Γι’ αυτό η Ελλάδα, η Ουκρανία, τα Σκόπια, το Κοσσυφοπέδιο κ.λπ. “πρόκοψαν” και θα συνεχίσουν να “προκόβουν”.,

Η Είδηση έρχεται από την Ουάσιγκτων Ποστ:

CIA organizes secret army in Western Europe (εν ονόματι της ειρήνης και της ευημερίας των λαών της φυσικά!)

Μπορεί να μην το βλέπετε, μπορεί να μην ακούτε τις ερπύστριες των τανκς του Παττακού αλλά είστε δέσμιοι ενός αόρατου πραξικοπήματος και οικονομικοί δούλοι της Γερμανίας και της Γαλλίας

In a stay-behind operation, a country places secret operatives or organizations in its own territory, for use in the event that an enemy occupies that territory. If this occurs, the operatives would then form the basis of a resistance movement or act as spies from behind enemy lines. Small-scale operations may cover discrete areas, but larger stay-behind operations envisage reacting to the conquest of entire countries.

Σε μια επιχείρηση διαμονής, μια χώρα τοποθετεί μυστικούς πράκτορες ή οργανισμούς στη δική της επικράτεια, για χρήση σε περίπτωση που ένας εχθρός καταλαμβάνει αυτή την περιοχή. Αν συμβεί αυτό, οι πράκτορες θα αποτελέσουν τη βάση ενός κινήματος αντίστασης ή θα δράσουν ως κατάσκοποι από πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Οι πράξεις μικρής κλίμακας μπορούν να καλύπτουν διακριτές περιοχές, αλλά οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μένουν πίσω προβλέπουν την αντίδραση στην κατάκτηση ολόκληρων χωρών.
Σχόλιο γράφοντος: Σκεφτείτε αν επαναστατήσετε τι αίμα των Ελλήνων αδελφών σας έχει να χυθεί. Γι’ αυτό σκάστε και υποταχθείτε Ελλήνες. Δεν υπάρχει ούτε σήμερα, ούτε αύριο για σας και τα παιδιά σας σκλάβοι.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.