Πληροφορίες για το Remdesivir και τι χρηματικά συμφέροντα υποκρύπτονται. Ακολουθείστε τις συμπτώσεις και θα βρείτε το κέρδος να κρύβεται από πίσω!

Subject:……CAN IT BE??
 Even when life hangs in the balance………………..Politics, Politics, Politics………. Money Rules….!!

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

WELL, WELL, WELL!! Isn’t it just an interesting coincidence that Remdesivir is made by Gilead and is the “CURE” for COVID-19….and here’s where it gets interesting. China holds the patent on the drug through an agreement with Gilead’s drug patent sharing subsidiary branch called UNITAID, who has an office near Wuhan and you’ll never guess who are the main financial investors in UNITAID….none other than George Soros, Bill & Melinda Gates, and the W.H.O.. I know what you’re thinking! It’s just all a coincidence isn’t it? Oh, don’t let me forget the other coincidence that Gilead and UNITAID were financial supporters of Hillary Clinton. Oh, silly me I forgot one more coincidence, Fauci was the one authorizing millions to be sent to The Wuhan Institute of Virology specifically for the “study” of Coronaviruses……I sure am thankful it’s all just coincidences! Nothing to see here just keep moving along….WOW! No wonder Fauci slapped down hydroxychloroquine which has a 92% success rate…he was told to!!….
 
The Best Coincidences are always found when you follow the money.
Μετάφραση της πληροφορίας:
Θέμα: …… Μπορεί να συμβαίνει αυτό ??
Ακόμα και όταν η ζωή κρέμεται από το οικονομικό ισοζύγιο ……………… Πολιτική, Πολιτική, Πολιτική ………. Το χρήμα κυβερνάει τα πάντα …. !!
 
ΛΟΙΠΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΛΟΙΠΟΝ!! Δεν είναι απλά μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση το γεγονός ότι Remdesivir παράγεται από την Gilead και είναι η «θεραπεία» για τον COVID-19 …. και εδώ είναι όπου αρχίζει το  ενδιαφέρον. Η Κίνα κατέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (την πατέντα) για το φάρμακο αυτό μέσω μιας συμφωνίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το φάρμακο είναι προϊόν ανταλλαγής  ενός θυγατρικού υποκαταστήματος της Gilead που ονομάζεται UNITAID, η οποία έχει γραφείο στη Wuhan και δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψετε ποιοι κρύβονται από πίσω ούτε να το μαντέψετε ποιοι είναι οι κύριοι οικονομικοί επενδυτές στην UNITAID …. ε, λοιπόν δεν είναι άλλοι από τον George Soros, Bill & Melinda Gates, και ο ΠΟΥ. Ξέρω τι σκέφτεστε! Είναι ακριβώς όλα μια σύμπτωση έτσι δεν είναι;
Ω, επιτρέψτε μου να μην ξεχάσω το άλλο τυχαίο ότι Gilead και UNITAID ήταν από τους οικονομικούς υποστηρικτές της Χίλαρι Κλίντον.
Ω, ανόητος εγώ ξέχασα μια ακόμη σύμπτωση, ο Fauci ήταν αυτός που εξουσιοδοτεί τα εκατομμύρια που θα σταλούν στο Wuhan Ινστιτούτο Ιολογίας ειδικά για τη «μελέτη» του Coronaviruses …… είμαι σίγουρος κι ευτυχής πως όλα αυτά είναι απλά συμπτώσεις!
Δεν συμβαίνει λοιπόν τίποτα όλα πάνε καλά και μην ανησυχείτε για τίποτα ….
Όου κάτι ξέχασα! Δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί ο Fauci δεν προωθεί την υδροξυχλωροκίνη (το γνωστό μας Plaquenil) η οποία έχει ποσοστό επιτυχίας 92%. στην εξόντωση του κορωνοϊού… ε, κάποιος του είπε να το κάνει !! ….
 
Οι καλύτερες Συμπτώσεις βρίσκονται πάντα όταν ακολουθείτε που πέφτει το χρήμα.
Chris Athas

Leave a Reply

Your email address will not be published.