«Η χρήση της μάσκας στην εκκλησία μας ντροπιάζει όλους»