12 Μαρτίου, 2024 αρχείο

Ακολουθείστε το link και δείτε αν αυτό το βίντεο σε ώρα παιδική, διαπαιδαγωγεί σωστά τα παιδιά σας

Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Αφήνουμε το βίντεο αυτό ιδιαίτερα τα πρώτα 5 λεπτά, στο ΕΣΡ και στην κρίση σας… https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=TRAILER+%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5+%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%A5+2024+-+%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%91+11+%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%99%CE%99%CE%9F%CE%A5+2024#fpstate=ive&vld=cid:4715598e,vid:S148grcHFiM,st:0