Ἐπισήμως πλέον ἡ ἀντικατάστασίς μας στον τόπο μας από τους μετανάστες

4 Σεπτεμβρίου 2016 ἀπὸ τὸν/τὴν Τὸ Χρήσιμον

Ἔτσι…

Εμείς, οι γηγενείς αγρότες θα χάνουμε τη γη μας κι αυτοί θα την εργάζονται σαν ιδιοκτήτες της με μισθό σκλάβου ασφαλώς!

Εμείς, οι γηγενείς αγρότες, θα χάνουμε τη γη μας κι αυτοί θα την εργάζονται σαν ιδιοκτήτες της με μισθό σκλάβου ασφαλώς! Διπλό έγκλημα από τις εθνοπροδοτικές κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις της κακιάς ώρας.

Πρῶτα σκίζουν τοὺς ἀγρότες στοὺς φόρους, γιὰ νὰ τοὺς πάρουν καὶ κάμποσες γαῖες, λόγῳ χρεῶν πρὸς τὶς τράπεζες…
…καὶ μετὰ διαθέτουν τὶς …ἀδιάθετες γαῖες σὲ πολῖτες τρίτων χωρῶν, ποὺ στεροῦνται τίτλων διαμονῆς, μὲ εἰδικὸ καθεστώς…

Ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμῶν ξεκίνησε.

Παπανικολάου Σωτήρης

Leave a Reply

Your email address will not be published.