Κεκαθαρμένο DNA όταν εισήχθη από έναν μετασχηματισμένο εξ επιδράσεως ογκογόνων ιών σε φυσιολογικά κύτταρα,, προκάλεσε την παραγωγή νέων σωματιδίων ιών όγκου RNA, άρα καρκινογένεση..

Από το 1975 γνωρίζει η παγκόσμια ιατρική κοινότητα ότι τα ιικά RNA και DNA ενσωματώνονται στο ανθρώπινο DNA προκαλώντας καρκίνους άπαξ και εισέλθουν σε ανθρώπινα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή το 1976 ήταν συνταρακτική με αποτέλεσμα να απονεμηθεί το βραβείο Νobel ιατρικής και φυσιολογίας σε τρεις επιστήμονες, τους  David Baltimore, Renato Dulbecco και Howard Martin Temin.

 Συγκεκριμένα, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του οργανισμού Nobel Prize:

 

«Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 1975 απονεμήθηκε από κοινού στους David Baltimore, Renato Dulbecco και Howard Martin Temin “για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ιών των όγκων και του γενετικού υλικού του κυττάρου».

Παρακάτω διαβάζουμε επίσης:

«Δελτίο Τύπου

KAROLINSKA INSTITUTET

Οκτώβριος 1975

Το Ινστιτούτο Καρολίνσκα αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 1975 από κοινού στους

David Baltimore, Renato Dulbecco και Howard Temin

για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με “την αλληλεπίδραση μεταξύ των ιών των όγκων και του γενετικού υλικού του κυττάρου”.

Το γεγονός ότι οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν όγκους είχε αποδειχθεί ήδη πριν από περισσότερα από 60 χρόνια από τον Rous σε μελέτες σαρκωμάτων και λευχαιμιών σε κοτόπουλα. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή θεωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως βιολογικό αξιοπερίεργο και μόνο κατά τη δεκαετία του 1950 αποδείχθηκε ότι υπό ορισμένες συνθήκες οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν λευχαιμίες και άλλους όγκους και σε άλλα ζώα, π.χ. ποντίκια.

Οι μελέτες των αλλαγών των χαρακτηριστικών ανάπτυξης ενός φυσιολογικού κυττάρου από τους ιούς σε αυτά των καρκινικών κυττάρων -ένα φαινόμενο που αναφέρεται ως μετασχηματισμός– διευκολύνθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας λόγω της διαθεσιμότητας μεθόδων για την καλλιέργεια κυττάρων υπό εργαστηριακές συνθήκες. Η τεχνική αυτή σε συνδυασμό µε την ανακάλυψη διαφόρων ιών που µπορούσαν να προκαλέσουν µετασχηµατισµό σε ζώα και σε κυτταροκαλλιέργειες παρείχε διευκολύνσεις για µελέτες του ρόλου του ιού στη διαδικασία αυτή. Διαπιστώθηκε ότι τόσο οι ιοί που περιέχουν γενετικό υλικό του ίδιου τύπου με αυτό που υπάρχει στα χρωμοσώματα των κυττάρων, δηλαδή δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), όσο και οι ιοί που περιέχουν ένα διαφορετικό τύπο γενετικού υλικού, το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), μπορούσαν να προκαλέσουν μετασχηματισμό.

Ο Howard Temin ασχολήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με τις μελέτες των ιών των όγκων που περιέχουν τον εναλλακτικό τύπο γενετικού υλικού, δηλαδή RNA. Παρατήρησε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων που προκύπτουν μετά από μόλυνση με αυτόν τον τύπο ιού υποδηλώνουν πιθανή παραμονή του γενετικού υλικού του ιού σε αυτά. Ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσει πώς η γενετική πληροφορία των ιών που περιέχουν RNA θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του κληρονομικού υλικού των καρκινικών κυττάρων. Για να το εξηγήσει αυτό ο Temin διατύπωσε την άποψη ότι οι γενετικές πληροφορίες ενός ιού RNA που είναι ικανός να δώσει μετασχηματισμό θα μπορούσαν να αντιγραφούν σε DNA και ότι αυτό το DNA με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που περιγράφεται για έναν όγκο DNA από ιό θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό των κυττάρων.

Η πρόταση αυτή από τη συνολική πλειοψηφία των επιστημόνων θεωρήθηκε ως αίρεση, καθώς ερχόταν σε σύγκρουση με το κεντρικό δόγμα που ήταν αποδεκτό στον τομέα της μοριακής βιολογίας εκείνη την εποχή. Το δόγμα αυτό συνεπαγόταν ότι η μεταφορά πληροφοριών στη φύση γινόταν μόνο από το DNA στο RNA και όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Temin συγκέντρωσε ορισμένες έμμεσες αποδείξεις που υποστήριζαν τη θεωρία του, αλλά η μεγάλη ανακάλυψη έγινε το 1970, όταν ταυτόχρονα ο Temin και ο David Baltimore έδειξαν την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ενζύμου στα σωματίδια του ιού του όγκου RNA, το οποίο μπορούσε να δημιουργήσει αντίγραφο DNA από RNA. Το ένζυμο αυτό ονομάστηκε αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase).

Ο Baltimore είχε προηγουμένως μελετήσει άλλα ειδικά για τους ιούς ένζυμα που αντιγράφουν RNA από RNA. Με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών παρόμοιων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες αυτές ο Baltimore παράλληλα με τον Temin μπόρεσε να δείξει ότι η αντιγραφή των ιών όγκου RNA πιθανότατα περιλαμβάνει μεταφορά πληροφορίας μέσω του DNA. Η τελική απόδειξη της εμφάνισης των ιών όγκου RNA με τη μορφή ενός αντιγράφου DNA ενσωματωμένου στο γενετικό υλικό των μετασχηματισμένων κυττάρων δόθηκε από πειράματα άλλων που έδειξαν ότι το κεκαθαρμένο DNA από ένα μετασχηματισμένο κύτταρο (που τροποποιήθηκε λόγω της εισόδου του ογκογόνου ιού εντός του) όταν εισήχθη σε φυσιολογικά κύτταρα προκάλεσε την παραγωγή νέων σωματιδίων ιών όγκου RNA.

Από το 1970 και µετά υπήρξε µια εκρηκτική ανάπτυξη των γνώσεών µας σχετικά µε την εµφάνιση γενετικού υλικού του τύπου που συναντάται στους RNA-ογκολογικούς ιούς στη φύση. Κάπως απροσδόκητα διαπιστώθηκε ότι ιικό υλικό αυτού του είδους μπορεί να βρεθεί σε όλα τα εξεταζόμενα κύτταρα, αλλά ότι η ποσότητα του γενετικού υλικού και η βιολογική του δραστηριότητα είναι εξαιρετικά μεταβλητή.

Εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, το γενετικό αυτό υλικό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή των χαρακτηριστικών ανάπτυξης των κυττάρων και να προκαλέσει την εμφάνιση όγκων.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση των καρκινικών ιών RNA η γενετική πληροφορία που είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή των κυττάρων μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να επηρεαστεί η ικανότητα των ιών αυτών να πολλαπλασιάζονται και να παράγουν νέα ιικά σωματίδια.

Σήµερα, εποµένως, φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο µετασχηµατισµός που προκαλείται από έναν RNA-ογκογόνο ιό βασίζεται στην παρουσία γενετικού υλικού το οποίο ο ιός αυτός πήρε σε σχέση µε κάποιου είδους αλληλεπίδραση µε κύτταρα.

Ευχαριστούμε τον αδελφό Βάϊο Μπλιούμη από το Δίκτυο Ελληνισμού που μας απέστειλε τα παραπάνω.

Ευαγγελάτος Γεώργιος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.