Αναφορά παρενεργειών του εμβολιασμού με μοιραίες συνέπειες από τους προφέσορες Dr. Arne Burkhardt και Dr. Walter Lang

Τα παρακάτω δεδομένα αυτοψίας των προφεσόρων έχουν και στο παρελθόν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Τα αναρτούμε για επικαιροποίηση και με μια περίληψη στα ελληνικά:
(1/n) Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου από το παθολογικό ινστιτούτο στο Reutlingen της Γερμανίας. Οι παθολόγοι Καθ. Δρ. Arne Burkhardt και Καθ. Δρ. Walter παρουσίασαν τα αποτελέσματα των αυτοψιών οκτώ ατόμων που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID19. #Εμβόλιο για τον covid (2/n) Επιπλέον, παρουσιάστηκαν νέες μικροσκοπικές αναλύσεις μιας αυστριακής ερευνητικής ομάδας σχετικά με τα συστατικά των εμβολίων. Βίντεο: (στα γερμανικά) Ακολουθεί μια περίληψη των σημαντικότερων σημείων. (3/n) 10 αυτοψίες, 8 αξιολογήσεις. (Κείμενο διαφάνειας μεταφρασμένο στα αγγλικά) (4/n) Περίληψη. (Κείμενο διαφάνειας μεταφρασμένο στα αγγλικά) (5/n) Βασικά ευρήματα. (Κείμενο διαφάνειας μεταφρασμένο στα αγγλικά) (6/n) Ιστός με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Παράδειγμα 1. (7/n) Ιστός με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Οι μυϊκές ίνες καταστρέφονται. Παράδειγμα 2. (8/n) Ιστός με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Παράδειγμα 3. (9/n) Ιστός με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Ευθυγραμμισμένα λεμφοκύτταρα. Παράδειγμα 4. (10/n) Ιστός (επικάρδιο) με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Παράδειγμα 5. (11/n) Ιστός (επικάρδιο) με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Παράδειγμα 6. (12/n) Κυψελίτιδα με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Ο ιστός έχει φλεγμονή. Παράδειγμα 7. (13/n) Ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες: (14/n) Αποκόλληση ενδοθηλιακών κυττάρων από το τοίχωμα του αγγείου. Παράδειγμα 1. (15/n) Αποκόλληση ενδοθηλιακών κυττάρων από το τοίχωμα του αγγείου. Παράδειγμα 2. (16/n) Συγκροτήματα ερυθροκυττάρων μέσα σε αγγείο. Θρόμβωση. Παράδειγμα 1. (17/n) Συγκρότημα ερυθροκυττάρων μέσα σε ένα αγγείο. Θρόμβωση. Παράδειγμα 2. (18/n) Αγγεία με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Παράδειγμα 1. (19/n) Αγγεία με λεμφοκυτταρική διήθηση. (Μπλε κουκκίδες: λεμφοκύτταρα). Παράδειγμα 2. (20/n) Ξένα σώματα, προσμείξεις, ανοσοενισχυτικά στο εμβόλιο. Μικροσκοπική εξέταση σωματιδίων άγνωστης φύσης. Παράδειγμα: (21/n) Ξένα σώματα σε φλεγμονώδη πνευμονικό ιστό. Παρόμοια με την εμβολή του μυελού των οστών μετά από κάταγμα οστού. Φλεγμονώδη γιγαντιαία κύτταρα είναι ορατά. (22/n) Έντονα φλεγμονή πνευμονικός ιστός με ξένο σώμα. (23/n) Εικόνα μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου του ιστού με το ξένο σώμα. Είναι το ξένο σώμα από το εμβόλιο; (24/n) Υπάρχει πρόβλημα με την καταγραφή των θανατηφόρων παρενεργειών του εμβολιασμού:

 

(1/n) Today there was a press conference from the pathological institute in Reutlingen, Germany. The pathologists Prof. Dr. Arne Burkhardt and Prof. Dr. Walter presented the results of the autopsies of eight people who died after COVID19 vaccination. #CovidVaccine
(2/n) In addition, new microscopic analyses of an Austrian research group on the ingredients of the vaccines were presented. Video: (in German) Here is a summary of the highlights.
(3/n) 10 autopsies, 8 evaluations. (Slide text translated into English)
(4/n) Summary. (Slide text translated into English)
(5/n) Key findings. (Slide text translated into English)
(6/n) Tissue with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Example 1.
(7/n) Tissue with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. The muscle fibres are destroyed. Example 2.
(8/n) Tissue with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Example 3.
(9/n) Tissue with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Lined up lymphocytes. Example 4.
(10/n) Tissue (epicardium) with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Example 5.
(11/n) Tissue (epicardium) with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Example 6.
(12/n) Alveolitis with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). The tissue is inflamed. Example 7.
(13/n) Suspected side effects:
(14/n) Detachment of endothelial cells from the vessel wall. Example 1.
(15/n) Detachment of endothelial cells from the vessel wall. Example 2.
(16/n) Erythrocyte clumping inside a vessel. Thrombosis. Example 1.
(17/n) Erythrocyte clumping inside a vessel. Thrombosis. Example 2.
(18/n) Vessel with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). Example 1.
(19/n) Vessel with lymphocytic infiltration. (Blue dots: lymphocytes). Example 2.
(20/n) Foreign bodies, contaminants, adjuvants in the vaccine. Microscopic examination of particles of unknown nature. Example:
(21/n) A foreign bodies in inflamed lung tissue. Similar to bone marrow embolism after bone fracture. Inflammatory giant cells are visible.
(22/n) Highly inflamed lung tissue with a foreign body.
(23/n) Dark field microscopy image of the tissue with the foreign body. Is the foreign body from the vaccine?
(24/n) There is a problem with recording lethal vaccination side effects:

ΠΗΓΗ:

https://rattibha.com › thread

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.