Μεγάλη η άγνοια των ορθοδόξων Ελλήνων περί του Αγίου Πνεύματος!

Είναι πράγματι απίστευτο πόσο αγνοούμε θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την ορθόδοξη πίστη αλλά και πράξη. Αν κανείς ρωτήσει τους Έλληνες πιστούς τι γνωρίζουν για τη σημερινή εορτή είμαστε πλέον ή σίγουροι ότι θα έρθουν σε δύσκολη θέση και ίσως κάποιοι λίγοι θα απαντήσουν με το Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύουμε, καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῶ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, το λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν», αυτό μόνο, και ίσως ούτε αυτό.

Εσύ που ανέδειξες τους αλιείς σε πάνσοφους ψαράδες της καλοπροαίρετης ανθρωπότητας

Δυστυχώς μια χώρα με τόσο μεγάλη παράδοση, ιστορία, φιλοσοφική Παιδεία και Πατερική φιλοσοφία και καθοδήγηση, μοιάζει με τους μαθητές Ιουδαίους που ο Παύλος συνάντησε στα μέρη της Εφέσου και τους ρώτησε: «Λάβατε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος;» Εννοώντας τα χαρίσματα που περιγράφει στην προς Εφεσίους Επιστολή του σαν καρπούς του Πνεύματος αγαθωσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια (κεφ. 5, στ. 9) και στην Επιστολή του προς Γαλάτας, «ο δε καρπός του Πνεύματος εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια για όλες αυτές τις αρετές δεν υπάρχει νόμος που να τις επιβάλλει ή να τιμωρεί την παράβασή τους», (κεφ. 6, στ, 22-23).

Βλέποντας ότι δεν ήξεραν τίποτα αυτοί οι καλόκαρδοι και καλοπροαίρετοι τη καρδία, τους ξαναρωτά: «Λέτε ότι βαπτισθήκατε, στο όνομα τίνος βαπτισθήκατε;» «Στο βάπτισμα του Ιωάννη» ήταν η απάντηση.

«Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετανοίας το οποίο απέβλεπε στο να πιστεύσουν οι πρόθυμοι στον ερχόμενον, δηλαδή τον Ιησού Χριστό».

Όταν άκουσαν τα λόγια αυτά έσπευσαν να βαπτισθούν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια του στα κεφάλια τους ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επ’ αυτούς και τους μετέδωσε τα χαρίσματά του να λαλούν διάφορες γλώσσες ξένες προς αυτούς κι άγνωστες ως τότε, ενώ ταυτόχρονα προφήτευαν. Ήσαν δε όλοι μαζί δώδεκα άνδρες. (Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 19, στίχοι 1-7).

Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α’ Επιστολή του «Ούτος εστίν ο ελθών δι’ ύδατος (με τη βάπτισή Του) και αίματος (με τη σταύρωσή Του), Ιησούς Χριστός· ουκ εν τω ύδατι μόνον, αλλ’ εν τω ύδατι και τω αίματι· και το Πνεύμα εστι το μαρτυρούν, ότι το Πνεύμα εστιν η αλήθεια. ότι υπάρχουν τρεις μάρτυρες μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα (στα εβραϊκά αποκαλείται με το θηλυκό όνομα Ρούαχ), και αυτοί οι τρεις είναι ένα· και τρεις οι μάρτυρες μαρτυρούντες στη γη, το Πνεύμα, το ύδωρ και το αίμα, κι αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία… Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή την μαρτυρία.  Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, τον θεωρεί ψεύτη και αναξιόπιστο (σ.γ.: μέγιστη προσβολή και ιεροσυλία για το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας) γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός για τον Υιό του. Και αυτή η μαρτυρία του Θεού είναι καταλυτική γιατί μας έδωσε ζωή αιώνια. Και η ζωή αυτή υπάρχει μεσ’ τον Υιόν του και δια της ενώσεως μετά του Υιού του μεταδίδεται εις τους πιστούς (σ.γ.: δια της θείας Μεταλήψεως). Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Υιόν έχει την αληθινή και αιώνια ζωή· και εκείνος που δεν έχει τον Υιόν του Θεού μέσα του δεν έχει τη ζωή, (σ.γ.: είναι πνευματικά νεκρός)». (Κεφ. 5, στ. 6 έως 8, και 10 έως 12).

Φυσικά οι αγιογραφικές αναφορές περί του Αγίου Πνεύματος είναι πάρα πολλές τόσο στην Καινή όσο και στην παλαιά Διαθήκη, ομοίως και στους Πατέρες της εκκλησίας. Η σημερινή μας αναφορά, επίκαιρη λόγω της εορτής του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδας, αποσκοπούσε απλά να αναδείξει το πρόβλημα της άγνοιας που δυστυχώς οι περισσότεροι από μας έχουν  για τον οὐράνιο Βασιλιὰ, τον Παράκλητο, το Πνεύμα Άγιο, από το οποίο πηγάζει ἡ αλήθεια. Σ’ αυτόν προσευχόμαστε όταν λέμε…

Ω, Εσύ που βρίσκεσαι παντού και με την παρουσία Σου γεμίζεις τα πάντα·
Εσὺ που είσαι ο θησαυρὸς και η πηγὴ κάθε αγαθού και δωρίζεις τη ζωή,
έλα και κατοίκησε μέσα μας, και καθάρισέ μας απὸ τα στίγματα της αμαρτίας και σώσε, Πανάγαθε, τις ψυχές μας.

Ότι χωρίς Αυτόν ου δύνασθε αδελφοί ποιείν ουδέν!

Ευαγγελάτος Γεώργιος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.