Ένα μνημειώδες έργο, καταγγελία των Συνταγματικών παραβιάσεων των ελληνικών κυβερνήσεων και κομμάτων τα οποία από το 1974 ασελγούν εις βάρος των Ελλήνων. Μέρος 6ο

Όθεν, υμείς, όσοι τουλάχιστον κατονομάζεστε στην παρούσα εξώδικο αλλά και οι αφανώς εμπλεκόμενοι μεθ’ υμών, ΔΙΑΤΑΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ και άνευ ετέρου την παρούσα διαταγή-εντολή μας καθ’ ότι αυτή, ως έχουσα την συναίνεση του κυρίαρχου Λαού και μη τελούσα υπό οιανδήποτε αίρεση ή αμφισβήτηση είναι παντοιοτρόπως επικυρωμένη και διασφαλισμένη.

Σας δηλώνουμε δε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εγκαλέσουμε υμάς ως φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς για τελούμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος σύμφωνα με τα οποία, όπως έχει κρίνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι σοβαρές πράξεις βίας οι οποίες βλάπτουν ανθρώπινες υπάρξεις με την προσβολή των πιο σημαντικών αγαθών της ζωής τους, αποτελώντας στην ουσία τους απάνθρωπες πράξεις οι οποίες με την έκταση και την βαρύτητά τους ξεπερνούν τα όρια της ανοχής της Διεθνούς κοινότητας και στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η ανθρωποκτονία από πρόθεση, η Διακινδύνευση της Υγείας, της Ζωής και της αξιοπρέπειας, η Εξόντωση, η υποδούλωση, η Βίαιη Εκτόπιση πληθυσμού, η αποστέρηση ελευθεριών κατά παράβαση των Θεμελιωδών Κανόνων Δικαίου, εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Αξιοπρέπειας, Διωγμοί και Ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον των Ελλήνων αυτοχθόνων, βίαιη εξαφάνιση προσώπων και πλείστα όσα άλλα εγκλήματα που προκαλούν εσκεμμένα μεγάλο πόνο, σοβαρή βλάβη υγείας Ψυχικής Σωματικής –Πνευματικής ή αφανισμό των ατόμων.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του ΟΗΕ της 9ης Δεκεμβρίου του 1948 (78 UNTS, No. 1021 [1951], σελ. 277), και του 2ου Άρθρου της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας, η γενοκτονία μπορεί να επιδιωχθεί: με συστηματική εξασθένιση μιας φυλής, με διάφορα βίαια μέσα, ως εν προκειμένω, μέχρι την βαθμιαία εξάλειψή της. Στα βίαια δε μέσα αυτά περιλαμβάνονται και σειρά απαγορευτικών μέτρων επί εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθικών, ιστορικών ή άλλων παραδόσεων προκειμένου να επέλθει η διαφοροποίηση ή η αλλοίωση της καταδιωκόμενης φυλής με βέβαιη την συν τω χρόνω απώλεια του εθνικού και φυλετικού γνωρίσματός της.

Χρόνια μετά οι ιστορικοί θα βρουν τις αποδείξεις μιας ακόμη γενοκτονίας των Ελλήνων

Και η Γενοκτονία ορίζεται ως «οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιάς φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας, όπως:

 

  1. Θανάτωση των μελών της ομάδας

 

  1. Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας

 

  1. Σκόπιμη επιβολή συνθηκών ζωής με στόχο το φυσικό αφανισμό, ολικό ή μερικό, μελών της ομάδας

Επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας

Δια της βίας μεταφορά ανήλικων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη»,

προβλέπει δε το αξιόποινο της γενοκτονίας «είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου» για «Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Ακρότητες και παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ανθρωποκτονίας, εξόντωσης, υποδούλωσης, εκτόπισης, φυλάκισης, βασανιστηρίων, βιασμού, ή άλλων απάνθρωπων πράξεων που διαπράττονται εναντίον οποιουδήποτε άμαχου πληθυσμού, ή δίωξη επί τη βάσει πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών λόγων, ανεξάρτητα από το εάν συνιστούν παραβίαση του εσωτερικού δικαίου της χώρας όπου διαπράχθηκαν.»

Και στα δραματικά στοιχεία περί του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας έρχεται ο αποκαλυπτικός «καθηγητής» Αλέξης Μητρόπουλος, ο Συριζαίος πρόεδρος της «Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους» που «ξέχασε» να δηλώσει ένα εκατομμύριο ευρώ, να προσθέσει τα νέα από την αθρόα μετανάστευση, κυρίως νέων, Ελλήνων προς το εξωτερικό τονίζοντας ότι: 

«Δεν έχει υπάρξει χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που να έχει ζήσει αυτό το κύμα, σε ένταση και σε έκταση, πρωτοφανούς νεανικής μετανάστευσης που στο τέλος του προγράμματος, προσδιορίζουμε σύμφωνα με τον ανεξάρτητο φορέα μας την ΕΝΥΠΕΚΚ, ότι θα διπλασιαστεί. Δηλαδή, τον Δεκέμβριο του 2019 το κύμα αυτό θα αγγίξει το ένα εκατομμύριο» και συνέχισε

«ένα εκατομμύριο κόσμου, τα πιο προικισμένα, ταλαντούχα εξειδικευμένα στελέχη, απόφοιτοι πανεπιστημίων κατά 75% θα φύγουν για να στηρίξουν παραγωγικές και κρατικές δομές ξένων εθνικών οντοτήτων. 

Άρα, δεν είναι μόνο τα 50 δισ. ευρώ ο παραγόμενος πλούτος που αυτά τα στελέχη μέχρι τώρα έχουν παραγάγει σε άλλες οικονομίες. Δεν είναι τα 8 δισ. ευρώ που έχει ξοδέψει η ελληνική κρατική διοίκηση για να τα εκπαιδεύσει, είναι και τα 3,5 με 4 δισ. ευρώ που έχουν ξοδέψει οι οικογένειες τους για να τα σπουδάσουν», δηλαδή έως τον Δεκέμβριο του 2019 θα χαθεί «τουλάχιστον το μισό ελληνικό ΑΕΠ».

Βάσει δε υπολογισμών του Διεθνούς Οργανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Endeavor, οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως 12,9 δισ. € στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής (κυρίως Γερμανία και Αγγλία) και 9,1 δισ. € σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 7,9 δισ. € σε φόρους εισοδήματος και εισφορές και 1,2 δισ. € σε ΦΠΑ. Αθροιστικά, από το 2008 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες που έφυγαν έχουν παραγάγει περισσότερα από 50 δισ. € ΑΕΠ στις νέες «πατρίδες» τους.

Γι’ αυτό το εθνικό έγκλημα ποιος θα πληρώσει; Ή μάλλον ποιος θα πρωτοπληρώσει εξ υμών, γιατί στην ουρά της κολάσεως περιμένουν πολλοί, πρώην και νυν ασεβείς προς την αξία ημών των Ελλήνων το γένος.

Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΩΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ και την κατά το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα [Έγκλημα που τελείται με παράλειψη], ΔΙΩΞΗ ΣΑΣ!!!

ΓΕΓΟΝΟΣ 11ον: Η χρεοκοπία μιας χώρας έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές στρατηγικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης και η παρούσα κατάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα της πολιτικής χρεοκοπίας των κυβερνήσεων της χώρας από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, που όλοι μιλούν για επιστροφή του εφιάλτη, η ανάγκη για ισχυρή και τολμηρή ηγεσία που θα αναδιαρθρώσει τα δημόσια οικονομικά είναι περισσότερο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ.

ΕΠΕΙΔΗ, η Ελλάδα έχει τέσσαρες (4) φορές χρεοκοπήσει μέχρι σήμερα: [1827,1843,1893,1932], υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και από τα ίδια ακριβώς κέντρα κερδοσκοπικών κυκλωμάτων, εμείς ως Έλληνες, ΔΕΝ θέλουμε να γίνουμε ξανά οι συντηρητές των βαυαρικών στρατευμάτων του Όθωνα και το θήραμα των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και των υπηρετών τους, Τζώρτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ντέιβιντ Αϊχορν, τους οποίους κατηγόρησε επίσημα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την 3η Μαρτίου 2010, ότι σχεδίασαν την επίθεση στο ευρώ και κατ’ επέκταση και την επίθεση στην Ελλάδα, ως και τις παραφυάδες των, GOLDMAN SACHS, NEUBERGER BERMAN, BLACKROCK, U.K., FITCH, MOODY’s, STANDARD & POOR (S&P) κ.λ.π.! Δεν θέλουμε η Ελλάδα μας να ξαναζήσει τον εφιάλτη των «Δανείων της ανεξαρτησίας».

ΔΕΝ θέλουμε να ξαναβρεθεί κάποιος, ως ο Ρωμαίος ποιητής Γιουβενάλληςνα ξαναγράψει: «Σήμερα δεν μπορείς να αρπάξεις από αυτούς, όταν πατήσεις το φτωχό τους τόπο, τίποτε άλλο από μερικά βόδια και φοράδες, τους εφέστιους Θεούς από το σπιτικό τους και κανένα περίεργο άγαλμα, αν έχει μείνει κανένα στα ιερά τους…»

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δολοφονηθέντος του εθνικού μας ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια, εκτός μιάς μικρής διαρκείας παρενθέσεων άσκησης Εθνικής πολιτικής, η πατρίδα μέχρι σήμερα στερείται ηγέτες και το Εθνικό συμφέρον καταποντίζεται στην χοάνη των ιδιοτελών σκοπιμοτήτων.

Κατά παράδοξο τρόπο, η Ελλάδα, τα και μέχρι 16ης Σεπτεμβρίου 1964 αποπληρωθέντα δάνεια, που είχε συνάψει με επαχθείς όρους για να ξεπληρώσει παλιότερα δάνεια, διά του υπ’ αριθμό 4368/25ης Σεπτεμβρίου 1964 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ Νομοθετικού Διατάγματος [ΦΕΚ Α΄165], υπό προέδρου της Κυβερνήσεως του κατ’ επίφαση «γέρου της Δημοκρατίας» Γεωργίου Σταυρόπουλου-Παπανδρέου του Ανδρέου και Υπουργού Οικονομικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του Κυριάκου, με μια αποικιοκρατική λεόντειο νομοθέτηση αναρρυθμίζονται στο διπλάσιο δάνεια από το 1881 και αυξάνεται ο τόκος των υποθηκεύοντας την Χώρα έως και το 2009! Και αυτό παρά, το γεγονός ότι είχαν μεσολαβήσει δύο επίσημες πτωχεύσεις της Χώρας (το 1893 και το 1932) και δυο παγκόσμιοι πόλεμοι που την είχαν κυριολεκτικά ισοπεδώσει. Το γεγονός τούτο αποτελεί Εθνικό έγκλημα διότι μέχρι το 2009, η Ελλάδα έχει πληρώσει σε εξυπηρέτηση προπολεμικών χρεών πάνω από 640 δισ. ευρώ πέραν των και μέχρι 25ης Σεπτεμβρίου 1964 αποπληρωθέντων.

ΕΠΕΙΔΗ έχουμε μία πτωχευμένη Χώρα, η οποία μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων, θα δανειστεί ποσό μεγαλύτερο από το 2,5% του ΑΕΠ της για να πληρώσει του τόκους των δανείων της αφού καταναλώνει το 90% του ΑΕΠ που δημιουργεί όταν, για να έχει μακροοινομική ισορροπία και ελπίδες για ανάπτυξη, θα έπρεπε να καταναλώνει το 75%, ώστε να αποταμιεύει και να επενδύει το υπόλοιπο και σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Τράπεζας Πειραιώς, εάν «το χρέος» που θα μετατραπεί σε σταθερού επιτοκίου ανέρχεται σε 120 δισ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 1,25%, τότε «το χρέος» περιορίζεται σε 132,6% του ΑΕΠ με βελτίωση κατά 32,4% έναντι του βασικού σεναρίου, δηλαδή στα 966 δισ. Ευρώ με αποτέλεσμα ό,τι δεν κατάφεραν ο τούρκικος ζυγός επί τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς να το καταφέρουν οι γραικύλοι Συνταγματικοί θεσμοί σε σαράντα τρία (43) χρόνια. 

ΕΠΕΙΔΗ, ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ τον οργανωμένο διεθνή διασυρμό της χώρας μας και το επιβληθέν καθεστώς κατοχής στο οποίο μας οδήγησαν οι αρχιτέκτονες αυτής της καταστροφής τους οποίους δεν ανεχόμαστε να βγαίνουν δημόσια και να διαγκωνίζονται για νέους ρόλους στη «νέα μεταπολίτευση» που σχεδιάζουν οι επικυρίαρχοι πάνω στο πτώμα της Χώρας και του Λαού της.

Το πρόβλημα της Χώρας δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κυρίως γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό. Είναι ακατανόητο πώς συμβαίνει τα μεγάλα εθνικά θέματα (Κυπριακό, Αιγαίο, Σκοπιανό κλπ) να είναι μονίμως παραπεταμένα, να είναι έξω από τον σχεδιασμό του πολιτικού συστήματος υποτιμώντας την γεωστρατηγική αξία της Χώρας και διολισθαίνοντας στην πολιτική του ενδοτισμού να προσχωρούν αδιαπραγμάτευτα σε ηθικά ανεπίτρεπτες, οικονομικά επαχθέστατες και εθνικά υποτελείς δεσμεύσεις, που καθιστούν τη Χώρα οικονομικά υπόδουλη στο διηνεκές και κράτος παρία. 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι:

ΑΙΡΟΥΜΕ την Λαϊκή Εντολή η οποία σας εδόθη κατά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 και εντεύθεν ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ σας ότι ΟΥΔΕΙΣ από τους εκάστοτε χρηματίσαντες μέχρι και σήμερα Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, μας εκπροσώπησε, εκπροσωπεί-αντιπροσωπεύει ενώπιον οιουδήποτε φορέα άσκησης πολιτικής-οικονομικής ή άλλης εξουσίας, Ελληνικής ή Αλλοδαπής. Ακόμα και αυτοί που δεν συμμετέχουν στην παρούσα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δέχονται να μετέχουν μιας Βουλής η σύσταση της οποίας αντιβαίνει στο 59ο άρθρο του Συντάγματος εξελέγη δε κατά παράβαση των διατάξεων αυτού αφού υπήρξε το νόθο αποτέλεσμα της Συνταγματικής εκτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για το οποίο από της 2ας Οκτωβρίου 2015 και ΚΑΤΑΓΓΗΛΑΜΕ πάντες τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα, διά της, προς τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ, υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 71/5-10-2015 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ μας, το κείμενο της οποίας έχει ως κατωτέρω:

Η συνέχεια στο 7ο μέρος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.