4 Ιουνίου, 2016 archive

Ο Ηθικός Νόμος ου μυκτηρίζεται! Είναι και παραμένει ο αυτός και πριν και τώρα και στους αιώνες!

Ηθικός νόμος είναι το σύνολο των κανόνων βάσει των οποίων κρίνεται η αξία ή η απαξία των πράξεών κάθε ανθρώπου αλλά και του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή ενός ολόκληρου λαού. Πολύ περισσότερο κρίνεται η Ηθική υποχρέωση ενός ηγέτη να υπακούει στον ΗΘΙΚΟ ΝΟΜΟ και στις δεδομένες ηθικές προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που η θρησκεία κατά πρώτον, η κοινωνία …

Συνέχεια ανάγνωσης