«Παρακάμφθηκε η ειδική επιτροπή γνωμοδότησης VRBPAC»