Σε στιγμές τελικής κρίσης και κατάρρευσης των πάντων μας έτυχε ένας πεπτωκώς πατριάρχης, αιρεσιάρχης, υποταγμένος στους Καίσαρες και εντελώς κατώτερος των περιστάσεων!

Σχόλιο ιστολογίου βάλσαμο ψυχής:

Δυστυχώς το ΄Αγιο ΄Ορος δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ο Οικουμενισμός έχει πατήσει για τα καλά το πόδι του και στο Περιβόλι της Παναγίας. Οι μάσκες έπεσαν την τελευταία διετία ελέω “πανδημίας”, που είδαμε:

Να κατεβάζει ρολά για τους επισκέπτες…

Να αποδέχονται τα “μέτρα” τεστάροντας κάθε εισερχόμενο…

Να εμβολιάζονται μοναχοί και ηγούμενοι, ευτυχώς όχι σε μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις πληροφορίες μας…

Το αποτέλεσμα;

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε σήμερα, 28/1/2021, λίγο πριν το μεσημέρι, το εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού, στη δημόσια Πανεπιστημιακή κλινική ÇAPA της Πόλεως.Με την ευκαιρία, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και στα πρόσωπά τους όλους τους συναδέλφους τους σε όλο τον κόσμο, για την αυτοθυσία τους στον αγώνα για την θεραπεία των ασθενών και την στήριξη των συγγενικών τους προσώπων.
Ευχήθηκε, δε, σύντομα να εμβολιασθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες στον κόσμο προκειμένου να αναχαιτιστεί ο θανατηφόρος ιός.)

Ξεχώρισε και στο ΄Αγιο ΄Ορος η ήρα από το σιτάρι: Οι Οικουμενιστές από τους Ορθοδόξους. Αλλά δυστυχώς οι δεύτεροι βρίσκονται πλέον υπό διωγμόν διότι με τα νέα μέτρα αστυνόμευσης εἶναι πλέον σίγουρο ότι θα επακολουθήσει ἡ ἐκδίωξη τῶν διαμαρτυρομένων καί ἀνθισταμένων Μοναχῶν.

Παρακάτω διαμαρτυρία αγιορειτών για την επίσκεψη Βαρθολομαίου. Μου την έστειλε Αγιορείτης Κελλιώτης με τον οποίο έχω επικοινωνία. Από ό,τι βλέπω πρωτοδημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο Κατάνυξις:

==================================================================

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 25/05/2022

“…ἐμεῖς, ὡς Κελλιῶτες Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τήν ἐπίσκεψή του στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, στήν Κιβωτό τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως καί κάθε ἱεροπραξία μαζί του”…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση mailto:infokatanixis@gmail.com, από Αγιορείτες Πατέρες, την ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας:

Κελλί αγιοριτών μοναχών

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 11.5/24.5.2022 τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.

Ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος πολλοί Κελλιῶτες Πατέρες ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσουμε τήν διαμαρτυρία καί τήν λύπη μας γιά ὅσα διαρκῶς καί ἀκαταπαύστως μέχρι σήμερα λέγει καί πράττει εἰς βάρος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς μόνης Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Δέν θά ἀναφερθοῦμε σέ ὅσα αἱρετίζοντα ἔχει διατυπώσει πρίν ἀπό τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016), πού εἶναι πάμπολλα καί ἔχουν καταγγελθῆ ἀπό ἐπιφανεῖς κληρικούς καί θεολόγους. Θά ὑπενθυμίσουμε σύντομα τά τῆς ψευδοσυνόδου καί τά μετά ἀπό αὐτήν.

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἀντορθόδοξη αὐτή σύναξη, πού δέν ἐκπροσωποῦσε οὔτε τούς μισούς Ὀρθοδόξους, καί ἀπό πλευρᾶς ἀριθμοῦ ἐπισκόπων καί ἀπό πλευρᾶς πληθυσμοῦ τῶν πιστῶν, διαμαρτυρηθήκαμε μέ κείμενο πού εἶχε τριακόσιες (300) ὑπογραφές Ἁγιορειτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕξι (6) Ἡγουμένων. Σύμφωνη ἦταν καί ἡ Ἱερά Κοινότης μέ δικό της κείμενο κατά τῶν ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου».

Μετά τήν «Σύνοδο» πολλοί Πατέρες ὑποχώρησαν λόγῳ τῶν ἀπειλῶν καί πιέσεων τοῦ Φαναρίου, ἐνῶ ἄλλοι, καί στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἑλλάδα καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες, ὅπως καί πολλοί λαϊκοί, προχώρησαν στό ἱεροκανονκό τους δικαίωμα (31ος κανών Ἁγίων Ἀποστόλων καί 15ος κανών Πρωτοδευτέρας ἐπί Μ. Φωτίου) νά διακόψουν στίς ἀκολουθίες τήν μνημόνευση τῶν ἐπισκόπων πού δέχθηκαν τίς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου, ἡ ὁποία ἐκκλησιοποίησε τίς αἱρέσεις, δέχθηκε δηλαδή νά ὀνομάζονται οἱ αἱρέσεις ἐκκλησίες.

Καί μόνον γιά τόν λόγο αὐτό ἡ σύναξη τοῦ Κολυμπαρίου ἔπαυσε νά εἶναι ἀληθινή Σύνοδος καί θεωρεῖται ψευδοσύνοδος, οἰκουμενιστική καί κακόδοξη. Μετά ἀπό τό φοβερό αὐτό πλῆγμα στήν Ὀρθόδοξη Πίστη, πού κατεδάφισε τήν Ὀρθόδοξη Δογματική Παράδοση, καί ἀκύρωσε τούς ἐναντίον τῶν αἱρέσεων ἀγῶνες, τίς διδασκαλίες καί τίς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἡ παπικῆς προελεύσεως πρωτειομανία καί ἀλαζονεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου προκάλεσε τό δεύτερο μετά τήν αἵρεση, ἀλλά χειρότερο καί μεγαλύτερο, πλῆγμα, ἐπεμβαίνοντας στήν Οὐκρανία σέ ξένη δικαιοδοσία, μέ συνέπεια, ἀντί νά βοηθήσει στήν διόρθωση τοῦ τοπικοῦ σχίσματος, τό διηύρυνε καί τό ἐπεξέτεινε στό σύνολο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Στήν δικαιολογημένη ἀντίδραση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, στήν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας εἰσέβαλε, ἐμπίπτοντας στό κανονικό παράπτωμα τῆς εἰσπήδησης στόν χῶρο ἄλλης τοπικῆς αὐτοκέφαλης ἐκκλησίας, ἀπήντησε, καταργώντας τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν ἐκκλησιαστική εὐταξία, ὅτι ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει δικαίωμα καί καθῆκον νά ἐπεμβαίνει παντοῦ, διαστρέφοντας τό «πρωτεῖο τιμῆς» σέ «πρωτεῖο ἐξουσίας», κατά τό αἱρετικό παπικό πρότυπο.

Ἡ ἱερατική καί ποιμαντική ἀξιοπιστία τοῦ πατριάρχου ἐξανεμίσθηκε, πολύ περισσότερο ὁ συντονιστικός του ρόλος στίς σχέσεις τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, ὅταν ἐρωτηθείς γιά τό πῶς ἀντιμετωπίζει τήν ἐκ μέρους τῆς Μόσχας διακοπή μνημόνευσης τοῦ ὀνόματός του στίς ἀκολουθίες ἀπήντησε μέ τό ἀπρόσμενο, ἀγοραῖο καί καθόλου ἀγαπητικό καί εἰρηνικό, πού ἐξέπληξε τούς πάντες, «Σκασίλα μου, ἄν δέν μέ μνημονεύουν οἱ Ρῶσοι». Σ.γ.: κατάντια πνευματικού ταγού πρώτου τη τάξει!

Τό ἀξιοσημείωτο καί προσβλητικό γιά τήν ἀνεξαρτησία καί θεϊκή αὐτοτέλεια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό ὅτι καί στήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καί στό ψευδοαυτοκέφαλο τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ἀναμείχθηκε ἡ Ἀμερική, συνεργαζόμενη μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Τελικά διερωτᾶται κανείς ἄν ἔπαυσε ὁ Πατριάρχης νά ἐνεργεῖ ὡς ἐκκλησιαστικός ποιμένας ἤ ἔχει μεταβληθῆ σέ συνεργάτη διπλωματικῶν καί πολιτικῶν διεργασιῶν τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου. Σ.γ.: πρόκειται για πλήρη υποταγή του πατριάρχη στις πολιτικές επιταγές – οδηγίες των Σκοτεινών Δυνάμεων!

Προστέθηκε τώρα στίς διαιρετικές, ἀντισυνοδικές ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου, χωρίς πανορθόδοξη συνεννόηση καί προετοιμασία, ἡ εὐχαριστιακή κοινωνία μέ τούς σχισμαστικούς ψευδομακεδόνες τῶν Σκοπίων, μέ εἰσβολή καί εἰσπήδηση πάλιν στό ἔδαφος τῆς αὐτοκέφαλης ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Στενοχωρούμαστε πραγματικά γιά τά «ἐπιτεύγματα» καί «κατορθώματα», τοῦ ἐπισκόπου μας, τόν ὁποῖον οἱ κοσμικοί ἄρχοντες κολακεύουν καί ἐγκωμιάζουν, διότι ἐξυπηρετῖ τά σχέδια τους.

Πρόσφατο «ἐπίτευγμα» ἡ ἐνυπόγραφη δήλωσή του μέ ἐκπροσώπους αἱρετικῶν ψευδοεκκλησιῶν, περί τοῦ ὅτι θά ἐπιδιωχθῆ τό 2025, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 1700 ἐτῶν ἀπό τήν Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδο (325), νά ὁρισθεῖ κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα, οὐσιαστικῶς μέ καταστρατήγηση καί παράβαση τῶν ἀποφάσεων τῆς Νικαίας. Ἀφοῦ δέν σέβεται τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, θά σεβαστεῖ τό Ἅγιον Ὄρος, καί τίς εὐαισθησίες τῶν ἀσκουμένων καί διαμαρτυρομένων;

Ἤδη ἔχει ἀποφασισθῆ ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀστυνόμευσης καί παρακολούθησης τῶν Ἁγιορειτῶν, κατά τήν συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Πατριάρχη, μετά τήν ὁποία ξεκίνησε ἡ λειτουργία τῆς «Διεύθυνσης Ἀστυνόμευσης τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ἕνας ἀπό τούς στόχους τῆς ὁποίας ἐκτιμοῦμε ὅτι θά εἶναι ἡ ἐκδίωξη τῶν διαμαρτυρομένων καί ἀνθισταμένων Μοναχῶν.

Ἐπειδή, λοιπόν, παρακολουθοῦμε μέ μεγάλο προβληματισμό καί ὀδυνηρή ἀνησυχία τά εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας λεγόμενα καί πραττόμενα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἐμεῖς, ὡς Κελλιῶτες Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τήν ἐπίσκεψή του στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, στήν Κιβωτό τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως καί κάθε ἱεροπραξία μαζί του, καί παρακαλοῦμε τήν Ἱερά Κοινότητα νά τοῦ διαβιβάσει τήν ἀντίθεση αὐτή καί διαμαρτυρία μας καί νά πράξει καί ἐκείνη τά δέοντα.

Προσευχόμαστε στόν Κύριό μας, Ἰησοῦ Χριστό, καί στήν Ἔφορο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά ἐπέμβουν σωτηρίως, ὥστε νά σταματήσει ἡ καταστροφική ὑποστήριξη ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη τῶν αἱρέσεων καί τῶν σχισμάτων, γιά νά λάμψει καί πάλιν ἡ Ὀρθοδοξία, Ἀμήν. Ἁγιορεῖτες Πατέρες •

Δείτε και το πιο κάτω βίντεο της αγωγής ως προς τα έργα και τις ημέρες του Πατριάρχη μας:

http://https://www.youtube.com/watch?v=3vg1eU8g5iU

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b8%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%83-%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf/,  κατάνυξις.gr και ιστοσελίδα Βάλσαμο Ψυχήςhttps://balsamopsyxhs.gr/2022/05/26/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b8%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%83-%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.