Ιδού ποιον φώναζε <<ανάξιος ο Σωτήριος>> το ποίμνιό του

Ὁ Σεβ. Καναδᾶ ἀμφισβητεῖ τὴν Ἁγίαν Λαβίδα

Share:

 

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν… κοινωνήσατε»;

Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος ἐγκυκλίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου, εἰς τὴν ὁποίαν  χαρακτηρίζει, παραμονὰς Χριστουγέννων, ὅσους ἐμμένουν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἁγία Λαβὶς «εἶναι δογματικὸν ζήτημα» (βλ. ἀποφάσεις ΔΙΣ Ἀπριλίου) ὡς «ταλιμπάν» καὶ «δαιμονισμένους». Δὲν διευκρινίζει ὅμως πῶς ἀλλιῶς νὰ κοινωνήση κανεὶς ἄνευ αὐτῆς; Ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ Ἅγιον Ποτήριον, ὡς εἶναι ἡ ἀρχαία τάξις;!

Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Ἡ ἀγαθὴ μερίδα εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. Ἔχεις μείνει ἀκόμη στὴ λαβίδα; Στὸν τρόπο μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας; Κρῖμα. Σὲ περιμένει ὁ Χριστός. Δὲν Τὸν ἐνδιαφέρει ἡ λαβίδα. Δὲν Τὸν ἐνδιαφέρει ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ κατοικήσει μέσα σου. Ἕνα τὸν ἐνδιαφέρει. Νὰ ζεῖ καὶ νὰ περιπατεῖ μέσα σου. Νὰ σοῦ δίνει ζωή. Αἰώνια ζωή. Παράδεισο.

Ἄφησε τὰ λόγια. Μὴ γίνεσαι ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἀγάπη. Γιατί νομίζεις ὅτι εἶσαι ἀλάθητος; Γιατί θέλεις νὰ ἐπιβάλις τὴ γνώμη σου; Αὐτὸ δὲν θέλησε καὶ ὁ Ἑωσφόρος; Ποῦ κατέληξε; Τὸ ξέρεις ἐσὺ καλύτερα ἀπὸ μένα. Ἀπὸ φωτεινὸ πνεῦμα ἔγινε δαίμονας. Δὲν κάνει ἄλλη δουλειὰ παρὰ νὰ ἀντιστρατεύεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ πολεμᾶ τοὺς ἀνθρώπους. Πρόσεχε μὴ τοῦ μοιάσεις. Μοῦ φαίνεται αὐτὸν τὸν κατήφορο ἔχεις πάρει.

Χριστούγεννα. Ἔλα παιδί μου. Σὲ καλεῖ ὁ Χριστός. Σοῦ φωνάζει ὁ Πατέρας σου. Ἔλα νὰ κοινωνήσεις. Δὲν σοῦ τὸ εἶπα; Μόνο μὲ τὴ Θεία Κοινωνία θὰ ζεῖς στὸν παράδεισο ἀπὸ τώρα. Θέλεις νὰ τὸ χάσεις αὐτό; «Ποιὸς στραβὸς δὲν θέλει τὰ μάτια του»;

Χριστούγεννα καὶ δὲν εἶσαι στὴν ἐκκλησιά. Κακό. Ἀλλὰ ὄχι θανάσιμο. Ἀφοῦ κοινωνεῖς, ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα σου. Εἶσαι στὸν παράδεισο. Αὐτὸ εἶναι τὸ πᾶν…».

ΠΗΓΗ:https://orthodoxostypos.gr/%E1%BD%81-%CF%83%CE%B5%CE%B2-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%E1%BE%B6-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B5%E1%BF%96-%CF%84%E1%BD%B4%CE%BD-%E1%BC%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CE%BD-%CE%BB/

Leave a Reply

Your email address will not be published.