Μόνο έτσι θα επικρατήσει η ειρήνη, η αγάπη και η δημοκρατία στον κόσμο! Ζούμε το τέλος του καπιταλισμού. Βοηθείστε να τελειώνουμε με τον κράτος του Αντιχρίστου που οι Έλληνες το ζούμε στο πετσί μας!

Πράξεις Ἀποστόλων 2, 44-45 • 4, 32

Πράξεις Ἀποστόλων 2, 44-45 • 4, 32
Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινὰ καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἂν τὶς χρείαν εἶχεν• τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευόντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.

Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν

Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν
Ἐὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθαι (Ἰω. 8, 36) • Ἂς μιμηθοῦμε τὸ πρῶτο σύνταγμα τῶν χριστιανῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὅλα ἦταν σὲ αὐτοὺς κοινά. (Μ. Βασίλειος) • Ὀνομάζω τελειώτατη κοινωνία αὐτὴ στὴν ὁποία ἔχει καταργηθεῖ κάθε ἰδιοκτησία. (Μ. Βασίλειος) • Μὲ δουλεία καταδικάζεις (ἄνθρωπε) τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἡ φύση εἶναι ἐλεύθερη καὶ αὐτεξούσια. (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης) • Ἂς διαλυθοῦν τὰ ὀργανωμένα οἰκονομικὰ συμφέροντα καὶ ὅλοι θὰ ἀποκτήσουμε τὴν οἰκονομική μας αὐτάρκεια. (Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης) • Ἂς βασιλεύῃ μόνη ἡ ἀγάπη, καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη στρατοῦ ἢ φυλακῶν. (Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης) • Ἐὰν ὑπάρχουν ἀγκαθωτὰ σύρματα στὰ σύνορα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, αὐτὸ φανερώνει τὴν ἀγκαθοποιημένη πνευματική μας κατάσταση, καὶ μόνον τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ φέρουμε καὶ δὲν εἴμαστε στὴν οὐσία Χριστιανοὶ (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)

γιὰ τὸ ἀδράχτι

γιὰ τὸ ἀδράχτι
φάτνη τῆς ἐξέγερσης ἡ ἀγκαλιὰ
http://adrahti.blogspot.gr/2016/05/1900.html?spref=fb

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.