31 Μαΐου, 2019 αρχείο

ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29ης ΜΑΪΟΥ 1453);

ΜΕΡΟΣ  4ον ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Συνέχεια 3ου μέρους) 8ον/. Πνευματική Ερημία των λεγομένων Πνευματικών ταγών και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, ΟΛΩΝ των βαθμίδων εκπαιδεύσεως α. Οι Πνευματικοί ταγοί (και των τριών βαθμίδων Εκπαιδεύσεως): Μετέτρεψαν ή ανέχθηκαν την μετατροπήν των Εκπαιδευτικών και Πνευματικών Ιδρυμάτων σε θερμοκήπια αμαθείας, αφελληνισμού και αντιχριστιανισμού. Δεν ομιλούν στους …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29ης ΜΑΪΟΥ 1453);

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Συνέχεια 2ου μέρους)   5ον/. Δημόσια Ανομία/Αταξία – Ανασφάλεια κράτους και πολιτών   α. Ο όρος δημόσια ή έννομη τάξη αναφέρεται στην ύπαρξη ενός συνόλου αρχών, κανόνων και δράσεων που έχουν θεσπισθεί από την πολιτεία, στην υπηρεσία της προστασίας συγκεκριμένων και αυξημένης σημασίας εννόμων συμφερόντων κράτους και πολιτών, στις …

Συνέχεια ανάγνωσης