Όταν όλα πάνε «πρίμα» κανένα πρόβλημα – Όταν στραβώσουν τότε…