ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (LOCKDOWN) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όπως όλοι γνωρίζετε, οι νόμοι είναι απαραίτητοι για την κοινωνική μας συναναστροφή.  Όπως η Πολιτεία έχει νόμους και κανόνες έτσι και η Εκκλησία.

Εμείς εδώ θα αναφέρουμε δύο λόγια για τους νόμους της Εκκλησίας που δεν τηρεί η Πολιτεία, αλλά και για τους κληρικούς ή πιστούς που δεν τηρούν τους Ιερούς Κανόνες προφασιζόμενοι διάφορες ”αιτίες”.

Αναφέρει ο Ε΄ Κανών:

Βλέπουμε ότι οι Πατέρες αναθεματίζουν όποιον καταφρονεί τις συνάξεις των Χριστιανών καταρρίπτωντας το επιχείρημα περί της κατά μόνας προσευχής. Τούτο ήτο παλαιό επιχείρημα των Ευσταθιανών!

Επίσης γνωρίζουμε ότι οι Ιεροί Κανόνες δίνουν επιτίμιο εις όποιον λείψει τρεις Κυριακές από την Εκκλησία δίχως ανάγκη βαρυτάτην ή δυσκολίαν.
Κάποιος όμως μπορεί να αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη τέτοια λόγω της απαγορεύσεως υπό της Πολιτείας. Ας θυμούνται – όπως πολύ σωστά γράφτηκε εδώ – ότι:

 

«Οὐ βασιλέων ἐστί νομοθετεῖν τῇ Ἐκκλησίᾳ… Βασιλέων ἐστίν ἡ πολιτική εὐπραξία· ἡ δέ ἐκκλησιαστική κατάστασις ποιμένων καί διδασκάλων» (Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού, Περί τῶν ἁγίων εἰκόνων 12, PG 94, 1296).

Αν κάποιος όμως δειλιάζει;

Μα θα πει ο αντιφρονούντας ότι: ”δεν αρνήθηκε κανείς το όνομα του Χριστού”! Δεν το αρνηθήκαμε; Δεν είπε ο Κύριος ότι για το όνομά του θα διωχθούμε;

«εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με». (Ιω. 15, 18-21)

πως δεν αρνηθήκαμε εφ’ όσον κλείσαμε τις Εκκλησίες φοβούμενοι μην χαρακτηριστούμε ως ”απάνθρωποι”, ”ανεύθυνοι”, παίζοντας δήθεν ”με την ανθρώπινη ζωή”, κ.λπ. σχετικά που κατά καιρούς ακούσαμε; Και καλά όλα αυτά. Το λυπηρό είναι να βλέπεις σήμερα κληρικούς να υιοθετούν τα επιχειρήματα αυτά  – όπως και τα περί Καποδίστρια, περί Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας κ.λπ. κ.λπ.

Ο Άγιος Νικόδημος απαντώντας εις αυτά τα σαθρά επιχειρήματα λέγει:

«Προβάλλουσι πάλιν τινὲς καὶ λέγουσιν, ὅτι ἰδοὺ ἡ Ὁσία Μαρία καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐρημῖται καὶ ἀσκηταί, οἵτινες μίαν φορὰν εἰς ὅλην των τὴν ζωὴν ἐκοινώνησαν καὶ δὲν τοὺς ἐμπόδισεν ἡ βραδύτης νὰ ἁγίασουν.

» Πρὸς τοὺς ὁποίους ἀποκρινόμεθα, ὅτι οὔτε οἱ ἐρημῖται κυβερνῶσι τὴν Ἐκκλησίαν, οὔτε ἡ Ἐκκλησία διὰ τοὺς ἐρημίτας ἔκαμε τοὺς κανόνας, καθὼς ὁ Ἀπόστολος λέγει: “δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται” (Α΄ Τιμ. ι΄ 9)

» Πλὴν καὶ αὐτοὶ οἱ ἐρημῖται, ἐὰν εἶχον τὸ μέσον καὶ δὲν ἐκοινώνουν, κατακρίνονται ὡς παραβᾶται τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ ὡς καταφρονηταὶ τῶν θείων Μυστηρίων. Εἰ δὲ καὶ δὲν εἶχον, εἶναι ἀνεύθυνοι…» (ὅ. ἀ., σελ. 132–133).

Λυπηρό που κληρικοί έως σήμερα συνεχίζουν να απαγορεύουν εις τους πιστούς την είσοδο στους Ι. Ναούς υποταγμένοι στον ”Καίσαρα” υιοθετώντας επιχειρήματα παλαιών αιρετικών – Ευσταθιανών – αλλά και κοσμικών ανθρώπων, αθετώντας τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, μη βλέποντας την τεραστίου μεγέθους πτώση τους. Λυπηρό διότι οι εν λόγω κληρικοί και λαϊκοί που αποδέχονται δια μέσω της στάσης τους όλα αυτά, είναι δυνάμει καθηρημένοι και αναθεματισμένοι.

Ίλεως να γίνη ο Θεός για όλους μας!

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΡΑΛΛΗ – ΠΟΤΛΗ

ΠΗΓΗ: ttps://entoytwnika1.blogspot.com/2020/04/blog-post_1.html

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.