Aκόμη δε σιχαθήκατε να τους ψηφίζετε; Σας κλέβουν τις ψήφους με τις νοθείες της SINGULAR LOGIC. Οι εκλογές δεν αποτελούν λύση για την Ελλάδα. Απαιτείται καθολική ΚΑΘΑΡΣΗ! Μέρος 5ο

3o

ΑΘΗΝΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΘΕΜΑ:ΕΝΣΤΑΣΗ ( 3Η ) – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σε συνέχεια της επιστολής που σας εστάλη,με το ως ανω θέμα,την 3η Σεπτεμβρίου 2015 και προς απάντηση,του με αριθμ.πρωτ:29801 της 28/8/2015 ηλεκτρονικού σας μηνύματος,μέσω του οποίου επιχειρήσατε να αποποιηθείτε των ευθυνών σας,παραθέτω τo κάτωθι:

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 – ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ(ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

ΕΛΗΦΘΗ ΥΠ ́ΟΨΙΝ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ή DE FACTO

Μετά απο προσφυγή πολίτη,στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και τη κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά της μαζικής ιθαγένειας και συμμετοχήςαλλοδαπών τρίτων χωρών στις δημοτικές εκλογές,η Ολομέλεια του ΣτΕ προχώρησε σε αρνητική γνωμάτευση,όσον αφορά την

ψήφο των μεταναστών και ο νόμος 3838/2010 κρίθηκε παράνομος και αντισυνταγματικός.

Η εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,υπογράμμιζε ότι οι διατάξεις δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή,χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος». Το Ελληνικό Σύνταγμα,δεν προβλέπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος,σε μη Έλληνες πολίτες και δεν ορίζονται ρητά στο Σύνταγμα,τα κριτήρια για το εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης,όπως ρητά ορίζονται για τις βουλευτικές εκλογές.
Το σκεπτικό του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της ψήφου των μεταναστών,είναι κατά βάση το εξής:Ο Λαός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, οπότε δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας,ήτοι για το Κοινοβούλιο,τις περιφέρειες και τους δήμους.
Οι εκλογικοί κατάλογοι,που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές,ισχύουν και για τις εκλογές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ σημαίνει,οτι έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις,να απέχουν απο κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς αυτή και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων,ακυρώνοντας και καταργώντας την προσβαλλόμενη πράξη.

Εν τούτοις ο Υπουργός Εσωτερικών,δεν προέβαινε σε καμμία ενέργεια προς συμμόρφωση με την απόφαση,μετά τη δημοσίευση και κοινοποίησής της,αγνοώντας την και μη εφαρμόζοντας την,με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να βρίσκεται εκτεθειμένη.
Προ του κινδύνου-λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014-να υποβληθούν ενστάσεις και προσφυγές κατά της νομιμότητας των εκλογών και να ακυρωθούν,ο

Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε οτι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει την κατάργηση του δικαιώματος της ψήφου των μεταναστών,προκειμένου να σεβαστεί τη “νομιμότητα”,εξαιτίας της απόφασης 460/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Ως εκ τούτου κατετέθη τροπολογία,με την οποία δεν έχουν πλέον το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, ομογενείς και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί.

Απο τη συζήτηση,λόγω και των διαφωνιών που προέκυψαν,διαφάνηκε οτι το θέμα με τους αλλοδαπούς,παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες, με αποτέλεσμα η τροπολογία να αποσυρθεί και να επανακατατεθεί,χωρίς αλλαγή.
Στην απόφαση αυτή,βάρυνε το αίτημα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)για διαβούλευση επι του θέματος,με τη συνδρομή συνταγματολόγων,ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγών,με τρόπο που να παρέχει πλήρη προστασία απο τον κίνδυνο ακυρότητας της εκλογής των αιρετών,εξ ́αιτίας προσφυγών και την αναζήτηση μιας λύσης,που να μην προσέκρουε στην απόφαση του ΣτΕ.

Η “λύση”όμως που επέλεξαν-δολίως και εν κρυπτώ-προσκρούει στην απόφαση του ΣτΕ,που ορίζει οτι οι εκλογικοί κατάλογοι,που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές,ισχύουν και για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Που σημαίνει εκλογικοί κατάλογοι,με εγγεγραμμένους μόνο Ελληνες ψηφοφόρους ή πολιτογραφημένους Έλληνες, κοινώς ο ΝΟΜΙΜΟΣ πληθυσμός.
Για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών,λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 54-παρ.2 του Συντάγματος που ορίζει οτι ο αριθμός των βουλευ-τών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα,με βάση το ΝΟΜΙΜΟ πληθυσμό.

Ως ΝΟΜΙΜΟΣ πληθυσμός,θεωρείται ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της χώρας,με την υπηκοότητα της χώρας και διαμένουν μόνιμα στην χώρα.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών,όταν δημοσίευσε τις εγκυκλίους για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,χρησιμοποίησε στον υπολογισμό των εδρών τον De Facto πληθυσμό (δηλαδή όλους όσους βρέθηκαν στη χώρα,ανεξάρτητα από το αν ήταν Έλληνες ή αλλοδαποί).
Ως De Facto πληθυσμό ή σύμφωνα με την ορολογία της απογραφής,πραγματικό πληθυσμό ενός τόπου ορίζουν οι στατιστικές υπηρεσίες,
το συνολικό πληθυσμό που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή,στο συγκεκριμμένο αυτό τόπο,ανεξάρτητα απο το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό,ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.
Δηλαδή η βάση του σχεδιασμού,στηρίχτηκε στα άτομα που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο της απογραφής,με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να έχει μεταβληθεί ο εκλογικός καταμερισμός των εδρών και να έχουν διαφοροποιηθεί τα πληθυσμιακά δεδομένα.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011,που αφορούν στον De Facto πληθυσμό της χώρας,ορίστηκε ο αριθμός των

δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη καθορίστηκε ο αριθμός περιφερειακών συμβούλων «κάθε εκλογικής περιφέρειας,με βάση τον de facto πληθυσμό της,όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή»
Σε κάθε περίπτωση όμως,το γεγονός θέτει επίσημα πια υπό αμφισβήτηση όλες τις πράξεις τους που σχετίζονται με τις εκλογές,καθώς και τις σχετικές πράξεις του υπουργείου τους.

Πρόκειται για μεθοδεύσεις και ενέργειες που είναι αντισυνταγματικές,κυρίως όμως στερούνται πολιτικής ηθικής,λογικής και νομικής βάσης,καθώς αποβαίνει σε βάρος των πολιτών,παραβιάζοντας ευθέως και πραξικοπηματικά,ρητές συνταγματικές διατάξεις και νόμους.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,είναι ξεκάθαρο οτι η λαϊκή βούληση παραβιάστηκε και όσοι την παραβίασαν είναι μεταξύ άλλων,ένοχοι εσχάτης προδοσίας,λόγω σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών,που απορρέουν απο αυτή.

Βάσει αυτών των διαπιστώσεων,άμεσα συνεπάγεται το συμπέρασμα,ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με ψευδή στοιχεία και άρα το αποτέλεσμα τους είναι επίσης ψευδές και συνεπώς άκυρο.

Από όλα τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτεται το σκηνικό της μεθοδευμένης εξαπάτησης του Ελληνικού Λαού,προκειμένου να πετύχουν την πλήρη διάλυση των δημοκρατικών μας θεσμών,την ολοκληρωτική απαξίωση του κοινωνικού ιστού,την κατάλυση του Ελληνικού Συντάγματος και των νόμων του Κράτους,με στόχο την πολιτική και νομική υποτέλεια των Ελλήνων.

Τις πράξεις αυτές,έχω έννομο συμφέρον να καταγγείλω ως παράνομες,με την αιτιολογία

οτι εν γνώσει τους και με πρόδηλο δόλο και ανυπολόγιστη και ίσως ανεπανόρθωτη ζημία και καταστροφή,οικονομική,διπλωματική, κοινωνική και Ανθρωπιστική,στην Χώρα και τον

Ελληνικό Λαό ,συγκάλυψαν,δέχθηκαν και καρπώθηκαν ωφελήματα παρανόμως από εκλογές, που βασίστηκαν σε νοθευμένα στατιστικά και εκλογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εκλογές άκυρες.

4o

ΑΘΗΝΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΘΕΜΑ:ΕΝΣΤΑΣΗ ( 4Η ) – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ:29801/28.8.2015 απαντητική επιστολή σας,στο παραπάνω αίτημά μου,το ΥΠ.ΕΣ αποποιούμενο των ευθυνών του,ισχυρίζεται οτι εφαρμόζει πιστά όλες τις σχετικές και προβλεπόμενες διατάξεις που το αφορούν και οτι διασφαλίζει απολύτως τηνελεύθερη έκφραση της βούλησης του Ελληνικού Λαού.

Τα μέχρι σήμερα,πασίδηλα αποδεικτικά στοιχεία,που περιήλθαν σε γνώση σας, αποδεικνύουν τη ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ,τη προσβολή του ατομικού εννόμου αγαθού της ελευθερίας μου και γενικά των ατομικών και πολιτικών εννόμων αγαθών μου,η οποία έχει επέλθει ως αποτέλεσμα των πράξεων που διέπραξε το ΥΠ.ΕΣ και τα εκάστοτε στελέχη του,με σφετερισμό της ιδιότητάς τους, ως οργάνων του Κράτους,συνεπεία δε των πράξεων αυτών εκμηδενίστηκε η αποτελεσματικότητα του Συντάγματος,αφου δεν εφαρμόζονται οι εγγυήσεις τήρησής του.

Ανταποκρινόμενη στις επιταγές του άρθρου 120 του Συντάγματος των Ελλήνων και κάνοντας χρήση του δικαιώματός μου,αιτούμαι τον έλεγχο όλων των εγκληματικών πράξεων που τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεστούν,απο τα πρόσωπα που εκτελούν δημόσια καθήκοντα (αρθ.13 ΕΣΔΑ).

Μέσω του αιτήματος και μέσω των ενστάσεων,αποσκοπώ στην αποκατάσταση της συντακτικής εξουσίας του Λαού,δηλαδή της κυριαρχίας του, υπερασπιζόμενη τη δημόσια και πολιτική αυτονομία μου.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ή ΔΟΛΟΣ ;

Εκτός εκλογικών καταλόγων 100.000 νέοι ψηφοφόροι
Στις αρχές Ιανουαρίου,έσκασε σαν βόμβα δημοσίευμα που μας πληροφορούσε,οτι περίπου 100.000 (18άρηδες) νέοι ψηφοφόροι,δε θα προλάβουν να ενταχθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσουν,στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση,με το επιχείρημα οτι δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν,στους εκλογικούς καταλόγους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Οι γενικές Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ’ ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α ́/15.3.2012 ).
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω Π.Δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι
«1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι « Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας».
Περαιτέρω, η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου ΠΔ, το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι « Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και5 του άρθρου 8 του ως άνω ΠΔ, δηλαδή με βάση πιστοποιητικό του Δημάρχου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα Δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΠΔ (σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων από δημάρχους), περίπτωση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω για τους γεννηθέντες το έτος 1997.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια ερμηνευτική θέση υιοθετήθηκε και στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι Δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015, διότι:

α) Από το όλο κείμενο του ισχύοντος ΠΔ 26/2012 δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ανωτέρω Υπουργό να νομοθετήσει, προτείνοντας την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Η παρεχόμενη προς αυτόν με τη διάταξη του άρθρου 133 εδ.α του ίδιου ΠΔ εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητά του να προτείνει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καθορίζονται μόνο οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ και όχι διαταγμάτων που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων αυτού και

β) Ναι μεν προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος δυνατότητα να εκδοθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία να τροποποιείται η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ανωτέρω ΠΔ, πλην όμως η εφαρμογή της τυχόν νέας ρύθμισης είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο να υλοποιηθεί εντός των τασσομένων από το εν λόγω ΠΔ

ασφυκτικών προθεσμιών και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ: ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ -ΑΡΘΡΟ: 162 Π.Κ

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι Δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται κυρίως η εποπτεία επί των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές, δημοψηφίσματα), η νομοθεσία περί ελληνικής ιθαγένειας και ομογενών, η νομοθεσία περί μητρώων, ληξιαρχείων και δημοτολογίων, ζητήματα περί ισότητας των φύλων, η μεταναστευτική πολιτική και η νομοθεσία περί αλλοδαπών (άδειες διαμονής, κοινωνική ένταξη).

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
διότι:
α) Από το όλο κείμενο του ισχύοντος ΠΔ 26/2012 δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ανωτέρω Υπουργό να νομοθετήσει, προτείνοντας την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Η παρεχόμενη προς αυτόν με τη διάταξη του άρθρου 133 εδ.α του ίδιου ΠΔ εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητά του να προτείνει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καθορίζονται μόνο οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ και όχι διαταγμάτων που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων αυτού και

β) Ναι μεν προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος δυνατότητα να εκδοθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία να τροποποιείται η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ανωτέρω ΠΔ, πλην όμως η εφαρμογή της τυχόν νέας ρύθμισης είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο να υλοποιηθεί εντός των τασσομένων από το εν λόγω ΠΔ ασφυκτικών προθεσμιών και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 31
(Άρθρο 31 Π.Δ. 96/2007)

Προεδρικά Διατάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευτικών εδρών

 1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ’ όλη την επικράτεια.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής.
 3. Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή τη δωδέκατη ημέρα πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στο πλαίσιο του Συντάγματος.

ΣΤΟ Π.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ?

 1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ’ όλη την επικράτεια.

*31 Δεκ 2014 – Θυροκολλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (31/12/2014), το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Προεδρικό διάταγμα καλείται στην ελληνική έννομη τάξη το θέσπισμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Αρχηγό του Κράτους. Τα προεδρικά διατάγματα διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: -στα κανονιστικά προεδρικά διατάγματα, τα οποία περιέχουν κανόνες δικαίου και εκδίδονται ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση, – στα εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται για την εκτέλεση νόμων, -στα ρυθμιστικά προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύματος (προεδρικό διάταγμα διάλυσης της Βουλής, διορισμού κυβερνήσεως κ.λπ.).
Τα προεδρικά διατάγματα, όπως κάθε πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να φέρουν προσυπογραφή του αρμοδίου υπουργού (η περισσοτέρων του ενός αρμοδίων υπουργών). Ο κανόνας της προσυπογραφής κάθε πράξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας από μέλος της κυβερνήσεως συνέχεται με την αρχή του ανευθύνου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Οι ελάχιστες περιπτώσεις προεδρικών διαταγμάτων που δεν απαιτείται να προσυπογραφούν από αρμόδιο υπουργό αφορούν ρυθμιστικά διατάγματα και απαριθμούνται περιοριστικώς στο Σύνταγμα.

Είναι αδιανόητο,να ανακοινώνεται από επίσημο όργανο του κράτους,η μη συμμετοχή ψηφοφόρων σε εκλογές,όταν μάλιστα η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο- χρεωτική.
Ας δούμε λοιπόν παρακάτω,τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα και ποιές διατάξεις, εσκεμμένα ή μη παρέλειψε να αναφέρει,ο υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω,τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα και ποιές διατάξεις,εσκεμμένα

ή μη παρέλειψε να αναφέρει,ο φιλοκυβερνητικός Υπουργός Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26 ΦΕΚ 57/Α ́/15.3.2012
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΕΚΛΟΓΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α”
Δικαίωμα του εκλέγειν
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Π.Δ. 96/2007)
Απόκτηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 Π.Δ. 96/2007)
Άσκηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Π.Δ. 96/2007)
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους -Παραλειφθέντες εκλογείς ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Π.Δ. 96/2007)
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους -Παραλειφθέντες εκλογείς
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.
2. Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
3. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας εγγράφεται μόνο μία φορά σε ένα εκλογικό κατάλογο.
4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων, των οποίων είναι, αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι.
5. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή Μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν.
β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο μηνών από τη διενέργεια των εκλογών.
8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι δήμαρχοι και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
9. Θέματα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή των παρ. 4 έως και 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 Π.Δ. 96/2007)
Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων
1. Η επιμέλεια για την κατάρτιση γενικά των εκλογικών καταλόγων ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2. Στην περιφερειακή ενότητα της έδρας κάθε νομού λειτουργεί γραφείο εκλογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β”
Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Άρθρο 10
(Άρθρο 10 Π.Δ. 96/2007)
Εγγραφή νέων εκλογέων
1. Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις,οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ιδίου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
3. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 Π.Δ. 96/2007 και άρθρο 29 παρ.1 ν. 3731/2008) Ειδικός Εκλογικός Αριθμός
1. Σε κάθε εκλογέα αποδίδεται Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.
Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την πρώτη εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας.
Ο εκλογικός αριθμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος. Ο τρόπος σχηματισμού και η διαδικασία χορήγησής του έχουν καθοριστεί με την 22721/13.6.2001
(ΦΕΚ 815 Β”) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Η χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου.
3. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες. Κάθε άλλη χρήση του αριθμού αυτού απαγορεύεται. Όποιος χωρίς δικαίωμα, χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων € και εβδομήντα λεπτών έως είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά € και τριών λεπτών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.
*ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛΟΥΜΕ,ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ,ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΨΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ Ο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Οι γενικές Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ’ ενιαίο κείμενο με το
Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α ́/15.3.2012 ).
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω Π.Δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι

«1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι « Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας».

Περαιτέρω, η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου ΠΔ, το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι « Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα,κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές
Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και5 του άρθρου 8 του ως άνω ΠΔ, δηλαδή με βάση πιστοποιητικό του Δημάρχου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα Δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΠΔ (σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων από δημάρχους), περίπτωση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω για τους γεννηθέντες
το έτος 1997.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια ερμηνευτική θέση υιοθετήθηκε και στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι Δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015,διότι:
α) Από το όλο κείμενο του ισχύοντος ΠΔ 26/2012 δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ανωτέρω Υπουργό να νομοθετήσει, προτείνοντας την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Η παρεχόμενη προς αυτόν με τη διάταξη του άρθρου 133 εδ.α του ίδιου ΠΔ εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητά του να προτείνει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καθορίζονται μόνο οι αναγκαίες  λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ και όχι διαταγμάτων που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων αυτού και
β) Ναι μεν προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος δυνατότητα να εκδοθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία να τροποποιείται η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ανωτέρω ΠΔ, πλην όμως η εφαρμογή της τυχόν νέας ρύθμισης είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο να υλοποιηθεί εντός των τασσομένων από το εν λόγω ΠΔ ασφυκτικών προθεσμιών και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015,που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.
ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Εξηγήσεις από το Υπ. Εσωτερικών για τους 18ρηδες που δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές
Οι γενικές Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ’ ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α ́/15.3.2012 ).
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω Π.Δ.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Π.Δ. 96/2007)
Απόκτηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 Π.Δ. 96/2007)
Άσκηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. ————————————————————————————————————————— ———————————————————————————
Π.Δ.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Π.Δ. 96/2007)
Απόκτηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
«1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 1. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.
  *ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ————————————————————————————————————————— ———————————————————————————

Π.Δ.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 Π.Δ. 96/2007)
Άσκηση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας.
2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ΑΡΘΡΟ 8-ΠΑΡ.1
« Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας
ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ? ————————————————————————————————————————— ————
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Περαιτέρω, η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου ΠΔ, το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι
« Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».
Π.Δ.
Άρθρο 10
(Άρθρο 10 Π.Δ. 96/2007)
Εγγραφή νέων εκλογέων
1. Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα,κάθε έτος,από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις,οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4
του παρόντος.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΤΟ Π.Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ?
2. Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ιδίου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή,η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
3. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.
ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ?
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και5 του άρθρου 8 του ως άνω ΠΔ,*ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8
Π.Δ. Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Π.Δ. 96/2007)
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους -Παραλειφθέντες εκλογείς
4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων, των οποίων είναι, αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι.
5. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή Μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν.
β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο μηνών από τη διενέργεια των εκλογών.
8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντοςάρθρου, οι δήμαρχοι και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο259 του Ποινικού Κώδικα.
9. Θέματα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή των παρ. 4 έως και 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26

Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Π.Δ. 96/2007)
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους -Παραλειφθέντες εκλογείς
1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.
2. Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
3. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας εγγράφεται μόνο μία φορά σε ένα εκλογικό κατάλογο.
4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν περιλαμβάνονται, εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας,σε
οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων, των οποίων είναι, αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι.
5. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή Μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από το δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.
6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν.
β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο μηνών από τη διενέργεια των εκλογών.
8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι δήμαρχοι και τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.
9. Θέματα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρμογή των παρ. 4 έως και 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και5 του άρθρου 8 του ως άνω ΠΔ, οποία είναι εγγεγραμμένοι,
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26
6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήμου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΠΔ (σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων από δημάρχους), περίπτωση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω για τους γεννηθέντες το
έτος 1997.

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Άρθρο 10
(Άρθρο 10 Π.Δ. 96/2007)

Εγγραφή νέων εκλογέων
2. Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ιδίου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται
στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
*ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ,ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΕΩΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ,ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι Δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015,
*ΑΝΑΖΗΤΗΣΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ:
Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται κυρίως η εποπτεία επί των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες), ο συντονισμός και η οργάνωση της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία (εκλογές, δημοψηφίσματα), η νομοθεσία περί ελληνικής ιθαγένειας και ομογενών, η νομοθεσία περί μητρώων, ληξιαρχείων και δημοτολογίων, ζητήματα περί ισότητας των φύλων, η μεταναστευτική πολιτική και η νομοθεσία περί αλλοδαπών (άδειες διαμονής, κοινωνική ένταξη).
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
διότι:
α) Από το όλο κείμενο του ισχύοντος ΠΔ 26/2012 δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ανωτέρω Υπουργό να νομοθετήσει, προτείνοντας την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Η παρεχόμενη προς αυτόν με τη διάταξη του άρθρου 133 εδ.α του ίδιου ΠΔ εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητά του να προτείνει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτωνμε τα οποία καθορίζονται μόνο οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ και όχι διαταγμάτων που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων αυτού και
β) Ναι μεν προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος δυνατότητα να εκδοθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία να τροποποιείται η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ανωτέρω ΠΔ, πλην όμως η εφαρμογή της τυχόν νέας ρύθμισης είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο να υλοποιηθεί εντός των τασσομένων από το εν λόγω ΠΔ ασφυκτικών προθεσμιών και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015,που είναι
η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 31

(Άρθρο 31 Π.Δ. 96/2007)
Προεδρικά Διατάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευτικών εδρών
1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ” όλη την επικράτεια.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής.
3. Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή τη δωδέκατη ημέρα πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική
περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στο πλαίσιο του Συντάγματος. ΣΤΟ Π.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ?
1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ” όλη την επικράτεια.
*31 Δεκ 2014 – Θυροκολλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (31/12/2014), το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής.

19 Ιανουαρίου 2015

Φοβάται νοθεία.Τους εκλογικούς καταλόγους ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Το ψηφιακό αντίγραφο του συνόλου των εκλογικών καταλόγων της Επικράτειας και του συνόλου των εγγραφών σε μερίδες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, με βάση τις οποίες καταρτίζονται οι εκλογικοί κατάλογοι, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Κώστας Πουλάκης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος στη Διακομματική Επιτροπή, απέστειλε
σχετική επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδη, επισημαίνοντας μετά άλλων ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες στην όλη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων που παγίως γίνεται αυτή την εποχή.

Επισημαίνει, μάλιστα, τον αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία των γεννηθέντων το 1997, αλλά και το ότι «αιφνιδιάστηκαν χιλιάδες συμπολίτες μας που αντικειμενικώς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, καθώς δεν πρόλαβαν να καταθέσουν εγκαίρως αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών».

Ακολουθεί η επιστολή:
«Αξιότιμε κ. υπουργέ, σε συνέχεια των απόψεων που διατύπωσα εκ μέρους του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής:
Είναι δεδομένο ότι η προκήρυξη των εκλογών εν τω μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων που παγίως γίνεται αυτή την εποχή, βάσει του νόμου, έχει ήδη προκαλέσει τις γνωστές δυσλειτουργίες σχετικά με τον αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία των γεννηθέντων το 1997, ενώ παράλληλα αιφνιδίασε και χιλιάδες συμπολίτες μας που αντικειμενικώς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν, καθώς δεν πρόλαβαν να καταθέσουν εγκαίρως αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών.
Τούτα θεωρούνται πλέον τετελεσμένα και – παρά τις ισχυρότατες ενστάσεις που διατυπώσαμε – δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που ανέκυψαν. Ωστόσο, με επιπλέον δεδομένο τη μετάβαση σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας και το σύστημα του ψηφιακού Εθνικού Δημοτολογίου, δημιουργείται κατά τη γνώμη μας η αναγκαιότητα, αλλά και η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων των εκλογικών καταλόγων με αυτά του Εθνικού Δημοτολογίου. Αναγκαιότητα, διότι -ως γνωστόν- ακόμα και τα καλύτερα προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο είτε ακούσιων είτε εκούσιων και κακόβουλων παρεμβολών, με προφανείς συνέπειες στο κύρος της εκλογικής διαδικασίας. Και, ταυτόχρονα, δυνατότητα, διότι η παροχή των σχετικών προς διασταύρωση αρχείων σε ψηφιακή μορφή δεν προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τούτων δοθέντων, σας παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε ψηφιακό αντίγραφο:
1. Του συνόλου των εκλογικών καταλόγων της Επικράτειας.
2. Του συνόλου των εγγραφών σε μερίδες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), με βάση τις οποίες καταρτίζονται οι εκλογικοί κατάλογοι. Είναι προφανές ότι στην τελευταία κατηγορία, για λόγους σεβασμού των προσωπικών δεδομένων, στο ψηφιακό αρχείο που θα μας χορηγηθεί αρκεί να περιλαμβάνεται μόνο το δημοτολόγιο εγγραφής και ο αριθμός της μερίδας κάθε εγγεγραμμένου πολίτη, όπως ακριβώς γίνεται δηλαδή και στις διασταυρώσεις που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σας παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας, καταθέτοντας την ειλικρινή διάθεσή συμβολής στην από κοινού προσπάθεια διαφύλαξης της γνήσιας και ανόθευτης έκφρασης της λαϊκής βούλησης και διευκόλυνσης της συμμετοχής των συμπολιτών μας στην κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές.
Με τιμή,
Πουλάκης Κων/νος
Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας & Αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική Επιτροπή».

Στις 19/1/2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών,ψηφιακό αντίγραφο του συνόλου των εκλογικών καταλόγων της Επικράτειας και του συνόλου των εγγραφών σε μερίδες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου,με βάση τις οποίες καταρτίζονται οι εκλογικοί κατάλογοι.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδης επικαλέστηκε νομικά κωλύματα και απάντησε αρνητικά στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση στοιχείων των δημοτολογίων.

20 Ιανουαρίου 2015

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδης επικαλέστηκε νομικά κωλύματα και απάντησε αρνητικά στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση στοιχείων των δημοτολογίων, όπως έκανε γνωστό ο αντιπρόσωπος του κόμματος στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών και μέλος του ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Πουλάκης.

«Κατέθεσα εκ νέου το αίτημά μας -το οποίο είχα ήδη διατυπώσει με σχετική επιστολή μου- να μας χορηγηθούν ψηφιακά αντίγραφα των εκλογικών καταλόγων και των εγγραφών του Εθνικού Δημοτολογίου (δήμο και μερίδα εγγραφής) ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες διασταυρώσεις. Ωστόσο, ο κ. υπουργός επικαλούμενος νομικά κωλύματα, μας αρνήθηκε τη χορήγηση των σχετικών με το δημοτολόγιο στοιχείων, παρόλο που -όπως έχει αποδειχθεί- το Υπουργείο δεν δείχνει την ίδια «ευαισθησία» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, όταν αναθέτει τη συλλογή και επεξεργασία των ίδιων στοιχείων σε ιδιώτες εργολάβους και υπεργολάβους. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. υπουργός μάς διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν συντρέχει καμία περίπτωση αλλοίωσης των καταλόγων, πράγμα το οποίο και εμείς ευχόμαστε», ανέφερε ο κ. Πουλάκης.

Οι Κώστας Πουλάκης (υποψήφιος στη Β ́Αθήνας) και Νίκος Φίλης (υποψήφιος στην Α ́Αθήνας) επισκέφθηκαν σήμερα την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών και συναντήθηκαν με τον υπηρεσιακό υπουργό Μ. Θεοχαρίδη.
Όπως γίνεται γνωστό, με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι δύο υποψήφιοι συζήτησαν με τους εργαζόμενους του υπουργείου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όσο και στα ζητήματα λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2012
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Αρθρο 23
(Άρθρο 23 Π.Δ. 96/2007)
Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου
1. Τα αναγνωρισμένα κόμματα,σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής,τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,καθώς και αυτά που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών δικαιούνται μια πλήρη σειρά σε μαγνητικά μέσα των εκλογικών καταλόγων του κράτους,βασικών και ετεροδημοτών,καθώς και δημοσιευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών,εκλογικού περιεχομένου,χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
2. Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου,που ορίζεται από τον Υπουργό των Εσωτερικών,σε βουλευτές,ευρωβουλευτές,υποψήφιους βουλευτές ή υποψήφιους στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες,τις Περιφέρειες ή τους δήμους όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι.
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα ή φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να διατίθενται και σε μαγνητικά μέσα,τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται,αποκλειστικώς και μόνο για εκλογική χρήση.
Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 117.

5o

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
ΘΕΜΑ:ΕΝΣΤΑΣΗ ( 5Η ) – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ:29801/28.8.2015 απαντητική επιστολή σας,στο παραπάνω αίτημά μου,το ΥΠ.ΕΣ αποποιούμενο των ευθυνών του,ισχυρίζεται οτι εφαρμόζει πιστά όλες τις σχετικές και προβλεπόμενες διατάξεις που το αφορούν και οτι διασφαλίζει απολύτως την ελεύθερη έκφραση της βούλησης του Ελληνικού Λαού.

Η εκδήλωση της παρούσας αίτησης και των ενστάσεων γίνεται,για τη διαφύλαξη και τη προστασία των πολιτικών μου δικαιωμάτων και απο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και ως πολίτης Δημοκρατικού Κράτους,που υποστηρίζει το δημοκρατικό ιδεώδες-που το Ελληνικό Σύνταγμα διακηρύσσει-και που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου:120-παρ.4 αυτού ορίζεται οτι:Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Βάσει λοιπόν της επιταγής αυτής του Νόμου και καθ’ ότι ως Ελληνίδα Πολίτις φέρω αυτοδικαίως και προδήλως έννομο συμφέρον,Δικαίωμα και Υποχρέωση να συμβάλλω στην τήρηση του υπερνομικής φύσεως Συντάγματος μας ( εξ άλλου ως Πολίτης έχω Υποχρέωση και Δικαίωμα να αναφέρω κάθε διαπίστωση παράβασης αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων κατ’ άρθρον 40 ΚΠΔ ) από την στιγμή που υπέπεσε στην αντίληψη μου και όταν τελούνται εγκλήματα κατά του Πολιτεύματος,προδοσία της Χώρας και επιβουλή της ελεύθερης άσκησης Πολιτικών Δικαιωμάτων καθώς και της Δημοσίας Τάξης.

Τα μέχρι σήμερα,πασίδηλα αποδεικτικά στοιχεία,που περιήλθαν σε γνώση σας,

αποδεικνύουν τη ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ,τη προσβολή του ατομικού εννόμου αγαθού της ελευθερίας μου και γενικά των ατομικών και πολιτικών εννόμων αγαθών μου,η οποία έχει επέλθει ως αποτέλεσμα των πράξεων που διέπραξε το ΥΠ.ΕΣ και τα εκάστοτε στελέχη του,με σφετερισμό της ιδιότητάς τους, ως οργάνων του Κράτους,συνεπεία δε των πράξεων αυτών εκμηδενίστηκε η αποτελεσματικότητα του Συντάγματος,αφου δεν εφαρμόζονται οι εγγυήσεις τήρησής του.

Μέσω του αιτήματος και μέσω των ενστάσεων,αποσκοπώ στην αποκατάσταση της συντακτικής εξουσίας του Λαού,δηλαδή της κυριαρχίας του, υπερασπιζόμενη τη δημόσια και πολιτική αυτονομία μου.

Λόγω του πολλαπλού κατεπείγοντος αλλά και προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου, αιτούμαι και την με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια,άμεση και επείγουσα διερεύνηση του ζητήματος.

SINGULARLOGIC
Η SingularLogic αναλαμβάνει μεγάλα έργα πληροφορικής,στο δημόσιο.Η εταιρεία,ζεί απο το Δημόσιο.Είναι μια κρατικοδίαιτη εταιρεία.
Η έκταση αυτής της συνεργασίας γίνεται αντιληπτή,αν ψάξει κάποιος στο site της Διαύγειας.

Η Singular Logic,έχει αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον 70 (ενδεικτικός
αριθμός) δημοσίων έργων σχετιζόμενων με πληροφοριακά συστήματα,τα περισσότερα από το υπουργείο Εσωτερικών,το Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Ανάπτυξης,ενώ έχει χρηματοδοτηθεί και για έργα των υπουργείων Δικαιοσύνης,Παιδείας και Οικονομικών.

Η SingularLogic αποτελεί το σταθερό συνεργάτη του Υπουργείου Εσωτερικών,για τη μηχανογραφική επεξεργασία,συλλογή και μετάδοση των αποτελεσμάτων,όλων

ανεξαιρέτως των εκλογικών αναμετρήσεων από το 1981 μέχρι και σήμερα (Εθνικές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές & Δημοτικές).

Επίσης μετά τις εκλογές,αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των πρωτοδικείων, για να γίνει η τελική κεντρική επεξεργασία.

Η συμφωνία,περιλαμβάνει μεταξύ άλλων,τη δημιουργία των εντύπων που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και εισαγωγή των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων,τη δημιουργία

αρχείων και βάσης δεδομένων των εκλογικών τμημάτων ανά εκλογική περιφέρεια,

δήμο, δημοτική ενότητα,εκλογικό διαμέρισμα,εκλογικό τμήμα και τον σχεδιασμό του συστήματος,έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από χρήστες που δεν έχουν προηγουμένη πείρα ή εξοικείωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Όπως λέει η ίδια η εταιρεία στο site της,το έργο καλύπτει σχεδόν όλες τις δραστηριότητες της εκλογικής διαδικασίας και περιλαμβάνει:

Διαχείριση έργου και παροχή υπηρεσιών για τη συγκέντρωση, καταχώριση και αναμετάδοση των αποτελεσμάτων
Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού
Σχεδίαση Δικτύου και προδιαγραφές για τη λειτουργία του συστήματος
Παραγωγή και διαχείριση έντυπου υλικού για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Λειτουργία DataCenter για την επιχειρησιακή υποστήριξη του έργου

Λειτουργική υποστήριξη των ΜΜΕ για την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων

Παροχή εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης: Internet και τηλεφωνικό κέντρο Στοιχειοθέτηση και παράδοση των αποτελεσμάτων μετά τις εκλογές στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπουργείο Εσωτερικών
Η SingularLogic αποτελεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για περισσότερα από 30 χρόνια.
Συλλογή, Επεξεργασία και Παρουσίαση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
Η SingularLogic συμμετέχει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες από το 1981 μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας το Υπουργείο Εσωτερικών στο έργο της συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Εκλογών (Εθνικών, Δημοτικών και Ευρωεκλογών). Επιχειρηματικές προκλήσεις
Η διαδικασία αυτή, ρέει παράλληλα με την επίσημη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας μέσω των Πρωτοδικείων, ώστε να αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα σε μερικές ώρες από το κλείσιμο της κάλπης. Σε αυτό το κρίσιμο έργο, τόσο όσον αφορά το χρόνο όσο και την ποιότητα και ορθότητα του αποτελέσματος, η SingularLogic χειρίζεται την συνολική πληροφοριακή υποδομή (λογισμικό και εξοπλισμός) ενώ ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απασχολώντας περισσότερα από 200 άτομα για την υποστήριξη περίπου 25.000 εκλογικών τμημάτων, του Υπουργείου, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και των κομμάτων.
Λύση
Μολονότι η βασική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας παραμένει αμετάβλητη στο χρόνο, η SingularLogic έχει αξιοποιήσει πολλές γενιές εφαρμογών λογισμικού και λύσεις εξοπλισμού. Το έργο της SingularLogic συνίσταται στην γρήγορη επεξεργασία των αποτελεσμάτων και στην παρουσίαση τους όπως απαιτείται. Οι ενέργειες της εταιρείας χωρίζονται σε τρεις φάσεις: (α) Προετοιμασία, (β) Διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της ημέρας των εκλογών, και (γ) Μετεκλογική επεξεργασία. Αυτό περιλαμβάνει:

 • ·  Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και υλοποίηση υποδομών για τη λειτουργία του συστήματος
 • ·  Παραγωγή και διαχείριση έντυπου υλικού για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων προς το Υπουργείο
 • ·  Λειτουργία Data Center για την επιχειρησιακή υποστήριξη του έργου
 • ·  Λειτουργική υποστήριξη των ΜΜΕ για την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων
 • ·  Παροχή εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης μέσω Internet και κινητού
 • ·  Μαζική εισαγωγή, στοιχειοθέτηση και παράδοση των αποτελεσμάτων μετά τις εκλογές στο Υπουργείο
 • ·  Ηλεκτρονική αναμετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SRT – Secure Result Transmission) απευθείας από το δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος στο Υπουργείο, μια διαδικασία που έχει εφαρμοστεί με τεράστια επιτυχία σε 5.000 επιλεγμένα εκλογικά τμήματα από το 2009 ως σήμερα
 • ·  Δημιουργία πύλης για την καταχώριση και προβολή εκλογικών δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
 • ·  Οφέλη
 • ·  Ταχύτατη, έγκυρη και ποιοτική συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση των

αποτελεσμάτων των εκλογών

 • ·  Ο χρόνος επικύρωσης του τελικού αποτελέσματος μειώθηκε δραστικά από

περισσότερες των 12 ωρών σε μόλις 2 με 3 ώρες μετά τη λήξη της εκλογικής

διαδικασίας

 • ·  Με την πάροδο του χρόνου η εταιρία έχει συμβάλλει στον επανασχεδιασμό και την

βελτίωση πολλών διαδικασιών

http://portal.singularlogic.eu/case-study/337/syllogi-epexergasia-kai-paroysiasi-eklogikon- apotelesmaton

Η Singular Logic,αναλαμβάνει όλα τα έργα που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις,δίχως να προηγείται διεθνής διαγωνισμός-όπως θεωρητικά θα έπρεπε να συμβαίνει-χωρίς ποτέ να συμμετέχει σε ανοιχτούς διαγωνισμούς,δεδομένου ότι τα κονδύλια που δαπανώνται είναι τεράστια και βαραίνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών.
Κι όμως το ελληνικό κράτος και η συγκεκριμένη εταιρία,είναι απολύτως καλυμμένες από το νομοθέτη,ο οποίος μοιάζει να λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων της Singular Logic. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 96/2007,για τις εκλογικές αναμετρήσεις δεν πραγματοποιείται διεθνής διαγωνισμός,αλλά γίνεται πάντοτε απευθείας ανάθεση,όλως τυχαίως στη Singular Logic. Η διάταξη αυτή αφορά εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές,αλλά και κάθε άλλη εκδήλωση λαϊκής ετυμηγορίας,όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Ουσιαστικά δηλαδή,αφορά και τις ευρωεκλογές, τις οποίες εντέχνως ενέταξαν στο συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα,εντείνοντας έτσι τις υποψίες,περί στήριξης της Singular Logic,η οποία φαίνεται απλώς να καταθέτει προσφορές και να αναλαμβάνει,έργα χωρίς καν να εξετάζεται το πόσο συμφέρον είναι αυτό για το Δημόσιο.

Το Π.Δ. που επιτρέπει στη Singular Logic να παίρνει έργα δίχως διαγωνισμό. http://www.koutipandoras.gr/sites/default/files/fek_1_1.png
Σημαντικά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι,παρότι τα ποσά είναι μεγάλα,δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο οι συμβάσεις,τις οποίες έχει υπογράψει το ελληνικό Δημόσιο με την εταιρία,όπως δεν είναι δημοσιευμένες οι συμβάσεις προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων,ούτε όμως και οι σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών,για τις εθνικές εκλογές του 2007 και του 2009 και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010,την επεξεργασία και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των οποίων,είχε αναλάβει επίσης η Singular Logic

Επιπλέον,παρότι τα ποσά που λαμβάνει ξεπερνούν το ενα εκατομμύριο ευρώ, δεν πραγματοποιείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας,ο οποίος είναι υποχρεωτικός-πριν εγκριθεί η δαπάνη-καθότι το ποσό καταβάλλεται εξ ́ολοκλήρου απο το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν
είναι συγχρηματοδοτούμενο από άλλους φορείς,όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ SINGULARLOGIC (Iδιοκτησίας Βγενόπουλου)

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων,που αφορούσαν τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012 και 17ης Ιουνίου 2012,έλαβα γνώση μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο,των ακολούθων γεγονότων.
Με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτηματικά σε ότι αφορά την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Επισημαίνεται επιπλέον,ότι η εκλογική αναμέτρηση καταγράφεται και παρακολουθείται,μόνον από μιαν ιδιωτική εταιρία την SingularLogic.

Ειδικότερα,Σας θέτω υπόψη τα παρακάτω στοιχεία,απο τα οποία προκύπτει,η ανάγκη διερευνήσεως απο τη Δικαιοσύνη διάπραξης σοβαρών αδικημάτων.
2012

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει εμμέσως πλην σαφώς σε προεκλογικό περίοδο,θέμα πιθανής νοθείας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο των εκλογών.Μάλιστα «κτυπάει στην καρδιά» του συστήματος συλλογής και μετάδοσης των αποτελεσμάτων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε καθαρά θέμα,ηλεκτρονικής αλλοίωσης των αποτελεσμάτων.Υπονοεί απόπειρα νοθείας – Ζητεί στοιχεία για την Singular.

Mε επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση,ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ευθέως ζήτημα γνησιότητας του εκλογικού αποτελέσματος και διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών.

ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή στον ΥΠΕΣ για ζητήματα των εκλογών

Εγγυήσεις και διευκρινίσεις για ζητήματα που αφορούν στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή των εκπροσώπων του στη Διακομματική Επιτροπή, προς τον υπουργό Εσωτερικών.
Επικαλούμενοι πληροφορίες ότι θα αξιοποιηθεί για την εκλογική διαδικασία μικρός αριθμός δημοτικών υπαλλήλων που αντιστοιχεί στο 1/3 των εκλογικών τμημάτων, όπως επίσης ό,τι αποφασίστηκε η αποχή των δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με απόφαση της οργάνωσής τους, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα προκληθούν τεράστια προβλήματα στην διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών και γι αυτό ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα σε συνεννόηση με τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα οι πολίτες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ζητούν επίσης από τον υπουργό να παρέμβει ώστε να εξασφαλιστεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους η μετάβαση των πολιτών στις εκλογικές τους περιφέρειες διότι, όπως αναφέρουν, έχουν εμφανιστεί τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα με τα δρομολόγια των πλοίων.

Όσον αφορά εξάλλου την ηλεκτρονική συλλογή και μετάδοση των αποτελεσμάτων, ζητούν όπως τους παραχωρηθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την σωστή τήρηση του αναγνωρισμένου προτύπου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ISO27001:2005 που έχει ζητηθεί από το υπουργείο εσωτερικών να τηρεί η εταιρεία Singular Logic. Για τη σωστή τήρηση, σημειώνουν, πρέπει να υπάρχουν και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο κέντρο πιστοποίησης ISO.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική αιτούνται όπως τους γνωστοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα έχουν τα κόμματα πρόσβαση στα στοιχεία που αναφέρονται στην Πολιτική Ασφάλειας (audit trail, συστήματα καταγραφής) το βράδυ των εκλογών την ώρα που θα γίνεται η καταχώρηση των αποτελεσμάτων. http://www.naftemporiki.gr/story/383827

Επίσης ο κ.Τσίπρας,κατέθεσε μομφή προς την ανάδοχη εταιρεία (SingularLogic) για τον τρόπο καταμέτρησης και εμφάνισης του εκλογικού αποτελέσματος.Σε αυτή την μομφή απάντησε η εταιρεία με δελτίο τύπου.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Σενάρια νοθείας, Τσίπρας, Καμμένος και… παγίδες
Διαρροές και φήμες για τις προϋποθέσεις συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και τα κρυφά σημεία του εκλογικού νόμου
Έντονος προβληματισμός στα επιτελεία των μικρών κομμάτων επικρατεί τις τελευταίες ημέρες λόγω πληροφοριών που μιλούν για επιχειρούμενη νοθεία στις επικείμενες εκλογές προκειμένου να ενισχυθεί o δικομματισμός.
Σύμφωνα με αποκλειστικές και εξακριβωμένες πληροφορίες του newsbomb.gr, οι κ.κ. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος έχουν λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» οι οποίες μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «Στις εκλογές της 6ης Μάη θα επιχειρηθεί μια «επιστημονική» νόθευση των αποτελεσμάτων, με ενίσχυση των δύο κομμάτων εξουσίας ώστε να φτάσουν το «μαγικό» νούμερο του 50%, που θα τα νομιμοποιεί πολιτικά να συγκυβερνήσουν, σύμφωνα και με τις επιταγές της τρόικας και των δανειστών!».
Σε ό,τι αφορά στην ουσία του θέματος, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να

διαψεύσουμε. Άλλωστε το ίδιο το θέμα είναι πολύ λεπτό, σοβαρό και είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε επιφυλάξεις.
Μπορεί όμως να γίνει νοθεία; Η απάντηση που δίνει ειδικός επι των συγκεκριμένων θεμάτων έχει ως εξής «Θεωρητικά μπορεί να γίνει νόθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων, με «πείραγμα» του προγράμματος για την έκδοσή τους, οριακό ώστε να μη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το θέμα, αλλά ικανό να τα αλλοιώσει».

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Μας το εξήγησε, όσο πιο «λαϊκά» γίνεται:
«Το ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης δέχεται δεδομένα όπως για παράδειγμα να προστεθούν 100 ψήφοι στο ΠΑΣΟΚ ή τη ΝΔ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν μπορεί να «πειραχτεί» έτσι ώστε ενώ ο εντολοδόχος να πληκτρολογεί 100 ψήφους υπερ ΠΑΣΟΚ
ή ΝΔ να προστίθενται 105. Αντίστοιχα οι 100 ψήφοι του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται 98. Έτσι μπορεί να αυξηθεί οριακά η δύναμη των δύο κομμάτων εξουσίας και αντίστοιχα να μειωθεί οριακά η δύναμη άλλων κομμάτων».
Στόχος, επαναλαμβάνουμε, το άθροισμα του δικομματισμού να είναι έστω οριακά πάνω απ’ το 50%, ώστε η πιθανή μετεκλογική συγκυβέρνηση να έχει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση.
Μάλιστα ο ίδιος ειδικός μας είπε, ότι κάτι αντίστοιχο έγινε και στις εκλογές του 2000, τότε υπέρ του Σημίτη και εις βάρος του Καραμανλή!
Υπενθυμίζεται, ότι εκείνη τη βραδιά των εκλογών κι ενώ η Ν.Δ. προηγούνταν οριακά σταμάτησε για μία ώρα περίπου η ροή των αποτελεσμάτων κι όταν ξανάρχισε προέκυπτε οριακή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ, που τελικά κέρδισε τις εκλογές με μια μονάδα διαφορά!
Τότε, επίσης, που κάποια στιγμή στο υπουργείο Εσωτερικών ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. έκανε φασαρία για το σταμάτημα της ροής των αποτελεσμάτων, αλλά μετά αποχώρησε… http://www.newsbomb.gr/ekloges-2012/story/130176/senaria-notheias–tsipras– kammenos-kai-pagides
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Προβληματισμοί Τσίπρα – Καμμένου για νοθεία στις εκλογές
Προβληματισμένοι παρουσιάζονται οι κ.κ. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος ύστερα από

πληροφορίες οι οποίες έχουν φτάσει στα χέρια τους και κάνουν λόγο για νοθεία στις επικείμενες εκλογές.
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έχουν λάβει “αξιόπιστες πληροφορίες” οι οποίες μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι: “Στις εκλογές της 6ης Μάη θα επιχειρηθεί μια ‘επιστημονική’ νόθευση των αποτελεσμάτων, με ενίσχυση των δύο κομμάτων εξουσίας ώστε να φτάσουν το ‘μαγικό’ νούμερο του 50%, που θα τα νομιμοποιεί πολιτικά να συγκυβερνήσουν, σύμφωνα και με τις επιταγές της τρόικας και των δανειστών!”.
http://nothia.wordpress.com/2012/06/23/

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Aναρωτιέμαι τι παίζει με τη singular και τα επίσημα των τμημάτων.Θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δειγματοληψία σε ενα μεγάλο εύρος για να βρει τυχόν discrepancies.

Ο Καρατζαφέρης κατήγγειλε επισήμως στη διακαναλική,οτι η singular έδωσε άλλο αποτέλεσμα και οτι το κόμμα του στη πραγματικότητα ήταν >3% (οσο προχώραγε έβρισκε ολοένα και περισσότερα) αλλα η διαδικασία σταμάτησε εξαιτίας της κήρυξης νέων εκλογών.

12/6/2012
Παραλήρημα Καρατζαφέρη: Δεν δέχομαι αποτελέσματα εκλογών από την Singular του Βγενόπουλου!
Σαφέστατο υπονοούμενο για το αδέκαστο της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας άφησε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, κατά τη διάρκεια της «διακαναλικής» συνέντευξής του.

«Θεού θέλοντος και Singular επιτρεπούσης θα είμαστε στη Βουλή είπε».
Όταν κλήθηκε από δημοσιογράφους να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ είπε: «Τα αποτελέσματα πρέπει να τα ανακοινώνει το κράτος κι όχι μια εταιρεία του κυρίου Βγενόπουλου». http://www.inews.gr/181/paralirima-karatzaferi-den-dechomai-apotelesmata-eklogon-apo- tin-Singular-tou-vgenopoulou.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1vZIgYBfetM
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Καρατζαφέρης για Singular Logic: Θα ήθελα αποτελέσματα από το κράτος και όχι από μία εταιρεία του κ.Βγενόπουλου

Σαφή υπονοούμενα κατά της εταιρείας Singular Logic (συμφερόντων Ανδρέα Βγενόπουλου) που διαχειρίζεται την καταμέτρηση των ψήφων άφησε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης κατά τη διάρκεια χθεσινής διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε.

Παραθέτω τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

(…)θα είμαι στην επόμενη Βουλή, εκλογικού Σώματος αποφασίζοντος, Θεού θέλοντος και SINGULARεπιτρεπούσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι εννοείτε;
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Εννοώ και SINGULAR επιτρεπούσης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο …υπονοούμενο σ’ αυτό κ. Πρόεδρε; Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Η φράση είναι συγκεκριμένη.

(…)

Α. ΒΑΓΙΑΝΟΣ («ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ»): Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω μία διευκρίνιση γι ́ αυτό που είπατε για την εταιρεία που ανέλαβε τα αποτελέσματα. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν σας επέτρεψε να είναι στη Βουλή η εταιρεία που καταγράφει τα αποτελέσματα και τα μεταδίδει μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών;

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Θα ήθελα σε μία χώρα της Ευρώπης το 2012 να μπορεί το κράτος να βγάλει τα αποτελέσματα και να μην απευθύνεται σε μία εταιρεία του κ. Βγενόπουλου.

Α. ΒΑΓΙΑΝΟΣ («ΚΡΑΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ»): Με συγχωρείτε, αφήνετε υπόνοιες ότι δεν είστε στη Βουλή λόγω εταιρείας;

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:Επαναλαμβάνω, θα ήθελα αποτελέσματα από το κράτος και όχι από μία εταιρεία του κ. Βγενόπουλου, είμαι σαφής.

Σχόλιο Παραπολιτικής:Όταν αναφέρεται ο Καρατζαφέρης σε επιχειρηματίες, σας προτείνω να κρατάτε σημειώσεις.

http://www.inewsgr.com/0/karatzaferis-gia-Singular-Logic-tha-ithela-apotelesmata-apo-to- kratos-kai-ochi-apo-mia-etaireia-tou-kvgenopoulou.htm
ΕΚΛΟΓΕΣ 2014: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και λαμβάνει τα μέτρα του… Η νοθεία ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΕΙ… ΕΤΣΙ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΗ SINGULAR LOGIC.
Η Singular Logic ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ ότι δεν θα υπάρξει εξωτερική παρέμβαση στα πρωτόκολλα ασφαλείας του συστήματος SRT και του λογισμικού εξαγωγής των εκλογικών αποτελεσμάτων της ερχόμενης Κυριακής.

Τη Singular Logic επισκέφτηκαν ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς και ο υπεύθυνος της Επιτροπής δημοσκοπήσεων του κόμματος, Κώστας Πουλάκης, οι οποίοι ζήτησαν και πήραν τον αναλυτικό κατάλογο για τα εκλογικά τμήματα τα οποία μέσω του συστήματος SRT, δηλαδή των ειδικών κινητών τηλεφώνων, θα στείλουν αυτόματα τα αποτελέσματά τους στο υπουργείο Εσωτερικών για την εξαγωγή πρόβλεψης αποτελέσματος. http://www.koutipandoras.gr/article/114359/episkepsi-stelehon-toy-syriza-sti-singular- logic-ti-apofasistike

22

Μαΐου 2014
Αινιγματική επίσκεψη υψηλής πολιτικής σημασίας του Ν. Παππά στη Singular Logic

Τη Singular Logic επισκέφτηκαν ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς και ο υπεύθυνος της Επιτροπής δημοσκοπήσεων του κόμματος, Κώστας Πουλάκης.
Μετά από διεξοδική συζήτηση με τη διοίκηση της εταιρείας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν και πήραν τον αναλυτικό κατάλογο με τα εκλογικά τμήματα τα οποία μέσω του συστήματος SRT, των ειδικών δηλαδή κινητών τηλεφώνων, θα στείλουν αυτόματα τα αποτελέσματά τους στο υπουργείο Εσωτερικών για την εξαγωγή πρόβλεψης αποτελέσματος. Ζήτησαν επίσης πληροφορίες και διαβεβαιώσεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική παρέμβαση στα πρωτόκολλα ασφαλείας του συστήματος SRT και του λογισμικού εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Εν τω μεταξύ στον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν πανέτοιμοι για τη διαδικασία διεξαγωγής τόσο του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, όσο και των ευρωεκλογών.
Όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμβάλει για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των τριπλών εκλογών μέσω της παρουσίας των εκλογικών αντιπροσώπων σε όλα τα περίπου 22.000 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Και αυτό θα συμβεί παρά το γεγονός ότι οι τριπλές εκλογές συνιστούν μια πρωτοφανή διαδικασία, για την οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επισημάνει πως έχει προκαλέσει προβλήματα σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σύγχυση.

 

Το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, θα μπορέσει σε κεντρικό επίπεδο να έχει άμεσα την πλήρη καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Οι αντιπρόσωποι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα στείλουν σε έναν προκαθορισμένο αριθμό το αποτέλεσμα του εκλογικού τμήματος στο οποίο ανήκουν ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουν στην όσο γίνεται πληρέστερη διασταύρωση των αποτελεσμάτων τα οποία θα ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, στην καλύτερη δυνατή εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων και τέλος στην απόκτηση της πλήρους εικόνας, έγκαιρα και έγκυρα, για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών μέσω ενός προσεκτικά επιλεγμένου στατιστικού δείγματος. http://olympia.gr/2014/05/22/%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf %84%ce%b9%ce%ba%ce%ae- %ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7- %cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ae%cf%82- %cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba/
12 ΜΑΪΟΥ 2014

«Θα κάνουν νοθεία»
Στην ομιλία του, ο κ Καρατζαφέρης μίλησε ευθέως για νοθεία στις εκλογές, καλώντας τους πολιτικούς του φίλους να είναι σε επαγρύπνηση: «Τα αποτελέσματα των εκλογών θα κριθούν από την νοθεία που θα γίνει στις ψήφους. Ο κ. Βγενόπουλος με την Singular κάνει ότι θέλει. Απόδειξη είναι, ότι στις εκλογές του 2012, ενώ το πραγματικό μας ποσοστό ήταν 3.4%, μας έβγαλαν απ’ έξω.
Την μία μέρα μόνο που μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε καταμέτρηση ψήφων, βρήκαμε 150 ψήφους παραπάνω μόνο σε ένα μόνο πρωτοδικείο. Τη νοθεία που μπορεί να γίνει επιβεβαιώνει και ο καθηγητής της πληροφορικής, ο κ. Κοντός ο οποίος ανέφερε ότι το σύστημα έχει κενά. Και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Βγενόπουλος έχει πολλά ‘δούνε και λαβείν’ με το ελληνικό, αλλά και με το κυπριακό κράτος. Και νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κάποιου σε καταστάσεις αντιπαροχής…». http://agrinioreport.com/%CE%B8%CE%B1- %CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD- %CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

Σε συνέντευξη του,στο γνωστό περιοδικό Crash (Τράγκα) ο Καρατζαφέρης είπε:

-Ερώτηση:Πάμε και στον ΛΑΟΣ.Πως νιώσατε κατ ́αρχήν που ο ΛΑΟΣ ανέβασε τα ποσοστά του;
-Απάντηση:Αναμενόμενο ήταν,το περίμενα.Πίστευα όμως πως θα περνούσα το 3%.Τι να κάνω….Γίνονται

κάποιες αλχημείες με τη Singular και κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας.
Τα “πραγματάκια” τα μαγειρεύουν εκεί.Εχω πει να γίνει μια επιτροπή απο 10 καθηγητές του Πανεπιστημίου

και του Πολυτεχνείου,να παρακολουθούν τα αποτελέσματα. Δεν το δέχθηκαν.Είναι”κλειστό κλαμπ”.

Αυτοί θα διαχειριστούν, θα επεξεργαστούν και θα μεταδώσουν την θέληση του Ελληνικού λαού, που θα εκφραστεί μέσα από την διαδικασία των εκλογών;
Μια τόσο σοβαρή διαδικασία,θα έπρεπε να τεκμηριώνεται καλύτερα,στον δικτυακό τόπο της εταιρείας.

Η SingularLogic πρέπει να τεκμηριώσει και να δημοσιεύσει άμεσα την διαδικασία της

συλλογής, της επεξεργασίας & μετάδοσης των αποτελεσμάτων.

Η τήρηση αυτών των ελάχιστων και απλών διαδικασιών ασφαλείας έναντι του κινδύνου νοθείας,δείχνει και την πρόθεση μιας κυβέρνησης,να αποφύγει ή όχι την νοθεία.

Υ.Γ 1. Διευκρινείστε επακριβώς τι εννοείτε,με την απάντησή σας: Τα αναφερόμενα απο την εταιρεία “SingularLogic AE” έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα,για την ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτών.
Υ.Γ 2. Σας υπενθυμίζω,οτι εκκρεμεί η απάντηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου σας,ως προς τα τεχνικής φύσεως θέματα,που τίθενται στο αίτημά μου.

Γαζή Φρύνη

ΠΗΓΗ: https://justiceforgreece.wordpress.com/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%80/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.