Πως μπορεί Ρωσία και Ελλάδα να μη χάσουν την ευκαιρία να αλλάξουν οριστικά την καταστροφική πορεία της ανθρωπότητας

Το πρότυπο των κοινών τραπεζών

 

Την κρίσιμη τούτη ώρα που Ορθόδοξοι φονεύουν Ορθοδόξους, είναι μοναδική ευκαιρία να λάμψει το ελληνορθόδοξο φως και ιδεώδες. Επειδή η αλήθεια είναι μόνο μία όσον αφορά τα πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά δρώμενα, έχουμε να καταθέσουμε δύο βασικές προϋποθέσεις, μοναδική απάντηση στα καταχθόνια σχέδια του Εωσφόρου.

Με την εργασία αυτή επιχειρείται να δοθεί η σωστή λύση και αντιμετώπιση της πλεκτάνης του δαιμονικού πνεύματος που έχει περιπλέξει δυο αδελφούς λαούς στα δίκτυα του, θερίζοντας όχι μόνο άοπλο λαό, αλλά και νεαρά στρατευμένα παιδιά που αλληλοσκοτώνονται.

Λυπούμαστε αλλά οφείλουμε να καταθέσουμε ότι ασχέτως αν η Ρωσία και ο πρόεδρός της από τη μία όσο και η Δύση με το υποχείριό της την ουκρανική κυβέρνηση από την άλλη, είτε έχουν δίκιο ή άδικο, ένα είναι το γενικό συμπέρασμα‧ το επίπεδο πνευματικής ωριμότητας ηγετών, λαών και εκπροσώπων των ορθοδόξων εκκλησιών όσον αφορά το ουκρανικό εκκλησιαστικό σχίσμα, (ιδιαίτερα μετά από την εισπήδηση  του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στα του ρωσικού πατριαρχείου), δείχνουν την ανωριμότητα, την πνευματική ανεπάρκεια όλων των εμπλεκομένων και τον πρωτογονισμό της σκέψης και των συναισθημάτων τους.

Συμπέρασμα: Πνευματικά, αλλά και υλικά, οικονομικά όλοι θα βγουν θανάσιμα ζημιωμένοι. Εκτός αν εφαρμόσουν τις πιο κάτω δύο προϋποθέσεις:

Ποιες είναι αυτές οι σωτήριες προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις που μπορούν να αλλάξουν ολοσχερώς τη ζωή μας, την ιστορία, τον πολιτισμό σε πλανητικό επίπεδο ξεκινώντας από την Ρωσία πρώτα (διότι αυτή έχει τη δύναμη να τις επιβάλλει) και την Ελλάδα κατά δεύτερο σκοπό, δεδομένου ότι είναι εμπνευσμένες κατ’ ευθείαν από την ρωμαίϊκη ορθόδοξη παράδοση και πρακτική είναι οι εξής.

Α) Ως προς την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε και εφαρμόσουμε πιστά και απόλυτα τα λόγια του Ιησού: «Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν»(Μάρκος, κεφ.10, στίχοι 42-45).

Τούτο σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε ίσοι και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους πρώτο και τον υψώνουν στο επίπεδο του ηγέτη οφείλουν να ταπεινωθούν και να γίνουν υπηρέτες τα ν υπηκόων τους ή θα συμβιβαστούν με το κατεστημένο και την σατανοεξαρτώμενη εξουσία. Διότι η εξουσία των εθνών στην οποία άρχουν οι πολιτικοί μας μέχρι σήμερα, είναι σατανικής έμπνευσης και πράξης. Μη λησμονούμε τα λόγια του Εωσφόρου όταν πειράζοντας τον Χριστό αφού του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης εν ριπή οφθαλμού, του είπε: «σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα. καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.» (Λουκάς, κεφ.4, στ.5-8).

Οι εξουσίες λοιπόν έχουν παραδοθεί στο Διάβολο, από ποιον; Μα ασφαλώς από τους φιλόδοξους, σαρκολάτρες, εφάμαρτους και υποταγμένους στη δαιμονική επήρεια πολιτικούς ηγέτες. Πρόκειται για τον αμαρτωλό άνθρωπο της πτώσης αρχομένης από τους πρωτόπλαστους οι οποίοι παρασύρθηκαν απ΄τα λόγια του όφεως «καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. (Γένεση, κεφ.3, στ4-5) και συνεχίζουν ως τα σήμερα να επιδιώκουν την ίδια πλάνη. Να γίνουν θεοί κατ’ αντιποίηση του Δημιουργού τους. Γι’ αυτό η ανθρωπότητα και οι λαοί οδηγούνται από τον ένα πόλεμο και τις σφαγές, καταστροφές και δοκιμασίες στον άλλον.

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι ακριβώς η Ρωσία και η Ελλαδούλα αν θέλουν να μην ματαιοπονούν και βασανίζονται με πολέμους, σκοτωμούς και κάθε λογής καταστροφές, πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό και αποστολή αυτών των δυο εθνών; Την πάση θυσία χριστιανοποίηση της πολιτικής εξουσίας.

Ποιοι θα είναι οι νέοι ηγέτες πολιτικοί που θα ηγηθούν αυτού του νέου τρόπου ζωής και πολιτεύεσθαι; Πάλι μας το λέει η Γραφή στις Πράξεις των Αποστόλων με την εκλογή των επτά διακόνων. «ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.» (Πράξεις , κεφ.6, στ.3-4).

Η εκλογή επομένως πολιτικών που θα άρχουν στην κοινότητα, στο Δήμο, στο κράτος  χωρίς να διακατέχονται από σοφία Θεού και να είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου είναι ματαιοπονία και οδηγεί μόνο σε πολέμους, αντιμαχίες, ιδεολογικές συγκρούσεις θάνατο και καταστροφή. 

Για να αποφευχθούν οριστικά εικόνες δυστυχίας σαν αυτή στο μέλλον και στο τώρα

Β) προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή στην πράξη αυτού που ίσχυε στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και σαν τρόπος ζωής εφαρμόζεται σήμερα στα κοινοβιακά μοναστήρια όπου ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ. Αν εκλεγόταν ένας άξιος ηγέτης σαν τον Καποδίστρια ο οποίος αρνήθηκε την εξ 60.000 ρουβλίων ισόβια σύνταξη από τον τσάρο, τους 50.000 φοίνικες που του αναγνώρισε η Βουλή ετησίως (ισοδύναμα με 10.000 ισπανικά χρυσά τάληρα) αλλά και την ενιαύσια επιχορήγηση λόγω εξόδων του  κυβερνήτη ύψους 180.000 φοινίκων[1] ένα τέτοιο πρότυπο κυβερνήτη χρειαζόμαστε για να μας εμπνεύσει να αποδεχτούμε τα πλεονεκτήματα που έχει το ίσο κατά κεφαλήν εισόδημα,  η κοινή μοιρασιά του εθνικού προϊόντος μεταξύ όλων των πολιτών. Αυτή σίγουρα η αντίληψη οικονομικής ζωής θα άνοιγε το δρόμο για την ουρανοποίηση της γης. Η εφαρμογή αυτού του οικονομικού μέτρου που δύο χιλιάδες χρόνια τώρα προσευχόμαστε καθημερινά χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να ισχύσει έμπρακτα με την Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ Ημών. «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς». Μόνον έτσι θα εφαρμοστεί στην πράξη όχι μόνο στη θεωρία η παύλεια εντολή: «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά τα πάντα» (Κορινθίους Β΄κεφ.5, στ.17).

Για να ολοκληρωθεί επιτέλους εφαρμοζόμενος στην πράξη ο Χριστιανισμός και να λυθεί πλήρως και ουσιαστικά το οικονομικό πρόβλημα για όλα τα Έθνη και για κάθε άνθρωπο, ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι και να ειρηνεύσει οριστικά η ανθρωπότητα και να δυνηθεί ο κάθε άνθρωπος απερίσπαστος από το αέναο κυνήγι της δραχμής, του δολαρίου, του γιεν, του ευρώ ή του ρουβλίου, να καταγίνει στην πνευματική πορεία προς την ωρίμανση και αγιοποίηση του εαυτού, της προσωπικότητάς του. Τότε θα φανεί έκδηλα ποιος είναι ο γνήσιος πνευματικά και ουσιαστικά γνήσιος ηγέτης μια δημοκρατικής χώρας. Όταν κάνει πράξη ο ίδιος με θεμέλιο την πίστη του στα νάματα της ορθοδοξίας, την αφιλοκέρδεια ώστε να βρει μιμητές να εφαρμόσει το γεγραμμένο στις Πράξεις των Αποστόλων κεφ.4, στ:32-35. «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾿ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.»

Για να γίνουν λοιπόν «τα πάντα και εν πάσι Χριστός» τι πρέπει να γίνει πρακτικά; Πάλι ο Παύλος το αναλύει διεξοδικά και οριστικά, αλλά ουδείς το εφάρμοσε ως τώρα από την Εκκλησία προς το ποίμνιό της, ούτε καν κατήχησε το ποίμνιό της, ούτε έστω να τους ενημερώσει, αλλά δυστυχώς υποτάχθηκε ανέκαθεν στον εκάστοτε υλιστή καίσαρα, σύγχρονο ειδωλολάτρη σοσιαλιστή, καπιταλιστή ή μαρξιστή πολιτικό ακόμη και δικτάτορα. 

Στην πράξη ο Απόστολος Παύλος καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο λύει το οικονομικό πρόβλημα προτάσσοντας το πιο κάτω ρηξικέλευθο σαν εντολή για την χριστιανική οικονομία: «ου γαρ ίνα άλλοις άνεσις, υμίν δε θλίψις, αλλ’ εξ ισοτητος εν τω νυν καιρώ το ημών περίσσευμα εις το εκείνων υστέρημα, ίνα και το εκείνων περίσσευμα γένηται εις το υμών υστέρημα, όπως γένηται ισότης» (Προς Κορινθίους, Β΄κεφ.8, στ. 13-14).

Συμπέρασμα: Χωρίς αυτές τις δύο προϋποθέσεις κανένα έθνος δεν μπορεί να σταθεί, να ευδοκιμήσει, να ανατρέψει το σατανοκίνητο κατεστημένο και την σατανική Νέα Τάξη Πραγμάτων που την βιώνουμε σε όλη την δραματική της έκφανση στις μέρες μας προκαλώντας φόβο, βίαιη επιβολή είτε σαν υγειονομική χούντα, (με πρόφαση μια δήθεν θανατηφόρα πανδημία) είτε με τη τρομοκράτηση των μαζών με το φάσμα της πείνας ((agenda 2030) και με την απειλή της εφαρμογής της Μεγάλης Επανεκκίνησης της συμμορίας του World Economic Forum του Νταβός.  Σ’ αυτή την πλάνη πέφτουν και  τα ορθόδοξα έθνη Ρωσία και Ελλάδα και οι λαοί τους…, διότι και αυτοί συσχηματίζονται[2] και συγκοινωνούν[3] με τους άρχοντες του  κόσμου τούτου αγνοώντας ή δείχνοντας ιερόσυλη απιστία προς την αιώνια αλήθεια του Ευαγγελίου.

Έτσι όλα οδηγούν ματαιοπονία, σε αναποτελεσματικές ενέργειες και αποτυχημένα υποκατάστατα του «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν». Εις μάτην οι πολιτικοί ζουν σκόπιμα και μη στη φενάκη και την κηρύττουν τη φαντασίωση ότι θα φέρουν την όαση και τον Παράδεισο στους λαούς τους. Ότι θα σώσουν τους καταπιεσμένους. Καταστροφή, ορυμαγδό, πολέμους  και απομείωση των ανθρώπων είναι και θα είναι το αποτέλεσμα. Πώς να έχεις εμπιστοσύνη στο δυτικό κόσμο και μάλιστα στις ΗΠΑ που έχουν με διάφορες προφάσεις εισβάλει σε ξένες χώρες όπως ρο Ιράκ, τη Σερβία, τη Λιβύη, το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν, επέβαλαν χούντες κ.λπ. Είτε σε έναν Πούτιν που ξεμπερδεύει τους αντιπάλους του με ραδιενεργό πολώνιο και χίλιες άλλες μεθοδεύσεις. Αν τώρα πρόκειται να κτυπήσει τη ΝΤΠ και τις τράπεζες που διαφεντεύονται από την οικογένεια Ροκφέλερ και την πενταρχία του σκότους όπως λέει, πρώτα οφείλει να μετανοήσει δημόσια για τα εγκλήματά του ως άλλος Θεοδόσιος και μετά να εφαρμόσει μια νέα πολιτική και οικονομία στηριζόμενος στις δύο πιο πάνω προϋποθέσεις… Τότε η Ρωμαίϊκη Πολιτειολογία και η Γεωπολιτική της Ρωμανίας θα αποδώσει καρπούς αέναους και σωτήριους στις ψυχές των ανθρώπων πλανητικά.

Ευαγγελάτος Γεώργιος 

[1]Θόδωρος Δημοσθ.. Παναγόπουλος: ΟΛΑ στο ΦΩΣ, εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ, σελ. 407.

[2]Μη συσχηματίζεσθαι τω αιώνι τούτω αλλά μεταμορφούσθαι τη ανακαινώσει του νοός υμών, εις το δοκιμάζειν υμάς τι το θέλημα του Θεου , το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. (Προς Ρωμαίους, κεφ. 12, στ.2).

[3]και μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε⸱ τα γαρ κρυφή γινόμενα υπ’ αυτών αισχρόν εστι και λέγειν⸱ τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούται⸱ παν γαρ το φανερούμενον φως εστί. (Προς Εφεσίους, κεφ.5, στ.11-13).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.