Γνωστική-Συμπεριφορικού τύπου Ψυχοθεραπεία

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να υπολογίσει το επιπλέον όφελος που μπορεί να έχει η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία σε παιδιά που πάσχουν από κατάθλιψη και ήδη λαμβάνουν θεραπεία με νεότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η προσθήκη γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας επιπλέον της συνήθους φροντίδας με λήψη φαρμάκων, εμφάνισε ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα κατά τις πρώτες βδομάδες μετά την έναρξη της. Παρόλα τα θετικά αποτελέσματα κατά τις πρώτες εβδομάδες, σε μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, τα παιδία που έκαναν ψυχοθεραπεία δεν εμφάνισαν καλύτερα αποτελέσματα σε ότι αφορά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και την ποιότητα ζωής σε σχέση με τα παιδιά που έλαβαν μόνο φάρμακα ως θεραπεία. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η ψυχοθεραπεία στα παιδιά με κατάθλιψη δεν έχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πως αυτή που οδηγεί σε βελτίωση των συμπτωμάτων είναι περισσότερο η θεραπεία με φάρμακα. Από το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη περίπου το 20% δεν εμφάνισε καμία βελτίωση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του διαστήματος παρακολούθησης ενώ τα υπόλοιπα παιδιά εμφάνισαν κάποιου βαθμού βελτίωση.