανήλικοι στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό ποινικό δίκαιο, ανάτυπο απ’ τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 60 (1985), 362-382.
16. Ostrogorsky G., Geschichte des byzantinisches Staates, Munchen 1963.
17. W.Barth, Kaiser Zeno, Basel 1894.
18. E.W.Brooks, The Emperor Zenon and the Isaurians, Engl. Hist. Review 8 (1893) – του ίδιου, The Eastern Provinces from Arcadius to Anastasius, Cambr. Med. Hist. I (1911), 457-86.
19. A.Rose, Kaiser Anastasius I. Die aussere politik des Kaisers, Halle 1882 – του ίδιου, Die byzantinische Kirchenpolitik unter Kaiser Anastasius I. Wohlau 1888.
20. P.Charanis, The Religions Policy of Anastasius the First, Madison 1939, 2η έκδ. Θεσσαλονίκη 1974. Για την πρωτοβυζαντινή περίοδο βλ. και Stein E., Histoire du Bas-Empire I.1 και Ι.2- II, Paris 1959, 1949- του ίδιου, Studien zur Geschichte des byzantinisches Reiches vornehmlich unter den Kaiser Justinus II u. Tiberius-Konstantinus.
21. F.E.Peters, The Harvest of Hellenism: A History of the Near East from Alexander the Great to the Triumph of Christianity, New York 1970.- Averil Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity, AD. 395-600.
22. Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεϊμάρη, «Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων», στα Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Τομές και Συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, σελ. 587-602.
23. Evangelisches und Orthodoxes Christentum in Begeguhg und Auseinandersetzung, 1952, εκδ. E.Benz και L.A.Zander-D.Attwater, Saints of the East, 1963.
24. Constantine Porphyrogenitus, De Ceremoniis (εκδ. Bonn), σελ. 463 και 70, 484. J.B.Bury, The Imperial Administrative System of the ninth century, British Academy, Supplementary Papers I, Oxford University Press, 1911 σελ. 125-126.
25. Otto Seeck στην Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, τ. 12, Stuttgart, 1924, 188-190,36.
26. E.W.Brooks, English Historical Review 8 (1893), σελ. 213- E.A.Gautier, Genseric, Roi des Vandales, Payot, Paris 1932.
27. V.Chapot, La Frontière de l’ Euphrate, Fontemoing, Paris 1907- Médiéval Source book ό.π. σελ. 26 από 55.
28. Medieval Sourcebook, Life of Daniel the Stylite.
29. F.Halkin, L’hagiographie byzantine au service del’ histoire, Thirteenth International Cogress of Byzantine Studies, Oxford 1966- C.Mango, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, μετ. Δ.Τσουγκαράκης, Αθήνα 1988.
30. P.Charanis, Church and State in the Later Roman Empire. The Religious Policy of Anastasius the First 491-518, Θεσ/νίκη 1974.
31. C.Capizzi, L’ imperatore Anastasio I (491-518), Roma 1969.
32. Ι.Καραγιαννόπουλου, Ιστορία του Βυζ. Κράτους, τ. Α΄ Ιστορία Πρωίμου Βυζ. περιόδου (324-565) εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1988 (ανατύπωση Β΄) σελ. 328-367.
33. Jacques Fontaine, Le culte des saints et ses implications sociologiques, réflexions sur un récent essai de P.Brown, Analecta Bollandiana, 100 (1982) σελ. 17-42.
34. Charles Pietri, Les origines du culte des martyrs (d’ après un ouvrage récent), Rivista di archeologia cristiana, 60 (1984), σελ. 293-319.
35. Julia Seiber, The Urban Saint in Early Byzantine Social History, Oxford, British Archaeological Reports, 1977.

Σ.γ.: Τα λόγια είναι περιττά, κάνουμε έκκληση στο νεοορθόδοξο ποίμνιο να μελετήσει και να ερευνήσει παρόμοια μοναδικά φαινόμενα σε εποχές όπου το κέντρο της ζωής του πολίτη και του λαού και ποιμνίου ταυτόχρονα,
ήταν η πίστη στον Τριαδικό Θεό μας και ο πνευματικός αγώνας για την κατάκτηση μιας γωνίτσας κοντά Του στην μεταθανάτια ζωή…

 

 

 

 

Tον φαύλο κύκλο της βίας μόνο η Ορθόδοξη ανθρωπολογία και ο Κοινωνικός Χριστιανισμός μπορούν να τον επιλύσουν. Μέρος 1ο

Ο ορθόδοξος Χριστιανός αυτός που διαπνέεται από τη Χάρη του Θεού λυπάται για την εγωκεντρικότητα του σύγχρονου μπασταρδεμένου από τον δυτικό πολιτισμό και κατ’ επέκταση τον προτεσταντικό τρόπο ζωής που έχει διαπεράσει το χριστιανορθόδοξο ήθος και τρόπο ζωής μας.

Οι τρεις προτεστάντες  Λούθηρος, Σβίγγλιος και Καλβίνος

Οι τρεις προτεστάντες Λούθηρος, Σβίγγλιος και Καλβίνος

Αυτή η άκρατη εγωκεντρικότητα οδήγησε στην αδιαφορία των Ελλήνων και των Ελληνίδων προς του συνανθρώπους τους, την ακοινωνησία των ομοεθνών ψυχών μεταξύ τους και τη διάλυση της ιερότητας των ανθρωπίνων σχέσεων που καθορίζεται από…

Την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον ομοεθνή συνάνθρωπό τους. Ας μην αναφέρουμε την απόλυτη δυσπιστία προς τα κόμματα που οι ίδιοι ψηφίζουν αποβλέποντας πάντα σε κανένα διορισμό και ρουσφέτι για την εξασφάλιση του εαυτού τους με αποτέλεσμα την τραγωδία που τώρα ζουμε, σκλάβοι στις τρόϊκες και τα κουαρτέτα της διαφθοράς).

Την εμποροποίηση της φιλίας. Ο κάθε Έλληνας βλέπει τον άλλον συν-Έλληνα σαν προϊόν εκμετάλλευσης και αποκόμισης κέρδους, φθάσαμε ο ένας να βλέπει τον άλλο σαν πηγή κέρδους και να μηχανεύεται με το παμπόνηρο οδύσσειο πνεύμα που κληρονόμησε το DNA μας, χιλιάδες τρόπους για να βγάλουμε κι από τη μύγα ξύγκι αδιαφορώντας αν ο διπλανός μας είναι αδερφός, συνδημιούργημα από τον ίδιο Θεό πλασμένος. Όποιος έφτιαξε σπίτι ένιωσε στα μύχια της ψυχής του πως όλοι οι τεχνίτες και οι εργάτες βυσσοδομούσαν εις βάρος του επειδή δεν είχε εμπειρία γιατί ήταν το πρώτο σπίτι του, όχι το τρίτο, όπως λέει η εμπειρία του κόσμου. Ο σιδεράς, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο σοφαντζής, ο μπεταντζής, ο μηχανικός παρακινούμενοι ο ένας από τον άλλο έκαναν σκάρτη δουλειά. Έτσι τα θύματα ήσαν αναγκασμένα να ψάχνουν μέχρι να βρουν τον τίμιο ή τον πιο συνεπή. πράγμα πολύ δύσκολο. Διότι δεν έχουν μείνει παρά ελάχιστοι Έλληνες με μπέσα σε τούτο τον άμοιρο τόπο.

Όποιος είχε αλισβερίσι με γιατρούς και ιδιαίτερα χειρουργούς στα δημόσια νοσοκομεία ξέρει καλά πόσο του κόστισε σε φακελάκι ο γιατρός και πόσο τον ενοχλούσε που εκείνος έπαιζε από πλευράς ισχύος με τον πόνο και την αγωνία του αν θα ζήσει ή όχι από την αναγκαία επέμβαση.

Όποιος είχε κι έχει σχέση με το δικανικό σύστημα, με δικηγόρους και δικαστές γνωρίζει καλά τον ρυθμό και την εξαντλητική βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. Πολλοί Έλληνες δικαιώνονται τάχιστα γιατί είναι διάσημοι και λεφτάδες, ενώ οι μικροί και φτωχοί συνήθως δικαιώνονται μετά θάνατο.

Έτσι δούλευαν και δουλεύουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες . Με την πολεοδομία να έρχεται πρώτη στη διαφθορά, αλλά και οι εφοριακοί δεν πάνε πίσω και ας μην ξεχνάμε το μότο “οι μπάτσοι κινούν την ηρωίνη” και άλλα πολλά καλούδια. Αλλά και ο ιδιωτικός τομέας πάσχει παρομοίως. Θαυμάστε τους μεγαλοεκδότες και καναλάρχες, που έγιναν μεγαλοκατασκευαστές, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες τύπου Κωσκοτά, Λαυρεντιάδη και Βγενόπουλου, Όλα τους παιδιά τζιμάνια, παράγωγα της δυτικότροπης προτεσταντικής κουλτούρας. Πατέρας τους και Θεός τους το κεφάλαιο, το ανήθικο αν όχι παράνομο εμπόριο, για το κέρδος,

Τον εμπαιγμό του μυστηρίου του γάμου. Με τα σύμφωνα συμβίωσης και υιοθεσίας παιδιών εκ μέρους ομόφυλων λόγω φιλομοφυλίας, παρατηρούμε τον εξευτελισμό της πατρότητας και της μητρότητας ταυτόχρονα με τη διάλυση της οικογένειας λόγω ανεργίας, ανάγκης εργασίας και των δύο γονέων, μείωσης των μισθών, δυσβάστακτων φορολογικών επιβαρύνσεων κ.λπ. πράγμα που αναγκάζει σε απροθυμία τους γονείς να αποκτήσουν παιδιά με αποτέλεσμα την επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος.

Την τραγωδία της Παιδείας και την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της χώρας πλειοψηφούν οι ά-Χριστοι και άχρηστοι δάσκαλοι που εκπαιδεύουν με το παράδειγμα και τη διδασκαλία τους τους νεοέλληνες στο να είναι αργόσχολοι, αδιάφοροι προς κάθε τι χριστιανικό και εθνικό, να είναι αργόσχολοι, ματαιόδοξοι, φίλαυτοι, αδιάφοροι για τα κοινά, μοναδικό τους ενδιαφέρον το κινητό τους, το φατσοβιβλίο, και το εύκολο σεξ κι οι επιπόλαιοι έρωτες μέσα από εύκολες και επιφανειακές χωρίς ουσία και συναισθηματικό βάθος, γνωριμίες.

Την ανυπαρξία πίστης και την πλήρη αγνωσία περί του Θεού και Δημιουργού του. Τούτο εκδηλώνεται με το απαραμύθητο των ανθρώπων στο όνειδος της φτώχιας, στις θλίψεις, στις ασθένειες, στις μαζικές καταστροφές και στις παντοειδείς συμφορές που τους φέρνει αντιμέτωπους με το πρόβλημα του θανάτου και της ιδεολογικής προσέγγισής του.

Την άγνοια περί του εαυτού του, του μυστηρίου της ζωής και του σκοπού της δημιουργίας.

Ότι έχουμε καταντήσει όργανα-θύματα της άθεης Νέας Τάξης Πραγμάτων οφείλεται στην απιστία του λαού και στην άνευ αντίστασης και γνώσης αποδοχή και υιοθέτηση του αποτυχημένου δυτικού προτεστάντικου πρότυπου ζωής. Μέσα από τη γοητεία και την ακαταμάχητη έλξη που προκαλεί η σύγχρονη τεχνολογία, η υπερκατανάλωση αγαθών και το εύκολο χρήμα στις ημέρες της ευμάρειας υποβάθμισε οποιονδήποτε προβληματισμό στο θέμα αυτό. Αμέριμνοι οι Έλληνες ζούσαν καταχρηστικά επιπόλαια μέσω του εσωτερικού και του εξωτερικού δανεισμού και των ευρωπαϊκών πακέτων τα οποία τα κατέτρωγαν ασύδοτα χωρίς να ενδιαφέρονται αν θα πιάσουν τόπο και θα οδηγήσουν σε ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη.

Όμως κανείς δεν βλέπει ούτε αξιολογεί το κατάντημά του Έθνους και της πατρίδας μας από αυτή την οπτική γωνία γιατί κάνουν καπιταλιστική και υλιστική προσέγγιση και ερμηνεία του αδιεξόδου. Ατυχώς και οι Έλληνες επιστήμονες και τεχνοκράτες είναι θύματα του δυτικότροπου πολιτιστικού, οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου το οποίο ήδη αναπτύξαμε στην αμέσως προηγούμενη ανάρτησή μας. Έχουν εκπαιδευτεί και αφομοιωθεί από τη Δύση και το τεχνοκρατικό μοντέλο το οποίο έχει επιβληθεί σε ολόκληρο τον καθολικοπροτασταντικό κόσμο. Έτσι παρ’ όλες τις αναλύσεις, τις ερμηνείες των ειδικών η λύση του φαύλου κύκλου της βίας μουσουλμάνοι εναντίον ευρωαμερικανών σταυροφόρων φαντάζει ουτοπική και αδιέξοδη.

Ποια είναι η λύση που θα σταματήσει τον φαύλο κύκλο;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα θα χρειαστεί να πληροφορηθούμε πιο είναι το πρότυπο που προτείνει η ορθόδοξη οντολογία και ανθρωπολογία. Πρόκειται για ένα μοντέλο ζωής το οποίο έχουμε απεμπολήσει και λησμονήσει λόγω τον πιο πάνω αιτίων.

Το επαναστατικό, ριζοσπαστικό, συγκλονιστικό μήνυμα που φέρνει η ορθόδοξη ανθρωπολογία σε απόλυτη αντίθεση προς το αυστηρό, αυταρχικό καλβινιστικό πνεύμα της Δύσης εκφράζεται με την παραβολή του Ασώτου. Ο Θεός όχι μόνο δέχεται τον αμαρτωλό που επιστρέφει συντριμμένος, μετανιωμένος ζητώντας ταπεινά έλεος, αλλά ο Θεός της Αγάπης σπεύδει αυτός προς αναζήτησή του και τον εναγκαλίζεται στοργικά. Διαγράφει την εκτροπή και δεν ζητάει την εφαρμογή πειθαρχικής ποινής εκ μέρους του παραβάτη γιατί τα όσα πέρασε ο ένοχος σε όλο το διάστημα της εκτροπής και ο πόνος και η οδύνη του ήταν υπεραρκετός. Αντί για τιμωρία προσφέρει στοργή, αγάπη, χαρά, ατέλειωτο πανηγύρι, αγαλλίαση κι ευτυχία σε τούτη τη ζωή όσο και στην άλλη.

Για να κατανοήσουμε πόσο έχουμε ξεφύγει από την ορθόδοξη πίστη και τον ορθόδοξο τρόπο ζωής σαν Έθνος και σαν λαός από την εποχή της ελληνικής επανάστασης, της Βαυαροκρατίας, της Βασιλείας και αργότερα της αστικής εκπροσωπευτικής κοοινοβουλευτικής ψευτοδημοκρατίας θα πρέπει να αντλήσουμε παραδείγματα πιο παλιά από το 1821.

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και αξίζει να τα ερευνήσουμε και να τα μελετήσουμε. Εμείς επιλέγουμε ένα τρανταχτό παράδειγμα που καθορίζει σε βάθος και ουσία τις σχέσεις και την αγαστή συνεργασία πολιτείας κι εκκλησίας, ηγεμόνα και λαού από τα βυζαντινά χρονικά και ιστορικά επιβεβαιωμένα γεγονότα όπως τα περιγράφει η Aμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός (ΜΑ Βυζαντινής Ιστορίας). Πρόκειται για τον βίο και πολιτεία του Δανιήλ του Στυλίτη και καλύπτει καλύπτει τη βασιλεία του Λέοντα Α΄, του Ζήνωνα, την επανάσταση του Βασιλίσκου και τις αρχές της βασιλείας του Αναστασίου.

Γιατί οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν είναι ικανές να επιλύσουν τον φαύλο κύκλο της βίας στον οποίο έχουν εμπλακεί με τον ISIS..

Ας προσέξουμε το κάτωθι άρθρο:

οι Ιησουΐτες – απόστολοι- κατάσκοποι (α’ μέρος)

Γράφτηκε από την 

 

Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

Η δράση των δυτικών ιεραποστολών στην ελληνική Ανατολή εντάθηκε και επεκτάθηκε κατά τον 18ο αιώνα. Οι Ιησουίτες βελτίωσαν τις βάσεις του προσηλυτισμού και προπαγάνδας που είχαν δημιουργήσει σ’ όλα τα σημαντικά κέντρα της τουρκικής αυτοκρατορίας. Από την εποχή των διομολογήσεων (1673) οι Ιησουίτες εξασφάλισαν προνομιακή μεταχείριση σ’ ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το αντάλλαγμα ήταν να μεταβληθούν σε πιστούς πράκτορες και άριστους κατασκόπους του Λουδοβίκου ΙΔ΄ στην Τουρκία. Οι έδρες των μισσιονάριων αποτελούσαν πολιτικά προγεφυρώματα στην Οθωμανική Ανατολή για την εξυπηρέτηση των φιλόδοξων σχεδίων του Γάλλου μονάρχη, στα πλαίσια του ανταγωνισμού του με τους Ισπανούς, Πορτογάλους, Βενετούς και αργότερα με τους Έλληνες και τους Άγγλους, για την εμπορική ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο. Η φιλοτουρκική πολιτική της Γαλλίας ήταν πολύτιμη για τους σουλτάνους, σαν αντίβαρο της απειλής από τις δυνάμεις της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.Έτσι, οι μισσιονάριοι απόκτησαν μεγάλη δύναμη και επιρροή στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Από το 1620 οι Ιησουίτες κατεύθυναν τον μυστικό αγώνα της γαλλικής πρεσβείας στην Πόλη και των γαλλικών προξενείων εναντίον των ορθοδόξων Πατριαρχών.

Η φιλοτουρκική πολιτική του Λουδοβίκου ΙΔ΄ θα συνεχιστεί και από τους διαδόχους του, σε ολόκληρο τον 18ο αιώνα. Φιλοτουρκική θα συνεχίσει να είναι η γαλλική πολιτική ακόμη και μετά την επανάσταση του 1789. Το δίκτυο των Ιησουιτών στην Ελλάδα είχε ήδη ολοκληρωθεί από τις αρχές του 18ου αιώνα. Εκτός από την Πόλη, υπήρχαν κέντρα τους στην Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Θάσο, Εύβοια, Νάξο και Σαντορίνη.

Οι Καπουτσίνοι δεν πήγαιναν πίσω. Στα μοναστήρια και στις εκκλησίες τους, στην Σμύρνη, στα νησιά του Αιγαίου και αλλού, το κήρυγμα γινόταν στα γαλλικά και στα ελληνικά – για την προσέλκυση ορθοδόξων. Αυτό, το παρατήρησε και ο Ισπανός λοχαγός των δραγόνων, ο Μπελερίβε, που ταξίδεψε το 1711 στην Ανατολή για να επισκεφθεί τον πολέμαρχο βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο ΙΒ΄ , ο οποίος μετά τον άτυχο πόλεμο με τους Ρώσους είχε εγκατασταθεί στο Μπέντερ της Βεσσαραβίας.

Η φυσική αποστολή των μισσιονάριων, όπως και όλων γενικότερα των ευρωπαϊκών ιεραποστολών, ήταν να προσηλυτίσουν τους «απίστους», να εκχριστιανίσουν τους μωαμεθανούς. Αλλά οι απεσταλμένοι των δυτικών δογμάτων στην Ανατολή, δεν ασχολήθηκαν ποτέ με χριστιανική προπαγάνδα στον μουσουλμανικό κόσμο, όχι μόνο γιατί δεν τολμούσαν, αλλά επειδή ο στόχος ήταν η Ανατολική Εκκλησία, οι ορθόδοξοι.

Η Αγία Έδρα εγκαθιστούσε Ιησουίτες και Καπουτσίνους στην Ανατολή για να προσηλυτίσουν τους «σχισματικούς», όπως αποκαλούσαν τους ορθόδοξους επί αιώνες. Ταυτόχρονα, οι μισσιονάριοι, έχοντας εξασφαλίσει την προστασία των βασιλιάδων της Γαλλίας, συμμάχων από την εποχή του Φραγκίσκου Α΄ των σουλτάνων, έγιναν πράκτορες της Γαλλίας στην Ανατολή, προφυλακή του γαλλικού εμπορίου και δεινοί πολέμιοι του Ελληνισμού.

«Σ’ όλες τις χώρες, όπου κατόρθωσαν να διεισδύσουν οι μοναχοί μας», γράφει ο Γάλλος Αντρέ Βαντάλ, «έγιναν πολύτιμοι πληροφοριοδότες μας. Χάρη στους ιεραπόστολους η γαλλική κυβέρνηση ήταν άριστα ενημερωμένη για τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές,για τις δυνατότητες εμπορικών συναλλαγών, για την δημιουργία νέων προξενικών κέντρων. Παντού έπαιζαν τον ρόλο των ντελάληδων του εμπορίου μας, άνοιγαν νέους δρόμους εμπορικής επιρροής, δημιουργούσαν νέες αγορές. Ήταν οι πρόδρομοι των εμπόρων μας, των προξένων μας, ήταν η προφυλακή της Γαλλίας».

Στην σκιά των αιώνων” είναι το τελευταίο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Διόπτρα”. Επίσης, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί και το βιβλίο “Σαν στάχυα στο χρόνο”.

– See more at: http://www.iporta.gr/ellada/koinonia-ellada-oikonomia/item/2832-67papanastasopoylou-oi-iisouites-apostoloi-kataskopoi-a-meros#sthash.l6qbPBAs.dpuf

Έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη θρησκευτικοπολιτική αντίληψη μέσα στον καθολικισμό όπως μπορούμε να δούμε στο πιο κάτω άρθρο.

Η άποψη των Ιησουϊτών για την Επανάσταση.

Ιησουίτες και επανάσταση εικόνα 1η

Ιησουίτες και επανάσταση εικόνα 1η                                                                                                    Παρατηρούμε ότι πρώτοι οι Ιησουίτες Μπελλαρμίν και Μαριάνα ανέπτυξαν τη θέση της τυραννοκτονίας εκ μέρους του λαού όταν ο ηγέτης δεν βρίσκεται  στο ύψος των καθηκόντων του αλλά παραβιάζει τις στοιχειώδεις ελευθερίες του λαού. Τις απόψεις αυτές τις αποδέχτηκαν και τις προήγαγαν και οι προτεστάντες όπως ο Καλβίνος. Ας μην αναφέρουμε τις απόψεις του Λουθήρου για τους αλλόπιστους Εβραίους όπου στο βιβλίο του “Οι Εβραίοι και τα ψεύδη τους” εκφράζει άκρως ρατσιστικές θα λέγαμε φασιστικές, απόψεις.

Ιησουίτες κι επανάσταση εικόνα 2η

Ιησουίτες κι επανάσταση εικόνα 2η

Με βάση τα πιο πάνω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η προτεσταντική ανθρωπολογία που εκφράζεται σαν πολιτική αντίληψη των σύγχρονων δυτικών πολιτικών τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης συμποσούται σε μια ιδεολογική όσο και ηθικοθρησκευτική άποψη που λέει τα εξής: “Έφταιξες; Θα πληρώσεις”. Είτε αυτό είναι φόνος, είτε απάτη και κλοπή, είτε δανεισμός και συσσώρευση  χρέους, είτε σεξουαλικό παράπτωμα, θα πληρώσεις το αντίτιμο ακόμη και με τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειά σου

Κάτω από αυτή την σκοταδιστική και αυταρχικού τύπου ανήλεη ηθική μην περιμένετε να λυθεί ο φαύλος κύκλος της βίας ο οποίος κατά τη γνώμη μας ξεκίνησε από την επιστροφή των Ισραηλινών, δηλαδή των χαζαροεβραίων Ασκεναζίμ στην παλαιστίνη με την συγκατάνευση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ εις βάρος των Αράβων που επί αιώνες κατοικούσαν σε αυτόν τον τόπο. Η αδικία ξεκίνησε με τοι να τους καταστήσουν πρόσφυγες στον τόπο τους περιφρονώντας κάθε αίσθημα δικαιοσύνης και δικαιωμάτων των ντόπιων.

Οι Άραβες διδάχθηκαν έτσι να μην εμπιστεύονται τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς και τα επακολουθούντα μέχρι σήμερα πολιτικοστρατιωτικά γεγονότα, τους δικαίωσαν.Έτσι φτάσαμε στην ίδρυση του φανατικού ισλαμικού κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε. Με συνέπεια αν έχουν  οι ισλαμοφασίστες, όπως προαναφέραμε σε άλλες αναρτήσεις μας, στην κατοχή τους πυρηνικές βόμβες, να κινδυνεύει η ανθρωπότητα νε υποστεί ένα τραγικό πυρηνικό ολκαύτωμα πολλαπλάσιο του Τσέρνομπιλ και της Φουκουσίμα. Πέρα από τις σχεδόν κάθε μήνα εκατόμβες θυμάτων από τους βομβαρδισμούς της Συρίας και του Ιράκ αλλά και τις τρομοκρατικές ενέργειες στις ευρωπαϊκές κι αμερικάνικες πόλεις

“Μωραίνει Κύριος ους βούλεται απωλέσαι”. Μέρος 3ο

Η αποκάλυψη του Νίκου Χειλαδάκη δείχνει πόσο δίκιο έχουμε για τα όσα στα προηγούμενα δύο μέρη αναρτήσαμε.

Οι ΗΠΑ και η δήθεν Ενωμένη καπιταλιστική Ευρώπη φαίνεται πως βρήκαν το μάστορά τους. με τις κακοσχεδιασμένες, βιαστικές, επιπόλαιες και χωρίς ηθικό έρμα πολεμικές επιχειρήσεις τους απελευθέρωσαν τέτοιας ισχύος δυνάμεις ερέβους και καταστροφής που τούτη την στιγμή απειλούν την ύπαρξη όχι μόνο κάποιων λαών αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Η συνοδός μάλιστα παγκόσμια οικονομική κρίση της οποίας είμαστε μάρτυρες πρωτοστάτες μετά από τις άθλιες εθνοπροδοτικές ενέργειες της συνόλης πολιτικής μας ηγεσίας, συμβαδίζει με την έκρηξη ενός τρίτου παγκόσμιου πόλεμου. Κάπως έτσι έγινε μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929. Μέσα σε 11 χρόνια έδωσε στην εξαθλιωμένη Γερμανία του τρίτου ράιχ την δυνατότητα και τα επιχειρήματα για να εξαπολύσουν έναν κατακτητικό πόλεμο που στοίχισε ως γνωστό 60.000.000 νεκρούς,

Το παρακάτω σχέδιο που πρώτος έδωσε τη δημοσιότητα ο φίλος δημοσιογράφος τουρκολόγος Χειλαδάκης τα λέει όλα:

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΧΕΔΙΟ : ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ! (αποκαλυπτικό βίντεο)

foto

Ο Sallah Abdeslams, (ψευδώνυμο ; ), που σήμερα καταζητείται σαν τρομοκράτης έστειλε ένα καταπληκτικό βίντεο σε γερμανικό μπλοκ όπου υποστήριξε πως ήταν μέλος αμερικανικής αποστολής στην Συρία για επαφές με το ISIS και επειδή τον είχαν υποχρεώσει να κάνει πράγματα που δεν ήθελε… αναγκάστηκε κρυφά να δραπετεύσει από τα τουρκικά σύνορα.

Στο αποκαλυπτικό αυτό βίντεο, (διάρκειας 8,5 λεπτών στο τέλος του κειμένου), περιγράφει το απόρρητο σχέδιο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος της Ευρώπης από το ISIS, αλλά το εκπληκτικό είναι πως υπάρχει μια περίεργη «ανοχή» των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει: «Εγω δεν θελω να με συγχωρέσετε γι αυτά που έκανα αλλά σας τα στέλνω όλα αυτά για να μάθετε την αλήθεια για το πώς το ISIS, (μέσα στην Ευρώπη), δυναμώνει μέρα με την μέρα και σύντομα θα φτάσει στα άκρα για την ολοκληρωτική καταστροφή σας.

Θελω όλα αυτά να βγουν στην δημοσιότητα αλλά για ευνόητους λόγους δεν γνωστωποιώ το πραγματικό μου όνομα γιατι τότε θα πρ’επει να πληρώσω για τα εγκλήματα που έχω πράξει εγώ ο ίδιος.

Ελπίζω αυτά που αποκαλύπτω, (και που τα έστειλε σε PDF να δημοσιευτούν και οι Γερμανοί ακτιβιστές τα κινηματογράφησαν σε αυτό το καταπληκτικό βίντεο), να βγουν όλα στην δημοσιότητα και να αποκαλυφτούν τα σχέδια τους γιατί οι άνρθωποι εκει έξω πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Έχουν το δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Γιατί μπορεί ο πόλεμος που έρχεται αυτόν τον χρόνο να τον εμποδίσουμε.

Για το 2016 είναι επίσημα προγραμματισμένος ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που θα ξεκινήσει με τους ISIS και όλοι, (κυρίως οι Ευρωπαίοι), θα πληρώσουν πολύ ακριβά τις συνέπειες.

Οι ISIS έχουν τέσσερεις πυρηνικές κεφάλες! Οι τρεις είναι τύπου, Typ b 25 και η μια του τύπου Typ b89. Εγώ ο ίδιος τις είδα προσωπικά. Η μια είναι προγραμματισμένη για την Αμερική, η άλλη για την Γερμανία, άλλη για την Γαλλία και η άλλη για την Ρωσία.

Τα οργανωμένα μέλη του ISIS είναι πάνω από 135.000 και από αυτούς οι 65.000 είναι στην Συρία και φυλάγουν αποθήκες οπλικών συστημάτων για να τα προστατεύουν.

Πολεμούν σκληρά στα διάφορα μέτωπα και προστατεύουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα, γιατί από τις περιοχές τους γίνεται η παράνομη διακίνηση πετρελαίου και από εκεί γίνονται οι αποστολές οπλικών συστημάτων.

Μέσα στην Ευρώπη, στην Γαλλία έχουν 2.800 τρομοκρατικούς πυρήνες και παρακάτω δίνει και τα ονόματα των περιοχών τους στην περιοχή του Παρισιού. Στην περιοχή του Παρισιού έχουν μοιράσει και τμήματα δικαιοδοσίας. Στην Αγγλία έχουν περίπου 650 τρομοκρατικούς πυρήνες και οι τρομοκράτες παρουσιάζονται σαν φοιτητές. Στην Σουηδία έχουν 1.600 τρομοκρατικούς πυρήνες στην Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις. Στην Γερμανία είναι οργανωμένοι 1800 πυρήνες και 700 γιάφκες οι οποίες μέρα με την μέρα αυξάνονται. Από αυτούς, οι 15 κυριότεροι βρίσκονται στο Βερολίνο, Φρανκφούρτη και Αμβούργο και σε πόλεις με σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία είναι στόχος χτυπήματος γιατί έχουν αρχαιολογική αξία.

Σχεδιάζουν έξη χτυπήματα μέσα στις πόλεις. Για να χτυπηθούν όμως αυτές οι πόλεις πρέπει πρώτα να απομονωθούν από τον έξω κόσμο και επειδή όλες αυτές οι πόλεις έχουν γέφυρες, θα ανατιναχτούν πρώτα οι γέφυρες επικοινωνίας για να μην μπορεί κανείς να μπει ή να βγει από αυτές .

Το πρώτο χτύπημα θα είναι οι εκκλησιές και οι ναοί. Για αυτά είναι ήδη έτοιμοι οι δράστες και περιμένουν την εντολή να δράσουν.

Μια πόλη που είναι από τους πρώτους στόχους είναι το Λύμπεκ. Πρώτοι στόχοι είναι επίσης στην Ολλανδία, Δανία, Ισπανία Φιλανδία και Νορβηγία, αλλά σε αυτές τις χώρες δεν είναι γνωστό σε ποιες πόλεις θα χτυπήσουν και δεν γνωρίζουμε πόσες γιάφκες υπάρχουν εκεί. Έπρεπε να τα φωτογραφήσω αλλά δεν πρόλαβα γιατί το έσκασα.

Όλα τα χτυπήματα θα γίνουν με μορφή ντόμινο, δηλαδή αλλεπάλληλα χτυπήματα το ένα θα ακολουθεί το άλλο αμέσως, για να γίνει ένας απόλυτος αιφνιδιασμός. Εδώ και μήνες γίνονται προετοιμασίες για τα χτυπήματα με μεταφορά του οπλισμού στις γιάφκες δράσης.

(Δείχνει μια φωτογραφία). Για αυτόν που φαίνεται στη φωτογραφία, το ISIS δίνει πολλά εκατομμύρια για το κεφάλι του. Αυτός, όπως φαίνεται ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και είναι πρόσωπο «κλειδί» ενώ μέχρι τώρα έχει εξολοθρεύσει περίπου 400 μέλη των ISIS. Το όνομα του είναι Σααμπ Σερπίλ και εμφανίζεται πάντα σε μέρη όπου δεν μπορούν να τον εντοπίσουν και όπου δεν υπάρχει πολεμική ένταση.

Η μόνη φορά που εντοπίστηκε είναι από αυτόν που τον φωτογράφησε σε μια έφοδο του σε σπίτι της Αλ Κλαιντα και εκεί τους είχε σκοτώσει όλους, αλλά κάποιος γλύτωσε που τον φωτογράφησε και από εκείνη την μέρα η φωτογραφία του μοιράστηκε για να τον βρουν και να τον εξολοθρεύσουν. Το συμβάν είναι από το 2013, όπου είχε εκτελέσει ένα σημαντικό στέλεχος των ισλαμιστών με δυο σφαίρες στο κεφάλι.

Οι ISIS παράγουν προπαγανδιστικά βίντεο για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο με συγκεκριμένη ψυχολογική στρατηγική, επιδιώκοντας να καταδείξουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία αδυνατούν να προστατεύουν τον λαό, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο φόβος και ο καθημερινός τρόμος.

Από το 2014 ο Σααμπ, (που έχει εξαπολύσει προσωπικό πόλεμο κατά του ISIS γι’ αυτό και τον έχουν επικηρύξει), είναι άφαντος και δεν μπορούν να τον εντοπίσουν. Όπως φαίνεται έχει κρυφτεί για τα καλά. Λένε ότι κινείται ανάμεσα στην Αγγλία και Σουηδία, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι εμφανίστηκε στην Γερμανία για να εξοντώσει κάποιες γιάφκες Τζιχνατιστών.

Το ISIS προσφέρει δυο εκατομμύρια δολάρια για να τον βρουν και γι’ αυτό όλοι οι Σαλαφιστές, (φανατικοί Ισλαμιστές) της Ευρώπης έχουν τα μάτια τους σε εγρήγορση για να τον βρουν ενώ έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό. Λένε ότι τελευταία έχει εμφανιστεί στην Φρανκφούρτη, Αμβούργο και Βερολίνο. Φανταστείτε το πώς κρύβεται σε όλες αυτές τις πόλεις. Φυσικά τον αναζητούν και οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Αν μπορούσε να βρεθεί και να μιλήσει θα ξέραμε πως και ποτέ οι ISIS θα χτυπήσουν.

Σας δίνω αυτά τα ντοκουμέντα και το φωτογραφικό υλικό για να γνωρίζετε τι γίνεται στο παρασκήνιο και τι ετοιμάζουν Ο μόνος που μπορεί να εμποδίσει αυτό το επερχόμενο ολοκαύτωμα είναι αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να το κάνει.»

Ανεξάρτητα αν όλα αυτά που παρουσιάζει το βίντεο είναι μια κακόγουστη φάρσα, το εκπληκτικό με αυτό το βίντεο είναι οι πολλές αποκαλύψεις που κάνει με χάρτες και συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι πως όλα είναι μια μεγάλη διεθνή συνομωσία και πως και οι μεγάλες μυστικές υπηρεσίες στην ουσία κάνουν τα «στραβά μάτια» για να υποταχτούν οι λαοί στον φόβο και να μην μπορούν να αντιδράσουν. Οι ηγέτες δεν ενδιαφέρονται για τους λαούς τους, αλλά για την… «πέτσα» τους και το ISIS είναι το όργανο παγκόσμιας υποταγής. Μονό ένας αντιστέκεται από την Ανατολή!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

www.nikosxeiladakis.gr βλέπε

 

 http://nikosxeiladakis.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1/

“Μωραίνει Κύριος ους βούλεται απωλέσαι”. Μέρος 2ο

Πληροφορίες που πέρασαν απαρατήρητες. Ήταν η ώρα που εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γράφαμε στα παλιότερα των υποδημάτων μας την πραγματικότητα και ζούσαμε την ουτοπία της αφθονίας, των εορτοδανείων, των δανείων για μεγάλα αυτοκίνητα, τότε που το χρήμα έρεε άφθονο και η κατανάλωση δεν είχε όρια.

Ήταν η εποχή της έξαρσης του ατομισμού, όπου ο καθένας κοίταζε την πάρτη του και συναγωνιζόταν στα υλικά τον γείτονά του. Της απόλυτης επιδειξιομανίας και εγωκεντρικότητας.

Κι όμως οι σκοτεινές δυνάμεις δούλευαν εναντίον μας την ώρα που είχαμε βυθιστεί σε μια γλυκιά νάρκη… όπου ο ηδονισμός μας δεν είχε όρια και δεν κάναμε καμιά προσπάθεια να τον ελέγξουμε. Κάποιες σποραδικές φωνές που έλεγαν αλήθεια τις βουλώναμε και ψηφίζαμε αυτούς που μας υπόσχονταν λαγούς και πετραχήλια. Πασόκους, Νεοδημοκράτες και ΚΚέδες αρχικαπιταλίστες οι οποίοι μας υπόσχονταν ρουσφέτια και διορισμούς, μια σίγουρη ζωή για μας και τα παιδιά μας στο δημόσιο.

Κι όμως τα καμπανάκια χτυπούσαν από τότε ας πάμε στα αρχεία του In.gr και θα δούμε τον καταχθόνιο κόσμο των σατανικών ανθρώπων και των εωσφορικών πνευμάτων τις σχεδίαζε και μηχανευόταν από το 2004. Τον καιρό της Ολυμπιάδος μας που μας βγήκε σκούρα…

Αμπντούλ Καντίρ Χαν

Κορυφαίος Πακιστανός επιστήμονας ομολόγησε την εμπλοκή του στη διάδοση πυρηνικών

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2004

Ο δημιουργός του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν, Αμπντούλ Καντίρ Χαν, παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην πώληση πυρηνικής τεχνολογίας προς το Ιράν, τη Λιβύη και τη Βόρειο Κορέα.

Όπως ανακοίνωσε Πακιστανός αξιωματούχος τη Δευτέρα, ο Καντίρ ομολόγησε σε επιστολή, την οποία απηύθυνε σε επιτροπή που συγκρότησε η πακιστανική κυβέρνηση για να διερευνήσει κατηγορίες σχετικές με τη διάδοση πυρηνικών από το Πακιστάν.

Οι διαρροές πληροφοριών σημειώθηκαν στο διάστημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Καντίρ, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που εμπλέκονται επίσης στην υπόθεση, κινήθηκαν από «απληστία και προσωπική φιλοδοξία».

Διευκρίνισε επίσης ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν είχε καμία ανάμειξη στην υπόθεση και ούτε είχε δώσει έγκριση για τις κινήσεις αυτές.

Ο Καντίρ Χαν διηύθυνε το κέντρο πυρηνικών ερευνών του Πακιστάν μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2002. Στη συνέχεια διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Περβέζ Μουσαράφ, θέση από την οποία απομακρύνθηκε το

Σάββατο μετά τις αποκαλύψεις.
Ο Καντίρ θεωρείτο κορυφαίος επιστήμονας στη χώρα του και «πατέρας» του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν.

«Όχι» όμως σε ελέγχους εντός…

Συμβολή Πακιστάν στην ΙΑΕΑ για την έρευνα διαρροής πυρηνικής τεχνογνωσίας στο Ιράν

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2004

«Παρών» δηλώνει το Πακιστάν στην έρευνα που πρόκειται να διενεργήσει η ΙΑΕΑ για τη διαρροή πυρηνικής τεχνογνωσίας στο Ιράν. Βάσει δηλώσων του Πακιστανού ΥΠΕΞ, η κυβέρνηση Μουσαράφ θα συνδράμει τον ΟΗΕ, αρνούμενη εντούτοις να επιτρέψει την επιθεώρηση του δικού της πυρηνικού προγράμματος.

Στη διάρκεια απανομής χάριτος προς τον «πατέρα» του πακιστανικού πυρηνικού προγράμματος Αμπντούλ Καντίρ -ο οποίος και ομολόγησε πως διέρρευσε πυρηνική τεχνογνωσία σε Ιράν, Λιβύη και Β.Κορέα- ο Π.Μουσαράφ δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ δεν θα παραδώσει κανένα έγγραφο στην ΙΑΕΑ, ούτε και θα επιτρέψει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας επί των δραστηριοτήτων του Καντίρ.

Εντούτοις, ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Κχουρασίντ Μεχμούντ Κασούρι δήλωσε κατόπιν ωρών πως οι δηλώσεις Μουσαράφ παρερμηνεύθηκαν, διευκρινίζοντας πως δεν θα επιτραπεί στην ΙΑΕΑ να ελέγξει το πυρηνικό πρόγραμμα του ίδιου του Ισλαμαμπάντ, όμως θα συμβάλλει στη διερεύνηση των διαρροών προς το Ιράν.

«Αυτό που είπε [ο Περβέζ Μουσαράφ] είναι στην πραγματικότητα πως δεν έχουμε καμία υποχρέωση» δήλωσε ο Κασούρι στο ραδιόφωνο του BBC, για να συμπληρώσει: «Θα συνεργαστούμε με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας». Έσπευσε, όμως, να ξεκαθαρίσει: «Δεν θα τους επιτρέψουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να έλθουν και να κοιτάξουν το δικό μας πρόγραμμα».

«Αυτά είναι τα εθνικά μας μυστικά. Όμως, οπουδήποτε χρειάζονται υποστήριξη για να επιτύχουν τους δηλωμένους στόχους τους […] θα συνεργαστούμε πλήρως» σημείωσε ο επικεφαλής της πακιστανικής διπλωματίας μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, The World Today.

Μετά τη συγγνώμη για «διαρροές» Χάρη στον «πατέρα» του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν έδωσε ο Περβέζ Μουσάραφ

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2004

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Περβέζ Μουσάραφ έδωσε τελικά χάρη στον πυρηνικό επιστήμονα Αμπντούλ Καντίρ Χαν, ο οποίος σε μία δραματική ομιλία του από την τηλεόραση ομολόγησε την Τετάρτη δημόσια ότι ευθύνεται για τη διαρροή πυρηνικής τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες και ζήτησε συγγνώμη από το λαό.

«Υπάρχει από την πλευρά του μία γραπτή έκκληση για συγχώρεση και υπάρχει μία γραπτή συγχώρεση από τη δική μου πλευρά», δήλωσε την Πέμπτη ο Μουσάραφ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στον Δρ Καντίρ Χαν. «Δεν μπορείς να φυλακίσεις έναν ήρωα και να βλάψεις όλο το έθνος», πρόσθεσε.

Πάντως, ο Πακιστανός πρόεδρος έσπευσε να προσθέσει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει ούτε ένα έγγραφο στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας (ΙΑΕΑ), ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας, ούτε να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη να επιβλέπουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του.

Νωρίτερα ο γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι δήλωσε ότι ο Δρ Χαν «δεν δούλευε μόνος του», και ότι «είναι η κορυφή του παγόβουνου», προσθέτοντας ότι το θέμα πρέπει να ερευνηθεί διεξοδικά.

Ο Καντίρ Χαν διηύθυνε το κέντρο πυρηνικών ερευνών του Πακιστάν μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2002. Στη συνέχεια διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Περβέζ Μουσαράφ, θέση από την οποία απομακρύνθηκε το Σάβατο μετά τις αποκαλύψεις. Θεωρείται κορυφαίος επιστήμονας στη χώρα του και «πατέρας» του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν.

«Αθλια προπαγάνδα των ΗΠΑ» Διαψεύδει η Βόρειος Κορέα τα περί αγοράς πυρηνικής τεχνογνωσίας από το Πακιστάν

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2004

Σε «άθλια και ψευδή προπαγάνδα» των ΗΠΑ απέδωσε την Τρίτη η Πιονγιάνγκ την παραδοχή του δημιουργού του πυρηνικού προγράμματος του Πακιστάν, Αμπντούλ Καντίρ Χαν, ότι πούλησε τεχνογνωσία για την κατασκευή πυρηνικών όπλων στη Βόρειο Κορέα, καθώς επίσης και στο Ιράν και τη Λιβύη.

Η δήλωση έγινε από εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Βορείου Κορέας και μεταδόθηκε από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «κατασκεύασε» τις αποκαλύψεις του Πακιστανού επιστήμονα, με στόχο να απομονώσει τη χώρα από τις διεθνείς εξαμερείς συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμά της, ο δεύτερος γύρος των οποίων θα αρχίσει αργότερα το Φεβρουάριο. Ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση της Πιονγιάνγκ στις ειδήσεις από το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσιεύουν συνέντευξη του Περβέζ Μουσάραφ, την Πέμπτη, στην οποία ο Πακιστανός πρόεδρος αναφέρει ότι «υποπτευόταν» πως ο Αμπντούλ Καντίρ Χαν μοιραζόταν πυρηνική τεχνολογία με άλλες χώρες εδώ και τρία χρόνια, αλλά δεν το «γνώριζε» ως τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι ΗΠΑ του παρείχαν σχετικές αποδείξεις.

Ο στρατηγός υποστήριξε ότι, αν οι ΗΠΑ «γνώριζαν νωρίτερα, θα έπρεπε να μας είχαν ενημερώσει. Ίσως έτσι να αποτρέπονταν πολλά».

Αρνήθηκε ωστόσο ότι αληθεύουν οι πληροφορίες αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών ότι ο Χαν είχε έλθει σε συμφωνία με την Πιονγιάνγκ για ανταλλαγή πυρηνικής τεχνολογίας του Πακιστάν με τεχνολογία κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων της Βορείου Κορέας.

Υπό κράτηση έξι άτομα, Ανακρίσεις και αντιδράσεις στο Πακιστάν για τη διαρροή πυρηνικής τεχνογνωσίας

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2004

Δικαστική έρευνα για την υπόθεση διαρροής πυρηνικής τεχνογνωσίας προς τρίτες χώρες, όπως το Ιράν, η Λιβύη και η Βόρειος Κορέα, διεξάγεται στο Πακιστάν. Τρεις επιστήμονες και άλλοι τρεις πρώην στρατιωτικοί έχουν τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνονται.

Οι έξι συλληφθέντες, που εργάζονταν στα Ερευνητικά Εργαστήρια Χαν (KRL), απασχολούνταν εδώ και χρόνια σε δραστηριότητες πυρηνικής ανάπτυξης, σύμφωνα με καταθέσεις του υπουργείου Εσωτερικών στο ανώτατο δικαστήριο του Ραουαλπίντι.

Βάσει των καταθέσεων, οι έξι άνδρες «ευθύνονται για την άμεση ή έμμεση διαρροή σε ξένες χώρες ή σε ξένα πρόσωπα μυστικών κωδικών, πυρηνικών πρώτων υλών, ουσιών, μηχανημάτων, εξοπλισμών, πληροφοριών, εγγράφων, σχεδίων, προγραμμάτων, άρθρων, σημειώσεων κ.λπ.».

Οι μαρτυρίες αυτές του υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκαν ως απάντηση στις μηνύσεις οικογενειών των κρατουμένων για παράνομη κράτησή τους. Οι επιστήμονες Μοχαμάντ Φαρούκ, Ναζίρ Αχμέντ Ναζεεμουντίν και οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί Ισλάμ Ουλ-Χακ, Σαζαουάλ Χαν Μαλίκ και Ικμπάλ Ταζουάρ τέθηκαν υπό κράτηση βάσει του νόμου για την ασφάλεια του 1952.

Οι καταθέσεις του υπουργείου βεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες διάδοσης των πυρηνικών από την πλευρά των κρατουμένων «έβλαψαν σοβαρά την άμυνα, τις εξωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια του Πακιστάν».

Τα εντάλματα σύλληψης των έξι ανδρών, διευκρίνισε δικαστική πηγή, εκδόθηκαν την 31η Ιανουαρίου και η ισχύς τους διαρκεί τρεις μήνες. Στο διάστημα αυτό οι πακιστανικές αρχές πρέπει ν’ αποφανθούν για την έκβαση των υποθέσεων αυτών.

Archive.in.gr/

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης τι κόλαση μπορεί να ξεσπάσει αυτή τη στιγμή εκ μέρους των Ισλαμιστών αν αποφασίσουν να πυροδοτήσουν μια πυρηνική βόμβα έστω και μικρής ισχύος σε μια πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εκτός από τους κινδύνους της χρήσης χημικών νευροπαραλυτικών αερίων (Σαρίν κ.λπ.) που τυχόν έχουν στη διαθεσή τους οι χημικοί τους επιστήμονες, εκτός από σκοπολαμίνη ή υδροκυάνιο, ή ραδιενεργό πολώνιο που αν το έχουν, και το διαχύσουν στο υδραγωγείο μιας πόλης θα μετρούμε χιλιάδες νεκρούς εντός εικοσιτετραώρου ή υπάκοους πολίτες οι οποίοι κατευθυνόμενοι από τα ΜΜΕ μπορούν να εκτελέσουν εντολές σαν υπνμωτισμένοι δολοφόνοι.

Όλα αυτά που μοιάζουν να προέρχονται από χολυγουντιανό σενάριο ή κάποιο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη δεν αποκλείεται να τα ζήσουμε στις μέρες μας είτε εμείς ειτε τα παδιά μας.

Και τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: Η εξαπόλυση όλων αυτών των αρνητικών δυνάμεων μέσα από το σακί των μαγισσών του θανάτου υπάρχει η δυνατότητα να αποτραπεί;

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος σε εκπομπή του Ιορδάνη Μαρίνοθυ χτές στην ΕΤ1 έδωσε μια σοφή συμβουλή και απάντηση.

«Σε μια οικογένεια υπάρχει ένα άριστο παιδί, ένα μέτριο, ένα κακό, ένα αναρχικό, ένα τεμπέλικο, όμως όλα αυτά τα παιδιά είναι μέλη της ίδιας οικογένειας δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλου μέλη της ίδιας οικογένειας». Βέβια ο αρχιεπίσκοπος εννοούσε τους πάντα διχασμένους  Έλληνες. Αυτούθς που ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα και χαίρεται ο κομματάρχης του ενός όταν αποτυγχάνει ο κομματάρχης του άλλου ακόμη κι αν καταστρέφεται η πατρίδα. Αρκεί να συντριβεί το άλλο κόμμα. Είναι η απόλυτη ευτυχία για τους κοντόθωρους και διχαστικούς Έλληνες. Δεν βλέπει το κοινό καλό, αλλά χαίρεται με την αποτυχία του άλλου που τον αντιμετωπίζει σαν ανταγωνιστή και εχθρό του.

Για μας τα λόγια του αρχιεπισκόπου ισχύουν και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλη η παγκόσμια κοινότητα αποτελείται από ανθρώπους δημιουργήματα του ίδιου Θεού. Είμαστε όλοι μέλη μιας τεράστιας οικογένειας και δεν εννοείται να ξεσκιζόμαστε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο βρισκοντας χιλιάδες αιτιάσεις και δικαιολογίες για να πάρει ο ένας το κεφάλι του γείτονά του.

Μοναδικός ενωτικός κρίκος η αγάπη του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο. Η έμπρακτη εφαρμογή του Ευαγγέλιου της κρίσεως είναι η μόνη που μπορεί να μας καταξιώσει και λύσει από τα δεσμά του ανθρωποκτόνου μίσους. Να μας απελευθερώσει από τις αρπάγες ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.

“Mωραίνει Κύριος ους βούλεται απωλέσαι” Μέρος 1ο

Τα γεγονότα που παρακολουθούμε με τους ισλαμιστές να αποκεφαλίζουν και ν’ ανατινάζουν αδιακρίτως αντίπαλους μουσουλμάνους, κατ’ εξοχήν ειρηνιστές και χριστιανούς,  είχαν προδιαγραφεί πολλά χρόνια πριν από τον Σαμουήλ Χάτινγκτον. Είχε μιλήσει τότε πως ο επόμενος πόλεμος θα είναι θρησκευτικο-πολιτισμικός.

Φάτε συριακή σημαία τώρα για την οποία μαχόσασταν αποτειχισμένοι του Ισλάμ.

Φάτε συριακή σημαία τώρα για την οποία μαχόσασταν αποτειχισμένοι του Ισλάμ.

Μετά είχαμε την απαγωγή του Εβραίου πυρηνικού επιστήμονα Μαρντοχάι Βανούνου από τους Ισραηλινούς πράκτορες, όταν αποκάλυψε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο με πάνω από 100 πυρηνικές βόμβες που τις εξέλιξε σε πυρηνικές δοκιμές στην έρημο Νεγκέβ, με τη δικαιολογία της προστασίας του από τους γειτονικούς αραβικούς λαούς και το Ιράν, όλους εχθρικά διακείμενους.

Λίγο αργότερα είχαμε τη Βόρειο Κορέα και το Πακιστάν με την Ινδία να αποκτούν κι αυτές πυρηνικό οπλοστάσιο.

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί επιτίθενται στον Σαντάμ Χουσείν γιατί είχε χημικό και βιολογικό οπλοστάσιο που ποτέ δεν αποδείχθηκε και πιθανώς πυρηνικά. Έτσι φτάσαμε να ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος στα αραβικά κράτη με τους Σιίτες και Σουνίτες να αλληλοσφάζονται, στο Ιράκ, τη Λιβύη να διαλύεται, την Αίγυπτο μετά από αιματοχυσία να παλινδρομεί στην χειρότερης μορφής δικτατορία του Σισι που έριξε τον κάπως δημοκράτη Μόρσι με στρατιωτικό πραξικόπημα του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.  Το Αφγανιστάν να αλληλοσφάζεται διαιρεμένο σε αμερικανοευρωπαϊζον τμήμα και το άλλο των παραδοσιακών Αφγανών, που συμμαχεί με τους Ταλιμπάν.

Και έτσι οι αποικιοκράτες αμερικανοευρωπαίοι έκαναν αυτό που ήξεραν πολύ καλά να κάνουν. Προσπάθησαν να υποτάξουν τους αραβικούς λαούς όπως επί χρόνια έκαναν από την εισβολή της Γαλλίας στην Αίγυπτο επί Ναπολέοντος, των Γάλλων καπιταλιστών ψευδοδημοκρατών στο Αλγέρι και τέλος με την απόλυτη προδοσία και εγκατάλειψη των Παλαιστηνίων με την προώθηση, υποστήριξη και ισχυροποίηση του Ισραήλ  εκ μέρους της Αμερικής και της άβουλης, ασύνδετης και ορμώμενης από οικονομικά συμφέροντα των τραπεζών και των μονοπωλίων Ευρωπαϊκών ολιγαρχιθκών κέντρων-φέουδων.

Έτσι φτάσαμε στη δημιουργία ενός συριακού εμφύλιου γιατί δεν μας καλοάρεσε ο Άσαντ και ενός Ισλαμικού κράτους στο οποίο Αμερικανοί, Γερμανοί και Γάλλοι δεν έχασαν την ευκαιρία να πουλήσουν όπλα και πολεμικό υλικό διασεκατομμυρίων.

Έτσι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι μετά την ενδεκάτη του Σεπτέμβρη του 2001 χωρίς να το καταλάβουν/με απασφαλίστηκαν οι δικλείδες ασφαλείας. Ο κύβος ερρίφθη. Μπήκαμε σε έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου τα θύματα θα είναι πολλαπλάσιοι απλοί πολίτες παρά στρατιώτες. Οι παράπλευρες απώλειες “αθώων” πολιτών που θα σφαγιάζονται σαν πρόβατα από ισλαμιστές αυτόχειρες, αυτοανατιναζόμενους με βόμβες που περιέχουν καρφιά, βίδες κ.λπ. θα ανέρχονται σε χιλιάδες. Οι εκατόμβες ανθρώπινων στόχων σε δημόσιους χώρους όπου δεν θα δίνεται σε κανένα το δικαίωμα ή η δυνατότητα να αμυνθεί και να προστατευτεί είναι αναντίρρητο γεγονός. Αντίθετα η παρουσία του στρατού, των καμερών παρακολούθησης δεν προάγουν την ασφάλεια αλλά τον φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια, μαζί με την καταπίεση και τον περιορισμό των ελάχιστων δικαιωμάτων που έχουν απομείνει στα άτομα-πολίτες.

Οι παράπλευρες απώλειες πολλαπλάσιες των τρατιωτών

Οι παράπλευρες απώλειες πολλαπλάσιες των στρατιωτών

Οι ασκοί του Αιόλου ανοίχτηκαν κε Ομπάμα, κυριε Κάμερον, κε Ολάντ κα Αγκέλα Μέρκελ και οι λοιποί. Τώρα, άντε να τους μαζέψετε.    

Φτάσαμε να έχουμε ντόπιους ευρωπαίους σε κάθε κράτος, διακεκριμένους επιστήμονες και τεχνικούς με άριστη κατάρτιση, εκπαιδευμένους στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, οι οποίοι διαθέτουν προηγημένη τεχνολογία, ενδιατρίβουν στην Ευρώπη και δουλεύουν για τον ΙSIS, και ασποάζονται την ιδεολογία της αυτοετεροκαταστροφής. Της διάλυσης των στάνταρτς, των  δεδομένων και των παραδόσεων που γνωρίζαμε ως τώρα.

Την ίδια στιγμή τα σύνορα της Ελλάδας είναι διάτρητα και μπαίνουν με την πρόφαση της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, νέοι μουσουλμάνοι σαφώς κάποιοι εξ αυτών είναι οπαδοί του ISIS με συγκεκριμένου σκοπό να φέρουν καίρια κτυπήματα στον τρόπο ζωής μας.

Αποβλέπουν σίγουρα στο να μας τρομοκρατήσουν ώστε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας να σταματήσει η σταυροφορία των χριστιανικών λαών εναντίον του Ισλάμ. Στόχος ανεφάρμοστος, καθ’ ότι οι ηγέτες μας κάθε άλλο παρά υπολογίζουν τη γνώμη και τις αποφάσεις του λαού τους. Προστατευμένοι από το πλήθος των σωματοφυλάκων τους, κάτω από την ασπίδα και την ασφάλεια που χαρίζει ο τεκτονισμός και η στοά, με τον υψηλό μισθό τους σίγουρο, έχουν εντελώς αυτονομηθεί και αδίστακτοι ψεύδονται και αθετούν τις υποσχέσεις τους και δεν δίνουν δεκάρα αν μας εξαπατούν, ούτε καλούνται σε απολογία από καμιά δικαιοσύνη, από κανέναν  εισαγγελέα.

Έτσι δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια η δυνατότητα να σταματήσει ο ακήρυκτος πόλεμος κατά του Ισλάμ στην πιο φασιστική του εκδοχή. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και οι λαοί θα συνεχίζουν να σφάζονται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα με την Ανατολή να βομβαρδίζεται και τη Δύση να ανατινάζεται. και οι ισχυροί θα συνεχίζουν να επιβάλλουν αυτό που θεωρούν γεωπολιτικό τους συμφέρον εις βάρος της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης που όπως συμβαίνει σε καιρούς πολέμου δεν έχει καμιά αξία.

Κατά τη γνώμη μας η ανθρωπότητα έχει ξεφύγει από τον συμπαντικό ηθικό νόμο ο οποίος είναι σκληρός, αδήρητος υπεράνω των δυνάμεων του ανθρώπου να τον ακυρώσει. Είναι ο νόμος της ανταπόδοσης. “Του μάχαιρα έλαβες μάχαιρα θα λάβεις”.

Για μια ακόμη φορά ο εωσφορικός εγωισμός και η δαιμονική αλαζονεία δεν επιτρέπουν στην ψυχή να μετανοήσει και να ταπεινωθεί για τα άπειρα λάθη και αστοχίες, παραβάσεις και αμαρτίες που διαπράτει, με αποτέλεσμα ο θάνατος να απλώνει από άκρη σε άκρη της γης τα φτερά του.

“Μωραίνει Κύριος ους βούλεται απωλέσαι!”

Σε επόμενη αναφορά μας θα παρουσιάσουμε κάποιες πληροφορίες που μας έρχονται από το 2004 κι όμως ελάχιστοι τις πρόσεξαν τότε στις ώρες των παχέων αγελάδων της ευπορίας και της ευμάρειας. Κι όμως αυτές οι ειδήσεις προετοίμαζαν το τραγικό τώρα.

 

Έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη καρδιά, η Νάνσυ Χόρτον.

Νάνσυ Χόρτον μια θαυμαστή φιλέλληνας

Νάνσυ Χόρτον μια θαυμαστή φιλελληνίδα μια μεγάλη καρδιά!

Η μικρότερη κόρη του Αμερικανού πρέσβη στη Σμύρνη  το 1922 Τζορτζ Χόρτον, αυτόπτη μάρτυρα της Μικρασιατικής Καταστροφής, ήταν 103 ετών και τα τελευταία τρία χρόνια καθηλωμένη από βαρύ εγκεφαλικό. Την απέκτησε με την Ελληνίδα, τρίτη κατά σειρά σύζυγό του, Αικατερίνη Σακοπούλου. Στην Καταστροφή της Σμύρνης ήταν 10 ετών. Ο πατέρας της είχε φροντίσει η κόρη του Νάνσυ να βρίσκεται στην Ελλάδα τις μέρες αυτές, όπως είχε πει η ίδια.

Αυτό που γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια  ήταν το έργο του  φιλέλληνα πατέρα της και προσπάθησε τα τελευταια χρόνια που ζούσε στην Ελλάδα να κρατήσει ζωντανό. Χάρις στον Χόρτον σωθηκαν χιλιάδες ζωές με τα πιο απίθανα τεχνάσματα. Βοήθησε τον κόσμο που έφτανε στη Σμύρνη παρέχοντας τροφή και καταφύγιο, ενώ ακόμα και κατα τις ημέρες που καιγόταν η Σμύρνη εδινε πιστοποιητικά σε Ελληνες ότι δηθεν εργάζονταν στο αμερικάνικο προξενείο και ναύλωσε πλεούμενα με την  προστασία της αμερικανικης σημαίας για να φυγαδεύσει τον κόσμο.  Ακόμα και μετα την καταστροφή βοήθησε την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, αλλά και με την  επιστροφή του στην Αμερική. Κορυφαία συνδρομή του ήταν η περίφημη έκθεση που έστειλε στο Στειτ Ντιπάρτμεντ περιγράφοντας τις βαρβαρότητες των Τούρκων κατά των Χριστιανών πριν την Καταστροφή και η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα το 1969.

Αιωνία η μνήμη σου Νάνσυ!

Τρομερή πνευματική και πολιτισμική πρόοδος της ανθρωπότητας

Ο Φρόϋντ είχε δίκηο όταν μιλούσε για τοτέμ και ταμπού και υπερίσχυση του σεξουαλικού ενστίκτου εκ μέρους του άνδρα στη γυναίκα φυτώριο. Αυτή μόνο να μεγαλώνει τα παιδιά της αξίζει και να μαγειρεύει. Όλα τα άλλα της περισσεύουν. Είναι μόνο για την ευχαρίστηση του άνδρα. Γι’ αυτή ισχύει μόνο το μαρτύριο και ο σεξουαλικός βιασμός.

BOOK2

Και η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ συνεχίζεται. Διαβάστε την ανακοίνωση του Avaaz:

«Είσαι γενναίο και δυνατό κορίτσι, αύριο θα γίνεις γυναίκα» είπαν στην 6χρονη Hibo Wardere και την οδήγησαν σε μια καλύβα στην Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, όπου ο «κόφτης» της γειτονιάς αφαίρεσε τα γεννητικά της όργανα με ένα ξυράφι.

Η κακοποίηση αρχίζει από τα εννιά τους χρόνια με την κλειτοριδεκτομή

Η κακοποίηση αρχίζει από τα εννιά τους χρόνια με την κλειτοριδεκτομή

200 εκατομμύρια κοριτσάκια και γυναίκες σε 30 χώρες του κόσμου έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων.

Στη Σομαλία, το 98% των κοριτσιών έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή. Όμως τώρα, η Υπουργός για τις Γυναίκες σκέφτεται να απαγορεύσει την απάνθρωπη πρακτική
. Ειδικοί στη Σομαλία ισχυρίζονται ότι ένα παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας θα μπορούσε να βοηθήσει στο να επιτευχθεί πλήρης απαγόρευση μέσα σε βδομάδες!

Η πολιτεία Πούντλαντ, στη βορειοανατολική Σομαλία, ήδη απαγόρευσε την κλειτοριδεκτομή και η κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας έχει στο παρελθόν υιοθετήσει αρκετές προοδευτικές νομοθεσίες που έχουν ξεκινήσει από την Πούντλαντ. Αν αρκετοί και αρκετές από εμάς ενώσουμε τώρα τις φωνές μας με όσους δίνουν μάχη για την προστασία των κοριτσιών στη Σομαλία, μπορούμε να πετύχουμε την απαγόρευση. Υπόγραψε το ψήφισμα και διάδωσέ το παντού:

https://secure.avaaz.org/el/fgm_somalia_ban_loc/?boEIldb&v=74012&cl=9661250113

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επέμβαση είναι πραγματικά επικίνδυνη: πολλά κορίτσια πεθαίνουν λόγω μολύνσεων από ανθυγιεινές συνθήκες ή έχουν επιπλοκές στην εμμηνορρυσία και στον τοκετό.   Για πολλούς, η κλειτοριδεκτομή είναι μια θρησκευτική πρακτική που βοηθάει το κορίτσι να ενηλικιωθεί και αυξάνει τις πιθανότητές του να παντρευτεί. Δεν είναι όμως λίγοι οι ηγέτες του Ισλάμ που είναι αντίθετοι και ισχυρίζονται πώς αυτή η πρακτική δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία τους.

Σίγουρα για να σταματήσει πλήρως αυτή η πρακτική, δεν αρκούν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις από μόνες τους – χρειάζεται και ενημέρωση και δημόσια παιδεία. Αλλά τουλάχιστον με αυτή την απαγόρευση στη Σομαλία, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το δρόμο για να σωθούν χιλιάδες κορίτσια.

Και έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε: η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει προοδευτικό στίγμα και οι πηγές μας λένε ότι τα ¾ των βουλευτών είναι με το μέρος μας.

Η κυβέρνηση της Πούντλαντ και η Σομαλή Υπουργός για τις Γυναίκες πρωτοστατούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, και αν τους στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και στήριξης θα τους δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται για να κινήσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η Unicef, που βρίσκεται στη Σομαλία και δίνει αγώνα για την κατάργηση του γενετήσιου ακρωτηριασμού, επίσης ζητάει τη στήριξή μας. Υπόγραψε το ψήφισμα και διάδωσέ το παντού:

https://secure.avaaz.org/el/fgm_somalia_ban_loc/?boEIldb&v=74012&cl=9661250113

Το κίνημά μας ανά τον κόσμο έχει εναντιωθεί σε πρακτικές υποδούλωσης των γυναικών. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι αδελφές μας και οι κόρες μας έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή με τους αδελφούς μας και τους γιούς μας, τότε ας ενώσουμε όλοι και όλες τις φωνές μας για να σταματήσουμε αυτό το έθιμο. Η Σομαλία έχει το υψηλότερο ποσοστό κλειτοριδεκτομών στον κόσμο και αν πετύχουμε εκεί την απαγόρευση αυτής της βαρβαρότητας, θα κάνουμε την αρχή ώστε να απαγορευτεί και σε άλλες χώρες.

Με ελπίδα,
Lisa, Fatima, Mike, Ricken, Alice, Ari και όλη η ομάδα του Avaaz

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΗΕ: Περίπου 200 εκατ. γυναίκες υπέστησαν κλειτοριδεκτομή το 2015 – Real.gr
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=482781&catID=4

Μάχη ΟΗΕ κατά κλειτοριδεκτομής – Η Καθημερινή http://www.kathimerini.gr/848401/article/epikairothta/kosmos/maxh-ohe-kata-kleitoridektomhs

Διεθνής Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στην Κλειτοριδεκτομή –UNICEF
http://www.unicef.gr/διεθνής-ημέρα-μηδενικής-ανοχής-στην-κλειτοριδεκτομή/a2-785-8

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι πιο διαδεδομένος από ότι νομίζαμε (στα αγγλικά) – TIME
http://time.com/4207731/200-million-women-children-fgm-unicef/

Σομαλή υπουργός προειδοποιεί με απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (στα αγγλικά) – The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/13/somali-minister-hint-fgm-ban-female-genital-mutilation

7 αλήθειες που πρέπει να ξέρεις για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων – (στα αγγλικά) Mashable
http://mashable.com/2015/08/09/female-genital-mutilation/

Βάλε την υπόγραφή σου στο Avaaz. org/el/

Προς τον πρόεδρο της Σομαλίας Χασάν Μοχάμουντ, τον πρωθυπουργό Ομάρ Σαρμάρκε, και την υπουργό για τις Γυναίκες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ζάχρα Σαμάνταρ:

Ως πολίτες από όλο τον κόσμο, στηρίζουμε την προσπάθειά σας για απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των κοριτσιών και γυναικών της Σομαλίας. Συγχαίρουμε την πολιτεία Πούντλαντ που ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση αυτής της πρακτικής και ζητάμε από την κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας να περάσει και αυτή άμεσα και αποτελεσματικά απαγορευτικά μέτρα. Αν η Σομαλία απαγορεύσει τον γενετήσιο ακρωτηριασμό και ξεκινήσει μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία, μπορεί να γίνει πρωτοπόρος στην μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών.

Πληκτρολόγησε το email σου:

After the USA-Russia agreement american troops kill top ISIS commander. It seems they took their task seriously.

USA look to take seriously the agreement with Vladimir Putin.

The results are obvious. Isis is progressively defeted Thanks God. The slaughter house of human murderers is going to be demolished.

Read the following news:

It’s a message that’s starting to resonate among ISIS fighters who are beginning to desert the front lines in droves: Wage jihad against the United States, and our Air Force will find you.

That’s what happened to top Islamic State commander and feared ethnic Chechen jihadi fighter Omar al-Shishani, who died Monday of wounds suffered in a U.S. airstrike in Syria, a senior Iraqi intelligence official and the head of a Syrian activist group said.

Omar-al-Shishani a Chechen murderer his real name was Tarkhan Batirashvilli died after this month air strike

Omar-al-Shishani a Chechen murderer his real name was Tarkhan Batirashvilli died after this month air strike

Al-Shishani, who was wounded in the airstrike earlier this month, died outside the Islamic State group’s main stronghold of Raqqa in Syria, the two sources said.

The red-bearded ethnic Chechen was one of the most prominent and senior ISIS commanders, who earlier served as the group’s military commander for the territory it controls in Syria. He later became the commander of the group’s ground forces, according to Hisham al-Hashimi, an Iraqi scholar and author who closely follows the group.

According to Rami Abdurrahman, of the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights which tracks the Syrian conflict through a network of activists on the ground, after al-Shishani was wounded, ISIS “brought a number of doctors to treat him, but they were not able to.”

Abdurrahman said al-Shishani died in a hospital in the eastern suburbs of Raqqa. The Iraqi intelligence official, who spoke on condition of anonymity as he was not authorized to talk to the media, said the ISIS commander was buried in Deir el-Zour on Tuesday.

Al-Shishani, whose real name is Tarkhan Batirashvili, was an ethnic Chechen from the Caucasus nation of Georgia, specifically from the Pankisi Valley, a center of Georgia’s Chechen community and once a stronghold for militants.

A U.S. airstrike targeted al-Shishani on March 4 near the town of Shaddadeh in Syria, Pentagon Press Secretary Peter Cook told reporters in a statement last week.

Al-Shishani “had been sent to Shaddadeh to bolster ISIL fighters following a series of strategic defeats,” Cook said in the statement, using an alternative acronym for the Islamic State group.

The spokesman for the U.S.-led coalition, U.S. Army Col. Steve Warren said on Tuesday that the coalition was able to “assess that he is dead” and that it “got the word Monday morning.”

Warren described al-Shishani as a “very important figure,” in the Islamic State group, who was hit as part of a stepped-up campaign of U.S.-led airstrikes targeting ISIS leadership.

Last week, Waren told reporters that the airstrike that targeted al-Shishani was part of a series of stepped-up coalition strikes targeting ISIS leadership.

Al-Shishani was in the area of Shaddadeh “along with about a dozen other fighters who were in one spot … and we struck it,” Warren said at the time.

The Associated Press contributed to this article.

Η ψυχολογία του Φόβου και η αντιμετώπισή του. Μέρος 2ο

MK Ultra το εργαστήρι των βασανιστηρίων

MK Ultra το εργαστήρι των βασανιστηρίων

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ & ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ[13]

Το καθολικό βίωμα των ανθρώπων που έχουν ζήσει μεγάλα σοκ, καταιγίδες, τυφώνες, (Κατρίνα), σεισμούς πλημμύρες λιμούς, λοιμούς, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές όπως το 2007 στον Πύργο Ηλείας, είναι ότι νιώθουν παντελώς ανίσχυροι από το πλήγμα, παράλυτοι και ακινητοποιημένοι, εντελώς ανίκανοι να αντιδράσουν ακόμη κι αν βλέπουν το θάνατο με τα ίδια τους τα μάτια να έρχεται. Γονείς γίνονται ανήμποροι να σώσουν τα παιδιά τους, ανδρόγυνα χωρίζονται αντί να μείνουν ενωμένα προς αντιμετώπιση της απειλής, σπίτια μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου διότι οι ένοικοί τους αρνούνται να τα εγκαταλείψουν ενάντια στο κοινό αίσθημα της λογικής (και καίγονται).

Σε αυτή ακριβώς την αντίληψη στηριγμένος, του ΣΟΚ και του ΔΕΟΥΣ, ο καταστροφικός καπιταλισμός ή κατά τον Γιόζεφ Σουμπέτερ, ο καπιταλισμός σαν δημιουργική καταστροφή, οδηγεί στη αναζήτηση «λευκών σελίδων», «καινούργιων αρχών». Τούτο προκειμένου να οικοδομήσει νέα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα Για να το πετύχει προκαλεί κάτω από τις εντολές πανεπιστημιακών, ειδικών επιστημόνων, πολέμους, τρομοκρατικές επιθέσεις, πραξικοπήματα ακόμη και φυσικές, κλιματιστικές κ.λπ. (λέγεται, χωρίς να μπορεί μέχρι ώρας να αποδειχθεί ότι αυτές είναι οι δυνατότητες του ΗΑΑRP[14]) καταστροφές. Τότε Εταιρείες και πολιτικοί, εκμεταλλευόμενοι το φόβο, τον πανικό των ντόπιων πολιτών και τον αποπροσανατολισμό των κοινών θνητών, προωθούν μια πολιτική αλλαγή ή μια οικονομική θεωρία-θεραπεία σοκ. Αν φυσικά αντισταθούν κάποιοι στην επιβολή μιας ανοικτής ή συγκεκαλυμμένης δικτατορίας ή ενός μνημονίου, τότε οι ξένες δυνάμεις που έχουν την πολιτική ισχύ και την οικονομική δύναμη, επιβάλλουν στις ηγεσίες των ασθενέστερων κρατών τη θέλησή τους υπερβαίνοντας τους διεθνής νόμους και το διεθνές δίκαιο. Π.χ. εισβολή των Αμερικανών στο Ιράν για την απελευθέρωση των πιλότων που κρατούσαν ομήρους ή η εισβολή του Ισραήλ στην Ουγκάντα, στο αεροδρόμιο του Έντεμπε, τον Ιούλιο του 1976, επί Ιντί Αμίν Νταντά, κ.ά.

Είναι παρατηρημένο ότι τα ισχυρά κράτη δια της βίας ή δια της πειθούς, αναγκάζουν κυβερνήσεις και κοινοβούλια να νομοθετούν-θεσμοθετούν, καταχρηστικούς νόμους εις βάρος των πολιτών τους. Τότε οι ανθιστάμενοι θα υποστούν ένα τρίτο σοκ, από αστυνομικούς βασανιστές, στρατιώτες εισβολείς και αμείλικτους ανακριτές-δικαστές. Ο Γιούεν Κάμερον ένας μακαρίτης αμερικανός ψυχίατρος σε συνεργασία ή καλλίτερα, χρηματοδοτούμενος από τη CIA, τη δεκαετία του 1950 στο πανεπιστήμιο Μακγκίλ του Καναδά, προσπάθησε με αλλεπάλληλα ηλεκτροσόκ των 150 έως 200 Βολτ να αποδομήσει την προσωπικότητα των ανθρώπινων πειραματόζωων και να δομήσει μια νέα σκέψη, μια νέα ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα, αναπλάθοντας τα άτυχα θύματά τους από το μηδέν.

MK-Ultra έλεγχος της σκέψης

MK-Ultra έλεγχος της σκέψης για ανάπλαση του ανθρώπινου θύματος

Ο Γιούεν Κάμερον ναρκώνοντας τα ανύποπτα θύματά του, πελάτες που του ζητούσαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν ελάσσονες ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, άγχος, συζυγικά προβλήματα, χωρίς να το καταλάβουν, μεταβλήθηκαν σε πειραματόζωα. Απομονώνοντάς τα άτομα αυτά για εβδομάδες, τα υπέβαλε σε πολλαπλά ηλεκτροσόκ πάνω από 600 τον αριθμό[15], και ταυτόχρονα τους χορηγούσε διάφορα φαρμακευτικά κοκτέιλ όπως, νιτρώδες οξείδιο, ινσουλίνη, χλωροπρομαζίνη (Largactil), Αμοβαρβιτάλη (Amytal), φαινοβαρβιτάλη, (Phenobarb), σεκοβαρβιτάλη (Seconal), βερονάλη (Veronal), δεξτρομεθαμφεταμίνη (Dexentrin), πεντοβαρβιτάλη (Nembutal), και ναρκωτικά μεταξύ των οποίων την “angels’ dust” δηλαδή το PCP και τα γνωστά τριπάκια, το LSD.

Το αποτέλεσμα ήταν οι υγιείς να μετατρέπονται σε ασθενείς, σχιζοφρενείς ως επί το πλείστον, που παλινδρομούσαν σε μια βρεφική, προλεκτική φάση ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Εμφάνιζαν παραισθήσεις, εξέφραζαν αλλόκοτες ιδέες, ουρούσαν στο σαλόνι της κλινικής, απαιτούσαν το μπιμπερό, ή να τρώνε με το κουταλάκι κρέμες, έκλαιγαν ζητώντας τη μητέρα τους, έπασχαν από αμνησία ή ξεχνούσαν σοβαρά γεγονότα της ζωής τους ή τα θυμόντουσαν αποσπασματικά. Μερικά άτομα έχαναν την ικανότητα της βάδισης, μπουσουλούσαν.

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες μελέτες του, ο Κάμερον είχε απορρίψει τη θεραπεία της ψυχανάλυσης σαν τον τρόπο να συνειδητοποιήσει το άτομο τις βαθύτερες αιτίες της ψυχικής διαταραχής του. Στόχος του ήταν να διαλύσει και να αποδομήσει τα γνωστικά κατά Πιαζέτ σχήματα βάσει των οποίων δημιουργείται η σκέψη και δια της ψυχικής καθοδήγησης, επιβολής νέων σχημάτων, αφού μηδενίσει το κοντέρ της σκέψης, κρίσης, βούλησης, να μετατρέψει τον άνθρωπο σε tabula rasa (άγραφο χαρτί).

Όταν το άτομο είχε φτάσει σε επίπεδο βρέφους ή νηπιακής ηλικίας, άρχιζε η ψυχική καθοδήγηση. Οι ασθενείς σε κατάσταση φυτού εξ αιτίας των ηλεκτροσόκ και των ψυχοφαρμάκων, ήσαν αναγκασμένοι να ακούνε για 16 έως 20 ώρες την ημέρα ηχογραφημένα μηνύματα επί εβδομάδες, όπως, «είσαι καλός άνθρωπος και τίμιος και οι άλλοι απολαμβάνουν τη συντροφιά σου» κ.λπ. όμοια.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του Κάμερον επισφραγίστηκαν από ολοσχερή αποτυχία. Η αναδόμηση της προσωπικότητας μετά από την ψυχική καθοδήγηση των πειραματόζωων κατέληξε στο κυνικό συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα ρομπότ του Γιούεν Κάμερον ήσαν κατεστραμμένες, ανεξάλειπτα τραυματισμένες προσωπικότητες που ουδέποτε επανήρθαν στην προηγούμενη φυσιολογική τους κατάσταση, ούτε δημιουργήθηκε ένα νέο εξελιγμένο ανθρώπινο ον. Αντίθετα διαπιστώθηκε στο Ινστιτούτο Άλαν μετά την θεραπεία με 600 και άνω ηλεκτροσόκ εκάστου ασθενούς ότι τα 75% των ασθενών ήταν σε χειρότερη κατάσταση πριν την εισαγωγή τους.

Η έρευνα θεωρήθηκε άχρηστη και η CIA έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεχαστεί το εργαστήριο βασανιστηρίων που επί μια δεκαετία χρηματοδοτούσε. Όλα δε τα αρχεία του σχεδίου ΜΚ ULTRA[16]αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων διετάχθη να καταστραφούν. Οι τεχνικές όμως που χρησιμοποιήθηκαν δεν εγκαταλείφθηκαν αλλά εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εφαρμόζονται. Που; στην απόσπαση πληροφοριών από αιχμαλώτους κατασκόπους αλλά και «τρομοκράτες» κατά τον ορισμό του George W. Bush, την CIA και το αμερικάνικο παρακράτος. Τα συμπεράσματα των πειραμάτων του Γιούεν Κάμερον, του δρ. Ντόναλντ Χεμπ κ.ά. βόηθησαν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ειδικών ανακριτικών τεχνικών κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου με την ονομασία, μια από τις πολλές, του Kubark Counterintelligence Interrogation Manual ή περιληπτικά εγχειρίδιο Kubark. Το τελευταίο μέσα σε 128 σελίδες έγινε το βασικό εγχειρίδιο εφαρμογής τεχνικών πλύσης εγκεφάλου και κάμψης της δυνατότητας αντίστασης οποιασδήποτε ανθεκτικής πηγής πληροφοριών και τρομοκρατικής δράσης.

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ[17]

Αν η μέθοδος ψυχικής αναδιαμόρφωσης του ανθρώπου του Γιούεν Κάμερον και του Ντόναλντ Χεμπ απέτυχε, η εφαρμογή της αναδιάρθρωσης της οικονομίας σε χώρες με ασθενή οικονομία από τον Μίλτων Φρίντμαν και τους φοιτητές του στη Σχολή του Σικάγου, του έδωσε ένα Νόμπελ και κάμποσες εκατόμβες νεκρών μαρτύρων από τους λαούς της υφηλίου οι οποίοι θυσιάστηκαν στο βωμό αυτής της ιδέας. Το όνειρο του Φρίντμαν ήταν η επαναφορά της οικονομίας σε μια κατάσταση «φυσικής υγείας» όπου όλα ήσαν σε ισορροπία πριν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις γεννήσουν διαστρεβλωτικά πρότυπα…

Στο βιβλίο του Capitalism and Freedom αναφέρεται στις στρεβλώσεις και τη θεραπεία τους. 1ον) Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν όλους τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που εμποδίζουν τη συσσώρευση κερδών. Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα των εργατών, της ασφάλειας, της σύνταξης, της φαρμακευτικής περίθαλψης των μαζών. Αν εμποδίζουν την συσσώρευση κέρδους στις τσέπες των ικανών πρέπει και οφείλει το κράτος να τα καταργήσει. 2ον) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να πουλήσουν τη δημόσια περιουσία που ανήκει στο λαό και τα έθνη κράτη στους ιδιώτες και στις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν χρήμα και διαθέτουν εξυπνάδα και εμπειρία σε σχέση με τους τεμπέληδες, νωθρούς κρατικούς εκπροσώπους ώστε να την εκμεταλλευτούν επικερδώς. (Σχ. γράφοντος: Ευκόλως εννοείται ότι ο Φρίντμαν και η Σχολή του Σικάγου, ανήκει στους παγκοσμιοποιητές. Δεν αναγνωρίζει εθνική κυριαρχία, πατρίδα, εθνικά σύμβολα, εθνικό νόμισμα, συγκεκριμένο θρήσκευμα, πατριωτικά αισθήματα, ιστορία του Έθνους, γλωσσικά ιδιώματα). 3ον) Οι κυβερνήσεις σε αντίθεση με τον κεϊνσιανισμό, οφείλουν να προβούν σε δραματικές περικοπές στη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων, να αφήσουν το κτήνος της αγοράς να λειτουργεί ακόμα πιο ανεξέλεγκτα από πριν, από τότε που στις πολυεθνικές εταιρείες επιβάλλονταν όλο και περισσότερα ισχυρά και διεκδικητικά συνδικάτα. Αν είναι αναγκαίοι οι φόροι, πρέπει να είναι χαμηλοί, οι πλούσιοι και οι φτωχοί να φορολογούνται με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα που αφήνει μεγαλύτερη ευλυγισία και ελευθερία στο μεγάλο κεφάλαιο για να κινείται, να επενδύει και να συσσωρεύει χρήμα και να ξαναεπενδύει. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να προστατεύουν τις εγχώριες βιομηχανίες και την εγχώρια ιδιοκτησία. Τα υπερμονοπώλια και οι πολυεθνικές πρέπει να αφήνονται τελείως ελεύθερες να πουλούν τα προϊόντα τους παγκοσμίως. Όποιες δεν μπορούν να επιβιώσουν ας συντριβούν. Όχι προσπάθειες διάσωσή τους υπέρ των εργαζομένων. Όλες οι τιμές και οι μισθοί οφείλουν να καθορίζονται από την αγορά. Πρέπει να καταργηθεί το όριο του κατώτατου μισθού. Να ιδιωτικοποιηθεί η φαρμακευτική περίθαλψη, όσοι μπορούν να πληρώσουν θα ζήσουν, οι άλλοι, άξιοι της μοίρας τους… Όταν το κράτος προσπαθεί παρεμβαίνοντας να βοηθήσει τους φτωχούς και αδύνατους καταστρέφει την ισορροπία της αγοράς. Οι φτωχοί είτε θα μάθουν να επιβιώνουν μέσα στη φτώχια τους, είτε πρέπει με βάση την φυσική αξιολόγηση να σβήσουν από το χάρτη. Το ίδιο και οι γέροι, οι απόμαχοι της ζωής. Θα πρέπει να μεταφερθούν σε άσυλα, σε φτωχές χώρες, σε γηροκομεία που θα στοιχίζουν ελάχιστα και να υποστούν ένα είδος φυσικής ευθανασίας. Στη Γερμανία οι αδίστακτοι Γότθοι, στέλνουν τους γονείς τους στο πλησιέστερο νεκροταφείο ελεφάντων για να ξεμπερδεύουν μαζί τους, τη Ρουμανία. Στην Ολλανδία οι πολιτισμένοι Φλαμανδοί εισηγούνται νομικές ρυθμίσεις για μέτρα ευθανασίας των γερόντων συμπολιτών τους.

Τα ταχυδρομεία, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, η παιδεία, τα εθνικά πάρκα, οι τουριστικές περιοχές, οι ακρογιαλιές θα πρέπει με την ευλογία του κράτους, να περάσουν στα χέρια ιδιωτών, χωρίς αιδώ και ηθικούς ενδοιασμούς. Όλα όσα οι εργαζόμενοι κατάφεραν να οικοδομήσουν όλα αυτά τα χρόνια, της φρενήρους κατασκευής δημοσίων έργων, μέσων μεταφοράς, σιδηροδρόμων, τα ορυχεία μεταλλεύματος, ο Φρίντμαν παροτρύνει τις Κυβερνήσεις να τα ξεπουλήσουν όσο-όσο στους ιδιώτες έστω κι αν αποκτήθηκαν με τις επενδύσεις και την τεχνογνωσία του δημόσιου τομέα. Βασισμένος σε ένα πιο προχωρημένο μοντέλο από αυτό της αποικιοκρατίας, κήρυττε όχι πια την δια της βίας απόσπαση του πλούτου κάθε περιοχής και χωρίς να δοθεί αποζημίωση στους ντόπιους πληθυσμούς, ούτε την υφαρπαγή της γης χωρίς πληρωμή των αγροτών, αλλά την κατάλυση του κράτους «προνοίας» και μιας κυβέρνησης των φτωχών και αναξίων. Το καινούργιο έδαφος που έπρεπε να κατακτηθεί ήταν το ίδιο το κράτος, με τις δημόσιες υπηρεσίες του, και την κρατική περιουσία να εκποιούνται όσο-όσο με αντίτιμο πολύ μικρότερο της αξίας της. Για την επίτευξη αυτών, σε πρώτη γραμμή θα χρησιμοποιούνταν τα πραξικοπήματα και η κρατική τρομοκρατία, π.χ. η Χιλή επί Πινοτσέτ, η Ρωσία επί Γιέλτσιν, οι στρατιωτικές επεμβάσεις στο Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, η υπαγωγή των χρεωμένων κρατών στο ΔΝΤ όπως η Αργεντινή, η Πολωνία, η Ταϋλάνδη, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες, η Νοτιοαφρικανική Ένωση, η επιλεκτική χρεοκοπία όπως η Ελλάς, (με αλχημείες της κυβέρνησης Σημίτη με την Γκόλντμαν Ζακς, και παραποίηση των στατιστικών δεδομένων σε συνεργασία με την Ε.Ε. τον ΓΑΠ, τον Γεωργαντά), η Κύπρος και πλήθος άλλα θύματα όπως του Νότιου Κώνου, (της Λατινικής Αμερικής).

Μην λησμονούμε τη σκοπιμότητα ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΙΤ. Όπως επισημαίνει, ο επίτιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, Νικόλαος Σταύρου, «Οι αήθεις ελίτ των μάνατζερ της νέας εποχής, εντός κι εκτός κυβέρνησης, είναι σίγουρες ότι μια φοβισμένη παγκόσμια κοινωνία, μπορεί να οδηγηθεί μέσω σοκ στη συμμόρφωση, μόνο εάν η κριτική σκέψη δεν αναμιχθεί στις προσχεδιασμένες σκευωρίες. Και ελάχιστοι άνθρωποι θέτουν ερωτήματα σε μια ατμόσφαιρα κρίσης. Τελικώς, όλες οι κρίσεις -είτε πρόκειται για χρηματοπιστωτικές ληστείες υψηλής τεχνολογίας, είτε για τυφώνες, τσουνάμι ή πολέμους- μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες, συνήθως για εκείνους που τις προεκάλεσαν». (Ν. Σταύρου, «Η αποδόμηση των εθνών» Ελευθεροτυπία 18/7/09). Ο Ρόμπερτ Μακναμάρα θεωρείται ως ο εντολέας για τη δημιουργία της επιτροπής του «Σιδηρού όρους». Υπήρξε «γεράκι» και φανατικός αντικομουνιστής, υπουργός άμυνας επί κυβερνήσεως Κένεντι, μέλος του CFR (Council on Foreign Relations) και από τους πρωτεργάτες της ανθελληνικής στάσης των ΗΠΑ στο Κυπριακό. Σε αναφορά του το 1962, έλεγε: «ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ, ΤΗΣ ΕΝΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ, Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ»!!!

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΥ ΒΟΥΝΟΥ[18] Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

φέρεται ο Robert Mc Namara;[19] Τον Οκτώβριο του 1967 ενώ ο πόλεμος του Βιετνάμ κορυφωνόταν με αντιδράσεις και φυλετικού τύπου συγκρούσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ με τις δυνάμεις καταστολής, η εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον παρέπαιε. Τότε εμφανίστηκε ένα βιβλίο υπογεγραμμένο από τον Leonard C. Lewin[20] με τον τίτλο “Έκθεση από το Σιδηρούν Όρος αφορούσα την Πιθανότητα και την Διάθεση για Ειρήνη”. εκδόσεις Dial Press παράρτημα του σοβαρού εκδοτικού οίκου Simon & Schuster. Το βιβλίο αφορούσε 15 εμπειρογνώμονες γνωστοί σαν Special Study Group (SSG) που συγκροτήθηκε κατ’ εντολήν της Κυβέρνησης σε ένα πυρηνικό καταφύγιο καλούμενο Σιδηρούν Όρος. Η επιτροπή πρωτοσυστάθηκε το 1963 και για δυόμιση τουλάχιστον χρόνια συζητούσε προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν εισέρχονταν σε μια σταθερή περίοδο ειρήνης. Σύμφωνα με τον Lewin ένας εκ των εμπειρογνωμόνων ο («John Doe») αναγνωρισθείς σαν καθηγητής των κοινωνικών επιστημών αποφάσισε να αποδώσει την έκθεση στον αμερικάνικο λαό. Η έκθεση, περιέχουσα ειδική ορολογία ακαταλαβίστικη για τους πολλούς, καταδείκνυε με επιχειρήματα τα συμπεράσματα του SSG αναφερόμενα στο εάν η ειρήνη ήταν δυνατή με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες στον παγκόσμιο χώρο. Το SSG αποφάνθηκε πως η ειρήνη σαφέστατα δεν αρμόζει με την καλλίτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας σταθερής κοινωνίας «peace would almost certainly not be in the best interest of stable society». Το SSG αποφάσισε ότι η συνεισφορά του Πολέμου, ήταν απλά πολύ πιο σημαντική για την παγκόσμια οικονομία και ως εκ τούτου ήταν αναγκαίος να συνεχίζεται μια κατάσταση πολεμικής σύρραξης επ’ αόριστον. «War was simply too important a part of the world economy, and therefore it was necessary to continue a state of war indefinitely». «Ο Πόλεμος», κατά τους SSG, «εφοδίασε αμφότερες και τις αρχαίες, όσο και τις νέες κοινωνίες, με ένα σύστημα εξαρτημένο από αυτόν όσον αφορά την σταθεροποίηση και τον έλεγχο των εθνικών οικονομιών. Καμιά άλλη εναλλακτική μέθοδος δεν έχει δοκιμασθεί και ελεγχθεί περισσότερο στη σύγχρονη περίπλοκη οικονομία που να έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της τόσο περίτρανα όσο ο Πόλεμος, μακράν προηγούμενος σε αποτέλεσμα και απόδοση. (War has provided both ancient and modern societies with a dependable system for stabilizing and controlling national economies. No alternate method of control has yet been tested in a complex modern economy that has shown itself remotely comparable in scope or effectiveness)».

Λεπτομέρειες της έκθεσης αναφέρουν ότι «η εξουσία της κυβέρνησης επάνω στους υπηκόους της απορρέει από την ικανότητά της να διεξάγει πόλεμο. Χωρίς πόλεμο η κυβέρνηση ίσως παύσει να υφίσταται (…the authority of the government over the people stemmed from its ability to wage war. Therefore, without war the government might cease to exist:). Ο Πόλεμος στην κυριολεξία είναι συνώνυμος με την Εθνική κυριαρχία. Η κατάργηση του πολέμου ισοδυναμεί με την κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας και του παραδοσιακού έθνους. Συνιστούσε στην κυβέρνηση να ασχοληθεί π.χ. με πανάκριβα συστήματα ελέγχουν των πυρηνικών εξοπλισμών που θα έδιναν δουλειές σε πολλούς και θα αποκαθιστούσαν τους πόρους που η κυβέρνηση θα έπρεπε να παράγει και διαθέσει στους πολίτες της ως εάν ευρισκόταν εν καιρώ πολέμου. Ή να εφεύρει εναλλακτικούς εχθρούς. Επί παραδείγματι να φοβίσει τον πληθυσμό με αναφορές για απειλές από εξωγήινους, για μαζική παγκόσμια οικολογική μόλυνση που θα σκοτώνει ανθρώπους, η περί υπάρξεως διεθνούς αστυνομίας που θα καταστέλλει με τον πανίσχυρο οπλισμό της κάθε αντίδραση εκ μέρους των μαζών. Αν αυτά δεν φοβίσουν τον κόσμο καλό θα ήταν να προσανατολίσουν τον λαό σε φυλετικού τύπου συγκρούσεις και ρατσιστικές εκκαθαρίσεις, κάτι ανάλογο με τις εκκαθαρίσεις των Ίνκας επί Ισπανικής αποικιοκρατίας από τον Κορτέζ και με κυνήγι νέων μαγισσών.

Η έκθεση του Σιδηρού Όρους δημιούργησε σεισμό. Ο πρόεδρος Τζόνσον έγινε έξαλλος. Του χάλαγε τη συνταγή για την συνέχιση του πολέμου στο Βιετνάμ. Το χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ βούλιαξε κάτω από μια ενδεχόμενη προοπτική ειρήνης και διακοπή του πολέμου του Βιετνάμ. Τελικά ο Leonard C. Lewin και ο Victor Navasky[21] εκδότης του περιοδικού Μονόκλ αναγκάστηκαν να δεχτούν πως όλα ήσαν μια μεγάλη απάτη. Ήσαν; Ο καθένας ας κρίνει πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι όλα όσα γίνονται σήμερα παγκοσμίως στο επίπεδο της οικονομίας, της κυβερνητικής με βασικό στοιχείο την τρομοκράτηση των λαών. Πολλοί πάντως Αμερικανοί μεταξύ των οποίων κι ένα υπερδεξιό κόμμα της ελευθερίας γνωστό σαν Liberty Lobby και άλλοι πολίτες ανά τον κόσμο καθώς η έκθεση μεταφράστηκε σε πάνω από 15 χώρες πιστεύουν πως είναι αληθινή.

Θα μπορούσε κάποιος ν’ αμφισβητήσει την πιο πάνω έκθεση αν αγνοούσε την προσωπικότητα, τον βίο και την πολιτεία του «γερακιού» του Βιετνάμ, Μακ Ναμάρα. Αν μελετήσει όμως προσεκτικά τη ζωή του και τον άνθρωπο Μακ Ναμάρα, που εκτός από Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, χρημάτισε για λίγο διάστημα καθηγητής της οικονομίας στο Χάρβαρντ, ότι στην αρχή της καριέρας του διατέλεσε President of Ford Motor Company και μετά το υπουργικό του αξίωμα επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας από τον Απρίλιο του 1968 έως τον Ιούνιο του 1981 όπου αποχώρησε σε ηλικία 65 ετών, όχι μόνο δεν θα αμφισβητούσε τη γνησιότητα της Έκθεσης αλλά θα την οπισθογραφούσε αναντίρρητα.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

Αν εκπαιδευτείς από μικρός να αντιμετωπίζεις τον θάνατο σαν φυσικό γεγονός που το παθαίνουν όλοι οι φόβοι σου έχουν κατανικηθεί, είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αν εκπαιδευτείς από μικρός να αντιμετωπίζεις τον θάνατο σαν φυσικό γεγονός που το παθαίνουν όλοι οι φόβοι σου έχουν κατανικηθεί, είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αν και ο φόβος είναι ένας ουσιώδης, εξελικτικού τύπου, μηχανισμός για την ατομική επιβίωση και τη συντήρηση του ατόμου, σε μερικές περιπτώσεις ψυχολογικά, οι φυσιολογικοί άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται χωρίς να αισθάνονται φόβο, και με καθολική αδιαφορία στον πιθανό θανατηφόρο κίνδυνο.

. Ο εθνομουσικολόγος Joseph Jordania χρησιμοποιεί τον όρο αφοβία που οδηγεί με την απελευθέρωση νευροχημικών ουσιών στον εγκέφαλο σε μια ειδικά εναλλακτική κατάσταση συνειδητότητας. Έχει αποδειχθεί ότι σε καταστάσεις στρες, είναι δυνατόν να εκκρίνονται ενδορφίνες, ενδογενώς παραγόμενες αναλγητικές ουσίες εφάμιλλες της μορφίνης, που καταστέλλουν την αίσθηση του φόβου και του πόνου (αναλγησία) και ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του. Έτσι εξηγείται πως ένας στρατιώτης στην ώρα της μάχης ενώ έχασε το χέρι του από βλήμα δεν νιώθει τον πόνο αν και αιμορραγεί. Ο λαός λέει «το ένιωσε όταν πάγωσε».

Ο Jordania αποκαλεί την κατάσταση αυτή έκσταση της μάχης (battle trance). Η αφοβία υπερβαίνει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, της εγωκεντρικότητας και της ιδιοτέλειας, ιδίως όταν περισσότερα άτομα υπόκεινται σε κίνδυνο να πεθάνουν πέρα από τη ζωή ενός ατόμου. Π.χ. όταν πρόκειται για τη ζωή ενός παιδιού, μελών της οικογένειας, ή συντρόφων στρατιωτών σε μια διμοιρία. Ισχυρά θρησκευτικά αισθήματα μπορούν επίσης να προάγουν την αφοβία, όπως οι μάρτυρες ή οι ήρωες θυσιάζουν τον εαυτό τους χωρίς να δίνουν σημασία στο αίσθημα του πόνου ή του φόβου. Η κατάσταση της αφοβίας και της έκστασης στη μάχη μπορεί να προκληθεί και να ισχυροποιηθεί με το ρυθμό των τυμπάνων, με την μουσική, τα εμβατήρια, τις επιθετικού τύπου ιαχές, μέσω του χορού (πυρρίχιος χορός Ποντίων) με τον βάψιμο του σώματος με πολεμικά χρώματα ακόμη και με τη χρήση ναρκωτικών και ψυχοδιεγερτικών που οδηγούν στο χάσιμο της ατομικότητας και την κατάκτηση της συλλογικής ταυτότητας και του συγχρονισμού όλων μαζί όσων ανήκουν σε μια ομάδα ξεπερνώντας τον φόβο και τον πόνο, αδιαφορώντας για την προσωπική ασφάλεια για έναν εξελικτικά πιο σοβαρό και υπέρτερο σκοπό. Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση σαν εκ γενετής απουσία φόβου (αν και οι ψυχοπαθητικοί τύποι προσωπικότητας φαίνεται να έχουν μια πολύ χαμηλότερη αίσθηση του φόβου).

Στην περίπτωση του φόβου που σκόπιμα προέρχεται από την προπαγάνδα των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης, τις κυβερνητικές αναγγελίες, τις τρομολάγνες ειδήσεις, όπως, «επίκεινται κατασχέσεις», «η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή θα τιμωρείται αμείλικτα», «για χρέη των 3000 Ευρώ θα πηγαίνετε φυλακή» ο τρόπος άμυνας είναι ένας∙ η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των εξαθλιωμένων ατόμων και οικογενειών. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κτυπά και καταργεί το φόβο, το μοίρασμα του φόβου με τον διπλανό, όπως στους στρατιώτες την ώρα της μάχης μειώνει τον φόβο και οδηγεί στην τόλμη και την υπέρβαση το άτομο και την ομάδα στην οποία ανήκει. Ένας τολμηρός που σηκώνει ανάστημα βοηθά και τους άλλους να σηκώσουν κεφάλι.

Είναι λάθος να απαιτείται από ομοιογενείς ομάδες φοβισμένων, ηττοπαθών, εξαθλιωμένων, να δράσουν πολιτικά. Π.χ. να μαζευτούν όλοι οι άνεργοι μαζί και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Όσο και να το προσπαθείτε δεν πρόκειται να γίνει. Δυστυχισμένοι, θλιμμένοι, αποκαρδιωμένοι με χαμένη (κατ’ αυτούς) την αξιοπρέπεια, άνεργοι, ποτέ μην περιμένετε να σηκώσουν κεφάλι. Ντρέπονται και αποφεύγουν τους άλλους διότι θεωρούν το εαυτό τους πως πάσχει από το κοινωνικό στίγμα της ανεργίας. Επιδιώκουν να είναι μαζί με τους ομοιοπαθείς για να μειώνουν το άγχος και την αγωνία για το μέλλον, τους ανακουφίζει να περνάει και ο γείτονας τα ίδια. Όμως ουδέποτε ένας άνεργος ντροπιασμένος, αγράμματος, χωρίς βαθύτερη γνώση ποιος του προξένησε την ανεργία μην περιμένετε να σηκώσει τη σημαία του αγώνα. Αν όμως ο αγωνιστής τον πάρει μαζί του, του εξηγήσει πως ο διεφθαρμένος καπιταλισμός προβλέπει και προάγει την ανεργία της οποίας είναι θύμα, ότι ανήθικοι, διεστραμμένοι οικονομολόγοι και απατεώνες, άπληστοι τραπεζίτες και κερδοσκόποι τον θέλουν έτσι, απόβλητο της κοινωνίας να σέρνεται αυτός για να αυξάνουν τα κέρδη τους αυτοί, τότε πολύ πιο εύκολα όταν δει να παλεύει αυτός που έχει δουλειά πρώτος, θα παρακινηθεί να τον ακολουθήσει και να αγωνιστεί δίπλα του.

'Ολοι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας

‘Ολοι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας

Αρκεί λοιπόν στον φοβισμένο να αναμειχθεί σε ομάδα με διαφορετικής ποιότητας χαρακτήρα. Ένα συμπέρασμα χρήσιμο για τον αγώνα της ανατροπής του αιματοβαμμένου κατεστημένου το οποίο σήμερα εκπροσωπείται από όλα[22] ανεξαιρέτως ιδεολογίας κόμματα της Βουλής, είναι το ξεπέρασμα του φόβου από τον Έλληνα πολίτη. Οι πιο δειλοί και συγκρατημένοι χρειάζεται να εκπαιδεύονται από αυτούς που έχουν το θάρρος και δείχνουν τόλμη κι αγωνιστικότητα. Συμμετέχοντας στον κοινό αγώνα δίπλα-δίπλα οι φοβισμένοι με τους θαρραλέους, θα ξεπεράσουν το ταμπού της προσέγγισης του λαού, του άγνωστου πλησίον, ακόμη και του γνωστού, του γείτονα. Με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουν στο έργο της διαφώτισης και της δράσης, που τυχόν διστάζουν να το κάμουν. Βασικό επομένως και θεμελιώδες συμπέρασμα που προκύπτει και από την ίδια την ψυχολογία είναι, πως ο φόβος δεν ξεπερνιέται αν δεν τον αντιμετωπίσει κανείς στα ίσα, πρόσωπο με πρόσωπο. Στην προκειμένη κατάσταση θα λέγαμε όταν πρόκειται για τη κρατική τρομοκρατία και τη τρομοκρατία των ΜΜΕ, ένας τρόπος υπάρχει για τον αφυπνισμένο λαό να τους νικήσει και να τους συντρίψει∙ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ οριζόντια, και εκ των κάτω, χωρίς κομματικές ή ιδεολογικοθεωρητικές ταμπέλες. Μόνοι αρχηγοί του λαού θα είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά, οι φυσικοί του ηγέτες, οι πιο δραστήριοι κι όχι οι κομματικά διορισμένοι. Όταν διαλύεται η πατρίδα δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιες πολυτέλειες. Όλοι οι Έλληνες μαζί, σαν μια γροθιά, οφείλουν να απορρίψουν τους αποδειγμένα εγκάθετους συνδικαλιστές των κομμάτων, όσους καθημερινά παγιδεύουν, υποσκάπτουν και υπονομεύουν το συνδικαλιστικό κίνημα κατ’ εντολήν των κομματικών γραφείων και της κατοχικής Τρόϊκα. Στη συνέχεια μακριά κι απόμακρα από κομματικά χρώματα, μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, παρδαλί κ.λπ. όλοι μαζί με την τεράστια δύναμη που δίνει η ένωση όλων των πολιτών να βαδίσουν με μια ψυχή, με το αιώνιο κι ακατάλυτο σύμβολο του Έθνους την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ με το ΣΤΑΥΡΟ, σε ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Είναι η μόνη λύση για να ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ. Μόνο έτσι θα πέσουν αναίμακτα οι κρατικοδίαιτοι επιβήτορες του λαού. Μόνο έτσι θα ’ρθεί η ανάσταση και θα βαδίσουμε χωρίς αιματοχυσία σε ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ που θα προταθεί μέσω ευρύτατης λαϊκής συμμετοχής από το ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ κι όχι από την Ελίτ για την Ελίτ.

Ευαγγελάτος Γεώργιος. Εγράφη στην Πάτρα 28/2/2013

[13] Naomi Klein: “Το Δόγμα του Σοκ, Η Άνοδος του Καπιταλισμού της Καταστροφής’, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2010, σσ. 43-74.
[14] ΗΑΑRP=High-frequency Active Aural Research Program (HAARP) Climate Control & Manipulation Washington’s New World Order Weapons By Michel Chossudovsky chossudovsky@videotron.ca,& http://educateyourself.org/cn/weacontrolbychossudovsky2000.shtml. το ιντερνέτ βρίθει από τέτοιες αναφορές.
[15] Υπερβολικός αριθμός συνεδριών. Συνήθως δεν υπερβαίνουν τις 12 με 15 συνεδρίες ηλεκτροσόκ τη φορά.
[16] Οι εμπειρίες του διαβόητου προγράμματος MK ULTRA μέσω του οποίου η CIA ελέγχει όλα τα προγράμματα που σχετίζονται με τις χημικές ή ψυχολογικές μεθόδους ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οδήγησαν στην έκδοση του περιβόητου Εγχειριδίου Εκστρατείας για τις μυστικές υπηρεσίες που διεξάγουν Επιχειρήσεις [από]Σταθεροποίησης, το οποίο κοινοποιήθηκε το Μάρτιο του 1970, υπογεγραμμένο από τους στρατηγούς Westmorland και Wicklam όταν αρχηγοί στη CIA ήταν ο William Colby έως το 1975 και ο George Bush πατέρας το 1976. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κλεάνθης Γρίβας: “ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, Ένα προνομιούχο μέσο άσκησης πολιτικής. Το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Gladio”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 2001, σσ. 57 και 155
[17] Naomi Klein: “Το Δόγμα του Σοκ, Η Άνοδος του Καπιταλισμού της Καταστροφής’, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2010, σσ. 75-104.
[18]http://www.museumofhoaxes.com/hoax/archive/permalink/report_from_iron_mountain/ http://en.wikipedia.org/wiki/The_Report_from_Iron_Mountain.
[19] www.wikipedia.org/wiki/Robert_McNamara
[20] Leonard C. Lewin, Report from Iron Mountain On the Possibility and Desirability of Peace, Free Press, 1996.Jon Elliston, «Report from Iron Mountain: Highbrow Hoax Mocks National Security Speak,» Copyright 1996, Parascope, Inc.»Hoax or Horror? A Book That Shook White House,» U.S. News & World Report, November 20, 1967.
[21] Jon Elliston, «Report from Iron Mountain: Highbrow Hoax Mocks National Security Speak,» Copyright 1996, Parascope, Inc.»Hoax or Horror? A Book That Shook White House,» U.S. News & World Report, November 20, 1967.                                                                                                                                       [22] Όλα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφομοιωθεί πλήρως από το κατεστημένο, ενώ το ΚΚΕ παραμένει αποξηραμένη μούμια, άνευρη σκιά του εαυτού του, χωρίς ίχνος επαναστατικότητας κι ας απορρίπτει το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ντρέπεται καν να επιβιώνει με την κρατική χρηματοδότησή του από την αστική ληστοσυμμορία. Όσο για τους Ανεξάρτητους Έλληνες υπόσχονται χωρίς όραμα, μια σκιώδη, και ασαφή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης της πολιτικής μέσα στα ίδια ασφυκτικά πλαίσια της οικονομίας του ευρώ και των παγκόσμιων τοκογλύφων. Όσο για τη Χρυσή Αυγή, αυτή και οι εκπρόσωποί της δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν κόμμα, αλλά σαν ένα εγκληματικό ναζιστικό υπόλειμμα που ξανανιώνει κάτω από την οργή κάποιων στενοκέφαλων πολιτών, την ταχύτατη παρακμή και κατάρρευση του αστικού πολιτικού κόσμου και την, ως άλλη συνθήκη Βερσαλλιών, επιβληθείσα κατοχή, από τους Φραγκοβάρβαρους ευρωπαίους κατακτητές, στη δύστυχη πατρίδα μας.

Σχόλια από την προηγούμενη δημοσίευση στις 13 Νοέμβρη 2013

1. Σαλογραία η Ευαν. Παναγοπούλου-Κουτσούκου on 2 Μαΐου 2013 at 09:25 said:
Γιατρέ μου,
πολύ ενδιαφέρουσα η σελίδα σου, και αυτό για το φόβο μου φάνηκε
ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Καλή Ανάσταση και καλή συνέχεια
στα γραψίματά σου εύχομαι

2. Γιώργης Παρασκευόπουλος on 13 Ιουνίου 2013 at 20:02 said:
Το διάβασα και σήμερα ξεπέρασα το φόβο και απήργησα όντας επιστρατευμένος καθηγητής…

3. 2. evansgrp on 26 Ιουνίου 2013 at 06:58 said:
Κύριε Γιώργο, και μόνο ότι βάζατε το όνομά σας στο σχόλιο δείχνει ότι το λέει η καρδιά σας. μεταφέρετε αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και του αγώνα για την απελευθέρωση ενός προδομένου λαού στους μαθητές σας και στον περίγυρό σας. Ο φόβος δεν ταιριάζει στον απ” αιώνος ελληνικό πολιτισμό, και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Το ιδανικό του Έλληνα ήταν και παραμένει ελεύθερος και με έναν ένδοξο, ανδρείο θάνατο, παρά σκλάβος και αιωνόβιος ανάμεσα σε συμβιβασμένα, υποταγμένα ανθρωποειδή που ζουν για να εργάζονται και να τρώγουν… Χρησιμοποιείστε αν θέλετε το e-mail μου για στενότερη επαφή…

4. Pingback: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ | Σίμος Κουταλιανός