Την ελευθερία της βούλησής μας, κάτι που σέβεται καίρια ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, αυτές οι αλώπεκες θέλουν να μας την καταργήσουν!

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ: Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Αἴσθηση προκαλοῦν τά ἑξῆς:

 • Φτάνουμε πλέον στήν ὑλοποίηση τοῦ ἀρχικοῦ ὁραματισμοῦ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κάτι πού ἀπετέλεσε προτεραιότητα ὅλων τῶν κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, ἀποδεικνύοντας τήν διαχρονική ἐμμονή ὑλοποίησης μίας Ὀργουελικῆς κοινωνίας καί ὑποδούλωσης τῶν ἐθνῶν.
 • Ἡ ἀναφορά τοῦ Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως στή λεγομένη 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση (σύγκλιση Ψηφιακῆς Τεχνολογίας, Τεχνητῆς Νοημοσύνης καί Μοριακῆς Βιολογίας) ὡς τόν μακροχρόνιο ὁραματισμό (πού συσχετίζεται ἄμεσα μέ τήν «ἐξελικτική» πορεία τοῦ ἀνθρώπου κατά τά πρότυπα τῆς πλάνης τοῦ Μετανθρωπισμοῦ).
 • Ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἑλλάδας νά πρωτοστατήσει στήν ὑλοποίηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
 • Ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ κορωνοϊοῦ πρός ἐπιτάχυνση τῆς ψηφιοποίησης.
 • Ὁ «Προσωπικός Ἀριθμός τοῦ Πολίτη» πού θά ἐντάσσει ἤ θά ἀπορρίπτει τήν πρόσβασή του σέ ὑγεία, τράπεζες, καταστήματα, ὑπηρεσίες κ.λπ, ὅπως εἴδαμε καί μέ τά ψηφιακά πιστοποιητικά. Ἀπό μέσον ταυτοποίησης ἡ ταυτότητα μεταβάλλεται σέ κάρτα δικαιωμάτων, πού θά δίνει στόν Πολίτη «δικαίωμα ζωῆς». Ἐρχόμαστε ἔτσι ὁλοταχῶς στό «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι» τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. 13, 16-18).

Ἡ διευκόλυνση εἶναι τό δόλωμα γιά νά παραδοθεῖ ὁ πολίτης ἀμαχητί στήν ψηφιακή παράδοση τῶν δεδομένων του στό πανίσχυρο πλέον Κράτος, τό ὁποῖο θά μπορεῖ εὔκολα νά τόν περιθωριοποιεῖ, νά τόν ταλαιπωρεῖ, ἀκόμα καί νά τόν ἀκυρώνει, ἄν δέν συμφωνεῖ μαζί του. Τρανή ἀπόδειξη ὁ ψηφιακός «πορτιέρης» τήν ἐποχή τοῦ κόβιντ, πού ἀπέκλειε τούς ἀνεμβολίαστους ἀπό σειρά δραστηριοτήτων τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς. Ἡ δοκιμασία, ἄλλωστε, τοῦ συγκεκριμένου συστήματος σέ κράτη ὅπως ἡ Κίνα, μέ τήν κοινωνική βαθμολόγηση τῶν πολιτῶν μέσω τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἔχει ἀποδείξει  ὅτι ἡ νέα ψηφιακή ἐποχή πού εὐαγγελίζεται ὁ κ. Ὑπουργός, θά περιλαμβάνει τή στέρηση τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, χωρίς ἐπιστροφή.

Πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες

Ἀπό τίς 27 Ιουλίου 2022 τέθηκε σέ λειτουργία ἡ ἠλεκτρονική ἐφαρμογή, πού δίνει τήν δυνατότητα στούς πολίτες νά ἔχουν στό κινητό τους τηλέφωνο τήν ὑπάρχουσα ταυτότητα καί τό δίπλωμα ὁδηγήσεως.

Μέ τήν νέα αὐτή νομοθετική ρύθμιση δίδεται ἡ «δυνατότητα ἀποθήκευσης ψηφιακῶν ἀντιγράφων τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης σέ ἐφαρμογή Wallet. Ἡ ἐφαρμογή ὀνομάζεται Gov.grWallet, ὑλοποιήθηκε ἀπό τό Ἐθνικό Δίκτυο Ὑποδομῶν Τεχνολογίας καί Ἔρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), ἐποπτευόμενο φορέα τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, καί θά μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ταυτοποίηση τοῦ προσώπου σέ κάθε διαδικασία ἐντός τῆς ἐπικρατείας πού μέχρι σήμερα χρησιμοποιοῦσε τήν ἔγχαρτη ταυτότητα ἤ δίπλωμα, τά ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν κανονικά. Τά ψηφιακά πιστοποιητικά θά φέρουν ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀναγράφονται στά ἀντίστοιχα ἔγχαρτα πιστοποιητικά καί θά συνοδεύονται ἀπό κωδικό QR ὥστε νά ἐπαληθεύεται γρήγορα καί μέ ἀσφάλεια ἡ γνησιότητά τους»[1].

Ἡ νέα αὐτή δυνατότητα εἶναι ἕνα μόνο βῆμα τοῦ λεγόμενου ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ κράτους καί τῆς μεταβάσεώς μας στήν 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση, πού θά προκύψει ἀπό τήν ἀλληλεπίδραση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μέ τήν φυσική καί τήν βιολογία. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι τήν ἴδια μέρα πού πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη παρουσίαση καί ἔναρξη τῆς ἐφαρμογῆς γιά τήν ἀστυνομική ταυτότητα καί τό δίπλωμα ὁδηγήσεως στά κινητά τηλέφωνα, ἔγινε στό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί ἡ παρουσίαση, ἀπό τόν Ὑπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τῆς Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Τό πρωί τῆς ἡμέρας[2] θά μιλᾶμε γιά τή στρατηγική γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη, τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας θά παρουσιάζουμε τή μετάβαση τῆς ὑφιστάμενης ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης στό Wallet τοῦ κινητοῦ μας τηλεφώνου. Ξεκινήσαμε αὐτό νά τό κάνουμε ἐπί COVID,  τώρα μποροῦμε, νομίζω, σέ ἐγχώριο ἐπίπεδο νά τό κάνουμε γιά τά πάντα»[3], δήλωνε ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός κ. Πιερρακάκης ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου παρουσιάζοντας τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου του γιά τίς ἀναδυόμενες τεχνολογίες, τό ὁποῖο ὑπερψηφίστηκε μέ εὐρεῖα πλειοψηφία.

Ὁ κορωνοϊός ὡς ψηφιακός ἐπιταχυντής

Τό μέτρο αὐτό ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τή συνέχιση τῆς ἐφαρμογῆς «COVID Free GR Wallet» πού κατέστησε δυνατή τήν ἀποθήκευση τοῦ πιστοποιητικοῦ ταυτοπροσωπίας καί τῶν στοιχείων τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας (ὀνοματεπώνυμο, ἡμερομηνία γέννησης καί φωτογραφία) στό κινητό τηλέφωνο.

Μέ ἀφορμή τόν COVID-19 ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων μέσῳ τῆς ψηφιακῆς διακυβερνήσεως ἐφαρμόζει πλέον μέτρα πού στοχεύουν στόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἐπιτεύχθηκε ἡ ἐν μέρει ὑποταγή τῶν πολιτῶν καί ὁ ἔλεγχος τῶν κινήσεών τους μέσα ἀπό τά ψηφιακά ἐλεγχόμενα τέστ, τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νόσησης καί τή χρήση εἰδικῆς πλατφόρμας τοῦ κυβερνητικοῦ συστήματος.

Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, ὁ Ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως κ. Πιερρακάκης, σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα Καθημερινή, ἀναφέρει ὅτι «ὁ κορωνοϊός λειτούργησε ὡς ψηφιακός ἐπιταχυντής» (ἐπιτάχυνε δηλαδή τίς διαδικασίες ψηφιακῆς διακυβερνήσεως)· καί συμπληρώνει ὅτι «ἄν σταθεῖ κανείς καί στό σκεπτικό εἰδικῶν, ὅπως ὁ Ἰσραηλινός Γιουβάλ-Νοά Χαράρι, μπορεῖ ἐξίσου εὔκολα νά διακρίνει πώς ἡ κάθε τεχνολογική ἐπιλογή ἔχει καί δεδομένες πολιτικές καί κοινωνικές ἐπιπτώσεις».

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ὑπουργοῦ στόν Χαράρι (τόν ὁποῖο ἀρέσκεται νά ἐπικαλεῖται) δέν εἶναι, βεβαίως, καθόλου τυχαία, καθώς ὁ ἰσραηλινός συγγραφέας καί ἱστορικός εἶναι ἀπό τούς κύριους ἐκφραστές τῆς Νέας Ἐποχῆς καί μεταξύ αὐτῶν πού ἐκφέρουν καί ἐπιβάλλουν στίς μέρες μας τήν κυρίαρχη ἰδεολογία της καί τίς πρακτικές ἐφαρμογῆς της.

Γι’ αὐτό καί ὁ Ὑπουργός ἐπικαλέστηκε τόν Χαράρι καί ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς στήν πρόσφατη συζήτηση γιά τίς ἀναδυόμενες τεχνολογίες, πού θέσπισε τό κανονιστικό πλαίσιο γιά τήν τεχνητή νοημοσύνη καί τίς συναφεῖς ψηφιακές τεχνολογίες. Καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ ἀναφορά τοῦ κ. Ὑπουργοῦ στόν Χαράρι συνδυάστηκε μέ τήν ἐπίκληση ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς ἀναγκαιότητας «νά προβάλουμε τίς ἀξίες μας, τήν συνισταμένη τῶν ἀξιῶν μας… νά μπορέσουμε νά βάλουμε ἀνθρωπιστικές καί κοινωνικές παραμέτρους στό τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἡ τεχνολογία θά προχωρήσει»[4]. Οἱ ἀνθρωπιστικές καί κοινωνικές παράμετροι, δηλαδή, πού θά συμβάλουν ὥστε νά τεθοῦν ὅρια καί κανόνες στήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης θά εἶναι ἀνάλογες μέ τό ἀξιακό σύστημα καί τίς ἀνθρωπιστικές καί ἠθικές ἀρχές τοῦ κ. Γιουβάλ Νῶε Χαράρι(!), ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκφράσει στόν κ. Ὑπουργό τό ἐνδιαφέρον καί τίς ἀνησυχίες του γιά τήν τεχνητή νοημοσύνη.

Στό ἴδιο μῆκος κύματος, βεβαίως, κινεῖται καί ὁ ἱδρυτής τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ Κλάους Σβάμπ μέ τούς σχεδιασμούς του γιά τήν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση καί τήν Τέταρτη Βιομηχανική Ἐπανάσταση, τόν ψηφιακό δηλαδή μετασχηματισμό τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Δημήτρης Λακασᾶς, συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Ἄνθρωπος 4.0»: Ἕνα βιβλίο γιά τήν 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση», μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «Ὁ ὅρος “4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση” θεμελιώθηκε ἀπό τόν Κλάους Σβαμπ, τόν ἱδρυτή τοῦ World Economic Forum, ὁ ὁποῖος θέλοντας νά τονίσει τό μέγεθος τῆς ἀλλαγῆς πού ἐπίκειται, εἶπε ὅτι ἡ 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση δέν ἀλλάζει τό τί κάνουμε, ἀλλά τό ποιοί εἴμαστε[5]. Πράγματι, ἡ 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση θά ἀλλάξει τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, τίς κοινωνικές μας ἀλληλεπιδράσεις καί θά διαμορφώσει ἕνα νέο πλαίσιο στήν παγκόσμια οἰκονομία»[6].

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ ἀπόψεις καί τῶν δύο ἔχουν μεγάλη ἀπήχηση σέ ὑψηλά ἱστάμενους ἀξιωματούχους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί γίνονται καθολικά ἀποδεκτές διεθνῶς.

Ἡ κοινωνική συνάφεια

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ὅτι τό ζήτημα τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων, τῆς ψηφιακῆς διακυβερνήσεως καί τοῦ πολυδιαφημιζόμενου ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς κοινωνίας, δέν θά πρέπει νά τό ἀντιμετωπίζουμε ἀποκομμένο ἀπό τή συνολική θρησκευτική, κοινωνική, πολιτική, οἰκονομική καί ἰδεολογική συνάφεια τῆς ἐποχῆς μας καί ὅλα ὅσα διαδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ὅπως μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως ἐπικαλούμενος τόν Χαράρι, οἱ τεχνολογικές ἐπιλογές ἔχουν καί τήν κοινωνική καί πολιτική τους συνάφεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ «ἀποδοχή τῆς τεχνολογικῆς ἐπιλογῆς», τοῦ νέου ψηφιακοῦ κόσμου, δηλαδή, πού αὐτή ἐπαγγέλλεται, συνεπάγεται ταυτόχρονα καί τήν συνολική ἀποδοχή τῆς συγχρόνου ἠθικῆς καταπτώσεως, τῆς ἀνομίας, τῆς ἀποστασίας (ἀμβλώσεις, πανσεξουαλισμός, ὁμοφυλοφιλία κ.λπ.). Συνεπάγεται τήν ἀποδοχή τῶν κοινωνικῶν ἐπιλογῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς ἀντίχριστης ἰδεολογίας της· ἀποδοχή τῆς ἀνελευθερίας πού ἑδραιώνεται ἀπό τό ἀντίχριστο παγκόσμιο συγκεντρωτικό σύστημα τῆς ἐποχῆς μας· ἀποδοχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης καί τῶν νέων ἀξιῶν καί νέων ἠθῶν πού ἐπιφέρει· ἀποδοχή τῆς θεοποίησης τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας· ἀποδοχή τῆς αὐτοθεοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ μετανθρώπου ἤ ἀνθρωποθέου (homo deus, κατά τόν Χαράρι).

Ἀρκεῖ νά ἀνατρέξει κανείς, ὅπως καί ὁ Ὑπουργός, στίς «προφητεῖες» τοῦ Γιουβάλ Νῶε Χαράρι (προνομιακό συνομιλητή καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ[7]), γιά νά ἀντιληφθεῖ ὅλα ὅσα σχεδιάζονται.

Σταχυολογοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές:

«Ἡ τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνάει μέ ταχύτατο ρυθμό τίς δικές μας νοητικές ἱκανότητες καί σύντομα θά δοῦμε τή δημιουργία τοῦ Μετα-Ανθρώπου, ἑνός ὑβρίδιου ἀνθρώπου – μηχανῆς»[8].

«Ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς καί ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, αὐτά εἶναι ψεύτικες εἰδήσεις (fake news)»[9].

«Τά νέα θρησκευτικά κινήματα εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀξιοποιήσουν τίς δυνατότητες τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί θά ἐπιτύχουν τήν κατασκευή ἑνός νέου θρησκευτικοῦ εἴδους, μίας νέας “θρησκείας τῶν δεδομένων”»[10].

«Θεωρῶ ὅτι ἡ μεγαλύτερη πρόκληση εἶναι ἡ ἐξεύρεση τρόπου γιά τή δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τό κλειδί γιά τήν ἐπίλυση ὅλου τοῦ φάσματος τῶν προκλήσεων μέ τίς ὁποῖες ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι ὡς κοινωνίες»[11].

Αὐτός εἶναι ὁ νέος ψηφιακός κόσμος πού σχεδιάζεται νά μᾶς ἐπιβληθεῖ. Κύρια ἐργαλεῖα του οἱ ψηφιακές-ἠλεκτρονικές ταυτότητες.

Τό χρονικό τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας

Ἀπό τό 1986 ἔχει ξεκινήσει ἡ προσπάθεια γιά τήν καθιέρωση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου μέ τόν νόμο 1599/1986. Οἱ ἀντιδράσεις τότε τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, τῶν πολιτῶν καί πρό πάντων ἡ πρόνοια τοῦ Χριστοῦ μας καί ἡ σκέπη τῆς Παναγίας μας ἐμπόδισαν τήν ἐπιβολή της.

Ἐπί 35 χρόνια δέν ἔχει καταστεῖ ἐφικτή ἡ ἐπιβολή Ἑνιαίου Ἀριθμοῦ καί ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ἤ ψηφιακῆς ταυτότητας ἤ κάρτας τοῦ πολίτη (ὅπως κάθε φορά ὀνομαζόταν), παρά τήν πληθώρα τῶν νομοθετικῶν ρυθμίσεων πού ἔχουν ψηφισθεῖ. Ἔτσι, βλέπουμε σέ σχετικά πρόσφατη ὑπουργική ἀπόφαση:

«Παρατείνουμε ἐκ νέου μέχρι 31-12-2022 τήν προθεσμία τοῦ πρώτου ἐδαφίου τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ν. 1599/1986  (Α’ 75), τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ἔκδοση δελτίων ταυτότητας ἀπό τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές». (ΦΕΚ 2663/Β/31-5-2022)

Ἀπό τό 2018 ἔχει ψηφισθεῖ ὁ τελευταῖος νόμος γιά τήν νέα ψηφιακή ταυτότητα. Ὁ διαγωνισμός γιά τήν ἀνάληψη τῆς ψηφιακῆς αὐτῆς ταυτότητας ἐκκρεμοῦσε μέχρι τώρα στό ΣτΕ.

Μέ τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας  (1481-4/2022),  δόθηκε πλέον πράσινο φῶς ἀπό τό ΣτΕ στόν διαγωνισμό γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, καθώς ἀπορρίφθηκαν αἰτήσεις ἀκυρώσεως σχετικά μέ διαγωνισμό πού ἀφορᾶ τήν «Προμήθεια νέου Ὁλοκληρωμένου Πληροφοριακοῦ Συστήματος Ἐντύπων Ἀσφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), γιά τήν ἐκτύπωση – προσωποποίηση ἐντύπων ἀσφαλείας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ νέου δελτίου Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας Ἑλλήνων Πολιτῶν – Κάρτας Πολίτη, μέ τίς συναφεῖς ὑπηρεσίες Ἠλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Μετά τίς ἀποφάσεις αὐτές τοῦ ΣτΕ τό ὅλο ἔργο περνάει στήν δεύτερη φάση τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀπαιτηθοῦν περίπου δύο χρόνια γιά τήν ὁλοκλήρωσή του.

Γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ὅλου ἔργου, τήν ἔκδοση δηλαδή τοῦ συνόλου τῶν ταυτοτήτων, ἀναφέρεται ὅτι: «τό ἔργο θά ἔχει διάρκεια 10 + 5 ἔτη καί στό πλαίσιό του ἐκτιμᾶται πώς θά ἐκδοθοῦν 45 ἑκατ. ἔγγραφα ἀσφαλείας. Περιλαμβάνει ἀφενός τήν ἀνάπτυξη τῶν ὑποδομῶν πληροφορικῆς καί ἐκτύπωσης (προϋπολογισμοῦ περίπου 100 ἕως 120 ἑκατ. Εὐρώ) ἀλλά καί τήν παροχή τῆς ὑπηρεσίας (ὕψους περίπου 300 ἑκατ. Εὐρώ) πού ἀφορᾶ τήν ἔκδοση τῶν ἐγγράφων πού θά γίνεται μέν ἀπό τό ἀνθρώπινο δυναμικό τοῦ Ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης καί τῆς ΕΛ.ΑΣ., ἀλλά τά ἀναλώσιμα καί ἡ τεχνική ὑποστήριξη θά εἶναι εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου». 

Οἱ νέες ψηφιακές ταυτότητες «θά ἔχουν μορφή πιστωτικῆς κάρτας, τύπου ID-1 μέ κοινά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί θά φέρουν ζώνη μηχανικῆς ἀνάγνωσης, γιά ἀναγνώριση ἀπό εἰδικά μηχανήματα σάρωσης».

Μέ τόν νόμο 4727/2020 γιά τήν Ψηφιακή Διακυβέρνηση θεσμοθετήθηκε, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ Προσωπικός Ἀριθμός τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος θά ἐνσωματώνει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμό ταυτότητας κ.λπ. Ὁ ἀριθμός αὐτός, ὅπως ἀνακοινώθηκε, τελικά θά εἶναι ὁ ΑΦΜ μέ τήν προσθήκη τριῶν ψηφίων καί θά ἀναγράφεται στίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες.

Ὁ προσωπικός ἀριθμός (Π.Α.) θά καθιερωθεῖ ὡς ἀριθμός ὑποχρεωτικῆς ἐπαλήθευσης τῆς ταυτότητας τῶν φυσικῶν προσώπων στίς συναλλαγές τους μέ τούς φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα. Ὁ Π.Α. ἀποτελεῖται ἀπό δώδεκα (12) ἀλφαριθμητικά στοιχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τουλάχιστον τά ἐννέα (9) εἶναι ἀριθμητικά, καί χορηγεῖται ἅπαξ στό φυσικό πρόσωπο. Ὁ Π.Α. δέν μεταβάλλεται καί ἀπενεργοποιεῖται μέ τόν θάνατο ἤ τήν κήρυξη σέ ἀφάνεια τοῦ φυσικοῦ προσώπου. (παρ. 1 ἄρθ. 11 Ν. 4727/2020).

Ὁ Π.Α. χορηγεῖται στά φυσικά πρόσωπα σύμφωνα μέ τή διαδικασία καί τό χρονοδιάγραμμα πού ὁρίζεται στό προεδρικό διάταγμα πού ἐκδίδεται σύμφωνα μέ τήν παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 107. (παρ. 5 ἄρθ. 11 Ν. 4727/2020).

Ἡ ὑπάρχουσα ταυτότητα στά κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα μέ τόν σχεδιασμό τῆς ψηφιακῆς-ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καί μέχρι νά ἐκδοθεῖ αὐτή, θεσμοθετεῖται  ἡ  δυνατότητα νά συμπεριληφθοῦν στά κινητά τηλέφωνα τά στοιχεῖα τῆς ὑπάρχουσας ἀστυνομικῆς ταυτότητας (σημερινό δελτίο ταυτότητος) καί τοῦ ὑπάρχοντος διπλώματος ὁδήγησης.

Ἡ δυνατότητα αὐτή μᾶς ἐθίζει στή χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γιά τήν ταυτοποίησή μας καί μᾶς εἰσάγει, σύν τῷ χρόνω, ἀνεπαίσθητα καί χωρίς προβληματισμό καί ἐνδοιασμούς καί στήν ἀποδοχή τῆς νέας σχεδιαζόμενης ψηφιακῆς-ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, ἀφοῦ ἡ συνήθεια γίνεται δευτέρα φύση, κατά τόν Ἀριστοτέλη.

Ἡ διαφήμιση τῆς δυνατότητας νά ἔχουμε στό κινητό τηλέφωνο τήν ὑπάρχουσα ταυτότητα καί τό ὑπάρχον δίπλωμα, καθώς καί ἡ διαφήμιση τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας πού θά ἐκδοθεῖ, στηρίζονται στό ὅτι θά προσφέρουν στόν πολίτη δικαιώματα καί προνόμια, πάταξη τῆς γραφειοκρατίας καί τῆς φοροδιαφυγῆς, τεχνολογικές εὐκολίες, ἐξυπηρέτηση καί ἄνεση.

Ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία μας καί οἱ κίνδυνοι πού ἐλλοχεύουν γι΄αὐτήν ἀπό τήν ἀπόκτηση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας  καί τῶν ἀνέσεων τῆς τεχνολογίας

Ἡ ἄνεση ἀσκεῖ μία ἰδιόμορφη βία καί ἀποσυνθέτει τήν πνευματική μας ὑπόσταση, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση στά πάθη. Ἡ ἄνεση, ἡ εὐμάρεια, ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ ἐφησυχασμός, σέ συνδυασμό μέ τόν φόβο, δημιουργοῦν ἰσχυρή καί διαρκή ψυχολογική ἐξάρτηση, στήν ὁποία βασίζονται ὅλα τά συστήματα ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ καθολική ἐπιβολή τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας θά ἐπιφέρει τήν φαλκίδευση τῶν δικαιωμάτων καί τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν, τήν χειραγώγησή τους καί τήν καταπάτηση τοῦ θεοσδότου αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἄρνηση ὑποταγῆς στά κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος πού τήν ὑπηρετεῖ, δέν ἔχει τήν ἔννοια τοῦ «δικαιωματισμοῦ», ὅπως δυσφημιστικά παρουσιάζεται ἀκόμη καί ἀπό ἐκκλησιαστικούς ταγούς.

Πρόκειται οὐσιαστικά γι’ αὐτές τίς ἴδιες τίς προδιαγραφές τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος, μέ βάση τίς προδιαγραφές του, εἶναι πλασμένος ἀπό τόν Θεό ἐλεύθερος. Ὁ Θεός τοῦ χάρισε τό αὐτεξούσιο (τό ὁποῖο καί σέβεται ἀπολύτως, «ὁ ἄνευ σοῦ Πλάσας σε οὐ δύναται ἄνευ σοῦ σῶσαι σε», κατά τό πατερικό λόγιο) καί τήν λογική (γιά νά γνωρίζει τόν κτιστό κόσμο), τόν νοῦ καί τήν καρδιά (γιά νά γνωρίζει τόν Ἄκτιστο Θεό του).

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος ἀπό τόν Θεό μέ τόν προορισμό νά ζήσει αἰωνίως καί νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα τόν Παράδεισο ἤ τήν Κόλασή του.

Ἐπίσης, ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι προικισμένος καί μέ ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού λαμβάνει μέ τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος. Οὔτε ὁ διάβολος μπορεῖ νά μᾶς ἐξαναγκάσει νά κάνουμε κάτι χωρίς ἐμεῖς νά τό θέλουμε. Ἔχει τήν ἐξουσία μόνο νά πείθει καί νά πειράζει.

Αὐτά τά θεόσδοτα χαρίσματα ΔΕΝ τά διαπραγματευόμαστε. ΔΕΝ τά ἐκχωροῦμε σέ κανέναν. ΔΕΝ τά θυσιάζουμε γιά νά ἐνταχθοῦμε στό ἀντίχριστο σύστημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.

Στήν ὀρθόδοξη παράδοση τό θεόσδοτο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο κυρίαρχο τῶν ἀποφάσεων καί τῶν ἐνεργειῶν του. Ἀντίθετα, τό ἠλεκτρονικό σύστημα ἐλέγχου τόν παρακολουθεῖ, τόν καθοδηγεῖ καί τόν ἐξαναγκάζει σέ προκαθορισμένες ἀντιλήψεις καί συμπεριφορές. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὑποβιβάζεται καί ἀριθμοποιεῖται.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό εἰκόνα Θεοῦ, προικισμένος μέ τό αὐτεξούσιο καί τήν λογική του, καταντᾶ τό ἠλεκτρονικό «προφίλ» τοῦ συστήματος ἐλέγχου καί παρακολουθήσεώς του. Αὐτή ἡ φαλκίδευση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ποδηγέτηση καί ἡ ἐπιχείρηση ἐξαναγκασμοῦ του εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου πού προσπαθεῖ μέ πονηρία καί δόλο, ἀλλά καί μέ ψυχολογική βία, νά καταστήσει τόν ἄνθρωπο δέσμιο ἑνός ἀνελεύθερου καί, ἐν τέλει, ἀντίθεου συστήματος.

Ἐπιθυμοῦμε νά διατηρήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας τό δικαίωμα νά ὁρίζουμε τήν προσωπική μας ζωή, τίς ἐπιλογές μας καί τίς προτιμήσεις μας καί νά μήν γινόμαστε ὑποχείριο στίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπιβουλές τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, πού ἐπιδιώκουν τήν χειραγώγησή μας, μεταλλάσσοντάς μας ἀπό πρόσωπα μέ ἐλευθερία καί αὐτεξούσιο σέ ἄτομα καθοδηγούμενα καί ὑποδουλωμένα καί ἐν τέλει ἀπορθοδοξοποιημένα καί ἀφελληνισμένα.

Περιφρονώντας τό δῶρο τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας φοβούμενοι γιά τήν ἐπιβίωσή μας καί ἀποδεχόμενοι τή δουλεία τῆς νέας Ἐποχῆς, ὡς συνέπεια, χάνουμε σταδιακά καί τήν ἐν Χριστῷ πνευματική μας ἐλευθερία ἀρνούμενοι τήν πίστη καί τήν παράδοση τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας, ὑποτασσόμενοι στά ἀντίχριστα δόγματα πού ἀπαιτοῦν τήν παράδοση τῆς ψυχῆς μας καί ἀφοροῦν σ’ ὁλόκληρη τή ζωή μας. Ἡ ψηφιοποιημένη καί στή συνέχεια ἡ ψηφιακή ταυτότητα εἶναι, ὅπως φαίνεται ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, τό προστάδιο τοῦ βδελυροῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ τῆς τελείας ἀποστασίας ἀπό τή χάρη τοῦ Χριστοῦ. «Ἡ ταυτότητα δέν εἶναι σφράγισμα, εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος»[12], ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος.

Ἔκκληση γιά ἀγῶνα  καί  ἀντίσταση στήν ψηφιακή δικτατορία

Δὲν πρέπει λοιπὸν νά ἀποδεχθοῦμε αὐτή τήν ψηφιακή δικτατορία. Δὲν πρέπει νά παρασυρόμαστε ἀπό τίς διευκολύνσεις, τίς ἀνέσεις καί τά προνόμια πού ὑπόσχεται νά μᾶς παράσχει ἡ ψηφιακή ταυτότητα.

Ταπεινά κάνουμε ἔκκληση πρός τούς πιστούς νά ἀποφύγουν τήν παγίδα τῶν ἀνέσεων καί τῶν εὐκολιῶν καί νά μήν ἐπιλέξουν τήν ἐνσωμάτωση τῆς ταυτότητας στό κινητό τηλέφωνο.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ συνολικά τίς σχεδιαζόμενες νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τό συγκεντρωτικό σύστημα ἐλέγχου:

Πρέπει νά ἀρνηθοῦμε ἐκ τῶν προτέρων τήν εἴσοδό μας στό συγκεντρωτικό, ὁλοκληρωτικό, ὀλέθριο, ἀντίθεο καί ἀντίχριστο αὐτό σύστημα. Ἀρνούμαστε ἐξ ἀρχῆς ὁποιαδήποτε δέσμευση καί παγίδευσή μας σέ μία ἀδιέξοδη, ἀνεπίστροφη καί θανάσιμη πνευματικά πορεία ἀπό τήν ὁποία δέν θά ἔχουμε τήν δύναμη καί τήν δυνατότητα νά ἐξέλθουμε.

Ἀρνούμαστε νά εἰσέλθουμε σέ ὀλισθηρούς μονοδρόμους χωρίς ἐπιστροφή· ἀρνούμαστε νά γίνουμε ὄργανα τῶν ἀντίθεων δυνάμεων τῆς σύγχρονης ἀποστασίας· ἀρνούμαστε τίς μεθοδεῖες τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων· ἀρνούμαστε νά ὑποκύψουμε στούς ἐκβιασμούς τῶν διεθνῶν κερδοσκόπων καί τοκογλύφων, τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί θρησκευτικῆς ὀλιγαρχίας πού διοικεῖ καί κατευθύνει ὁλόκληρο τόν πλανήτη.

Ἀρνούμαστε τήν παραλαβή ἠλεκτρονικῶν καρτῶν πολίτη καί ταυτοτήτων γιατί ἐπιφέρουν τόν ὑποβιβασμό καί τήν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου μας, τήν καταστρατήγηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, τήν ἐξάρθρωση καί τήν ἀποδόμηση τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας, τόν ἀφελληνισμό μας, τήν κατάλυση τῆς δημοκρατίας, πού γεννήθηκε καί μεγαλούργησε στήν πατρίδα μας. Ἀρνούμαστε νά γίνουμε ὑποχείρια τοῦ συστήματος, ἁπλοί ἀριθμοί χωρίς δικαιώματα καί προσωπικότητα· ἀρνούμαστε τόν σταυλισμό μας στό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό μαντρί, στόν νέο παγκόσμιο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό.

Ἀρνούμαστε κατηγορηματικά τήν παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν πολίτη καί ταυτοτήτων, μέ τήν φανερή ἤ τήν κρυφή ἀναγραφή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, 666, γιά λόγους πίστεως καί ὁμολογίας, γιατί ἀποτελοῦν «εἰσαγωγή στό σφράγισμα», «πτώση», ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί πνευματικό θάνατο.

Ἡ ἄρνησή μας αὐτή δέν πρέπει νά ἔχει τόν χαρακτήρα παθητικῆς ἀποδοχῆς τετελεσμένων γεγονότων. Ἀντίθετα θά πρέπει νά λάβει τήν μορφή ἐνεργητικῆς καί μαχητικῆς δραστηριοποιήσεως, ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν μαζικότητα τῆς ὁποίας θά κριθεῖ καί τό ἀποτέλεσμά της. Θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ σχεδιασμοί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἀνατρέπονται μέ μαζική, δυναμική, συντονισμένη καί ἀποφασιστική ἀντίσταση. Ἀνατρέπονται μέ ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση, μέ ὁμολογιακό καί μαρτυρικό φρόνημα, φοβούμενοι τήν ἁμαρτία καί ὄχι τό θάνατο. Ἀνατρέπονται μέ ἀγῶνα, μέ κόπους, μέ θυσίες, μέ στερήσεις, μέ ἀντίδραση καί μέ ἀντίσταση. Καί κυρίως ἀνατρέπονται μέ ἔντονη καί ἔμπονη προσευχή, εἰλικρινή καί καρδιακή, ἔνδακρυ καί τελωνική μετάνοια.

Τήν σαφῆ ἀντίθεσή της στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα καί ἰδιαιτέρως στήν χρήση τοῦ ἀριθμοῦ  666 στίς νέες ταυτότητες ἤ τήν κάρτα τοῦ πολίτη εἶχε ἐκφράσει ἐπανειλημμένως στό παρελθόν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι «κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».[13] Ἤδη μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 9ης Μαρτίου 1993 ἡ Ἱερά Σύνοδος προειδοποιοῦσε ὅτι «δι’αὐτῶν [τῶν ἠλ. ταυτοτήτων] ὑπάρχει δυνατότης μιᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ Πολίτου» καί ἐξέφρασε «σοβαρὰς ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τῆν ἀναγκαιότητα τῆς ἐκδόσεως τῶν τοιούτων ὲπικινδύνων διά τάς ἀτομικάς ἐλευθερίας ταυτοτήτων». Ἐπίσης στήν Ἐγκύκλιο 2626/07.04.1997 διεκήρυσσε: «ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ μαζί της κάθε Ἕλληνας πολίτης ἔχει, κατὰ τὸ Σύνταγμα, δικαίωμα νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου».[14]

Ἀνάλογη ἀντίθεση ἔχουν ἐκφράσει καί πλῆθος ἄλλων πολιτῶν, φορέων, κληρικῶν, μοναχῶν, νομικῶν, θεολόγων, εἰδικῶν ἐπιστημόνων καί ἐμπειρογνωμόνων, πού μέ ἀναλυτικές καί τεκμηριωμένες μελέτες τους ἔχουν ἀναδείξει ποικίλες πλευρές τοῦ ὅλου ζητήματος.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἡ ἀποδοχή τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μέ τόν «προσωπικό ἀριθμό τοῦ πολίτη» ἐπιφέρει, ἀπό μόνη της, τήν παραχώρηση τῆς ἰδιωτικότητας καί τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄδηλα κέντρα παγκοσμίου ἐλέγχου καί τήν ἔνταξή του στό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα» μέ προφανή ἐσχατολογικό χαρακτήρα. Ἀποτελεῖ ὅμως καί τήν πύλη ὅδευσης πρός τόν δρόμο τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης» καί ἀποδοχή ὅλων τῶν κακοδοξιῶν της νομιμοποιώντας πᾶσαν τήν ἀνομίαν. 

Ἕνα ἐπιπλέον βῆμα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή εἶναι, στήν παροῦσα φάση, ἡ παγίδευση στίς ἀνέσεις καί τίς εὐκολίες πού προσφέρει ἡ  ἐνσωμάτωση τῆς ταυτότητος καί τοῦ διπλώματος ὁδηγήσεως στό κινητό τηλέφωνο καί ὁ ἐπακόλουθος ἐθισμός σέ ἀνάλογες διαδικασίες, γι’ αὐτό καί οἱ πιστοί καλό θά εἶναι νά ἀποφύγουν αὐτή τήν ἐπιλογή.

Κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο:

 • «Σιγά-σιγά, μετά λοιπόν τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα, δηλαδή «τό φακέλωμα», θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα[15]».
 • «Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρη μιὰ θέση σωστή. Νὰ μιλήση, νὰ ἐξηγήση στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, αὐτὸ θὰ εἶναι πτώση»[16].

Ἀνάγκη νά πάρει θέση καί νά ἀντιταχθεῖ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας

Καθίσταται ἐπείγουσα ἀνάγκη καί παρακαλεῖται ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας, στοιχοῦσα στίς προηγούμενες ἀποφάσεις καί ἀνακοινώσεις Της, μέ τό κύρος καί τήν βαρύτητα τῶν παρεμβάσεών Της, λαμβάνοντας ὑπόψη καί τήν ἐκπεφρασμένη ἔντονη ἀντίθεση τῶν πιστῶν, νά ἐπικαιροποιήσει τίς ἀποφάσεις της, καί νά ἡγηθεῖ τῆς ἀντιστάσεως καί τῆς ἀντιδράσεως κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, ὥστε νά ἀποτρέψει τήν ἔκδοσή της ἀναπαύοντας ἔτσι τό ὀρθόδοξο πλήρωμα. Θά πρέπει, σέ κάθε περίπτωση, νά ζητήσει ἀπό τήν Πολιτεία τήν δυνατότητα ἐξαιρέσεως ἀπό τήν ὑποχρεωτικότητα παραλαβῆς τῆς ταυτότητος. Σέ σχετική Συνοδική Ἐγκύκλιο τοῦ 1997 τονίζονταν τά ἑξῆς: «Ἐκφράζομε τὴν πεποίθηση  ὅτι ὁ λαός μας θὰ δεχθεῖ εὐμενῶς τὸ πνευματικὸ μήνυμα καὶ ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ κάνει ὅ,τι καλύτερο, γιὰ νὰ μὴ χρειασθεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας-ἂν μὴ ὁλόκληρος- σὲ “ἀντιρρησίες συνειδήσεως”»[17].

5 Αὐγούστου 2022

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

 • Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου
 • Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Γεννατάς, Καθηγούμενος Ι. Ησυχαστηρίου “Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης” και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί
 • Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μπόλκας, Προηγούμενος Ι. Ησυχαστηρίου “Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης”
 • Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Ι. Ησυχαστήριον “Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης”
 • Πρεσβύτερος Σωτήριος Σαλαμάρας, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ἀγράφων, Εὐρυτανίας
 • Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Ζῶτος, Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ὁσίων Μετεωριτῶν Πατέρων, Καλαμπάκας
 • Πρωτ. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ
 • Πρωτ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
 • Πρωτ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς
 • Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
 • Πρωτ. Νικόλαος Γαβαλλᾶς, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀμαρουσίου
 • Πρωτ. Ἀντώνιος Γούσης, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου
 • Αθανασόπουλος Πρώτ.Ευσταθιος, Εφημέριος Ι Ν Αγίας Άννης Κιφησιας
 • Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γεραμάνης, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννη Καλυβίτη, Βαθύ Θηβῶν καί Λεβαδείας
 • Πρωτοπρ. Σωτήριος Ἀθανασάκης
 • Γεώργιος Ἀποστολάκης, τέως Ἀντιπρόεδρος Ἀρείου Πάγου
 • Dr. Δημήτριος Χιωτακάκος, Διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς & Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Manchester University UΚ
 • Σκαρλάτου Ἰωάννα, Συγγραφέας
 • Μεταξᾶς Ἀλέξανδρος, Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Τσάφου Νίκη, Ἐκπαιδευτικός, ἀπόφοιτος Ἀνωτάτης Σχολής Καλῶν Τεχνῶν (ΑΣΚΤ)
 • Ευστρατιάδης Ιωάννης, δικηγόρος
 • Λάππας Κωνσταντῖνος, Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Λελοβίτης Δημήτριος, Ἐκπαιδευτικός
 • Προκοπίου Νικόλαος, Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Τσίμας Θεοφάνης, δικηγόρος
 • Τσιολακίδου Μαρία, Δημοτική Ὑπάλληλος
 • Χρυσοχόος Πέτρος, Δημόσιος Ὑπάλληλος
 • Φαρίνα Παρθένα ,Ὑγειονομικός σέ ἀναστολή
 • Τσούτσας Χαράλαμπος, Δημόσιος Ὑπάλληλος
 • Σπανοῦ Μαρία, Ὑγειονομικός σέ ἀναστολή
 • Τσίμα Στυλιανή τοῦ Θεοφάνη, φοιτήτρια φιλολογίας
 • Τσίμα Σταματία τοῦ Θεοφάνη, φοιτήτρια διαιτολογίας-διατροφολογίας

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ

Σημείωση: Ὅποιος συμφωνεῖ καί ἐπιθυμεῖ νά συνυπογράψει, μπορεῖ νὰ συμπληρώσει τήν κατωτέρω φόρμα μὲ τὰ στοιχεῖα του
(Ὄνομα, Ἐπώνυμο, Ἐπάγγελμα, email) πατώντας τὸ κουμπί «ΥΠΟΓΡΑΦΩ».  


ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[2] 27 Ἰουλίου 2022
[5] Κλάους Σβάμπ: «Ἡ διαφορά τῆς Τέταρτης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης εἶναι ὅτι δέν ἀλλάζει αὐτό πού κάνετε, ἀλλά ἀλλάζει ἐσᾶς. Ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού ἀλλάζετε καί φυσικά αὐτό ἔχει μεγάλο ἀντίκτυπο στήν ταυτότητά σας. Ἡ νέα Βιομηχανική Ἐπανάσταση μᾶς προσφέρει πολλές εὐκαιρίες καί πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι».
[7] Conversation between Kyriakos Mitsotakis and Yuval Noah Harari | Athens Democracy Forum 2020 https://www.youtube.com/watch?v=iTnudScH5Lw&ab_channel=%CE%9F%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
[12] Γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου Ἁ­γι­ο­ρεί­του Λό­γοι Β΄, Πνευματική Ἀ­φύ­πνι­ση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ­συ­χα­στη­ρί­ου «Εὐ­αγ­γε­λι­στής Ἰ­ω­άν­νης ὁ Θε­ο­λό­γος», Σου­ρω­τή Θεσ­σα­λο­νί­κης, 1999, σελ. 184.
[14] Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδόθηκε ἡ Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997, ἀπευθυνόμενη «Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν» μὲ τίτλο «Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’». Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό» (τ. 21, Ἀπρίλιος 1997).
[15] Γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου Ἁ­γι­ο­ρεί­του, ὅ.π., σελ. 185.
[16] Γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου Ἁ­γι­ο­ρεί­του, ὅ.π., σελ. 184.
[17] γκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997
ΠΗΓΗ:https://www.orthros.eu/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1,%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7,%CE%B1%CE%BC%CE%BA%CE%B1/1546-synaxtaut2022.html

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.