Ἀπάντηση στὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος – καὶ ὄχι μόνο, γιὰ τὸ μεταναστευτικό

Μὲ ἀφορμὴ πρόσφατες, φιλομεταναστευτικὲς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνατίου, ὅπου ὁ τελευταῖος τολμάει νὰ κρίνει ὡς μὴ Ἕλληνα καὶ μὴ Χριστιανό (!) ὅποιον «ἀρνεῖται τὴν προσφορὰ σὲ πρόσφυγες καὶ μετανάστες», σημειώνω ὁρισμένες σκέψεις.

Ο Μητροπολιτης-Δημητριαδος Ιγνάτιος

Σεβασμιώτατε,

κι ἐσὺ καὶ ὅλοι ὅσοι χρησιμοποιεῖτε τὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴ θέση σας σ΄ αὐτήν, γιὰ ρόλους ὄχι μόνο ἄσχετους μὲ τὴν ἀποστολὴ Της ἀλλὰ καὶ συνάδοντες μὲ τοὺς σχεδιασμοὺς τῆς διεθνοῦς Μαφίας, θὰ ἔπρεπε νὰ ντρέπεστε. Ἀντὶ νὰ τρέχετε πίσω ἀπὸ κάθε κέλευσμα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρὰ της ὑπηρετεῖ τὰ ξένα της ἀφεντικά, θὰ ἔπρεπε νὰ πάρετε μία θέση κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ ἰδίως σήμερα δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως. Λαὸ πτωχευμένο ὑλικὰ καὶ πνευματικά, λαὸ ποὺ δὲν ἔχει ἀπὸ ποῦ νὰ πιαστεῖ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀμφισβητεῖται τὸ ὕστατο δικαίωμά του, γιὰ μία πατρίδα δική του…

Δὲν εἴπατε λέξη γιὰ τὴν ληστεία ποὺ γίνεται ἀπὸ δεκαετίας σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ διεθνῆ καρτὲλ συμφερόντων. Ψελλίσατε λίγα -καὶ ἀργά, μετὰ τὴ λαϊκὴ πίεση- γιὰ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὰ κνώδαλα τῆς προηγούμενης Κυβέρνησης. Δὲν λέτε καὶ τώρα τίποτε γιὰ τὸ δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα σὲ μία ἀσφαλῆ καὶ ἑλληνικὴ χώρα, ἀντάξια ἐκείνων ποὺ χύσανε τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν (ὅποια) ἐλευθερία μας. Ἀντιθέτως, τώρα βγαίνετε νὰ ἀμφισβητήσετε τὸ δικαίωμά μας αὐτὸ καὶ νὰ πεῖτε ὅτι «στοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες εἶναι ὁ Χριστὸς σήμερα. Αὐτὸν τὸν Χριστὸ διδάσκουμε. Θὰ εἴμαστε ὑπόλογοι ἂν δὲν τὸν ὑποδεχτοῦμε»!!!

Σεβασμιώτατε, ἀφοῦ δὲν ἔχεις τὸ ἀκαταλόγιστο, δὲν μπορῶ παρὰ νὰ διαβάσω στὶς δηλώσεις αὐτὲς μία συνειδητὴ ταύτιση μὲ τοὺς ἐχθρούς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μόνον ἔτσι ἑρμηνεύεται ἡ μεταμφίεση ἑνὸς διεθνοῦς πολιτικοῦ ζητήματος σὲ «ἀνθρωπιστικὸ» (καὶ …χριστιανικὸ καθῆκον). Καὶ γιὰ νὰ τελειώνουμε: ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων δὲν στρέφεται κατὰ τῆς παράνομης μετανάστευσης γιατί ἔχει κάτι ἐναντίον κάποιων προσώπων, μουσουλμάνων ἢ μή. Θέλει ἁπλῶς νὰ διατηρήσει ὁ τόπος μας τὸν χαρακτήρα ποὺ κράτησε ἐπὶ χιλιετίες, ἡ δὲ κοινωνία νὰ μὴν ἀπωλέσει ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν συνοχὴ καὶ τὴν λειτουργικότητά της.

Νὰ ἀναφέρω χιλιάδες ὀνόματα κληρικῶν ποὺ τίμησαν τὸ ράσο καὶ τὴν ἑλληνική τους καταγωγὴ συγχρόνως; Προφανῶς περιττεύει. Τὸ «νηστικὸ παιδὶ» στὸ ὁποῖο ἀναφέρεσαι, θὰ τὸ φροντίσει ὁ Ἕλληνας ὡς ἄνθρωπος, ὅμως τὴν πείνα ἢ τὴν δυστυχία τῆς ὑφηλίου δὲν μπορεῖ νὰ τὴν σβήσει, γι΄ αυτὸ καὶ δὲν τὴ θέλει στὴν πόρτα του. Ἂν ἐσὺ νιώθεις εὐθύνη γιὰ κάθε ἄνθρωπο, σὲ πληροφορῶ ὅτι ὁ Τρίτος Κόσμος εἶναι γεμάτος ἀπὸ τέτοια παιδιά, πού δὲν κατάφεραν νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα, εἶναι αὐτὸς λόγος νὰ μείνουν στὴν πείνα; Οὐδεὶς σὲ ἐμποδίζει νὰ ἀφήσεις ἐδῶ τὸν δεσποτικὸ μισθό σου (ποὺ ἐμεῖς καταβάλουμε) καὶ νὰ πᾶς νὰ τὰ φροντίσεις ἐκεῖ, ὅπως ἄλλωστε κάνουν ἤδη τόσοι κληρικοί μας. Ἐδῶ χρειαζόμαστε ἡγετικὴ παρρησία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιβίωση, ὄχι μεταφυσικὲς δικαιολογίες γιὰ τὴ νεοταξίτικη ἀτζέντα.

Κώστας Καραΐσκος, Κομοτηνὴ

Παράταξη Πολιτῶν «Σπάρτακος»

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/11/blog-post_79.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+orthodoxia-ellhnismos%2FpYVS+%28%E1%BF%AC%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%8A%CE%BA%CE%BF+%E1%BD%89%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29

Leave a Reply

Your email address will not be published.