Θεέ μου σε έχουμε παροργίσει απέραντα, ελέησέ μας, σώσε μας από τη δίκαιη τιμωρία Σου!

 

Άγιος Ιωάννης Βατάτζης ο Ελεήμων

facebook sharing button
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ, 24 
Ματθ. 24,35   ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.
 
Ο Λόγος του Θεού  είναι και απαράβατος  ΝΟΜΟΣ ,ότι λέει ο  Λόγος  του Θεού  έγινε  ,γίνεται  και θα γίνεται κυκλικά και πολλές φορές επαναλαμβανόμενο  , στην ώρα που ορίζει ο Θεός .
Απλά αλλάζει η ένταση ,ο χώρος ,ο λαός ,οι γενεές  οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
Ακομα και όταν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό μπορεί να ενεργείται ,αλλά εμείς αδυνατούμε να το διακρίνουμε .
Η ερμηνεία του παρόντος είναι  μεγαλύτερο προφητικό χάρισμα από  την προφητεία για τα μέλλοντα.
Αλλά  πάλι με χρόνια με καιρούς   τα ίδια επαναλαμβάνονται  ως  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  που δεν αλλάζει και δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα .
Έχει και ο Θεός τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ του ,τον ΝΟΜΟ του ,τον ΛΟΓΟ του .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή , την Παλαιά Διαθήκη, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  Κεφ. 34 .
 
Ιεζ. 34,29           καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀνειδισμὸν ἐθνῶν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν ἔτι.
Θα αναδείξω και θα εγκαταστήσω εν μέσω αυτών ευλογημένον φυτόν, άνθρωπον εκ του γένους των, ο οποίος θα εξασφάλιση εις αυτούς ειρηνικήν ζωήν και ποτέ πλέον δεν θα εξολοθρεύωνται από λιμόν εις την χώραν των, ούτε και θα υποστούν πλέον εμπαιγμούς και εξευτελισμούς από τα ειδωλολατρικά έθνη.
 
Πρώτα έρχεται η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ που οδηγεί  τον ΠΑΛΑΙΟ  λαό του Θεού ,τον Ισραήλ, στην ειδωλολατρία.
Μετά  τα δεινά, τις οδύνες, τον  πόνο, η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ, έρχεται ο Θεός  να αναστήσει  ευλογημένον φυτόν, άνθρωπον εκ του γένους των.
Αυτός είναι, ο ΝΟΜΟΣ του Θεού, ο ΤΥΠΟΣ  που καταγράφεται στον Λόγο Του Θεού  στην Παλαιά Διαθήκη  ,για τον Παλαιό Ισραήλ.
Υπό  αυτού  του  ΝΟΜΟΥ του Θεού είμαστε και εμείς ,οι Βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ,ο Νέος Ισραήλ .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη  ,ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  Κεφ. 34 .
Ιεζ. 34,11     διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά.
 
Όταν  αυτοί που έχουν αναλάβει  ,υποσχεθεί , να φυλάνε τα προβατάκια ,τα αρνιά , γίνουν ΚΟΣΜΟΣ ,τότε αναλαμβάνει ο ίδιος ο  Κύριος Κύριος. 
Όταν χαμένα τα αρνάκια   ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου.   τάδε λέγει Κύριος   τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω.
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη  ,ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  Κεφ. 34 .
 
 
Ιεζ. 34,22           καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀναμέσον κριοῦ πρὸς κριόν.
 Εγώ όμως θα προφυλάξω και θα σώσω τα πρόβατά μου και δεν θα είναι πλέον εις λεηλασίαν και διαρπαγήν.
 Θα κάμω διάκρισιν μεταξύ ισχυρού κριου και ασθενούς και το ασθενές πρόβατον εγώ θα το περιβάλλω με ιδιαιτέραν φροντίδα.
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ λέει ότι  .όταν τα ισχυρά καλοθρεμμένα  πρόβατα καταπατούν τα ασθενή και ζουν εις βάρος τους .
τρώνε και πίνουν από τα ΕΣΠΑ είναι στο μισθολόγιό του κράτους πλέον ,κυκλοφορούν με λιμουζίνες και  ορντινάντσες να τους κουβαλάνε τις βαλίτσες.
Ανταλλάσσουν υποκριτικούς ασπασμούς μεταξύ τους ,τους κυνηγάει από πίσω ένα πλανεμένο ποίμνιο ,τα γραφεία τους, οι ναοί ,είναι πλέον σαν φρούρια με κάμερες και συστήματα ασφαλείας κ.α .
Έχουν δικό τους λαό που τους ακολουθεί  που πάσχει από  γεροντολαγνεία ,λαό που προτιμά τις ομιλίες παρά την Θεία λειτουργία και τα Μυστήρια .
τότε επεμβαίνει  και  σώζει τα ασθενή πρόβατα από την αδιαφορία που δείχνουν  τα καλοθρεμμένα  και από την  κακομεταχείριση που τους ασκούν .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή , την Παλαιά Διαθήκη,  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  Κεφ. 34 .
Ιεζ. 34,21    ἐπὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς ὤμοις ὑμῶν διωθεῖσθε καὶ τοῖς κέρασιν ὑμῶν ἐκερατίζετε καὶ πᾶν τὸ ἐκλεῖπον ἐξεθλίβετε. 
Σεις, τα ισχυρά και καλοθρεμμένα πρόβατα, με τας πλευράς σας και με τους ώμους σας απωθείτε τα ασθενικά, με τα κέρατά σας τα κτυπάτε και συνθλίβετε όλα τα αδύνατα πρόβατα.
Τότε επεμβαίνει και  σηκώνει τον μαρμαρωμένο Βασιλιά ,καὶ ἀναστήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα του δίνει την Χάρη και την δύναμη του και αυτός  ποιμανεῖ αὐτούς 
Η πρώτη εργασία του  Βασιλιά θα είναι  να καθαρίσει το μαντρί απο τα καλοθρεμμένα που πατάνε πάνω στα άρρωστα ,τα ασθενικά ,τους τρώνε το φαγητό ,τους πίνουν το νερό και  αφήνουν βρώμικά υπολείμματα .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ  Κεφ. 34
Ιεζ. 34,22   καὶ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι εἰς προνομήν, καὶ κρινῶ ἀναμέσον κριοῦ πρὸς κριόν.
Εγώ όμως θα προφυλάξω και θα σώσω τα πρόβατά μου και δεν θα είναι πλέον εις λεηλασίαν και διαρπαγήν. Θα κάμω διάκρισιν μεταξύ ισχυρού κριού και ασθενούς και το ασθενές πρόβατον εγώ θα το περιβάλλω με ιδιαιτέραν φροντίδα.
Είμαστε  ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου. γύρω γύρω  γεμάτος ο τόπος χαμένα  απολωλότα ,καταπληγωμένα εἰς προνομήν εις λεηλασίαν και διαρπαγήν.
τα καλοθρεμμένα  πατάνε πάνω στα ασθενή και αδιαφορούν κατ ουσίαν για αυτά .
Μόνο αυτά που τους δοξάζουν ,έχουν κάτι να κερδίσουν από αυτά προσέχουν  Δόξα παρά αλλήλων λαμβάνοντες .Χρειάζονται  και αυτά ποιμένα ,νουθεσία αρχικά  καὶ κρινῶ ἀναμέσον κριοῦ πρὸς κριόν.       …
Να ευχόμαστε να είναι κοντά η ώρα για εμάς ,για τους  γύρω μας  βασανισμένους ψυχικά ,σωματικά , διανοητικά αδελφούς μας που  ο Κύριος  θα  εφαρμόσει τον ΝΟΜΟ του 
 τότε τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω.
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη  ,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ Κεφ. 1
 
Α Κορ. 1,29        ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σάρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
 
Όλα με την δύναμη και την Χάρη του  Θα γίνουν στην ώρα τους ,εμείς προσευχή και υπομονή .
Δεν είναι η απλή γνωση δύναμη ,αλλά η βαθύτερη ,η πνευματική γνώση των πραγμάτων που δίνει η Χάρη του Θεού  δύναμη ,η διάκριση .
Χάρη του Θεού που έρχεται όταν φύγει το σκοτάδι  ,με την νηστεία από τα του κόσμου ξυλοκέρατα ,social media ,tv ειδήσεις κ.α ,που έρχεται με την συμμετοχή στα Μυστήρια , με την ΠΡΟΣΕΥΧΗ ,με την ησυχία .
Αυτά κάνουν τον άνθρωπο ΒΑΣΙΛΙΑ  ,τον κάνουν πολεμιστή μέσα στον παράδεισο για να κερδίσει την Βασιλεία των ουρανων, πρῶτα μέσα του .
Η Βασιλεία των ουρανών ξεκινάει από μέσα μου , Η Βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν.
 
 Τα Μαθηματικά του Θεού λένε ,ότι πάλι με χρόνια με καιρούς  , θα δώσει ο Θεός ξανα έναν  δικό του άνθρωπο στον βασανισμένο λαό του  , που θα κάνει πάλι τα ίδια όπως ο Άγιος  Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης
  • Ο αυτοκράτορας είχε στραμμένη την προσοχή του στον κοινωνικό και, κυρίως, στον οικονομικό τομέα.
  •  Ασχολήθηκε επίσης με την αναδιοργάνωση του στρατού, φρόντισε για την αρμονική συνύπαρξη Κράτους και Εκκλησίας και συνέβαλε στην ανάπτυξη του πνευματικού βίου.
  • Είχε βασικό στόχο την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και την αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
  • Τομή αποτελεί η πολιτική του να διορίζει σε διοικητικά αξιώματα άτομα μη ευγενούς καταγωγής, 
  • Στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής ο Ιωάννης Βατάτζης μερίμνησε επίσης για την καλύτερη λειτουργία της Εκκλησίας. Το 1228 εξέδωσε νεαρά με την οποία απαγόρευε στις πολιτικές αρχές να αναμειγνύονται στην εκκλησιαστική κληρονομιά….
  • Ίδρυσε στις πόλεις βιβλιοθήκες και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών και γενικότερα της παιδείας. 
  • Η ευαισθησία για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και η ευνοϊκή προς αυτά πολιτική του Ιωάννη Βατάτζη έκαναν το όνομά του σεβαστό και ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό.
  • Η επιτυχία της εσωτερικής πολιτικής του ωστόσο έγκειται κυρίως στα οικονομικά και αγροτικά μέτρα. Οι ενέργειές του στον τομέα αυτό απέβλεπαν στην οικονομική αυτάρκεια και στην εξυγίανση της εγχώριας παραγωγής, ενώ παράλληλα στόχευαν στον περιορισμό της εισαγωγής ξένων, ιδίως δυτικών, ειδών πολυτελείας.
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας προτείνετε στο Δεσπότη της Μητρόπολής σας να γίνονται τακτικά λιτανείες μετανοίας και παράκλησης της Παναγία μας να μας σώσει από τις εωσφορικές και ανθρώπινες λεγεώνες του.
 
Γ.Μ 

ΠΗΓΗ:https://balsamopsyxhs.gr/2023/08/21/%ce%b3-%ce%bc-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%8d/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.