Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΙΟΡΔΑ

Nikos Antoniadis <nikant2@yahoo.gr>
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
,
Γενικος Γραμματεας Δημόσιας Υγειας
,
Vassilis Kikilias
,
Vassilis Kontozamanis
,
Pa Prez
και 3 ακόμη…

Τετ, 17 Ιουν στις 1:23 μ.μ.

Προς τον κ. Σωτήριο Τσιόδρα, Λοιμωξιολόγο

Ο Δημ. Αβραμόπουλος συνεντευξιάζεται με τον ως άνω ιατρό Σ. Τσιόδρα για τα εμβόλια του 2009 τα οποία παραγγέλθηκαν αλλά ουδέποτε χορηγήθηκαν προς μεγάλη οικονομική ζημία του ελληνικού λαού.

Σε απάντηση του από 16.6.2020 και ώρα 9:26 μ.μ. ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας αναφέρω τα κάτωθι:

Κατ’ αρχήν οφείλω να σας αναγνωρίσω το γεγονός ότι εν τέλει απαντήσατε στην από 11.6.2020 εξώδικη πρόσκλησή μου, αν και η σοβαρότητα των επιστημονικών ερωτημάτων που σας έθεσα με αυτήν, τα οποία έχουν ταυτόχρονα εξίσου σοβαρές πολιτικές διαστάσεις, δεν θα σας επέτρεπε να την αγνοήσετε.

Δηλώνετε “έμπλεος απορίας”, καθώς “προεχόντως” δεν κατανοείτε το γεγονός ότι τα ανωτέρω ερωτήματα τα έθεσα απευθείας σε σας. Θα ανέμενα να αναφέρετε και για ποιον άλλον λόγο “απορήσατε”, δεδομένου ότι η επιλογή της λέξης “προεχόντως” ξεκάθαρα σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα σημεία στην ενέργειά μου ή στο περιεχόμενο του εξωδίκου που σας προκάλεσαν “απορία”. Εν τέλει, όμως, στην πράξη, και από το περιεχόμενο της απαντήσεώς σας, προκύπτει ότι μόνο η επιλογή του προσώπου σας σάς προκάλεσε “απορία”, αφού επί της ουσίας της εξωδίκου προσκλήσεώς μου αναγνωρίζετε ότι τα ερωτήματα που σας έθεσα είναι πολύ σοβαρά, γεγονός που αποδεικνύεται από την απόφασή σας να τα παραπέμψετε στην “Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες”, της οποίας είστε το πλέον προβεβλημένο μέλος, προκειμένου αυτή να λάβει επίσημη θέση επί των ερωτημάτων και να κοινοποιήσει αυτήν σε μένα. Το γεγονός δε της αναγνώρισης της σοβαρότητας των ερωτημάτων μου δικαιολογεί απόλυτα τη “μομφή” που σας απηύθυνα για το άλλο γεγονός, το ότι δηλαδή δεν έχετε λάβει ακόμη θέση, χωρίς να χρειαστεί προς τούτο να λάβετε την εξώδικη πρόσκλησή μου, επί της επίσημης δημόσιας παραδοχής του Π.Ο.Υ., δια της επικεφαλής του αρμοδίου τμήματός του, Maria Kerhove, ότι ο νέος κορωνοϊός δεν μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς, καίτοι έως και σήμερα όλες οι εισηγήσεις της επιτροπής ακολουθούσαν κατά γράμμα τις υποδείξεις του Π.Ο.Υ.

Εις ό,τι αφορά τώρα στην επιλογή του προσώπου σας για την αποστολή της ως άνω εξωδίκου προσκλήσεώς μου, οφείλω πλέον εγώ με τη σειρά μου να δηλώσω “έμπλεος απορίας” για την απορία σας αυτή.

Και αυτό, διότι είναι τοις πάσι γνωστό ότι όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης επί της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης βασίζονταν, και εξακολουθούν και βασίζονται, στις επιστημονικές εισηγήσεις της ως άνω επιτροπής. Της επιτροπής αυτής είστε βεβαίως ένα εκ των 26 μελών της, πλην όμως είναι επίσης τοις πάσι γνωστό, ότι είστε το πλέον προβεβλημένο μέλος αυτής και ότι στην πράξη έχετε ταυτιστεί με την επιτροπή αυτή, τόσο λόγω της ιδιότητάς σας όσο και λόγω της εμπειρίας σας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (σας θυμίζω την περίπτωση των εκατομμυρίων εμβολίων που προμηθεύτηκε παλαιότερα το Υπουργείο Υγείας επί Υπουργού Δημητρίου Αβραμόπουλου, για την εντιμετώπιση προηγούμενης υγειονομικής κρίσης), έχετε από την πρώτη στιγμή αναδειχθεί στον “εθνικό μας γιατρό”, το σύνολο δε των Υπουργών της Κυβέρνησης, μηδέ του ιδίου του κ. Πρωθυπουργού εξαιρουμένου, αναφέρονταν σταθερά στο δικό σας πρόσωπο για να αιτιολογήσουν και να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις που έχουν λάβει, και εξακολουθούν και λαμβάνουν, για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Αποφάσεις με δραματικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας και τις συνταγματικές ελευθερίες των πολιτών της, του ερωτήματος περί της τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας κατά τη διαχείριση αυτή της κρίσεως, κυριαρχούντος πλέον στον δημόσιο διάλογο. Η επιλογή άλλωστε της Κυβέρνησης να σας ορίσει εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας επί του νέου κορωνοϊού, ενισχύει τα μέγιστα το ανωτέρω σκεπτικό και δικαιολογεί απόλυτα την επιλογή του προσώπου σας για την αποστολή της εξωδίκου προσκλήσεώς μου.

Εις ό,τι αφορά στον “αμιγώς επιστημονικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα των εισηγήσεων της επιτροπής” και της μη αποφασιστικής (“καμμίας”) εξουσίας της επιτροπής επί των αποφάσεων της Κυβέρνησης στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, επιτρέψτε να σημειώσω ότι διακρίνω μία προσπάθεια απόσεισης των δικών σας ευθυνών και της επιτροπής εν γένει, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση, με τις οποίες επήλθε σοβαρός περιορισμός των ατομικών ελευθεριών μας και προκλήθηκε πολύ σημαντική οικονομική ζημία στους πολίτες και στην ελληνική οικονομία εν γένει, τις επιπτώσεις της οποίας βέβαιον είναι ότι δεν έχουμε ακόμα διαπιστώσει σε όλο τους το μέγεθος.

Θεωρώ απολύτως κατανοητή και ανθρώπινη, αλλά όχι θεμιτή την απόσειση αυτή των ευθυνών, των δικών σας και της επιτροπής συνολικά, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Και δεν είναι ούτε δικαιολογημένη, δεδομένου ότι, ναι μεν τύποις την αποφασιστική αρμοδιότητα την είχε ξεκάθαρα η Κυβέρνηση, πλην όμως, όπως τόσο ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός όσο και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης έχουν ξεκαθαρίσει, για τη λήψη όλων συνολικά των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, ακολουθούσαν πιστά τις δικές σας επιστημονικές εισηγήσεις. Άλλως, καταταργείται η έννοια, το νόημα, η σημασία και ο ρόλος των επιστημονικών εισηγήσεων εν γένει. Ώστε είναι λοιπόν απολύτως ξεκάθαρο ότι τις αποφάσεις αυτές τις λαμβάνατε εν τοις πράγμασι εσείς, κ. Τσιόδρα. Εσείς και η επιτροπή, της οποίας, επαναλαμβάνω, είσασταν εξ αρχής και παραμένετε το πλέον προβεβλημένο μέλος της.

Και επειδή εσείς με τη σειρά σας ακολουθούσατε τις υποδείξεις του Π.Ο.Υ., σας απηύθυνα την εξώδικη πρόσκλησή μου, προκειμένου να λάβετε θέση επί της δημόσιας παραδοχής του περί της μη μεταδοτικότητας του νέου κορωνοϊού από ασυμπτωματικούς, και είτε να την αποδεχθείτε, απαντώντας στα επιπλέον ερωτήματα που δημιουργούνται εκ της αποδοχής αυτής, και τα οποία σας έθεσα με την εξώδικη πρόσκλησή μου, είτε να την απορρίψετε, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους απορρίπτετε ΕΙΔΙΚΑ αυτήν την επιστημονική θέση του Π.Ο.Υ., με την οποία ανατρέπονται όλα όσα γνωρίζουμε για τον νέο κορωνοϊό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί έως σήμερα και γι αυτές που καθορίζουν τη ζωή μας τώρα, ενώ μέχρι σήμερα ακολουθούσατε κατά γράμμα τις υποδείξεις του, όπερ μάλλον απολύτως λογικό και φυσιολογικό.

Ακόμη, για να προλάβω την επιτροπή, σημειώνω ότι ουδεμία διάψευση υπήρξε από τον Π.Ο.Υ. της δημόσιας παραδοχής του, παρά τα όσα αναληθή περί του αντιθέτου δημοσιεύτηκαν σε διάφορα γνωστά και μη εξαιρετέα sites, επικαλούμενα “ανώνυμες πηγές” του Π.Ο.Υ. To μόνο που υπήρξε ήταν μία διευκρίνιση της κ. Kerhove ότι το δείγμα από το οποίο προέκυψε το επιστημονικό ως άνω συμπέρασμα είναι ακόμα μικρό και η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Λογικό και κατανοητό. Και έντιμο. Πλην όμως, είναι και η μοναδική επίσημη μελέτη του Π.Ο.Υ. επί της μεταδοτικότητας ή μη του νέου κορωνοϊού από ασυμπτωματικούς, ενώ αντίστοιχη μελέτη περί της μεταδοτικότητάς του (στην οποία βασίστηκαν όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν μέχρι σήμερα) ουδέποτε υπήρξε. Θεωρώ δε, με την απλή λογική και με βάση την κοινή πείρα για παρόμοιες εν εξελίξει έρευνες στη σύγχρονη ιστορία, ότι το συμπέρασμα από το έως τώρα δείγμα που έχει συγκεντρώσει ο Π.Ο.Υ. είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως απίθανο, να ανατραπεί…

Τέλος, αναφερόμενος στην αναγνώριση εκ μέρους σας του “εύλογου ενδιαφέροντός μου” για τη διατύπωση των ερωτημάτων που σας απηύθυνα (τα οποία στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα θεωρείτε πολύ σοβαρά, ώστε να τα θέσετε υπόψη των 26 μελών της επιτροπής, προκειμένου να λάβει επίσημη θέση επ’ αυτών, άλλως θα αγνοούσατε την εξώδικη πρόσκλησή μου ή θα περιοριζόσασταν σε μία τυπική απάντηση), σας διαβεβαιώ ότι είναι πράγματι έτσι.

Αν ήθελα, άλλωστε, κ. Τσιόδρα, να “λαϊκίσω” και να σας δημιουργήσω “δυσκολίες”, θα σας απηύθυνα πολλά άλλα ερωτήματα που προβληματίζουν την κοινή γνώμη, όπως π.χ. για την αντιφατική στάση σας απέναντι στη χρήση μάσκας, για την μεταδοτικότητα του νέου κορωνοϊού από τα παιδιά (που αφορά στον πυρήνα του ερωτήματος περί της μεταδοτικότητας ή μη από ασυμπτωματικούς), ή θα σας ζητούσα να λάβετε θέση επί γεγονότων που έλαβαν ευρύτατη δημοσιότητα και προκάλεσαν την έντονη δυσφορία της κοινής γνώμης και ιδιαίτερο προβληματισμό για τον πραγματικό βαθμό επικινδυνότητας του νέου κορωνοϊού. Τέτοια ήταν π.χ. η κινητή συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, την ίδια ώρα που επιβάλλονταν σε όλη τη χώρα πρόστιμα για ήσσονος βαρύτητας παραβάσεις, όπως επί παραδείγματι στην περιφορά της εικόνας της Παναγίας στο Αίγιο (δεδομένης και της ιδιαίτερα προβεβλημένης ιδιαίτερης σχέσης σας με την Εκκλησία και την Ορθοδοξία), η εικόνα του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, και των εκατοντάδων πολιτών, Ελλήνων και αλλοδαπών, στα εγκαίνια του συντριβανιού της Πλατείας Ομονοίας, και η εικόνα πολλών δημοσίων προσώπων, ΜΗΔΕ ΥΜΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ, σε δημόσιες συναθροίσεις ή σε κλειστούς χώρους, χωρίς τη χρήση προστατευτικών μέτρων.

Είναι απολύτως βέβαιον ότι τα ερωτήματα αυτά, τα οποία έχω δημόσια θέσει μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook, θα σας προκαλούσαν ιδιαίτερα προβλήματα…

Ευχαριστώντας σας για την απάντησή σας στην εξώδικη πρόσκλησή μου, και αναμένοντας την επίσημη θέση της επιτροπής των 26 εμπειρογνωμώνων, ήτοι και υμών (δεδομένου δε ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας από την ημέρα που θέσατε στην επιτροπή τα ερωτήματά μου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία για τη λήψη της σχετικής απόφασης), επιτρέψετε μου να επισημάνω, εν κατακλείδι, ότι την ευθύνη, κ. Τσιόδρα, για το σύνολο των αποφάσεων και των μέτρων που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση τη φέρετε αποκλειστικά εσείς και η επιτροπή των υπολοίπων 25 εμπειρογνωμώνων, και όχι η Κυβέρνηση.

Άλλως, τα ερωτήματα θα τα απηύθυνα στην Κυβέρνηση και όχι σε σας, ή εσείς θα με παραπέμπατε σ’ αυτήν. Πρόκειται άλλωστε, κ. Τσιόδρα, για ερωτήματα που απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την οποία θεωρώ ότι εκφράζω μέσα από την κίνησή μου αυτή να σας θέσω ερωτήματα, τα οποία πρωτίστως πρέπει να απαντηθούν στον ελληνικό λαό και όχι σε μένα.

Με εκτίμηση

Νίκος Αντωνιάδης

Δικηγόρος Αθηνών

ΠΗΓΗ: ΑΤΤΙΚΑΝΕΑ.info.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.