17 Μαρτίου, 2020 αρχείο

Μιλάει και ο Πολάκης ο εφευρέτης της λέξης Χάϊβ, (εννοεί το HIV).

Προκλητικός ο Πολάκης. Όπως και στο 1ο Συνέδριο του ΕΠΑΜ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν θυμόμαστε τι στο καλό έλεγε, αλλά θυμόμαστε πως κάθε κουβέντα που έλεγε ήταν προκλητική και προκαλούσε χάος και αναταραχή στο Συνέδριο. Φυσικά μετά το 1o Συνέδριο χάθηκε, εξαφανίστηκε γιατί κατάλαβε ότι στο ΕΠΑΜ δεν είχε ψωμί, ούτε υπουργιλίκια, αλλά …

Συνέχεια ανάγνωσης

Ήρθε η ώρα, οιμωγές μετανοίας υψώνονται προς τον Άγιο Θεό μας παντού από τους αλαζόνες Έλληνες!

Πέραν από τη μοναχική ή οικογενειακή προσευχή των 22.00 έως 22.15 κατ’ εντολή της εκκλησίας … « τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα; καθώς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν …

Συνέχεια ανάγνωσης