20 Ιανουαρίου, 2019 αρχείο

Οι παραβάτες κάθε έννοιας Δικαίου, του ίδιου του Συντάγματος, θα περάσουν τη Συμφωνία με 154, άντε 155 καρεκλάτες μαριονέτες αντί των 180 που ο Τσιπραλέξ δεν το πιάνει ούτε στα όνειρά του.

Βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος πργ. 1 σύμφωνα με αυτήν οι παραδεκτοί κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον …

Συνέχεια ανάγνωσης