28 Μαΐου, 2019 αρχείο

Μαθήματα εκπαίδευσης και γνώσης του τρόπου που ενεργεί η Παγκοσμιοποίηση στους λαούς και τα έθνη. Μέρος 1ο

Πολυπολτισμικότητα: Ένα εργαλείο της άρχουσας τάξης για την επιβολή του «διαίρει και βασίλευε» «Η ΕΕ θα πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό για να υπονομεύσει την ομοιογένεια των κρατών μελών της» – Peter Sutherland, ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και μη εκτελεστικός πρόεδρος της Goldman Sachs International. Δεν υπάρχει έθνος που να γεννιέται …

Συνέχεια ανάγνωσης