Τα ξακουστά θαύματά του, τον καθιστούν έναν από τους πιο γνωστούς Αγίους σε ολόκληρο το Χριστιανικό κόσμο