Έκκληση Επιστημόνων, EU5G Appeal

Cell-Phone-Radiation

Οι επιστήμονες και οι γιατροί προειδοποιούν για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις του «5G» στην υγεία μας

http://https://www.youtube.com/watch?v=EJbJr_fb1QY

Εμείς οι υπογράφοντες επιστήμονες και γιατροί συστήνουμε ένα μορατόριουμ στην ανάπτυξη της 5ης γενιάς, 5G, για τις τηλεπικοινωνίες έως ότου οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον έχουν διερευνηθεί πλήρως από επιστήμονες ανεξάρτητους από τη βιομηχανία. Το 5G θα αυξήσει σημαντικά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RFEMF) επιπρόσθετα των  2G, 3G, 4G, WiFi κλπ. για τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνίες. Τα RFEMF αποδείχθηκαν επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το 5G οδηγεί σε μαζική αύξηση της υποχρεωτικής έκθεσης στην ασύρματη ακτινοβολία

Η τεχνολογία 5G είναι αποτελεσματική μόνο σε βραχείες αποστάσεις. Μεταδίδεται δύσκολα μέσω στερεού υλικού. Πολλές νέες κεραίες θα απαιτηθούν και η πλήρης εφαρμογή θα οδηγήσει σε κεραίες κάθε 10 έως 12 κατοικίες σε αστικές περιοχές, αυξάνοντας έτσι την υποχρεωτική έκθεση.

Με την ” όλο και πιο εκτεταμένη χρήση ασύρματων τεχνολογιών “, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να εκτεθεί. Επιπρόσθετα του αυξημένου αριθμού πομπών 5G (ακόμη και σε χώρους στέγασης, καταστήματα και νοσοκομεία) σύμφωνα με εκτιμήσεις, « 10 έως 20 δισεκατομμύρια συνδέσεις » (σε ψυγεία, πλυντήρια, κάμερες παρακολούθησης, αυτοκίνητα και λεωφορεία, κ.λπ. .) θα συνδέονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things). Όλα αυτά μαζί μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της συνολικής, μακροπρόθεσμης έκθεσης σε RF-EMF σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Οι επιβλαβείς επιδράσεις της έκθεσης RFEMF έχουν ήδη αποδειχθεί

Περισσότεροι από 230 επιστήμονες από περισσότερες από 40 χώρες εξέφρασαν τις “σοβαρές ανησυχίες τους” σχετικά με την πανταχού παρούσα και αυξανόμενη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από ηλεκτρικές και ασύρματες συσκευές ήδη πριν από την πρόσθετη ανάπτυξη του 5G. Αναφέρονται στο γεγονός ότι “πολυάριθμες πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι τα EMF επηρεάζουν τους ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα αρκετά κάτω από τις περισσότερες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές “. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείψεις στη μάθηση και τη μνήμη, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ανθρώπων. Οι βλάβες δεν αφορούν μόνο στο ανθρώπινο είδος, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βλαβερών επιδράσεων τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα .

Μετά την επιστολή των επιστημόνων, το 2015 πρόσθετη έρευνα επιβεβαίωσε με βεβαιότητα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία από τα πεδία RF-EMF της ασύρματης τεχνολογίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μελέτης Τοξικολογίας (NTP) , το μεγαλύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο (25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ) , παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου και της καρδιάς σε ζώα που εκτίθενται σε EMF σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που ορίζουν οι συστηνόμενες οδηγίες ICNIRP (Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) που ακολουθούνται από τις περισσότερες χώρες. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τα αποτελέσματα ανθρώπινων επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την ακτινοβολία RF και τον κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο. Ένας μεγάλος αριθμός αξιολογημένων επιστημονικών εκθέσεων  επιδεικνύουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από τα ΗΜΠ.

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), και η Υπηρεσία Καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το 2011 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνότητας 30 KHz – 300 GHz είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο (ομάδα 2Β). Ωστόσο, νέες μελέτες όπως η μελέτη NTP που αναφέρθηκε παραπάνω και αρκετές επιδημιολογικές έρευνες συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων μελετών σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τον κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου επιβεβαιώνουν ότι η ακτινοβολία RF-EMF είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο .

Η κατευθυντήρια γραμμή 2016 EUROPA EM-EMF αναφέρει ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένα EMF αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ασθένειες όπως είναι ορισμένες μορφές καρκίνου, η νόσος Alzheimer, η ανδρική στειρότητα κ.α. Επίσης, τα κοινά συμπτώματα EHS (ηλεκτρομαγνητικής υπερευαισθησίας), όπως δυσκολίες νοητικής συγκέντρωσης, προβλήματα ύπνου, κατάθλιψη, ατονία, κόπωση και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη».

Ένα αυξανόμενο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού επιδεικνύει συμπτώματα ασθενειών που συνδέονται εδώ και πολλά χρόνια στην επιστημονική βιβλιογραφία με την έκθεση σε EMF και ασύρματη ακτινοβολία. Η Διεθνής Επιστημονική Διακήρυξη για την Ηλεκτρομαγνητική-Υπερευαισθησία (EHS) και την Πολλαπλή Χημική Ευαισθησία (MCS) στις Βρυξέλλες, το 2015 δηλώνει ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές επιστημονικές μας γνώσεις, τονίζουμε με τον τρόπο αυτό προς όλους τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς … να αναγνωρίσουν την EHS και την MCS ως πραγματικές ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες με την εκδήλωση τους μπορεί να δημιουργήσουν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας τα επόμενα χρόνια παγκοσμίως, δηλαδή σε όλες τις χώρες που εφαρμόζουν απεριόριστη χρήση ασύρματων τεχνολογιών με βάση τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και εμπορεύονται χημικές ουσίες … Η αδράνεια είναι ένα κόστος για την κοινωνία και δεν είναι πια επιλογή … εμείς αναγνωρίζουμε ομόφωνα αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία … ότι υιοθετήθηκαν και δόθηκαν προτεραιότητες για μεγάλα μέτρα πρωτογενούς πρόληψης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πανευρωπαϊκή επιδημία σε προοπτική ».

Προφυλάξεις

Η αρχή της προφύλαξης (UNESCO) υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2005 : ” Όταν οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε ηθικά απαράδεκτες ζημίες που είναι επιστημονικά εύλογες αλλά αβέβαιες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ή τη μείωση της βλάβης. 

Το Ψήφισμα 1815 (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011): ” Λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να μειώσετε την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ιδιαίτερα στις ραδιοσυχνότητες από τα κινητά τηλέφωνα, και ιδιαίτερα την έκθεση σε παιδιά και νέους που φαίνεται ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από όγκους του εγκεφάλου … Η συνέλευση συστήνει επιτακτικά να εφαρμόζεται η αρχή ALARA (όσο χαμηλότερα είναι ευλόγως εφικτό), η οποία να καλύπτει τόσο τα λεγόμενα θερμικά φαινόμενα όσο και τα αθερμικά [μη θερμικά] ή βιολογικά αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή ακτινοβολίας “και να” βελτιώσει τα πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου και την ποιότητα “.

Ο κώδικας της Νυρεμβέργης (1949) εφαρμόζεται σε όλα τα πειράματα στον άνθρωπο, συμπεριλαμβάνοντας έτσι την ανάπτυξη του 5G με νέα, υψηλότερη έκθεση RF-EMF. Όλα αυτά τα πειράματα: “θα πρέπει να βασίζονται σε προηγούμενες γνώσεις (π.χ., προσδοκία που προέρχεται από πειράματα σε ζώα) που δικαιολογεί το πείραμα. Δεν πρέπει να διεξάγεται κανένα πείραμα, όπου υπάρχει a priori λόγος να πιστεύεται ότι θα συμβεί θάνατος ή τραυματισμός, εκτός από τα πειράματα εκείνα όπου οι γιατροί ερευνητές χρησιμεύουν και ως υποκείμενα » (κώδικας Nuremberg 3-5). Οι ήδη δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει “a priori λόγος να πιστεύουμε” σε πραγματικούς κινδύνους για την υγεία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος  (ΕΟΠ) προειδοποιεί για τον «Κίνδυνο ακτινοβολίας από τις καθημερινές συσκευές» παρά το γεγονός ότι η ακτινοβολία βρίσκετα  χαμηλότερα από τα πρότυπα της ΠΟΥ / ICNIRP. Ο ΕΟΠ καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα: “Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατά το  παρελθόν, της αποτυχίας να τηρούνται μέτρα προφύλαξης, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον ... οι επιβλαβείς εκθέσεις μπορούν να γίνουν  ευρέως διαδεδομένες προτού υπάρξουν αμφότερα ” πειστικές” αποδείξεις για βλάβες από τις μακροπρόθεσμες εκθέσεις καθώς και την βιολογική κατανόηση [μηχανισμός] του τρόπου με τον οποίο προκαλείται η βλάβη. “

Οι  “οδηγίες ασφαλείας προστατεύουν τη βιομηχανία όχι την υγεία

Οι τρέχουσες “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP είναι παρωχημένες. Όλες οι αποδείξεις των βλαβών που αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν αν και η ακτινοβολία είναι κάτω από τις “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP. Συνεπώς, απαιτούνται νέα πρότυπα ασφαλείας.   Ο λόγος για τις παραπλανητικές οδηγίες είναι ότι “η σύγκρουση συμφερόντων των μελών του ICNIRP λόγω των σχέσεών τους με εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρισμού  υπονομεύει την αμεροληψία που πρέπει να διέπει τη ρύθμιση των προτύπων δημόσιας έκθεσης για τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία … Για την αξιολόγηση των κινδύνων από τον καρκίνο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν επιστήμονες με ειδικότητα στην ιατρική, ιδιαίτερα στην ογκολογία ».

Οι τρέχουσες οδηγίες του ICNIRP / WHO για το EMF βασίζονται στην απαρχαιωμένη υπόθεση ότι « το κρίσιμο αποτέλεσμα της έκθεσης RF-EMF που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια είναι η θέρμανση του εκτεθειμένου ιστού ». Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πολλά διαφορετικά είδη ασθενειών και βλαβών προκαλούνται χωρίς θέρμανση (“μη θερμική επίδραση”) σε επίπεδα ακτινοβολίας πολύ κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP.

Καλούμε την ΕΕ:

1) Να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα για να σταματήσουν την επέκταση των 5G RF-EMF μέχρι οι ανεξάρτητοι επιστήμονες να διασφαλίσουν ότι η 5G και τα συνολικά επίπεδα ακτινοβολίας που προκαλούνται από το RF-EMF (5G μαζί με 2G, 3G, 4G και WiFi) θα είναι ασφαλή για τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες, καθώς και για το περιβάλλον.

2) Να συστήσει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ, και ειδικότερα οι οργανισμοί τους για την ασφάλεια από ακτινοβολίες, να ακολουθήσουν την απόφαση 1815 και να ενημερώσουν τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων και των γιατρών, για τους κινδύνους για την υγεία από την ακτινοβολία RF-EMF, τον τρόπο και τον λόγο αποφυγής ασύρματης επικοινωνία, ιδιαίτερα στα/κοντά στα.  κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σχολεία, σπίτια, χώρους εργασίας, νοσοκομεία και φροντίδα ηλικιωμένων.

3) Να διορίσει αμέσως, χωρίς επιρροή από την βιομηχανία, μια ομάδα εργασίας ανεξάρτητων, πραγματικά αμερόληπτων επιστημόνων EMF και υγείας χωρίς σύγκρουση συμφερόντων [1] για την επανεκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και:

  1. α) Να αποφασίσει για νέα, ασφαλή “μέγιστα πρότυπα συνολικής έκθεσης” για όλες τις ασύρματες επικοινωνίες εντός της ΕΕ.
  2. β) Να μελετήσει την συνολική και σωρευτική έκθεση που επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ.
  3. γ) Να δημιουργηθούν κανόνες που θα θεσπιστούν / εφαρμοστούν εντός της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευχθεί η έκθεση που υπερβαίνει τα νέα “μέγιστα πρότυπα συνολικής έκθεσης” της ΕΕ σχετικά με όλα τα είδη EMF, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες, ιδιαίτερα τα βρέφη, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες.

4) Να εμποδιστεί η βιομηχανία ασύρματων / τηλεπικοινωνιών να πείσουν, μέσω των λόμπι τους, τους αξιωματούχους της ΕΕ να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω διάδοση της ακτινοβολίας RF, συμπεριλαμβανομένης της 5G στην Ευρώπη.

5) Να ευνοούνται και να υλοποιούνται οι ενσύρματες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες αντί των ασύρματων.  

1 Αποφύγετε παρόμοια σφάλματα, όπως όταν η ΕΕ  διόρισε μέλη της επιτροπής υγείας (SCENIHR) άτομα που υποστηρίζονταν από τη βιομηχανία, και η οποία παρέδωσε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών λευκό χαρτί για την ακτινοβολία των πολιτών της ΕΕ. Το κείμενο αναφέρεται τώρα από τις υπηρεσίες ραδιενέργειας της  ΕΕ. 

 


Αναμένουμε μια απάντηση από εσάς, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, στους δύο πρώτους αναφερθέντες υπογράφοντες σχετικά με τα μέτρα που θα λάβετε για την προστασία των κατοίκων της ΕΕ από την RFEMF και ιδιαίτερα από την ακτινοβολία 5G. Αυτή η επιστολή και η απάντησή σας θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

 

Υποβεβλημένο με σεβασμό,

Rainer Nyberg , EdD, Ομότιμος Καθηγητής (Åbo Akademi), Vasa, Φινλανδία ( NRNyberg@abo.fi )

Lennart Hardell, MD, PhD, Καθηγητής (επίκουρος) Τμήμα Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή και Υγεία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Örebro, Σουηδία. Παρούσα διεύθυνση: Ίδρυμα Περιβάλλοντος και Έρευνας, Örebro, Σουηδία, www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com )

 

Οι υπογράφοντες στην πρόσκληση 5G των επιστημόνων . (Σύνδεσμος)

(Ακολουθεί η λίστα)

 

 

 

 

 

The signatories

Signatories to Scientists’ 5G Appeal

 

Note: The endorsements are personal and not necessarily supported by the affiliated universities or organizations.

Signatories by January, 2018: Over 200

EU and European Nations

 

AUSTRIA
Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg

BELGIUM

Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles

André Vander Vorst, Prof. em.  Belgium

BULGARIA

Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international

CYPRUS

Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

FINLAND

Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity  Foundation, Turku

Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of  Eastern Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Kuopio

Juhani Lehtonen, MD. Physician, Specialist in internal medicin, Vora

Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher

Marjo Valonen, M.D., Medical Director, Astris Medical, Helsinki

FRANCE

Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne

Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels

Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels

Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre

Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health
and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

GERMANY

Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research

Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch

Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart

Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg

Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen.

Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone masts, Osterode am Harz

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München

Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin – Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila

Karl Hecht, Dr, Professor of pathophysiology and neurophysiology (Emeritus of the Medical center Charite), Berlin

Peter Hensinger, MA, diagnose-funk, consumer protection organisation, Stuttgart

Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten

Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute “Florian König Enterprises GmbH”

Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen

Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin – Homöopathie, Ulm

Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken

Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen

Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg

Gertraud  Teuchert-Noodt, Dr., Professorin der Neurobiologie i.R., Universität Bielefeld

Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine

Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., St. Ingbert

Claus Scheingraber,  Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal,

Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity Environment and Democracy e.V., Bamberg

Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen

Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart

Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science Institute, Berlin;  affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical  University, Poland

Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland

Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin

Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen

Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine

GREECE

Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology Department, University of Patras, Patras

Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens

ITALY

Domenico Agrusta, Medicine and surgery, specialist in dentistry (Odontostomatologia) selfemployed, Member of ISDE, Taranto

Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and        Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila

Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna

Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma

Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istitutonazionale dei Tumori, Milan

Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)

Paolo Cardigno, MD, Medicine and Surgery, Specialist in Preventive Medicine, Parma

Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery, Self-employed, Vetralla

Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the  Environment – ISDE Italy, Arezzo

Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Benevento

Ugo Corrieri, Degree in medicine and surgery at Università Cattolica del S. Cuore, Teacher at  Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, President of ISDE-Doctors for the Environment in Grosseto, Coordinator of ISDE-Doctors for the Environment for Central Italy, Grosseto Rome

Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine,  Ass. Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo (Varese)

Anna Maria Falasconi, Medical Doctor, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome

Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Roma

Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo

Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome

Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua

Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pediatr.  Medical Manager, ASL Salerno, Roccagloriosa (SA), Italy

Valerio Gennaro, MD, PhD, Head ,Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical  Epidemiology (IST Nord – CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research  Institute (IST), Genoa

Patrizia Gentilini, Degree in Medicine ( specialization  in Oncology and Hematology). ISDE  (International Society Doctor’s for Environment), FORLI’

Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell’Abruzzo – Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti

Anna Guzzardo, General practitioner, ASP Palermo, Villafrati (PA)

Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua

Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia

Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of  Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina

Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna,

Antonio Maria Pasciuto, Degree in Medicine and Surgery, Specialist in Internal Medicine,   President of ASSIMAS (Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute), Rome

Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova

Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE,  Forlì-Cesena,

Dr. Med. Sandro Rinaldi, Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Allergologia, specializzazione in Ematologia. Medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, Terlano (BZ)

Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Perugia

Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Arezzo

Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo – pediatra, Roma

Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity  Research Center for Sustainable Development)

Alessandro Solerio, Degree in Medicine and Surgery, Self-employed, homeopath, Sanremo

Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna,

Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia

MALTA

Pierre Mallia, MD PhD CBiol MPhil MA(Law) DipICGP MMCFD MRCP FRCGP, Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson National Health Ethics Committee, Dept. of Health Coordinator Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors

NETHERLANDS

Hugo Schooneveld, PhD,  Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University), Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of ‘Stichting elektrohypersensitivity’, Wageningen                                                             

PORTUGAL

Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, Lisbon

SLOVAKIA

Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc, Associate Professor, Cancer Research Institute, BMC SAS, Bratislava

Jan Jakus,  MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin

Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering

Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina

Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava

SPAIN

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid

José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Department of  Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid

Pilar Muñoz-Calero, MD, President of the Fundación Alborada, Co-director of the Chair of   Pathology and Environment, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid

Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Seville

María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine, University of Santiago de Compostela (USC)

Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia

Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia

Ceferino Maestu Unturbe, Ph.D, Prof., Director of the  Bioelectromagnetism Laboratory of the Centre for Biomedical Technology  (CTB), Polytechnic University of Madrid (UPM).

SWEDEN

Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall

Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro

Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University, Hospital, Lund

Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå

Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm

Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö

Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for Translational NeuroOncology, Lund University, Lund

Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar

Fredrik Söderqvist, PhD, Epidemiologist, Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås

UK

Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS, Founder of PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and      Environment) Trustee Radiation Research Trust, Medical Advisor ORSAA (Oceana Radiofrequency Advisory Association), Medical Advisor ES-UK, Soton

David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London

Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth

Isaac Jamieson, PhD, DIC, RIBA, Dip AAS, BSc(Hons) Arch., Biosustainable Design, Aberdeen, UK International Expert, Thammasat University, Pathumthani, Thailand.

Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch

Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupational Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London

Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research

Andrew Tresidder, MD, MBBS, MRCGP, Somerset

 

Other Nations

 

ARMENIA

Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

AUSTRALIA

Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW

Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW

Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania

Murray May, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra

Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University

Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney

Steve Weller, BSc, Founding member of ORSAA, Brisbane

BRAZIL

Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of  Rio Grande do Sul

Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do   Sul, IFRS, Canoas

Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre

Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

CANADA

Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada

Magda Havas, Associate Professor, Trent University, Canada

Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ

Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto,

Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia   Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC

Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies, Laurentian University, Sudbury, Ontario

Stoyan Sarg Sargoytchev, Diploma Engineer and PhD in Physics, Retired from York University, Toronto

CHINA

Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou

Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing University of Technology (BJUT), Beijing

COLOMBIA

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

EGYPT

Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

INDIA

Ganesh Chandra Jagetia, Professor, Just retired from Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur

Ashish Mehta, MD, Spinal and Neurological Surgeon, Mumbai

Girish Kumar, Professor, Electrical Engineering Department I.I.T. Bombay, Powai, Mumbai

Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE

Praveen Kumaar Saxenaa, MBBS, DMRD, FCMT, Dr Managing Director, Hyderabad

  1. Sharma, PhD, Head, Scientist – G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator – EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi

IRAN

Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences

Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht

ISRAEL

Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, Author of ”The Cellular, not what you thought!”, Haifa

Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa

Elihu D Richter, MD MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem

Yael Stein, MD, Hebrew University – Hadassah Medical Center, Jerusalem

Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

JAPAN

Hidetake Miyata, PhD, Associate professor, Department of Physics. Tohoku University

JORDAN

Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science & Technology, Irbid

KOREA (South)

Kiwon Song, PhD, Professor,  Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul

Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of  Medicine, Suwon

NEW ZEALAND

Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland

Mary Redmayne, PhD, Independent Researcher, Consultant and Educator in Environmental Health (Transmitting Technology)

NIGERIA

Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department, Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

NORWAY

Einar Flydal, cand.polit. & Master of Telecom Strategy, retired senior adviser Telenor Research and Development, Oslo,

OMAN

Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar

RUSSIAN FEDERATION

Yury Grigoriev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow

Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

SWITZERLAND

Daniel Favre, Dr. phil., Biologist, Independent Researcher, Brent

Peter Meier, MD, Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European Academy for Environmental Medicine, Sissach                

Michaela Glöckler, MD., Dr. h.c., Pediatrician, Head of the Medical Section of the Goetheanum/Dornach

TURKEY

Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı

Suleyman Dasdag,  PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University, Uskudar, Istanbul

Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla

Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara Univ., Istanbul

Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun

Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul

Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University

Bahriye Sirav Aral, PhD, Ass. Professor, Gazi University Faculty of Medicine, Dept of Biophysics, Ankara

Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University, Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department, Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara


UKRAINE

Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University

Igor Yakymenko, Prof. Dr, Department of Biochemistry and Environmental Control National University of Food Technologies, Kyiv

 

USA
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating Centre of the World Health Organization, University at Albany, Rensselaer, NY

Richard H. Conrad, Ph.D. Biochemist, EMF Research and Consulting, Hawaii

Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD

Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, Teton Village, WY

Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA

Arthur Firstenberg, B.A., EMF researcher and author, president Cellular Phone Task Force, New York

Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA

Gunnar Heuser M.D., PhD, F. A.C.P., Emeritus at Cedars Sinai Medical Center, Formally Assistant Clinical Professor of Medicine at UCLA, El Dorado Hills, CA

Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA

Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA

Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, Tucson, AZ

Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA

Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author

Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA

Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired RF-section leader) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Science

Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust, Board Member, International EMF Alliance (IEMFA), CA

  1. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA

Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, CA

Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biochemistry and basic medicine), Pullman, WA

Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Biochemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO

Camilla R. G. Rees, MBA, Health Researcher, Author ,”The Wireless Elephant in the Room”’ CEO, Wide Angle Health, Sr. Policy Advisor, National Institute for Science, Law & Public Policy, NY

Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, Santa Barbara, CA

Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA

John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA

Cindy Russell, MD, Founding Member, Physicians for Safe Technology, CA.

www.5gappeal.eu

10 August 2017

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.