Υπογράψετε για Στήριξη του Γιώργου Παύλου, ο οποίος διώκεται δικαστικά γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα, Ἐλευθερία. 24-6-2022Στήριξη Γιώργου Παύλου, διώκεται δικαστικά γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα, Ἐλευθερία. 24-6-2022

Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος διώκεται δικαστικά γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα τήν παιδεία καί τήν Ἐλευθερία.

Ἀνάγκη ἐπείγουσα γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν καί τήν νομική στήριξη τοῦ Καθηγητοῦ Γιώργου Παύλου.

Ὁ Καθηγητής τοῦ Δ.Π.Θ. Γιῶργος Παῦλος δικάζεται τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου 2022 στό ΣΤΕ (Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας)

Ὁ Γιῶργος Παῦλος εἶναι γνωστός γιά τούς διαρκεῖς Ἐθνικούς καί Δημοκρατικούς ἀγῶνες του τόσο ὡς φοιτητής στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ὅσο καί ὡς καθηγητής στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκειμένου:

1. Νά φύγει ἡ στρατιωτική Χούντα καί νά ἐπανέλθει ἡ Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα.

2. Νά ἀναχαιτιστεῖ ἡ Τουρκοποίηση τῆς Κύπρου Αἰγαίου καί Θράκης

3. Νά σταματήσει ὁ προπηλακισμός φοιτητῶν καί καθηγητῶν στό ΔΠΘ οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νά ὑποστηρίζουν τήν Ἀκαδημαϊκή Ἐλευθερία σκέψης καί λόγου, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου καί ὅλης της Ἑλλάδας.

3. Νά σταματήσει ἡ Ἰατρική τρομοκρατία καί ἡ ὑποχρεωτική ἰατρική δολοφονία τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Δημοκρατίας μέ ἐπικίνδυνα ἰατρικά σκευάσματα.

4. Νά ἐπανέλθει ἡ συνταγματικότητα καί νά πάψει ἡ Ἰσλαμοποίηση ὅλης τῆς Ἑλλάδος.

5. Νά σωθεῖ ἡ Μακεδονία καί νά σταματήσει ὁ διωγμός τῶν Ἑλλήνων τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑλλάδα.

6. Τέλος νά ἀρθεῖ ὁ ἐπικείμενος γεωγραφικός διαμελισμός καί ἡ γεωγραφική ἀλλά καί Δημογραφική κατάρρευση τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι σαφής ὁ πολιτικός χαρακτῆρας τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων πειθαρχικῆς δίωξης τοῦ Γιώργου Παύλου ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔχει ἐδῶ καί χρόνια συνταξιοδοτηθεῖ.

Τό πολιτικό κατεστημένο δέν ἀντέχει τόν Ἐθνικό ἀγῶνα τοῦ Γιώργου Παύλου ἐναντίον τῆς ἀντισυνταγματικότητας καί τῆς ἐπιβεβλημένης πολιτικῆς δικτατορίας πού ἐκδιώκει καί ἐξαφανίζει τούς Ἕλληνες τήν πίστη τους καί τόν πολιτισμό τους ἀπό τήν σύγχρονη καί ὑπό ξένη κατοχή τελοῦσα Ἑλλάδα.

Πιό συγκεκριμένα:

Ὁ καθηγητής Γιῶργος Παῦλος τοῦ ΔΠΘ εἶχε ἀγωνιστεῖ πρίν 7 περίπου χρόνια γιά νά σταματήσει τήν βία καί τήν δίωξη τῆς ἐλευθεριας λόγου καί σκέψης στό ΔΠΘ. Ὁ ἴδιος ἀγωνίστηκε νά ἐπικρατήσει ἡ Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία. Ὅταν 30 ἡ καί περισσότεροι «φοιτητές» καί ἐξωτερικοί «συνεργάτες» των ἀσκοῦσαν ἄτυπη ἀστυνόμευση καί λειτουργοῦσαν ὑπό τήν ἀνοχή ἡ καί ἔμμεση ἐνθάρρυνση τῆς Διοίκηση ὡς «ΜΑΤ» ἐντός τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου.
Οἱ φοιτητές αὐτοί ἔχοντας πάρει κατ’ οὐσίαν τό πράσινο φῶς ἀπό τήν διοίκηση τοῦ ΔΠΘ ἀσκοῦσαν πλήρη τρομοκράτηση γροθοκοπώντας δέρνοντας σύροντας στό ἔδαφος καί κλωτσῶντας όποιον φοιτητή θά τολμοῦσε νά δηλώσει πώς πρέπει νά φυλάσσονται τά σύνορα ἡ πώς τό Αἰγαῖο καί τά νησιά του εἶναι Ἑλληνικό, ἡ ὅτι ἄλλο πού ἐνοχλοῦσε κάποιους πού ἀσκοῦσαν βία καί ἀστυνόμευση στό ΔΠΘ. Ἔτσι πολλοί φοιτητές πού τολμοῦσαν νά ἔχουν ἐθνική καί χριστιανική στάση ἐστάλησαν βαρειά τραυματισμένοι στό Νοσοκομεῖο.

Ὅταν ὁ καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος προσπάθησε νά συμβουλεύσει τούς ὑπεύθυνους εἴτε φοιτητές εἴτε μέλη τῆς Διοίκησης τοῦ Πανεπιστημίου πώς τίθεται σέ κίνδυνο ἡ ζωή φοιτητῶν καί ὅτι εἶναι ἀδιανόητο σέ ἕναν ἀκαδημαϊκό χῶρο, νά ἀσκεῖται ἀστυνόμευση καί νά διώκεται ἡ ἐλευθερία λόγου καί σκέψης μέ τήν ἀνοχή τῆς ἴδιας τῆς διοίκησης ἄρχισε ὁ ἐναντίον του διωγμός. Ἔτσι στοχοποιήθηκε ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένεια του, βανδαλίστηκε τό αὐτοκίνητο του καί τό γραφεῖο του, χωρίς οὐδεμία διάθεση προστασίας του ἀπό τήν Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ.

Ἀντίθετα καί ἐντελῶς ἀντισυνταγματικά ἐπαύθη ἀπό τά ἀκαδημαϊκά καί ἐκπαιδευτικά του καθήκοντα καί ὑπέστη διωγμό ὑπό τήν ἀνοχή της Συγκλήτου μέ ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό τρόπο.

Ὅταν προσέφυγε στά διοικητικά δικαστήρια ἀδικαιώθη. Ὅμως οὔτε τότε συνετίστηκε ἡ Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ καί συνέχισε τόν διωγμό του.

Μαχόμενος ὑπέρ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Ἐλευθερίας, κατήγγειλε δημόσια τήν στάση τοῦ Πρύτανη καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του ὡς διοικητικά ὑπεύθυνους γιά τήν πανεπιστημιακή βία.

Ἀκολούθως ἡ διοίκηση ἄσκησε ἐναντίον του ΕΔΕ καί ζήτησε τήν πειθαρχική του δίωξη.

Σήμερα καί μετά ἀπό 7 ὁλόκληρα χρόνια καί ἐνῶ ὁ Γιῶργος Παῦλος ἔχει συνταξιοδοτηθεῖ ξανά ἄνοιξε ἡ ὑπόθεση τῆς νομικῆς του δίωξης. Τήν ἐρχόμενη Δευτέρα τό ΣΤΕ καί σχεδόν ἀπροειδοποίητα ἐξαντλῶντας τά ὅρια τῆς τυπικῆς διαδικασίας ἐνεμέρωσης του δικάζει τήν πειθαρχική δίωξη του.

Υποσημείωση: Μπείτε στο Δίκτυο Ελληνισμού όπου θα δείτε τα πιο κάτω και προσθέσετε το όνομά σας και το e-mail σας:

Συλλογή υπογραφών

Στήριξης Γιώργου Παύλου

Κείμενο Υπογραφών

Δηλώνω με κατηγορηματικό τρόπο την αμέριστη στήριξή μου, προς τον Καθηγητή Γεώργιο Παύλο. Ένα διακεκριμένο επιστήμονα με βαθιά φιλοσοφική και επιστημονική κατάρτιση και αυξημένη αίσθηση καθήκοντος. Έναν άνθρωπο ο οποίος με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος υπηρέτησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επί 40 χρόνια και συνεχίζει να δίδει καθημερινά και άοκνα αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.

Η εθνική προσφορά και το πολυεπίπεδο έργου του Γιώργου Παύλου, όπως δυστυχώς συμβαίνει και με κάθε αξιέπαινη ενέργεια στον τόπο μας, σήμερα αδίκως βάλλεται.

Ο ανιδιοτελής και φιλάνθρωπος χαρακτήρας του Γιώργου Παύλου, αμφισβητείται σε μια πειθαρχική διαδικασία η οποία επιδιώκει να τον τιμωρήσει, μόνον και μόνον επειδή αγωνίσθηκε για να παύσει η βία εις βάρος φοιτητών και προς ζημία του παιδαγωγικού έργου της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η αγάπη του Γεωργίου Παύλου για την παιδεία και την ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και το βαθύτατο αίσθημα ευθύνης έναντι της επιστήμης και έναντι της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, αμφισβητούνται. Αμφισβητούνται μόνο και μόνον επειδή σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για την ακαδημαϊκή ζωή, πρωτοστάτησε, ακόμη κι όταν χρειάστηκε να μείνει μόνος σε έναν αγώνα δύσκολο, κατά όσων έπλητταν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το ανιδιοτελές ενδιαφέρον του Γεωργίου Παύλου για το πανεπιστήμιο και την ακαδημαϊκή κοινότητα και ο αδιάκοπος αγώνας του προκειμένου να διασωθεί η ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής, θα έπρεπε να αποτελούν παράδειγμα για όλους, να προστατεύονται και όχι να τιμωρούνται.

Άνθρωποι σαν τον κ. Παύλο τιμούν την ακαδημαϊκή ιδιότητα, το δε ήθος του συνιστά σημείο αναφοράς για την εποχή μας. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στάθηκε τυχερό που το υπηρέτησε ως πιστός στρατιώτης του ένας εξέχων πολεμιστής, αγωνιστής υπέρ των ηθικών αρχών και αξιών και διακεκριμένος ακαδημαϊκός διδάσκαλος.

Ζητούμε: να παύσει άμεσα η άδικη πειθαρχική δίωξη κατά του Καθηγητή Γεωργίου Παύλου.

Λέμε ΌΧΙ σε διώξεις που μόνο σκοπό έχουν τη φίμωση όσων παλεύουν για την ελευθερία.

Ζητούμε να δικαιωθεί ο αγώνας του για ένα καλύτερο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.