13 Μαρτίου, 2017 αρχείο

Τρεις χαριστικές βολές εναντίον της Ελλάδας από τους Κυβερνήτες μας

1 .  Πρώτη εκτελεστική βολή  κατά του Έθνους  8 Μαΐου 2010: Η Ελλάδα (το δωσολογικό πολιτικό σύστημα), μαζί με 15 ευρωπαϊκές χώρες υπογραφούν μια Δανειακή Σύμβαση στην όποια:  με το άρθρο 14 παρ.5  η Ελλάδα  ΄΄ παραιτείται άνευ ορών και αμετάκλητα  από τα κυριαρχικά της Δικαιώματα  2 .  Δεύτερη εκτελεστική βολή    κατά του Έθνους    14 Αυγούστου 2015: 223 …

Συνέχεια ανάγνωσης