Οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Έλληνες να μην ανησυχούν, το καράβι της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια του Τριαδικού μας Θεού.

ΜΙΧΑΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ, ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

Στους έσχατους καιρούς η αλαζονεία και οι ατέλειωτες διαστροφές των ανθρώπων θα συνοδεύονται με ατέλειωτο πόνο, οδύνη και θάνατο για να οδηγήσουν σε μετάνοια και σωτηρία ψυχών

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΙΧΑΪΑΣ ( 8ος αιώνας π.χ )  ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ…..

«Αὐτὰ λέγει ὁ Κύριος ἐναντίον τῶν Ψευδοπροφητῶν ποὺ παραπλανοῦν τὸν λαό  μου, ποὺ δαγκώνουν τὸν λαό μου μὲ τὰ δόντια τους καὶ ποὺ τάχα κηρύσσουν   «εἰρήνη»  ἂν ὅμως δὲν παραδοθεῖ  στὸ στόμα τους ἀπειλοῦν νὰ ξεκινήσουν  ἱερὸ πόλεμο ἐναντίον του, γι’ αὐτὸ  καὶ θὰ  ἔλθει νύκτα ἀπὸ τὰ  ψευδοπροφητικά τους ὁράματα καὶ σκοτάδι  θὰ ἁπλωθεῖ ἀπὸ τὴν  μαντεία  τους.  Ὁ ἥλιος ὅμως θὰ δύσει γιὰ τοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ θὰ σκοτεινίασει  γι’ αὐτοὺς ἡ ἡμέρα. Θὰ καταντροπιαστοῦν αὐτοὶ, ποὺ δῆθεν βλέπουν ὁράματα  καὶ θὰ γελάσουν ὅλοι ἐναντίον τῶν μάντεων». (Μιχ.3,5-7).
Σᾶς τὰ  ἐξιστορῶ ὅλα αὐτὰ πρὶν νὰ γίνουν, γιὰ νὰ γνωρίσετε τὴν  ἀναταραχὴ καὶ  τὴν  ὀδύνη ποὺ  θά ἐπικρατήσει κατὰ τοὺς ἔσχατους καιρούς.  Πῶς θὰ  συμπεριφέρονται μεταξύ τους οἱ ἂνθρωποι, τὶς διαμάχες, τὸ μίσος, τὸ  φθόνο, τὴν ἀμέλεια τῶν Ποιμένων γιὰ τὰ πρόβατα καὶ τὴν  ἀνυπακοὴ τοῦ  λαοῦ πρὸς  τοὺς  Ἱερεῖς.

Ὅλοι οἱ  ἂνθρωποι θὰ θέλουν νὰ γίνεται τὸ δικό τους θέλημα.
Τὰ παιδιὰ θὰ ἀσεβοῦν καὶ θὰ χτυποῦν τοὺς γονεῖς τους, ἡ σύζυγος θὰ  παραδώσει τὸν  ἄνδρα της  νὰ θανατωθεῖ καὶ ὁ ἄνδρας  θὰ πάει τὴν   γυναίκα του στὸ δικαστήριο, ὡς  ἔνοχη.
Οἱ δεσπότες σὰν ἀπάνθρωποι ἀφέντες, θὰ βασανίζουν τοὺς δούλους καὶ οἱ δοῦλοι θὰ ἐπιδείξουν ἀνυπακοὴ πρὸς τοὺς δεσπότες.

 Κανεὶς δὲν θὰ λυπᾶται τὴν  ὀμορφιὰ τοῦ νέου καὶ δὲ θὰ σέβεται τὸν   ἀσπρομάλλη γέροντα. Θὰ καταστρέφονται παντοῦ οἱ Ἐκκλησίες καὶ οἱ Ἱεροὶ  Ναοὶ θὰ καταντήσουν σὰν σπίτια.  Θὰ καταφρονηθοῦν οἱ Ἅγιες Γραφὲς καὶ  παντοῦ θὰ τραγουδιοῦνται τραγούδια τοῦ ἐχθροῦ.
Θὰ γεμίσει ἡ Γῆ ἀπὸ πόρνους, μοιχοὺς καὶ ἐπίορκους.
Καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ θὰ προστεθοῦν οἱ μαγεῖες, τὰ γητεύματα καὶ οἱ μαντεῖες.   Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ θεωροῦνται Χριστιανοὶ θὰ βγοῦν τότε ψευδαπόστολοι,  ψευδοπροφῆτες,  Ἄνθρωποι  κακοί, Πλάνοι, Κακοποιοὶ ποὺ θὰ λένε ψέματα ὁ  ἕνας  ἐναντίον τοῦ  ἄλλου, πόρνοι, μοιχοί, κλέφτες, πλεονέκτες,  ἐπίορκοι, συκοφάντες καὶ θὰ μισοῦνται φοβερὰ ἀναμεταξύ τους.  Οἱ  Ποιμένες θὰ γίνουν σὰν τοὺς Λύκους, οἱ Ἱερεῖς θὰ ἐγκολπωθοῦν τὸ ψέμμα,  οἱ Μοναχοὶ θὰ ποθήσουν τὰ  ΚΟΣΜΙΚΑ, οἱ πλούσιοι θὰ ντυθοῦν τὴν   ἀσπλαχνία, οἱ ἂρχοντες  δὲν θὰ βοηθοῦν τοὺς πτωχούς, οἱ κυβερνῆτες θὰ  χάσουν τὴν  ἀνθρωπιά τους  καὶ οἱ δικαστὲς τυφλωμένοι ἀπὸ τὰ δῶρα θὰ  ἀδικοῦν τὸν δίκαιο καὶ θὰ δικαιώνουν τὸν ἄδικο.
Γιατί, ὅμως, νὰ μιλῶ μόνο γιὰ τοὺς Ἀνθρώπους;
Ἀφοῦ καὶ τὰ ἴδια τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης θὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν τάξη τους.   Ἔτσι θὰ γίνονται Σεισμοὶ σὲ κάθε πόλη, θὰ ἒλθουν  ἀσθένειες καὶ  ἐπιδημίες σ’ ὁλόκληρη τὴ Γῆ, ἰσχυρὲς βροντὲς καὶ τρομερὲς  ἀστραπὲς θὰ καῖνε σπίτια καὶ χωράφια. Καταιγίδες θὰ ἀναταράζουν συθέμελα, μὲ τρομερὴ  σφοδρότητα, Στεριὰ καὶ Θάλασσα.  Ἡ γῆ θὰ σταματήσει νὰ καρποφορεῖ καὶ  ἀπὸ τὴν  θάλασσα  θὰ ἀκούγεται τρομερὴ βοή.
Ὅλα αὐτὰ θὰ ξεσηκώσουν μεγάλη  ἀναταραχὴ στὶς ψυχὲς τῶν Ἀνθρώπων  καὶ θὰ προκαλέσουν τὸν  θάνατο  πολλῶν.
Θὰ ἀκολουθήσουν σημεῖα στὸν Ἥλιο, σημεῖα στὴ Σελήνη,  τ’ ἄστρα θὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν  τροχιά τους.
Θὰ γίνουν θλίψεις  Ἐθνῶν, θὰ φυσοῦν μολυσμένοι ἂνεμοι, θὰ πέφτει στὴν  γῆ  χαλάζι σὰν βολίδα,  θὰ ταραχθεῖ ἡ ἐποχὴ τοῦ Χειμῶνα, θὰ συμβοῦν  διάφοροι Παγετοί, καθὼς καὶ ἀνυπόφοροι Καύσωνες, θὰ ξεσποῦν  αἰφνιδιαστικὰ Κεραυνοὶ καὶ περίεργες Πυρκαγιές.
Μὲ λίγα λόγια  θὰ θρηνεῖ ἡ γῆ καὶ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ βρεῖ παρηγοριά,  καί  ὅλα αὐτά:   «ἐπειδὴ θὰ πληθύνει ἡ ἁμαρτία, καί θὰ παγώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν».  (Ματθ.24,12).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.