Γεώργιος Ευαγγελάτος

Author's posts

Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία σε παιδιά με μείζον Καταθλιπτικό επεισόδιο

Posted in Άρθρα, Ψυχοθεραπεία | Tagged θνητότητα, κατάθλιψη, μελέτη, ψυχοθεραπεία | Leave a reply Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να υπολογίσει το επιπλέον όφελος που μπορεί να έχει η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία σε παιδιά που πάσχουν από κατάθλιψη και ήδη λαμβάνουν θεραπεία με νεότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η προσθήκη γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας επιπλέον της συνήθους φροντίδας …

Continue reading