Ήρθε η ώρα, οιμωγές μετανοίας υψώνονται προς τον Άγιο Θεό μας παντού από τους αλαζόνες Έλληνες!

Η μόνη μας και μοναδική βοήθεια

Πέραν από τη μοναχική ή οικογενειακή προσευχή των 22.00 έως 22.15 κατ’ εντολή της εκκλησίας …

« τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;
θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός
ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;
καθώς γέγραπται ὅτι
ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν·
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.
ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν
διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.
πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή
οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις
οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα
δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν».

Θα δώσει λύσεις ο Θεός, ας Του το ζητάμε συντονισμένα,

 να το πω Θεσσαλονικιώτικα…Πατέρας αφού!

 Καλή σας μέρα!  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
Σ.γ.:Πλησιάζει η ώρα της λιτάνευσης των εικόνων και δη της Παναγίας έστω και με μάσκες, γάντια και στολές απολύμανσης και σε απόσταση ο ένας από τον άλλο; Θα το δούμε…

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.