Προκατασκευασμένες ασθένειες και θανατηφόρα εμβόλια που θα σας εκτελούν με το πρόσχημα πως θα σας σώσουν!

†π. Σάββας Ἀχιλλέως: Ὁ Ἀντίχριστος θὰ χρησιμοποιήσει κατασκευασμένες ἀσθένειες καὶ ἐμβόλια! (βίντεο)

Ὁ ἀείμνηστος π. Σάββας Ἀχιλλέως γεννήθηκε τὸ 1930 στὸ χώριο Ἄλωνα τῆς Κύπρου καὶ ἐκοιμήθη στὸν Πύργο Ἠλείας τὸ 2016. Διετέλεσε ἀγωνιστὴς τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α. (1955–1959) μὲ ἐνεργὸ δράση στὴν ὁμάδα τοῦ ἥρωα Μάρκου Δράκου, εἶχε ἄμεση συνεργασία μὲ τὸν ἀρχηγὸ Διγενῆ καὶ φυλακίστηκε ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους ἀποικιοκράτες. Ἡ φτωχή –ἀλλὰ ὅμως βαθύτατα εὐλαβὴς καὶ φιλόπατρις– οἰκογένειά του δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει περισσότερη μόρφωση παρὰ αὐτὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ χωριοῦ του. Ἀπὸ μόνος του, χάρη στὴ θαυμαστὴ ἐπιμέλειά του, κατόρθωσε νὰ σπουδάσει Θεολογία καὶ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ νὰ κάνει μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Γαλλία καὶ στὸ Βέλγιο.

Ὡς κληρικὸς ὑπηρέτησε ἀρχικὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Βρυξελλῶν, κατόπιν ὡς ἱερέας τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμὸς» τῆς Ἀθήνας καὶ ἔπειτα –γιὰ πολλὰ χρόνια– στὸν ἱερὸ ναὸ Ἅγιο Γεωργίου στὸν Καρέα (προάστειο τῶν Ἀθηνῶν), ὅπου ἀνέπτυξε πολισχιδῆ ποιμαντική, ἱεραποστολική, φιλανθρωπική, κηρυκτικὴ καὶ συγγραφικὴ δράση. Μὲ δική του μέριμνα ἀνηγέρθη ὁ περικαλλὴς ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καθὼς ἐπίσης τὸ λαμπρὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ ναοῦ.

Ὁ π. Σάββας εἶχε ἰδαίτερο χάρισμα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἐκδιώκει δαιμόνια! Πάμπολλες εἶναι οἱ περιπτώσεις τῶν δαιμονισμένων ποὺ θεραπεύθηκαν μὲ τὶς θερμὲς προσευχὲς ποὺ ἀνέπεμπε καὶ τοὺς ἐξορκισμοὺς ποὺ μὲ ἰδιαίτερο φόβο Θεοῦ ἐπιτελοῦσε. Ὁ π. Σάββας Ἀχιλλέως ἄφησε μνήμη ἁγίου ἱερέως.

Τὸ 2007 ἔκανε μιὰ συγκλονιστικὴ ὁμιλία περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ προφητικὴ καὶ ἀποκαλυπτική. Μερικὰ βασικὰ σημεῖα τῆς ὁμιλίας αὐτῆς:

  • Ὁ Ἀντίχριστος (δηλαδὴ ὅσοι προετοιμάζουν τὸν ἐρχομό του καὶ ὑπακούουν στὶς ἐντολές του) θὰ πάρει τὴν καθέδρα (τὸν θρόνο) τῆς ὑγείας. Θὰ κατασκευάζει ἀρρώστιες. (Σημείωση: Ὁ π. Σάββας εἶχε ὑπόψη του τὴ γρίππη τῶν πτηνῶν. Ἀκολούθησε ἡ γρίππη Α. Σήμερα ἔχουμε τὴν «γρίππη» Covid-19. Τί θὰ ἀκολουθήσει;).
  • Ὅσοι ἐξυπηρετοῦν τὸν Ἀντίχριστο θὰ προειδοποιοῦν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι «ἔρχεται γρίππη», διότι αὐτοὶ θὰ τὴν κατασκευάζουν. (Σημείωση: Βλέπε event 201 με τον Bill Gates. Πολλὲς φορὲς μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει γιὰ ἐπερχόμενα νέα κύματα τῆς «πανδημίας» Covid-19, γιὰ ἐπερχόμενες μεταλλάξεις κ.τ.λ.)
  • Θὰ κατασκευάζουν «φάρμακα» μὲ στόχο νὰ θανατώνουν τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ στόχος τους εἶναι νὰ ἐξαφανίσουν τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Τὰ «φάρμακα» ποὺ θὰ κατασκευάζουν θὰ εἶναι βιολογικὰ ὅπλα. Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ἐλέγχονται ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δυνάμεις.
  • Τὰ ἐμβόλια θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ προωθήσουν τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς σκοπούς τους. Π.χ. τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὸν καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἀποσκοπεῖ στὴ στείρωση τῶν κοριτσιῶν, ἐνῶ τὸ ἐμβόλιο τῆς γρίππης προκαλεῖ Ἀλτσχάιμερ στοὺς ἡλικιωμένους. (Σημείωση: Τὰ ἐμβόλια Covid-19 ἔχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, θρομβώσεις, παραλυσίες, ἀποβολὲς ἐμβρύων κ.ἄ. Παραλλήλως κορυφαῖοι ἐπιστήμονες –Michael Yeadon, Luc Montagner, Roger Hodkinson κ.ἄ.– προειδοποιοῦν ὅτι ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσουν ὑπογονιμότητα σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες).
  • Ὁ τότε πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. (Τζιώρτζ Μπούς) δήλωσε ὅτι εἶχε πρόθεση νὰ ἀναθέσει στὸν ἀμερικανικὸ στρατὸ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ τὸν ἐγκλεισμὸ τῶν ἀνεμβολίαστων σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως! (Σημείωση: Μήπως αὐτὸ μοιάζει μὲ τὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων ποὺ βιώνουμε; Ἀκούγονται καὶ σήμερα προτάσεις γιὰ «ἀπομόνωση» καὶ «ἐγκλεισμὸ» τῶν ἀνεμβολίαστων.)
  • Ὁ π. Σάββας συνιστᾶ τὴν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς (ἰδιαιτέρως τὸ συχνὸ πλύσιμο τῶν χεριῶν) καὶ τὴν ἀποφυγὴ κάθε εἴδους ἐμβολιασμοῦ!

Πρὸς ἀποφυγὴ κάθε παρεξηγήσεως: Ὁ π. Σάββας δὲν εἶπε ὅτι τὰ φάρμακα ἢ οἱ ἐμβολιασμοὶ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ κακά. Ὁ π. Σάββας εἶπε ὅτι τὰ φάρμακα καὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ θὰ χρησιμοποιηθοῦν μὲ κακὸ τρόπο ἀπὸ τὶς ἀντίχριστες δυνάμεις.

Ὅσοι δὲν πιστεύουν στὸν Χριστὸ μποροῦν –ἂν θέλουν– νὰ εἰρωνεύονται τὶς προειδοποιήσεις τοῦ ἀειμνήστου π. Σάββα. Ἐλπίζουμε καὶ προσευχόμαστε, ὅταν θὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους, νὰ μὴν εἶναι πολὺ ἀργὰ γι’ αὐτούς. Ὅσοι ὅμως πιστεύουν στὸν Χριστὸ καὶ παραδέχονται ὅτι ὁ Θεὸς φωτίζει ἐνάρετους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύπτουν συγκλονιστικὲς ἀλήθειες, ἂς προβληματιστοῦν.

Πηγὴ

panagiotis s: https://www.youtube.com/watch?v=ekJjBnSA9KA

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.