ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29ης ΜΑΪΟΥ 1453

 1. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, όταν ομιλούν για «σημεία των καιρών» της εποχής μας, εννοούν τις προφητείες και τα σημεία που θα προηγηθούν της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας.

Όμως, όταν αναφέρονται σε «σημεία των καιρών», που προηγήθηκαν (δεκαετίες ή και αιώνες) κοσμοϊστορικών ή Εθνικής σημασίας γεγονότων ή προοιωνίζοντα μελλοντικά κοσμοϊστορικά ή Εθνικής σημασίας γεγονότα, για έναν λαόν (ένδοξα ή τραγικά), εννοούν:

α. Τις ορατές και διαρκείς καταστάσεις και πανθομολογούμενα φαινόμενα, που εμφανίζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο ενός λαού ή λαών, στις διπλωματικές- διεθνείς σχέσεις ενός κράτους ή κρατών, ως απόρροια ανάλογων ενεργειών, αντιδράσεων και δραστηριοτήτων, των αντίστοιχων πολιτικών ηγεσιών και λαών, που είχαν ή θα έχουν ευμενή/ένδοξη ή δυσμενή/τραγική κατάληξη, για τον λαό, το έθνος και την ανθρωπότητα.

β. Τις σημερινές ορατές και διαρκείς καταστάσεις και πανθομολογούμενα φαινόμενα, που εμφανίζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο ενός λαού ή λαών, στις διπλωματικές- διεθνείς σχέσεις ενός κράτους ή κρατών, ως απόρροια ανάλογων ενεργειών, δραστηριοτήτων ή παραλείψεων πολιτικών ηγεσιών και λαών, και τα οποία προοιωνίζουν ΣΑΦΩΣ, καταστροφικά και τραγικά για ένα Έθνος ή την ανθρωπότητα αποτελέσματα, και τα οποία εάν ΔΕΝ αντιμετωπισθούν ή κατασταλούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ, τότε, το καταστροφικόν/τραγικόν γεγονός, για την ανθρωπότητα ή το Έθνος, είναι ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΝ!!!.

Ένα τέτοιο τραγικό κοσμοϊστορικό γεγονός, για την ανθρωπότητα, κυρίως όμως για το Γένος των Ρωμηών/Ελλήνων, την Ρωμηοσύνη, όπως έχουμε προαναφέρει, που συνέβη στο παρελθόν, ήταν η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς και η Πτώση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας (Ρωμανίας), την 29ην Μαϊου 1453.

Άραγε θα ζήσουμε να δούμε το ποθούμενον;

Διέρρευσαν 566 έτη από την Άλωση της Βασιλίδος από την ημέρα κατά την οποίαν η άλλοτε πανίσχυρη και αχανής Ελληνική Αυτοκρατορία, η Ρωμανία, συρρικνωμένη πέριξ των τειχών της πρωτευούσης, υπετάσσετο και απεσυνετίθετο. Τα αγωνιώδη ερωτήματα όμως, που βασανίζουν κάθε ενσυνείδητο Έλληνα, οσάκις μνημονεύουμε την θλιβερή αυτή επέτειον της Αλώσεως, είναι διαρκή και αδυσώπητα:

Οι σημερινοί Έλληνες (Πολιτειακή, πολιτική, πνευματική, εκκλησιαστική, στρατιωτική ηγεσία και λαός):

α. Γνωρίζουν τι συνέβη πράγματι, την 29ην Μαϊου 1453;

β. Έχουν συνειδητοποιήσει τις συνέπειες για το Ελληνικό Έθνος και την ανθρωπότητα, από την Άλωση της Πόλης;

γ. Έχουν διδαχθεί ή επέδειξαν ενδιαφέρον να πληροφορηθούν, τα προηγηθέντα της Αλώσεως (δεκαετίες, αιώνες πριν), δηλαδή εάν υπήρχε δυνατότης να προβλεφθεί ΕΓΚΑΙΡΩΣ, και να αποφευχθεί η τραγική για το Γένος των Ελλήνων, κατάληξη της πάλαι ποτέ κραταιάς Αυτοκρατορίας μας;

Με άλλα λόγια, είχαν προηγηθεί και από πότε, «Σημεία των Καιρών» που προ-οιώνιζαν την Πτώση της Αυτοκρατορίας;

Εάν ναι, όπως αποδείξαμε ότι υπήρχαν και αρκετά μάλιστα (Μέρος 1ον), τα αποκωδικοποίησαν; Κατέληξαν σε συμπεράσματα για τους λόγους, που δεν ελήφθησαν ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ μέτρα, ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ή ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ των αιτίων της Εθνικής Τραγωδίας που ακολούθησε, όσον οδυνηρά και αν ήσαν; Εδιδάχθησαν από αυτά ώστε να μην υπάρξει πιθανότης επαναλήψεως αντίστοιχου τραγικού γεγονότος στην εποχήν μας;

δ. Συνεκτιμώντας τα πολλά και σοβαρά γεγονότα που συμβαίνουν στις ημέρες μας, εντός της επικρατείας μας αλλά και στον ευρύτερο χώρον της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και παγκοσμίως, έχουν αναρωτηθεί μήπως εδώ και πολλές δεκαετίες, ζούμε και εμείς σε μία εποχή, κατά την οποίαν έχουν εμφανισθεί ευδιάκριτα και από τον πλέον αδαή, «Σημεία των Καιρών», όμοια με εκείνα όπως συνοπτικώς τα καταγράψαμε, που οδήγησαν την Αυτοκρατορία μας, σε κατάρρευση και πτώση στα χέρια αλλογενών και αλλοδόξων;

Εάν ναι, τι έχουν πράξει αμφότεροι (οι ταγοί της πατρίδος και πρωτίστως ο λαός), δηλαδή έχουν προετοιμάσει την χώραν, τους εαυτούς τους και τις μελλοντικές γενεές, ώστε να μην επαναληφθεί μια νέα Εθνική τραγωδία, τουτέστιν απώλεια Εθνικών κυριαρχικών εδαφών και δικαιωμάτων;

Η άποψή μας για τα παραπάνω, η οποία φρονούμεν ότι, είναι κοινή διαπίστωση των λογικών και εχεφρόνων Ελλήνων, καθ’ όσον «βοά» πανταχόθεν, συνοψίζεται στα εξής:

Οι μεταπολεμικές ηγεσίες του Ελληνικού κράτους (πολιτειακές, πολιτικές, πνευματικές, εκκλησιαστικές, στρατιωτικές), αλλά και οι συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών Ελλήνων πολιτών, ΔΕΝ έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των καιρών και τους αμέσους κινδύνους που διατρέχει το Έθνος, δεν βλέπουν «τα σημεία των καιρών» ή εθελοτυφλούν, για διαφόρους λόγους η κάθε μία από τις προαναφερθείσες τάξεις, μεριμνώντας και τυρβάζοντας περί τα άλλα!

Οι σημερινοί Έλληνες πολίτες, μετασχηματισμένοι σε Ελλαδίτες ή απλώς Ελληνόφωνους κατοίκους, ενεργούν ως αφιονισμένοι, χρήσιμοι ηλίθιοι, μεταλλαγμένοι, παγιδευμένοι, και άλλοι ταυτισμένοι/υποτεταγμένοι στο Σύστημα, ακολουθούντες τυφλώς το ανθρωποφθόρον δόγμα της ανίερης Τριάδος, Σαρκολατρεία-Εξουσιομανία-Χρηματοθηρία.Ι!!!

[Απόσπασμα από χειρόγραφον του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου (1924-1994), με τίτλον «ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» (Κελλίον «Παναγούδα», Σάββατον Α΄ Νηστειών, 1987)].

Όλα τα συμπτώματα της σήψεως, παρακμής, αλλοτριώσεως, μαρασμού, μειοδοσίας-ηττοπαθείας, κοινωνικής διαλύσεως, κλπ, τα σημεία των καιρών, όπως συμπυκνώθηκαν στα πρααναφερθέντα περί αλώσεως της Πόλης, είναι εμφανή πανομοιοτύπως, σε όλες τις εκφάνσεις του σημερινού δημοσίου, διπλωματικού και ιδιωτικού βίου των Ελλήνων. Δηλαδή στην πολιτικήν ζωή του τόπου, στην διπλωματία και διεθνείς σχέσεις του Ελλαδικού κράτους, στον χώρον της παιδείας, στους κόλπους της Εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, στην κοινωνίαν, στην οικονομία, στην αμυντική θωράκιση της χώρας, στις αντιδράσεις των Ελλαδιτών εξουσιαστών, σε κάθε σοβαρή πρόκληση και αντεθνική ενέργεια, από ΟΛΑ τα όμορα κράτη, στην υποκριτική/Ποντιοπιλάτειον στάση υποτιθέμενων φίλων και συμμάχων (Τρανό παράδειγμα οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων του Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, περί αμφισβητούμενης Κυπριακής ΑΟΖ, διεκδικούμενης από Τουρκίαν και Κύπρον) …Συγκεκριμένως:

1ον/. Γεωστρατηγική αποδυνάμωση/απίσχναση

Μετά τον δεύτερον παγκ. Πόλεμον, η Ελλάς ανέκτησε μέρος μόνον των κλοπιμαίων εδαφών της. Αρχαιόθεν Ελληνικά εδάφη, στρατηγικής σημασίας για την Ελληνικήν κυριαρχίαν, όπως Βόρειος Ήπειρος, Βόρειος κατεχομένη Μακεδονία (Νότιον τμήμα του σημερινού κράτους των Σκοπίων/ Βαρδαρίας), Ανατολική Ρωμυλία, Ανατολική Θράκη, Πόντος, Ιωνία, Κύπρος έμειναν εκτός Ελληνικής κυριαρχίας. Παρά ταύτα, το Αιγαίον Πέλαγος παρέμεινε μία Ελληνική Μεγαλίμνη, ελεγχόμενον από το Ελληνικόν κράτος, με διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ανεξαρτητοποιήθηκε η Κύπρος, αλλά στην συνέχεια:

-Η Τουρκία εισέβαλλε στρατιωτικώς στην Ελληνική Μεγαλόννησο και Τουρκοποίησε βιαίως το Βόρειον τμήμα της, χωρίς ουσιαστική αντίδραση από ελληνικής πλευράς, αλλά και ΟΥΔΕΜΙΑ αντίδραση από πλευράς «φιλικών και «συμμαχικών» χωρών.

Ο ΟΗΕ εξέδωσε φαρισαϊκώς, αποφάσεις για αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων, τις οποίες αγνόησε επιδεικτικώς η Τουρκία, χωρίς να υποστεί ΟΥΔΕΜΙΑΝ κύρωση, με αποτέλεσμα να κατέχει μέχρι σήμερα παρανόμως, το 37% περίπου της Ελληνικής Μεγαλονήσου, και να έχει επιφέρει σοβαρή δημογραφική αλλοίωση, με μετεγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοεθνών και αλλοδόξων (Τούρκων πολιτών), μεταξύ των οποίων ποινικούς καταδίκους και εγκληματίες εξ Ανατολίας.

-Η Τουρκία ΔΕΝ αναγνωρίζει το ανεξάρτητον κράτος της Κύπρου, ομιλεί συνεχώς και ανενοχλήτως για «Ανεξάρτητη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», αμφισβητεί τα κυριαρχικα δικαιώματα της ανεξάρτητης Κύπρου, δημοσιοποιεί χάρτες με αυθαίρετα θαλάσσια σύνορα, ερμηνεύει τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες κατά την κρίση της, και ανενόχλητη απειλεί σοβαρώς με νέα εισβολή (Τουρκοποίηση ολόκληρης της νήσου).

-Διακηρύσσεται παντοιοτρόπως από την Τουρκία (με συνεχείς προκλήσεις, παραβιάσεις και παραβάσεις, χωρίς την ΔΕΟΥΣΑ απάντηση από Ελληνικής πλευράς), ο στρατηγικός της στόχος διχοτομήσεως του Αιγαίου και συνεκμεταλλεύσεως των Εθνικών μας ενεργειακών πόρων. Παραλλήλως, εκδηλώνεται καθημερινώς η αδυναμία της Ελλάδος να απαντήσει Εθνοπρεπώς, με ορατόν τον κίνδυνον να οδηγηθεί η Ελλάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να «συζητήσει» (ουσιαστικώς να αποδεχθεί νέα τετελεσμένα), για τις (ανύπαρκτες) «διαφορές» μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας.

-Υφίσταται άμεσος κίνδυνος αρχικώς αφελληνισμού των ελληνικών νήσων (λόγω της πλημμυρίδος των αλλοεθνών και αλλοδόξων λαθρομεταναστών), και εγλωβισμού ΟΛΩΝ των Ελληνικών νησιών (του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκαννήσων), με πιθανότητα σταδιακού αφελληνισμού και εξισλαμισμού-εκτουρκισμού τους, μέρους ή του συνόλου τούτων.

Και ποία είναι η απάντηση της μικράς και ανίσχυρης Ελλάδος; Ο καθημερινός κλεφτοπόλεμος (αερομαχίες), που αργά ή γρήγορα θα έχει μοιραίαν κατάληξη.

Παραλλήλως από Βορρά:

Οι Σκιπετάροι («Αλβανοί»), εξοντώνουν την εναπομείνασα Ελληνικήν μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο (Β/Η), διακηρύσσουν εγχωρίως και διεθνώς την δημιουργίαν της Μεγάλης Αλβανίας, με απόσπαση Ελληνικών εδαφών που φθάνουν μέχρι τους νομούς Άρτης και Πρεβέζης,

Οι Σκοπιανοί, δια της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών, λαμβάνουν ως δώρον από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ νεομπολσεβίκους/ αριστεροφασίστες-εθνοτερμίτες, το όνομα, την ιστορίαν, την γλώσσα και την ταυτότητα της Ελληνικής Μακεδονίας μας, και

Οι Βούλγαροι διεκδικούν την κάθοδόν τους στο Αιγαίον με την δημιουργία της «Μακεδονίας του Πιρίν», την οποίαν έχουν καταγράψει, ως Εθνικό τους πόθον και στρατηγικόν στόχον, στο Σύνταγμά τους.

Σε όλες αυτές τις υπαρκτές απειλές, οι αντιδράσεις από Ελληνικής πλευράς είναι πλαδαρές, πλατωνικές με συνεχείς επικλήσεις στο διεθνές δίκαιον και διεθνείς συνθήκες, και επαναλήψεως του ηττοπαθούς και απαράδεκτου συνθήματος: «Δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτε», δεχόμενοι μάλιστα την συγκρότηση Μικτών Επιτροπών Μέτρων οικοδομήσεως εμπιστοσύνης», τουτέστιν συζητήσεως, για παραχώρηση ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μάλλον θα ήθελαν να δηλώσουν, αλλά για ευνόητους λόγους δεν το πράττουν, ότι: «Δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά και δεν μπορούμε να υπερασπισθούμε επιτυχώς, τίποτε».

Και ποία είναι η πιθανώτερη κατάληξη, όπως ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ μας την καταδεικνύουν «τα σημεία των καιρών» της εποχής μας ;

Μία νέα στρατηγική αποδυνάμωση/απίσχνασις, ήτοι απώλεια ΟΛΩΝ ή μέρους των εναπομεινάντων στρατηγικών ερεισμάτων μας, στα βόρεια σημερινά σύνορα της Ελλάδος, κυρίως όμως, του πνεύμονος του Ελληνικού Έθνους, που είναι το Ελληνικόν Αιγαίον Πέλαγος..

2ον/. Οικονομική υποτέλεια/κατοχή της Ελλάδος

α. Η Ελληνική κρίση χρέους έφθασε στο αποκορύφωμά της τον Μάϊον του 2010, με την υπογραφή του Α΄ Μνημονίου και η χώρα ετέθη από τους δανειστές της, σε καθεστώς μακροχρόνιας ελεγχόμενης χρεοκοπίας.

Έχουν ήδη περάσει εννέα χρόνια από την υπαγωγή της Ελλάδος στους όρους του Α΄ Μνημονίου της 10ης Μαΐου 2010, της δανειακής συμβάσεως εθνικής υποτέλειας των € 110 δις, που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την τρόϊκα (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ), ημέρα που κανείς μας δεν θέλει να την θυμάται.

Όλοι οι αναλυτές διαπράττουν το λάθος, από άγνοια ή σκοπιμότητα, να θεωρούν και να αναλύουν την παρούσα αθλία κατάσταση, ως Οικονομική κρίση και μόνον.

Όμως, δεν πρόκειται απλώς για μία σοβαρώτατη οικονομική κρίση ή για τραγική, όπως και είναι, αλλά για Πολιτικο-οικονομική υποτέλεια/κατοχή της χώρας μας, από τους δανειστές-δυνάστες μας και όσους κρύπτονται, υπεράνω και  όπισθέν αυτών!

Άλλο πράγμα είναι η πολιτικο-οικονομική κρίση σε μία χώρα και τελείως διαφορετικό η πολιτικο-οικονομική υποτέλεια/κατοχή της χώρας, και λειτουργία της ως προτεκτοράτου των Δανειστών και της Φραγκογερμανοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Ενώσεως !!!

β. Είναι πλέον εμφανής στα μάτια του απλού πολίτη, η καταρράκωση της ελληνικής οικονομίας, όπου η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη κρίση, οικονομική, κοινωνική και πνευματική από τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.1

Το σημερινόν χρέος, μόνον της Κεντρικής κυβερνήσεως, είναι δυσβάστακτον, αέναον και αποτελεί την «εγγύηση» για την αέναη πολιτικο-οικονομική κατοχή της πατρίδος μας, ως προτεκτοράτου της Νεοναζιστικής Φραγκογερμανίας, των διεθνών δανειστών και Ταλμουδιστών ΙουδαίωνΤραπεζιτών της Ε.Ε. !!!

Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας είναι μη αναστρέψιμη, και η αποπληρωμή του Κρατικού Χρέους, καθίσταται αδύνατος, με τους ακολουθούμενους μέχρι τώρα τρόπους αντιμετωπίσεως του προβλήματος, με ορατή μία οριστική και αμετάκλητη χρεωκοπία, διότι:

Κυριαρχεί απολύτως η εξουσία των διεθνών τραπεζικών-τοκογλυφικών Οργανισμών και χρηματοδοτικών Οίκων-Ιδρυμάτων-Εταιρειών ενώ παράλληλα απαξιώνεται η αξία της δημόσιας και ιδιωτικής/οικογενειακής περιουσίας.

Εφαρμόζεται ένα κατ’ επίφαση Φιλελεύθερον Οικονομικό σύστημα της ανταγωνιστικότητας της αγοράς (Χρηματιστηριακός Ιουδαιογενής μονοπωλιακός Καπιταλισμός).

Διακρατικές οντότητες όπως η ΕΕ και ΕΚΤ και διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤ, κυριαρχούν και καθοδηγούν τις οικονομίες όλων των λεγομένων αστικών δημοκρατιών.

Διευκολύνεται η δημιουργία Ιδιωτικών Τραπεζικών Ομίλων πανίσχυρων Οικονομικώς (με επακόλουθο την επιρροή ή απόκτηση ουσιαστικής εξουσίας και επί των πολιτικών πραγμάτων).

Απαξιώνεται-αφαιμάσσεται η Ιδιωτική περιουσία των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Συνθλίβεται και συρρικνώνεται η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επαναχρηματοδοτείται το τραπεζικό σύστημα, αδιαφορώντας για πιθανή κατάρρευση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και τις απώλειες των αποθεματικών των ταμείων, την στιγμή που τα ταμεία δεν βαρύνουν τον κρατικό Προϋπολογισμό και δεν επιδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπάρχει Ελαστικότητα στην φορολογική νομοθεσία σε βάρος των ασθενεστέρων τάξεων και μεροληψία υπέρ των οικονομικώς ισχυρότερων. Έτσι :

 • Το κράτος καταλήγει σε Επιχειρηματία-Διαχειριστή των συμφερόντων των διεθνών τοκογλύφων και ουσιαστικώς παραμένει αδρανές ή ουδέτερο στην διαχρονική πάλη μεταξύ των αδικημένων-οικονομικώς αδυνάτων και οικονομικώς ισχυρών.
 • Τα χρήματα των φορολογουμένων δεν διατίθενται για την συντήρηση του Κράτους Κοινωνικής Πρόνοιας και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά τεράστια ποσά πηγαίνουν για κέρδη στα θυλάκια των μεγαλοεργοδοτών, των μεσαζόντων και εκείνων που αντιπροσωπεύουν το Αέναον Εθνικό Χρέος.
 • Όπως απεδείχθη και επιβεβαιώνεται καθημερινώς, το Χρηματιστήριον λειτουργεί προς οικονομική αφαίμαξη των αφελών χρηματοθηρών και ενίσχυση των χρηματοθυλακίων των αετονύχηδων απατεώνων και υπηρετών του χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
 • Υπάρχει άνιση και άδικη φορολογική κατανομή.2

Την θέση αυτή επιβεβαιώνει και η δημιουργία ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» [(ΤΑΙΠΕΔ)-Διοικείται από την Τρόϊκα και τους διεθνείς δανειστές, απαλλάσσεται από κάθε μορφής φορολογία και η λειτουργία του βαρύνει μόνο το Ελληνικό δημόσιο].

Σκοπός δημιουργίας του ταμείου:

Το ξεπούλημα της περιουσίας του Ελληνικού λαού και του εθνικού πλούτου, αφού τα έσοδα από την πώληση της Ελληνικής δημόσιας περιουσίας, μεταφέρονται κατ’ ευθείαν στους δανειστές-δυνάστες μας και όχι στο Ελληνικό κράτος.3

Στρατηγικός στόχος των Δανειστών-Δυναστών:

Η δια του σημερινού πολιτικού συστήματος της Ψευδοδημοκρατίας, μετατροπή της Ελλάδος σε μια πολυπολιτισμική περιοχή-προτεκτοράτον επί μονίμου βάσεως, στην οποία δεν θα έχει καμία θέση η Αληθινή Δημοκρατία, κρίνοντας από το ότι ήδη «αποικείται» από ξένους πληθυσμούς σε μεγάλη έκταση, ενώ δρομολογούνται ήδη μεγάλες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αλλαγές, στο Αιγαίο και στην Θράκη.

Τι άλλα αποδεκτικά στοιχεία ή «σημεία των καιρών» άραγε απαιτούνται για να πεισθούν οι Έλληνες πολίτες ότι το χρέος της χώρας είναι ΑΕΝΑΟΝ, εκποιούνται τα ΠΑΝΤΑ που ανήκουν στον λαόν και το Έθνος, και οι ίδιοι ευρίσκονται υπό αέναον πολιτικο-οικονομική κατοχή;

Ή μήπως εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι ή ότι θα «ξημερώσουν καλύτερες μέρες», όπως τους βαυκαλίζουν προεκλογικώς, οι μάγιστροι του ψεύδους και της απάτης;

Εάν όμως, έχουν αντιληφθεί ότι ευρίσκονται υπό ξενικήν κατοχήν και οι κυβερνώντες είναι απλοί διαχειριστές και δοσίλογοι των κατοχικών δυνάμεων, γιατί παρακολουθούν τα τεκταινόμενα απαθώς και παραμένουν ασυγχωρήτως αδρανείς, απέναντι στους κατ’εξακολούθηση βιαστές τους;

3ον/. Δημογραφική συρρίκνωση και Εθνολογική αλλοίωση4

α. Η αρχή του προβλήματος αυτού εντοπίζεται στην δεκαετία του 1980. Από το 2011 και μετά, ο πληθυσμός της Ελλάδας άρχισε να μειώνεται με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να αυξάνονται. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σήμερα και θα είναι άμεσα εμφανέστερες στα επόμενα χρόνια, τόσον με την μείωση του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, όσον και στο ασφαλιστικό με τους λίγους νέους να πρέπει να καταβάλουν εισφορές για να πληρώνονται οι συντάξεις ενός «γερασμένου» κράτους. Από εκεί και πέρα, το θέμα έχει εθνικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Για πρώτη φορά μεταπολεμικώς, ο πληθυσμός της Ελλάδας γηράσκει και μειώνεται. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι νέοι κάτοικοι που γεννιούνται στην χώρα μας ή μεταναστεύουν σε αυτή, από άλλες χώρες είναι λιγότεροι από τους κατοίκους που πεθαίνουν και από αυτούς που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες.. Τι σημαίνει αυτό για την χώρα, την οικονομία της, το παραγωγικό της δυναμικό, το ασφαλιστικό της σύστημα και την κοινωνική της συνοχή; Ποιες συνέπειες θα έχει μια μακρόχρονη και μεγάλη ελάττωση του πληθυσμού της χώρας μας;5

β. Το δημογραφικό πρόβλημα καθίσταται χρόνο με τον χρόνο δυσχερέστερο και δυσεπίλυτο, με προοπτική να καταστεί άλυτο, εξ αιτίας της πλημμυρίδος των λαθρομεταναστών που εισβάλλουν καθημερινώς στην πατρίδα μας με το πρόσχημα του πρόσφυγος ή μετανάστη. Μπορεί οι διετελέσαντες πρωθυπουργοί και ιδιαιτέρως ο εθνοτερμίτης πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και οι συν αυτώ, να ισχυρίστηκαν ότι «οι μετανάστες και οι πρόσφυγες», από την Ασία και την Αφρική, συνιστούν θέμα ανθρωπιστικό ή κατά δήλωση κάποιων από την συνομοταξία των Εθνοδιαλυτών, ότι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ωστόσο:

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι η λύση για το οξύ πρόβλημα της υπογεννητικότητας, που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Ελλάδα, γιατί θα αλλάξει εθνολογικά ο πληθυσμός της χώρας, ενώ δεν ενσωματώνονται και δεν αφομοιώνονται» ανέφερε ο Γεώργιος Δασκαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ.

«Παράδειγμα, η Γερμανία, που είχε προσκαλέσει Αφγανούς και Πακιστανούς, όμως έπειτα από χρόνια διαπίστωσαν ότι αυτοί οι μετανάστες δεν μπόρεσαν να αφομοιωθούν, ενώ παράλληλα δεν απέκτησαν τις δεξιότητες που είχε ανάγκη, π.χ., η βιομηχανία τους. Γι’ αυτό οι Γερμανοί θέλουν Ελληνες, Ιταλούς, Ισπανούς, που έχουν την ίδια κουλτούρα και μπορούν να ενσωματωθούν. Στην χώρα μας θα μπορούσαν εν μέρει να βοηθήσουν μετανάστες και πρόσφυγες χριστιανοί από την Ευρώπη, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής, όχι όμως από τη μαύρη φυλή».6

-Τα παραπάνω παρατεθέντα στοιχεία, και άλλα λεπτομερέστερα, μας δείχνουν ότι στην Ελλάδα συντελείται σήμερα μια εθνολογική αντικατάσταση πληθυσμού: Από την μια πλευρά ο ελληνικός πληθυσμός λιγοστεύει και γερνά διαρκώς, ενώ από την άλλη πλευρά (θα) καταφθάνουν και (θα) εγκαθίστανται στην χώρα μετανάστες προερχόμενοι από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Όλα αυτά μάλιστα γίνονται υπό συνθήκες εσωτερικής καταρρεύσεως – οικονομικής και κοινωνικής – και σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα ρευστό, γεμάτο ανατροπές και απειλές.

γ. Οι καταιγιστικές αυτές δημογραφικές εξελίξεις εγείρουν προφανώς τεράστια ζητήματα για το μέλλον και προσθέτουν ένα από τα μελανώτερα «σημεία των καιρών» για την μελλοντική πορεία του Ελληνικού Έθνους. Ο Ελληνικός πληθυσμός θα παραμείνει εγκλωβισμένος σε μια πορεία εκμηδενίσεως, φυλετικού εκφυλισμού και εθνολογικής αλλοιώσεως (τα συμπτώματα έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ορατά).7

Όσο για την οικονομική αιμορραγία, όπως αυτή μεταφράζεται για την Ελλάδα, τα νούμερα είναι απογοητευτικά! Σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι είναι το συνάλλαγμα που διαρρέει από την Ελλάδα προς τις χώρες καταγωγής των λαθρομεταναστών και των πολιτογραφημένων ήδη ως Ελλήνων πολιτών, αλλοεθνών και αλλοδόξων εισβολέων. Σε 9 δισ. ευρώ ετησίως, υπολογίζεται ότι είναι το ύψος των διαφυγόντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από το παραεμπόριο, το οποίο ασκείται σχεδόν αποκλειστικά από (λαθρο) μετανάστες.8 Για το κόστος στην οικονομία, ΝΕΚΡΙΚΗ ΣΙΓΗ. Κάθε μέρα βλέπουμε χιλιάδες άρθρα με αναλύσεις, πίνακες, επενδύσεις, δείκτες, αλλά ΠΟΥΘΕΝΑ μία ανάλυση για το κόστος της λαθρομεταναστεύσεως σε εργασία – οικονομία και δημόσια ταμεία, από το 1990 που ξεκίνησε και μετά. (Τα δισεκατομμύρια για την σίτιση και την στέγαση των λάθροεισβολέων, μόνο στο 2016 ζαλίζουνε -και  δεν πρόκειται μόνον για κονδύλια της Ε.Ε.).

δ. Τέλος, όσοι ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως, αφελώς ή δολίως, διακηρύττουν ότι το φαινόμενον της πλημμυρίδος των λαθροεισβολέων μπορεί να αναπληρώσει τα δύο εκατομμύρια νεανικού πληθυσμού που στερούμεθα σήμερα δημογραφικώς, στο μέσον του αιώνα, με άτομα που θα προέρχονται από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές ή από χώρες της Αφρικής, δηλαδή από περιοχές πολιτισμικώς πολύ μακρινές από την Ελλάδα, είναι ανόητοι, χρήσιμοι ηλίθιοι ή εγκάθετοι προπαγανδιστές του Συστήματος

Πολύ περισσότερο δε, όταν η πολιτιστική και η θρησκευτική διαφοροποίηση αυτών των πληθυσμών θα τους καθιστά μη ενσωματώσιμες μειονότητες που θα αμφισβητούν de facto την φυσιογνωμία και ταυτότητα της χώρας και θα μπορούν να μετατραπούν σε μοχλό εσωτερικής της υπονομεύσεως από ξένες δυνάμεις.

Βρισκόμαστε λοιπόν προ ιστορικής σημασίας εξελίξεων, οι οποίες δεν μεταβάλλουν απλώς το σκηνικό, αλλά για πρώτη φορά αλλάζουν ραγδαία την πληθυσμιακή υπόσταση και άρα την ίδια την φυσιογνωμία της χώρας μας, με μοιραία κατάληξη, την δημογραφική μετάλλαξη της Ελληνικής κοινωνίας και την Εθνολογική Αλλοίωση του Ελληνικού πληθυσμού , με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

Ενώ και αυτά τα σημεία των καιρών, είναι ΕΜΦΑΝΕΣΤΑΤΑ από τους πάντες, οι Έλληνες πολίτες αφιονισμένοι, φοβισμένοι, παγιδευμένοι ή απογοητευμένοι, εθελοτυφλούν, αδρανούν, ΔΕΝ ανθίστανται, αυνανιζόμενοι πολιτικώς και Εθνικώς!

4ον/. Παρακμή-σήψη-διαφθορά στην Διοίκηση, την Δικαιοσύνη, τον κρατικό μηχανισμό, την κοινωνία.

α. Γενικά

Η κατάπτωση του πολιτικού ήθους, η πτώχευση αρχών και αξιών, η διαπλοκή και διαφθορά στην δημόσια ζωή, ο νεοσοδομισμός στην κοινωνία, που είναι πασιφανείς, συνιστούν σηψεγόνες και πανθομολογούμενες καταστάσεις και δεν είναι έργο εξωγήϊνων. Είναι έργο του πολιτικού συστήματος.

Μέσα στον σύγχυση, την αβεβαιότητα, την απαισιοδοξία και το ανασφαλές περιβάλλον που ζούμε, αποκαλύπτονται συχνάκις ορισμένα γεγονότα, τα οποία επιβεβαιώνουν πανηγυρικά ότι η πολιτικο-κοινωνική σήψη και η διαφθορά στην χώρα μας «ζει και βασιλεύει».

Η διαφθορά, συνυφασμένη με την διαπλοκή:

Έχει τις ρίζες της στην ανάδειξη μιας πανίσχυρης και εξωθεσμικής ομάδας πιέσεως, που έφθασε να ελέγχει τα ΜΜΕ και φιλοδοξούσε να ελέγχει τη θεσμική εξουσία και τις εξελίξεις, διαπλέκοντας την επιρροή των MEDIA με τα κρατικοδίαιτα οικονομικά της συμφέροντα. Φυσικό θύμα της διαπλοκής αυτής υπήρξε το δημόσιο συμφέρον και το κύρος του πολιτικού κόσμου.

Είναι απόρροια της αδιάφανης νομής του όλου κυκλώματος δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, συμβάσεων και μεγάλων κοινοτικών επιχορηγήσεων από ένα οικονομικό ολιγοπώλιο που περιθωριοποίησε τους πολλούς και υγιείς επιχειρηματίες. Έχουμε να κάνουμε με μια ιδιότυπη «θεσμοποίηση» της διαπλοκής και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταρρακώνει την υγιά λειτουργία της οικονομίας, να αποθαρρύνει την αληθινή επιχειρηματικότητα, να νοθεύει τον ανταγωνισμό και να υπονομεύει τον πραγματικό εκσυγχρονισμό της χώρας.

Έχει κάνει φωλιά της ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης πολεοδομίες και δασαρχεία, εφορίες και τελωνεία, κρατικά νοσοκομεία και ασφαλιστικά Ταμεία, φυλακές και αστυνομία, υπουργεία και ΔΕΚΟ, καθιστώντας τον κρατικό μηχανισμό ένα είδος διαμεσολαβητή του καθεστώτος της διαβρώσεως, υπό συνθήκες συνενοχής και ατιμωρησίας.

Κυριαρχεί και διέπει ΟΛΕΣ τις ανθρώπινες επαφές και σχέσεις στην κοινωνία μας. Και αυτό προδήλως, είναι συνέπεια του καθοδηγητικού προτύπου, ενός ορισμένου ύφους και ήθους λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας. Σε μιαν εποχή που όλοι προωθούν ιδιωτικοποιήσεις, οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, κατάφεραν να «κοινωνικοποιήσουν» την διαφθορά!

β. Μορφή της σημερινής Κοινωνίας

Ανεθνική/πολυφυλετική—αντι-εργατική/αντιπαραγωγική—ελευθεριάζουσα– φοροδοτική.9

1/. Κύρια χαρακτηριστικά:
·Εγκαταλελειμμένη επαρχία, σε επίπεδο πρωτογόνου ή υποτυπώδους διαβιώσεως. Τα χωριά και οι κοινότητες έπαυσαν να υπάρχουν ως ζωντανά και πρωταρχικά κύτταρα της κοινωνίας.

 • Κατάργηση από τον κοινωνικόν ιστόν, της παραδοσιακής αποστολής της Ενορίας και αφαίρεση του ενεργού ρόλου της συνοικίας, στην διατήρηση της παραδόσεως.
 • Κλοπή εργατικών δικαιωμάτων των Ελλήνων από τους λαθρομετανάστες και αλλοεθνείς- αλλοδόξους, πολιτογραφηθέντες ως Έλληνες, και μεταφορά των χρημάτων τους στις χώρες καταγωγής τους.
 • Υψηλά ποσοστά ανεργίας.
 • Μεγάλα αστικά κέντρα τεράστιας πληθυσμιακής βάσεως σε επίπεδο απλής διαβιώσεως. Οι γειτονιές εξαφανίσθησαν, τα σχολεία και οι ενορίες δραστηριοποιούνται υποτονικώς, αλλά δεν υπολογίζονται πλέον, ως σοβαροί παράγοντες στα πλαίσια της Διοικητικής Οργανώσεως-Λειτουργίας
 • Μεσαία αστική τάξη σε επίπεδο σχετικής διαβιώσεως, συρρικνουμένη συνεχώς λόγω των συνεχών και παρατεταμένων οικονομικών κρίσεων, με βεβαία σχεδόν κατάληξη την εξαφάνισή της.
 • Κορυφή πυραμίδος (καπιταλιστική τάξη πάσης πολιτικής αποχρώσεως ή νομενκλατούρα), με ελάχιστους υπερ-πλουσίους και λίγους πλούσιους, οι οποίοι διαπλεκόμενοι με την εκάστοτε εξουσία, γίνονται από πλούσιοι πλουσιότεροι, σε βάρος των μεσαίων και κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων.
 • Απουσία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, από την ιδεολογία και ψυχολογία των πολιτών, της ιδέας του έθνους, της εθνικής συνειδήσεως, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθνικού φρονήματος.
 • Εμφάνιση νοσογόνων συμπτωμάτων διαστροφής, πανσεξουαλισμού, νεοσοδομισμού και απουσία της αρετής.
 • Κυριαρχία εγκληματικότητος και ανηθίκων «αρχών», όπως: Ψεύδος, φυγοπονία, διαπλοκή, φοροαποφυγή  και φοροδιαφυγή, αποκρυφισμός, αναρχία, ραδιουργία, ασυδοσία, συκοφαντία-εξόντωση παντός πολιτικού αντιπάλου.

2/. Λειτουργία της κοινωνίας

Η σύγχρονη κοινωνία λειτουργεί με βάση τον ατομικισμό10 τον ωφελιμισμό, την ιδιοτέλεια, τον ωχαδελφισμό και τις ξενόφερτες αρχές της πολυπολιτισμικότητος, της πολυφυλετικότητος. Όταν σε μία κοινωνία, τα άτομα θέτουν εαυτούς υπεράνω του έθνους και του συνόλου της κοινωνίας, δηλαδή ο καθένας από τους πολίτες ακολουθεί τους δικούς του στόχους και αρχές, τότε  αργά ή γρήγορα, επέρχεται χαλάρωση των συνεκτικών δεσμών, διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, που είναι ένα από τα ζητούμενα για την κοινωνική ειρήνη

γ. Η ρίζα των φαινομένων της κοινωνικής σήψεως και διαπλοκής-διαφθοράς

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επισημάνει μετά βεβαιότητος, ότι στους καιρούς μας, η ρίζα του φαινομένου της διαφθοράς είναι το χρήμα. Ακριβέστερα, η κατίσχυση του οικονομικού κινήτρου επί του αγνού πολιτικού ιδεώδους.

«Η ελληνική κοινωνία εδώ και μερικά χρόνια έχει αρχίσει, όπως πολλά στοιχεία το δείχνουν, να βυθίζεται όλο και περισσότερο στον βόρβορο της οικονομικής διαφθοράς, με κύριους πρωταγωνιστές παράγοντες της κρατικής εξουσίας. Και το κατρακύλισμα αυτό όλο και οξύνεται, έτσι ώστε να μην είναι υπερβολή να παρατηρηθεί ότι στις μέρες μας ο ελληνισμός αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες ιστορικές καταστάσεις, η οποία λειτουργεί διαλυτικά για την κοινωνική του συνοχή και την πολιτειακή του οντότητα.

Έτσι διαμορφώθηκε σταδιακώς «πεδίον δόξης λαμπρόν» για την δράση διεφθαρμένων κρατικών παραγόντων. Δεν έχει κανείς παρά να σκεφτεί εξοργιστικές εμπειρίες από την λειτουργία κρατικών υπηρεσιών στα πεδία, μεταξύ πολλών άλλων, της πολεοδομίας, της δασονομίας, των τελωνείων, των κρατικών νοσοκομείων και των εφοριών. Και τα αρνητικά αυτά φαινόμενα έχουν οξυνθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των σύγχρονων οικονομικών μηχανισμών με κορυφαίο το χρηματιστήριο.

Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό τελέσθηκε πριν από ελάχιστα χρόνια, το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην σύγχρονη Ελλάδα. Το «σκάνδαλο του χρηματιστηρίου» που είχε ως συνέπεια την μεγαλύτερη στον τόπο μας μετακίνηση οικονομικού πλούτου από τα λαϊκά νοικοκυριά στα χέρια ελάχιστων επιτήδειων οικονομικών μεγιστάνων, με την συνέργεια βέβαια και πολιτικών παραγόντων που δημόσια συνιστούσαν και υπηρεσιακά προωθούσαν την συμμετοχή στο «στημένο παιχνίδι» του χρηματιστηρίου.

Κι όμως για το φρικτό αυτό σκάνδαλο δεν υπήρξε νέμεση. Το σκέπασε μεθοδευμένα η …δημοκρατική λήθη.

Αλλά ο κατήφορος δεν σταματά εδώ. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, που πρόσθεσαν στον γραπτό τύπο και τα νέα μέσα οπτικοακουστικής μαζικής επικοινωνίας, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, άλλαξαν δραματικά την κατάσταση…. Ετσι σήμερα διαπλοκή δεν πλήττει μόνο την καθαρότητα της άσκησης της κρατικής εξουσίας, αλλά εισχωρεί βαθύτερα και νοθεύει και την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, διαστρέφοντας και ευτελίζοντας το ρόλο του λαού στη λήψη των αποφάσεων. Πλήττει, δηλαδή, το κεντρικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Με τις σύγχρονες αυτές εξελίξεις η ηθική σήψη καλπάζει και έχει αρχίσει να γεννά σοβαρές αμφιβολίες για την ηθική καθαρότητα ακόμα και εκείνων των δημόσιων λειτουργημάτων για τα οποία η καθαρότητα αυτή αποτελεί κυριολεκτικά υπαρξιακό τους στοιχείο.

Έτσι όλοι μας συγκλονιστήκαμε από τις πρόσφατες καταγγελίες για φαινόμενα διαφθοράς δικαστικών λειτουργών. Γιατί η ηθική καθαρότητα συνιστά αναφαίρετο ζωτικό στοιχείο της Δικαιοσύνης ως μιας από τις τρεις εξουσίες της δημοκρατικής πολιτείας. Χωρίς την καθαρότητα αυτή η Δικαιοσύνη όχι μόνο αυτοκαταλύεται, αλλά και μεταβάλλεται σε κακοποιό δύναμη που γεννά την απόγνωση και οδηγεί στη διάλυση μιας κοινωνίας» (Πηγή: Θανάσιμη αρρώστια της δημοκρατίας, του Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ – 06/02/2005).

Αλλά για ποια καθαρότητα στην Δικαιοσύνη ομιλούμε, όταν Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί:

Έχουν ενταχθεί σε οργανώσεις, εταιρείες και στοές που συνεδριάζουν κρυφίως και όχι δημοσίως ή αντιμάχονται τα συμφέροντα της Πατρίδος και της Ορθοδόξου Πίστεως.

Υστερούν σε κύρος και δεν είναι υπεράνω χρημάτων (παραδικαστικά κυκλώματα). Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, για απαγόρευση υποβολής δηλώσεων του «Πόθεν Έσχες», σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Μισθοδικείου τους,11 όχι μόνον ετραυμάτισε ανεπανόρθωτα την σχέση Δικαιοσύνης-Κοινωνίας, αλλά ισχυροποίησε την θέση της κοινωνίας  ότι, η Δικαστική εξουσία «υστερεί σε κύρος και ΔΕΝ είναι υπεράνω χρημάτων».

Επιδεικνύουν άλλοτε μεν βροντώδη μεροληψία, κομματισμό και αστραπιαία ταχύτητα εκδόσεως αποφάσεως [π.χ. Δίκη των έξη (6)/1922 και δίκη των Απριλιανών] και άλλοτε ακινησία και απαράδεκτη κωλυσιεργία [π.x.σκάνδαλο Siemens, φούσκα χρηματιστηρίου/1999, υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών πρωθυπουργού (2006), εμπλοκή Vodafon, Ericsson), σκάνδαλο ΕΛΣΤΑΤ,  κλπ.].

Εκδίδουν σκανδαλώδεις αθωωτικές ή «υπερελαφρές» αποφάσεις, με τις οποίες, εκτός των άλλων, δεν εκφράζουν την βούληση, το περί δικαίου αίσθημα και την ηθικήν του συντεταγμένου κοινωνικού συνόλου.

Υπουργοί που κατηγορήθηκαν για «νόθευση εγγράφου» στην περίπτωση της λίστας… Λαγκάρντ, έπεσαν στα μαλακά, ενώ στην υπόθεση του Βατοπεδίου, συνέβησαν πολλά περίεργα και ανεξήγητα.

Στην περίπτωση της υποθέσεως του Βατοπεδίου, το δικαστήριο απήλλαξε μόνο τους ιδιώτες, κληρικούς και λαϊκούς, που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της λίμνης Βιστωνίδας. Και τους απάλλαξε δεχόμενο ότι, ενήργησαν κάτω από πιέσεις πολιτικών, τους οποίους ούτε δίκασε ούτε καταδίκασε.

«Ουδείς πολιτικός δικάσθηκε, ώστε να έχει μια αθωωτική απόφαση στα χέρια του, άξια πανηγυρισμών. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο τότε πρωθυπουργός είχε ενεργήσει όπως οι πάπες της καθολικής εκκλησίας. Είχε σπεύσει να απαλλάξει τους συνεργάτες του από την τσιμπίδα της δικαιοσύνης, μοιράζοντας συγχωροχάρτια. Στηριζόμενος στην πλέον ανήθικη διάταξη του ελληνικού συντάγματος -έργο Ευάγγελου Βενιζέλου η συνταγματική της κατοχύρωση- δηλαδή στην παραγραφή των αδικημάτων των πολιτικών με την μέθοδο της πρόωρης διάλυσης της Βουλής».12

Κωλυσιεργούν απαραδέκτως, κωφεύουν προκλητικώς ή εκδίδουν αθωωτικές αποφάσεις για κραυγαλέες περιπτώσεις σκανδάλων και κλοπής δημοσίου πλούτου που αφορούν σε υψηλά ισταμένους προστατευομένους όμως, από το σύστημα (π.χ. δομημένα ομόλογα 2005-2007, κλπ.).13 Πάντα ευρίσκονται «εξιλαστήρια» θύματα για να παραπλανούν τους πολίτες.

«Το τελευταίο διάστημα πολλά έχουν ακουστεί και λεχθεί για την «κώφωση» της Δικαιοσύνης αναφορικά με τις συνθήκες δανειοδότησης κομμάτων και ΜΜΕ από τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολιτικός συντάκτης ή να γνωρίζει το παρασκήνιο για να καταλάβει ότι κάτι… σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Αρκεί μόνο να παρακολουθούσε κάποιος εισαγγελέας την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που λειτουργεί για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ, προκειμένου να αποφασίσει την αυτεπάγγελτη παρέμβασή του για την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων…..

Επίσης, σε κορυφαίες υποθέσεις μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος, η Δικαιοσύνη δείχνει ασύγγνωστη ολιγωρία και ανεπάρκεια. Πώς είναι, για παράδειγμα, δυνατόν να μην διατάζεται η μετάφραση της δικογραφίας για το σκάνδαλο της Siemens (δηλαδή του μεγαλύτερου σκανδάλου της Μεταπολίτευσης), όταν είναι γνωστό τοις πάσι πως αν κάποιος εκ των κατηγορουμένων είναι ξένος και το κατηγορητήριο δεν έχει μεταφραστεί, τότε ο συνήγορός του έχει το δικαίωμα να τινάξει την… δίκη στον αέρα; Σαν να μην έφτανε αυτό, η Δικαιοσύνη δεν έμαθε από το μάθημά της; Γιατί είχε αφεθεί, ως προχθές, αμετάφραστη και η δικογραφία για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου;».14

Καταβιβάζουν την δικαιοσύνη σε θεραπαινίδα των ολιγαρχών και νομικόν καταφύγιον της αδιαλλαξίας-αδικίας-απληστίας του Συστήματος, το οποίον υπηρετούν παντοιοτρόπως. Χαρακτηριστικώτερες οι περιπτώσεις, του σκανδάλου της SIEMENS,15  του μακαρίτη Ανδρέα Βγενόπουλου, του «Noor one» και προσφάτως της NOVARTIS.

Συνεχίζεται

 

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) έχει στην κυριολεξία καταρρεύσει από την κορυφή των € 242 δις το 2008, [Eurostat, Government Statistics & Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)], έτος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στα € 174 δις το 2016. Ήτοι μειώθηκε κατά € 68 δις, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% του ΑΕΠ, με την ανεργία να υπερβαίνει το 20%, την μετανάστευση των νέων επιστημόνων να εντείνεται, οι επιχειρήσεις να κλείνουν η μια πίσω από την άλλη και οι κατασχέσεις να αυξάνονται εν μέσω μιας πρωτοφανούς σε διάρκεια ύφεσης. Ως συνεπεία, η χώρα κλυδωνίζεται σε μία απέραντη τρικυμιώδη θάλασσα χρέους.

Αυτό όμως που δεν είναι εμφανές στο κοινό και δύσκολα μπορεί ο απλός πολίτης να το πιστέψει ακόμη και σήμερα, είναι πώς ξαφνικά «ως κεραυνός εν αιθρία», ολόκληρο το οικονομικό οικοδόμημα της χώρας κατέρρευσε σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα και επήλθε τόσο γρήγορα η de facto χρεοκοπία. Είναι φυσιολογικό αυτό το συγκλονιστικό γεγονός; Ή μήπως η υπαγωγή της Ελλάδος στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης υπήρξε το άλλοθι για την σωτηρία του νομισματικού συστήματος του ευρώ; Ο λόγος, οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες ήταν υπερβολικά εκτεθειμένες σε κερδοσκοπικές αγορές ελληνικών ομολόγων και δανειοδοτήσεις των ήδη χρεοκοπημένων τραπεζών της χώρας [ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο Μηναίο Δελτίο (Ιούνιος 2010), ευθαρσώς αναγνωρίζει ότι το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ήταν στο όριο της κατάρρευσης στις αρχές Μάιου του 2010].

Η φιλελεύθερη, δήθεν, οικονομική πολιτική και το ισχύον διεθνές χρηματοπιστωτικό – οικονομικό σύστημα, διευκολύνουν :

.Την φοροδιαφυγή κυρίως με φορολογικά «παράθυρα», για να μην πούμε με «Πύλες», για τους φοροφυγάδες της τάξεως του κατεστημένου και της Διεθνούς Τοκογλυφίας.

.Την μετάγγιση, αφανή ή φανερή / παράνομη ή νόμιμη, χρημάτων σε τράπεζες και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

.Την ενθάρρυνση των πολιτών (λόγω κρατικής αδρανείας, ανικανότητος, ατιμωρησίας, κλπ), στην διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του δημοσίου.

.Την συρρίκνωση της παραγωγικής βάσεως στο σύνολο, των τομέων της οικονομίας και την στασιμότητα νέων παραγωγικών δομών και τεχνολο-γικών δυνατοτήτων.

.Την ασύδοτη αύξηση των τιμών, οι οποίες δεν στηρίζονται στην προσφορά-ζήτηση βάσει προσόδων από εργασία ή υγιή επιχειρηματικότητα.

.Την κερδοφορία των κάθε λογής μεσαζόντων σε βάρος των παραγωγών.

.Την υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής με αντίστοιχα προϊόντα από το εξωτερικό αμφιβόλου ποιότητος (Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμο-ποιούνται οι αγορές του εξωτερικού, μέσω των δανειοδοτήσεων και διεθνούς εμπορίου, ως εργαλεία καταστροφής της εγχώριας οικονομίας).

Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει ακόμη και τις πωλήσεις περιουσιών ΟΤΑ μέχρι και τους αιγιαλούς, αλλά και τα αποθεματικά κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων. Παραλλήλως :

 • Όσοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ταμείου δεσμεύονται με απόλυτη εχεμύθεια προς τρίτους.
 • Η Βουλή των Ελλήνων υποχρεούται να κυρώνει με νόμο όλες τις πράξεις του ταμείου.
 • Το ταμείο θα αποφασίζει, ερήμην της Βουλής σε ποια τιμή και σε ποιους θα πουλάμε τα Ελληνικά λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις βραχονησίδες και ό,τι άλλο Ελληνικό καθώς και για την έκδοση δικών του ομολόγων ή να δανείζεται προς όφελος των δανειστών και των τοκογλύφων με εγγύηση της Ελλάδος.

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα – Corim Insurance, https://www.corim-insurance.co.uk › Blog › Νέα,15 Φεβ 2019 –
Το Δημογραφικό Πρόβλημα Της Ελλάδας: Μια Έρευνα | Dianeosis, https://www.dianeosis.org/2016/09/greece_demographic_crisis/Δημογραφία και μετανάστευση αφελληνίζουν την Ελλάδα – slpress.gr,
«Οι μετανάστες είναι κίνδυνος, όχι λύση για το δημογραφικό»Ας …,https://kostasxan.blogspot.com/2019/04/blog-post_341.html,13 Απρ 2019 –

https://slpress.gr/koinonia/dimografia-kai-metanastefsi-afellinizoun-tin-ellada/ 20 Μαρ 2018.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις, που διεξήχθη από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη, κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εξέλιξη του μεγέθους και της ηλικιακής σύστασης του πληθυσμού της χώρας. Συνοπτικώς:

 • Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον θα μειωθεί σημαντικά.
 • Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο). Η πρόβλεψη του κ. Λαυρέντζου με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε είναι ότι το 2050, το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού στη χώρα μας θα είναι άνω των 65 ετών.
 • Η ελάττωση του πληθυσμού θα κυμανθεί από περίπου 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα.
 • Ο πληθυσμός της χώρας γερνάει. Η διάμεση ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, και που είναι 44 έτη σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη.
 • Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 εκ. σήμερα σε 1,4 εκ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050, αφού πρώτα όμως πρώτα προηγηθεί μια έντονη διακύμανση τις δεκαετίες που θα μεσολαβήσουν.
 • Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν) θα μειωθεί από 7 εκ. το 2015 σε 4,8-5,5 εκ.
 • Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός, θα μειωθεί από 4,7 εκ. το 2015 σε 3-3,7 εκ.

Ο κ. Δασκαλάκης έδωσε αυτές τις απαντήσεις -μεταξύ άλλων- σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ) με αφορμή την Ημερίδα Ευαισθητοποιήσεως για την Υπογεννητικότητα, με τίτλο «Ας γεννήσουμε λύσεις», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου στο Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Το ποσοστό γεννητικότητας (περίπου 1,35 γεννήσεις ανά Ελληνίδα) είναι από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη, σε σχέση με το απαιτούμενο 2,1 για τη σταθεροποίηση του πληθυσμού. Το 2017 σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους (90.000 γεννήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε μείωση 4,7% σε σχέση με το 2016). Εως το 2035, η συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας θα κυμαίνεται μεταξύ 4,1% και 12,4% σε σχέση με το 2015.

Σήμερα, ΟΥΔΕΙΣ γνωρίζει τον ακριβή αριθμόν των λαθρομεταναστών/λαθροεισβολέων, κατά τους εξουσιαστές «προσφύγων και μεταναστών», που ευρίσκονται σήμερα στα νησιά μας και την ενδοχώρα. Πόσες δεκάδες χιλιάδες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι, μη καταγεγραμμένοι, στην ελληνική επικράτεια. Σε πόσους απ’ αυτούς, έχει δοθεί μέχρι τώρα, η Ελληνική υπηκοότητα, οικονομική ενίσχυση, και άλλες διευκολύνσεις, προνόμια που δεν έχουν οι λοιποί Έλληνες πενόμενοι πολίτες.

Αρχικά ήταν οι παρανόμως ελληνοποιηθέντες ρωσοτσετσένοι με τις δωρεάν συντάξεις, δωρεάν ΕΚΑΣ και τα δωρεάν δάνεια κατοικίας. Από τότε ξεκίνησε και η φούσκα των ακινήτων. Κάθε σαράβαλο σπίτι πήρε και αξία. Στην συνέχεια ήρθε η Σκιπετάρικη/Αλβανική λαίλαπα, που…δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από την αρχή και πλέον μετράμε περίπου 2.000.000 αλβανούς (ακόμη ΔΕΝ ξέρουμε ακριβώς ποιοι και πόσοι είναι), που φέρανε και τα τέκνα τους εδώ, να μεγαλώνουνε, να σπουδάζουνε και να μαθαίνουνε πώς να «τσιμπάνε» τα επιδόματα.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, εσχάτως η Ελλάδα εμπλουτίζεται με εκατοντάδες χιλιάδες παρακμιακούς λαθρομετανάστες που βαπτίζονται «πρόσφυγες, μετανάστες ή και επενδυτές» από Αφρική και Ασία. Υπολογίζεται ότι σήμερα βρίσκονται παρανόμως ή “νομιμοφανώς” στην Ελλάδα, τουλάχιστον 3.000.000 λαθρομετανάστες.

Ο αριθμός είναι τρομακτικός και αντιπροσωπεύει περίπου το 35% του ελληνικού πληθυσμού. Κι αυτό συνέβη σε μόλις τρεις (3) δεκαετίες.

Τα νοσήλια των ανασφάλιστων λαθρομεταναστών στοιχίζουν κάθε χρόνο στο κράτος 2.700.000.000 €. Εάν συνυπολογιστούν και οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων το κόστος ανεβαίνει στα 5-6,5 δις (δηλώσεις του πρώην υπουργού υγείας Ανδρ. Λοβέρδου).

1.500.000.000€ στοιχίζει η παρανομία των λαθρομεταναστών στην χώρα μας (αυτά τα στοιχεία δίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μόνο για την επιπλέον αστυνόμευση)…

7.500.000.000€ είναι τα έσοδα από το παραεμπόριο των λαθρομεταναστών… Αν συνυπολογίσουμε και τα μαγαζιά που κλείνουν, τα ποσά που χάνει το κράτος είναι ανυπολόγιστα.

Έτσι μόνο το άμεσο οικονομικό κόστος της υπόθεσης «λαθρομετανάστευση», ανέρχεται ετησίως στο αστρονομικό ποσό των 32 δις ευρώ. Το έμμεσο οικονομικό κόστος (πχ. αυξημένες ανάγκες φυλάξεως των συνόρων), δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Για να έχουμε ένα μέτρο συγκρίσεως, την ίδια στιγμή βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2012, όπου συρθήκαμε στο μνημόνο 2, υπολογιζόταν στα 24,5 δις ευρώ. Προσοχή, μιλάμε για το συνολικό έλλειμμα συμπεριλαμβανομένων τόκων και χρεολυσίων και όχι για το πρωτογενές έλλειμμα…

Ελευθεριάζων= Μετοχή του εν. Ενεστώτος του ρ. Ελευθεριάζω.. Ελευθεριάζω=Ζω ακόλαστον και έκλυτον βίον (Λεξ. Μπαμπινιώτη σ. 319).

10 Ατομικισμός: Πολιτικοφιλοσοφική θεωρία η οποία υποστηρίζει την αποδέσμευση και ανεξαρτητοποίηση του ατόμου εκ της κοινωνικής ομάδος. Η άποψη ότι το άτομο είναι αυτοσκοπός, μία πλήρης και αυτόνομος ύπαρξη. Η ατομικιστική αντίληψη της κοινωνικής ζωής απολήγει στο να καθιστά τους λαούς και τα έθνη μεταβατικά εποικοδομήματα με ασθενή σημασία,έρμαια των πανίσχυρων Οικονομικών Ομίλων και διεθνών Τραπεζών.

11 Το Μισθοδικείο – το αρμόδιο δικαστήριο που επιλύει τις διαφορές σχετικά με τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, και συγκροτείται από τρεις ανώτατους δικαστές, τρεις καθηγητές πανεπιστημίου και τρεις δικηγόρους,  έκρινε προ καιρού, με δύο αποφάσεις του, αντισυνταγματική την αναδρομική μείωση των αποδοχών των δικαστών.

12 Καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Γ.Π. Μασσαβέτας.

13 Real News, 22 Ιουνίου 2014.

14 Δικαιοσύνη τυφλή αλλά και… κουφή..Δημοσιεύθηκε στις 24.09.2016 Δικαιοσύνη τυφλή αλλά και… κουφή – Το Άρθρο..www. toarthro.com/ δικαιοσύνη-τυφλή-αλλά-και-κουφή.

15 Ο γερμανικός κολοσσός της Siemens κατηγορείται πως έχει βάλει βαθειά το χέρι στην τσέπη, χρηματίζοντας κυβερνήσεις για να της αναθέσουν δημόσια έργα. Η εταιρεία υποστηρίζει πως από αυτά τα χρήματα, 100 εκατομμύρια μάρκα (ήτοι 51 εκατομμύρια ευρώ περίπου) έχουν δοθεί σε Έλληνες πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς.

Η προανακριτική έρευνα ξεκίνησε το 2005, το σκάνδαλο κορυφώθηκε το 2008, όταν ο Θόδωρος Τσουκάτος και ο Τάσος Μαντέλης παραδέχτηκαν ότι έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες μάρκα, ενώ ξεκίνησε το «κρυφτούλι» του Μιχάλη Χριστοφοράκου, που υπήρξε διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ελλάδος την εποχή των χρηματισμών, το 1999, με την ελληνική και την γερμανική δικαιοσύνη. Η υπόθεση μένει ακόμα ανοιχτή και πρόκειται ίσως, για το μεγαλύτερο πολιτικό-οικονομικό μεταπολιτευτικό σκάνδαλο.

Έγραψε στο site www.yperpisteoskaipatridos ο αγαπητός φίλος και συναγωνιστής Αρώνης Σπύρος την 19/Μάη/2019

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.