Το Δίκτυο Ελληνισμού καταγγέλλει…

Κείμενο Διαβούλευσης

Είναι επείγον αυτή τη στιγμή όλοι οι ευαίσθητοι Έλληνες να συμμετάσχουν και να υπογράψουν αυτή τη δημόσια διαβούλευση για την ακύρωση της απόφασης να μετακινηθεί η εορτή της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και Θεού από την Κυριακή της Αναστάσεως στο Μέγα Σάββατο.

Όπως μας βεβαιώνουν Καθηγητές Πανεπιστημίου και λοιποί έγκριτοι λαϊκοί και κληρικοί απαιτείται η ολομέλεια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά 3/4 για να ληφθεί κάποια τόσο σημαντική απόφαση, όπως αυτή της αλλαγής του ιερού εορτολογίου.

Αυτό σαφώς δεν έχει συμβεί. Επομένως η εν λόγω απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι αντικανονική και παράνομη.

Για την ελληνική ψυχή η επιβεβλημένη άνωθεν μετακίνηση της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού είναι μέγιστο κακό, και δεν μπορεί με τίποτε να γίνει αποδεκτό κάτι τόσο παράλογο και υβριστικό προς την ιερή παράδοση της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

Ως Ελληνική και Ορθόδοξη κοινωνία δεν παραιτούμεθα επ᾽ ουδενί από την Καθολική και Οικουμενική Αλήθεια του λαού μας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας του, που έχει ως μοναδικό Κέντρο της όχι τον άνθρωπο αλλά τον Σαρκωμένο Θεό Λόγο. Τον Υιό της Παρθένου. Τον Ένα της Τριάδος. Σαφώς, δεν υφίστανται ουσιώδεις λόγοι για μια τέτοια αυταρχική και αντικανονική ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, χωρίς να υπάρξει σύγκληση της Ιεράς Συνόδου. Όμως, ακόμη κι αν υπήρχαν κάποιοι ουσιαστικοί λόγοι, θα έπρεπε, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι και Νόμος του Κράτους, να έχει συγκληθεί για μια τόσο καινοτόμο απόφαση η ολομέλεια όλων των Επισκόπων μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όταν με εντολή της κυβέρνησης αλλάζει το εορτολόγιο της μεγίστης Εορτής της Χριστιανοσύνης, της Ανάστασης του Χριστού, τίθενται πλέον ουσιώδη ζητήματα εκκλησιαστικής κανονικότητας αλλά και δογματικής συμφωνίας. Αλλά ακόμη και για την πλέον έκτακτη ανάγκη θανατηφόρου πανδημίας θα έπρεπε: πρώτον, να μεταφερθεί ο εορτασμός ανήμερα την Κυριακή της Αναστάσεως, λίαν πρωΐ και όρθρου βαθέως, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, και, δεύτερον, να πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία την Κυριακή του Πάσχα υπαιθρίως.
Επειδή τίποτε από αυτά δεν τηρείται και, επιπλέον, ουδεμία θανατηφόρος νόσος κυκλοφορεί, πέραν από τα τρομοκρατικά και ακριβοπληρωμένα δελτία ειδήσεων, τα γραφεία των καλώς αμειβομένων και σε ασυλία ευρισκομένων λοιμωξιολόγων, και το Πρωθυπουργικό Γραφείο, θεωρούμε μεγίστη ασέβεια προς το Θείο Μυστήριο της Σαρκώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου όλα όσα έχουν αποφασιστεί για την Εορτή της Αναστάσεως, ή ακόμη τραγικότερα, της επιβεβλημένης άνωθεν, εκ του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μη Αναστάσεως του Κυρίου.

Γνωρίζουμε ως Ορθόδοξοι πως άνευ των Επισκόπων δεν υφίσταται η Εκκλησία. Διότι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας αποτελούν τον αδιάσπαστο κρίκο της Αποστολικής Διαδοχής. Μάλιστα, ο Επίσκοπος είναι τόπος και εικόνα του Ζώντος Χριστού. Γι᾽ αυτό έκαστος Επίσκοπος και έκαστη τοπική Εκκλησία δια του Επισκόπου της, είναι πλήρης και Ζώσα Εκκλησία του Χριστού που ανακεφαλαιώνει συγχρόνως το όλον της Εκκλησίας.

Έτσι, είναι εντελώς ξένο πράγμα προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία τόσο ο καισαροπαπισμός όσο και το αντίστροφό του, ο παποκαισαρισμός. Δηλαδή, η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι το όλον του σώματος λαϊκών και κληρικών. Άρα και οι λαϊκοί ευθύνονται ουσιωδώς για την διατήρηση του ορθόδοξου ήθους και της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, Θεολογίας και Αλήθειας. Εξάλλου, όλες οι αιρέσεις προήλθαν, ως επί το πλείστον, από κληρικούς και όχι λαϊκούς. Βάσει αυτών, επείγει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε να διατηρηθεί το Ορθόδοξο ήθος και η Ορθόδοξη παράδοση, όχι μόνο στον εξωτερικό τύπο τους, αλλά στην ουσία των. Και η βάση της Ορθόδοξης παραδόσεως είναι η Συνοδικότητα, η οποία περιέχει τόσο τους Επισκόπους και τους κληρικούς, όσο και τους λαϊκούς δια των Επισκόπων των.

Κατόπιν αυτής της διευκρίνησης, και αφού σήμερα έχουμε σαφώς διαφοροποίηση Επισκόπων από την απόφαση της ΔΙΣ, και κυρίως του Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού, τίθεται ουσιώδες εκκλησιολογικό ζήτημα και διαφαίνεται σοβαρή εκκλησιολογική εκτροπή. Μάλιστα δε, η Εκκλησία και το εκκλησιαστικό γεγονός δεν περιορίζονται ούτε τοπικά ούτε χρονικά, αλλά επεκτείνονται δια του Μυστηρίου της Θείας Σαρκώσεως, Σταυρώσεως, Αναστάσεως και Αναλήψεως, πέραν του χώρου και του Χρόνου και ταυτίζονται με το Όλον της Ακτίστου Βασιλείας του Χριστού σε Ουρανό και γή.

Για τους λόγος αυτούς, η διενεργούμενη σήμερα από το Δίκτυο Ελληνισμού και άλλες ομάδες Ελλήνων πολιτών Δημόσια Διαβούλευση αποτελεί κεντρικής σημασίας γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από την Εκκλησιαστική Ιεραρχία.

Ως Ορθόδοξος κλήρος και λαός θεωρούμε μέγιστη ύβρη προς τον λαό μας αλλά και προς το Υπέρτατο Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και το Μυστήριο της Σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός, την μετακίνηση της Εορτής της Αναστάσεως από την Κυριακή στο Μέγα Σάββατο.

Με κάθε σεβασμό προς την σεπτή ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, τους απευθύνουμε ως ελληνική και ορθόδοξη κοινωνία θερμή παράκληση και ικεσία να αποσύρουν, όσο ακόμη είναι καιρός, μια τόσο περιφρονητική για τον λαό μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας αλλά και το Ίδιο το Θείο Πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού, του Μόνου Αληθινού Θεού και Μεσσία του κόσμου, μια απόφαση άνευ ουσιώδους αιτίας, και θεολογικά παραλόγου, και μιας αιρετίζουσας πράξης και ενέργειας, που αφορά την Μέγιστη αυτή Εορτή της Χριστιανοσύνης, την Ανάσταση του Κυρίου.

Γι᾽ αυτό καλούμε σήμερα τον απανταχού Ελληνισμό να μετάσχει της δημόσιας αυτής διαβούλευσης, προκειμένου να εκπέμψουμε φωνή αποφασιστική ματαίωσης αυτού του ολέθριου για τον λαό μας εγκλήματος κατά του Χριστού, της Εκκλησίας Του και της ιστορίας.

Διότι, εάν τελικώς πραγματοποιηθεί αυτή η θεολογικώς και κανονικώς παράλογη, άστοχη και τόσο περιφρονητική στο πρόσωπο του Χριστού απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, φοβούμεθα πως αυτό το Πάσχα θα είναι σημείο εκκίνησης μεγάλων θλίψεων και οδυνών για τον λαό μας.

Γι᾽ αυτό προτρέπουμε όλους τους ευαίσθητους και αισθαντικούς Έλληνες να συμμετάσχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση και να αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις των, κλήρος και λαός, ώστε να πεισθεί η Εκκλησιαστική Ιεραρχία να αποσύρει αυτή την υβριστική απόφαση απέναντι στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του.

Ας γνωρίζουν όλοι οι άγιοι και σεβαστοί ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος πως η καρδιά και η ψυχή των Ελλήνων Ορθοδόξων ευρίσκονται σε οδύνη και θλίψη μέγιστη και αβάστακτη, όπως ο Κύριος στην Γεσθημανή.
Γι᾽ αυτό σας παρακαλούμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας και με όλο τον σεβασμό στα σεπτά σας πρόσωπα ως Ορθοδόξων Εκκλησιαστικών πατέρων και ποιμένων, και σας απευθύνουμε θερμή παράκληση και ικεσία, μην πειράζετε το Πάσχα και την Ανάσταση. Διότι η ενέργειά σας αυτή θα επιφέρει μεγάλες θλίψεις και βάσανα στον ήδη βασανιζόμενο ελληνικό λαό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, και δη τον τελευταίο χρόνο της σκηνοθετημένης και ψεύδους πανδημίας, ευρίσκεται όντως στο χείλος του γκρεμού.

Για το Όνομα του Τριαδικού Θεού και του Θεανθρώπου Χριστού, και της Παναγίας Μητέρας Του, άγιοι ιεράρχες, μην αλλάζετε τον εορτασμό της Αγίας ημέρας της του Χριστού Αναστάσεως και μην τον μεταφέρετε σε ημέρα καθημερινή, έστω και αν πρόκειται περί του Μεγάλου και Ιερού Σαββάτου. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού έχει θεσπίσει θεοπνεύστως ο εορτασμός του Χριστιανικού και Ορθοδόξου Πάσχα να άρχεται λίγο πριν τα μεσάνυκτα και να συνεχίζεται ολονυκτίως μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Φέτος μάλιστα, όπου ο εθνικός όλεθρος ευρίσκεται προ των πυλών της Ελλάδος, όπου η μάχαιρα και το σχοινί ευρίσκονται προ του λαιμού του πολύπαθου λαού μας, η μόνη ελπίδα μας είναι ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του. Φέτος ειδικά θα πρέπει να ξαγρυπνήσουμε, κλήρος και λαός, όλη την νύκτα στους ιερούς ναούς και να βιάσουμε τις ψυχές και τα σώματά μας να στραφούν ολοσχερώς και αποφασιστικώς προς τον Ουράνιο Βασιλέα και τον Μόνο Μεσσία και Σωτήρα όλων των ανθρώπων, τον Θεάνθρωπο Χριστό, ζητώντας να μας συγχωρέσει όλους μας για τις πολλές μας αμαρτίες και να στείλει στον λαό μας και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο το ανθρώπινο γένος, το Άγιο και Τρισάγιο και Θείο Έλεος Του και την Θεία και ζωογόνο Χάρη Του.

Επίσης, σεβόμενοι πλήρως την εκκλησιαστική ιεραρχία της Εκκλησίας μας, συγχρόνως νοιώθουμε μέγιστη θλίψη για το ότι το δημιουργούμενο εορταστικό κενό της Κυριακής ημέρας της Αναστάσεως, αποτελεί μέγιστο έγκλημα κατά του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Διότι επί της ουσίας καταργείται η Κυριακή της Αναστάσεως και παγώνει ο εορταστικός χρόνος στο Μέγα Σάββατο. Έτσι, ο Αναστημένος Χριστός απωθείται από την ιστορική και εορταστική πραγματικότητα και καθηλώνεται στον Άδη. Η τριήμερος Ταφή και Ανάσταση είναι ανάγκη να ακουμπά και στις τρείς ημέρες, Μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο και την Λαμπροφόρο και Φωτοφόρο Κυριακή της Αναστάσεως και του Πάσχα.

Άγιοι πατέρες και σεπτοί Ιεράρχες μας, στην χριστιανική συνείδησή μας η τυχόν μετακίνηση του Πάσχα από την Κυριακή και ο περιορισμός του μόνο στο διήμερο Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου αποτελεί μέγιστο πειρασμό και προσβολή στο χριστιανικό μας αίσθημα. Γι᾽ αυτό σας αναπέμπουμε θερμές παρακλήσεις και ικεσίες να μην πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο έγκλημα εναντίον της πίστης μας και της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, πέραν της εκκλησιαστικής εορταστικής κανονικότητας και τάξης, η απόφαση αυτή θίγει εμμέσως και την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού, καθόσον σημειολογικά καταργείται η όγδοη ημέρα τη Βασιλείας του Χριστού και υποβιβάζεται το Θείο πρόσωπο του Χριστού σε απλό και ανθρώπινο ιδρυτή μιας επιπλέον θρησκείας. Επίσης, τίθεται και ως δογματικό ζήτημα η μετακίνηση, η ταύτιση και ο περιορισμός της εορτής της Αναστάσεως εκτός της Κυριακής που είναι η κατ᾽ εξοχήν ημέρα του Κυρίου Ιησού. Η άρνηση της Κυριακής ως κατ᾽ εξοχήν ημέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού και Μεσσία σηματοδοτεί πλήρως και εμφανώς τον διωγμό του Χριστού από την ιστορία και τον κόσμο. Κατόπιν τούτου όλη η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας καθίσταται κενή νοήματος και απωθείται στον χώρο της ιδεολογικής και θρησκευτικής φαντασίωσης.

Μάλιστα, η σύμπτωση αυτού του Μ. Σαββάτου με το νομικό ιουδαϊκό Φάσκα του Μωσαϊκού νόμου γίνεται αιτία ακόμη μεγαλύτερου πειρασμού, καθόσον οι Οικουμενικές Σύνοδοι ρητά μάς επιτάσσουν να εορτάσουμε το χριστιανικό Πάσχα οπωσδήποτε μετά το ιουδαϊκό. Χωρίς δε να νοιώθουμε οιαδήποτε κακία, περιφρόνηση ή αποστροφή προς άλλους λαούς και τις ιερές παραδόσεις των, όμως το ενδεχόμενο να πειράξουμε για οιονδήποτε λόγο το Χριστιανικό Πάσχα ώστε να συμπέσει με το νομικό Ιουδαικό Φάσκα, αποτελεί ένα επιπλέον πειρασμό, μεταξύ των τόσων άλλων, που διχάζουν την χριστιανική συνείδηση και ταυτότητά μας.
Πώς είναι δυνατόν μετά από δυο χιλιάδες χρόνια, έστω εμμέσως και πλαγίως, να επανερχόμεθα, έστω σημειολογικά, στην ιουδαϊκή θρησκεία, παραχαράσσοντας συγχρόνως την ιερή παράδοση των Οικουμενικών μας Συνόδων!

Επιπλέον, η ανάγκη εφέτος όχι μόνον να στενέψουμε τον εορτασμό της Αναστάσεως του Κυρίου, περιορίζοντάς την μόνον στο Μέγα Σάββατο, ενώ συγχρόνως καταργούμε τους ζωηφόρους πασχαλινούς ύμνους του Όρθρου, που αποτελούν έκρηξη θεολογικού κάλλους και νοήματος, είναι αντίθετος με την ανάγκη των καιρών, όπου επείγει όσο ποτέ άλλοτε να αγρυπνήσουμε προσευχόμενοι στους ιερούς ναούς. Διότι μόνον ο Χριστός και η Παναγία μπορούν να σώσουν τον λαό μας κι όλους τους ανθρώπους από την επικείμενη ιατρική γενοκτονία. Διότι κάτι το οποίο επιθυμούμε ως επιστήμονες να θέσουμε υπόψιν σας, άγιε Αρχιεπίσκοπε και άγιοι πατέρες μας, είναι το επερχόμενο κακό της εσφαλμένης ιατρικής διαχείρισης αυτής της, δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, σκηνοθετημένης και ψευδούς πανδημίας.

Ως επιστήμονες έχουμε επανειλημμένως προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό ότι θα υποστεί θλιβερή γενοκτονία, εάν προχωρήσει σε μαζικά και δηλητηριώδη τεστ και σε ακόμη πιο θανατηφόρους εμβολιασμούς με τα νέου είδους εμβόλια. Διεθνούς κύρους επιστήμονες, όπως ο διεθνούς κύρους Γάλλος ιολόγος και νομπελίστας Λουκ Μοντανιέ, ο Γερμανός καθηγητής Sucharit Bhakdi, ο Γάλλος Καθηγητής Fourtillan, ο Εβραίος καθηγητής Vernon Coleman, και πολλοί άλλοι Αμερικανοί, Έλληνες και κάθε άλλης εθνότητας, αμερόληπτοι και έμπειροι επιστήμονες, έχουν αποφασιστικά αποφανθεί πως αυτά τα νέου τύπου εμβόλια, που πειραματικά, βιαστικά αλλά και εγκληματικά εφαρμόζονται στους ανθρώπους, θα οδηγήσουν με απόλυτη βεβαιότητα σε παγκόσμια γενοκτονία. Ήδη, καταγράφονται χιλιάδες θάνατοι και παρενέργειες, ενώ τα πιο άσχημα νέα μάς αναμένουν στο προσεχές μέλλον των επόμενων μηνών. Ήδη, διεθνής ομάδα νομικών με πρωτοπόρο τον Γερμανό Reiner Fullmich, μιλά πλέον για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και καλεί να διενεργηθεί νέο δικαστήριο της Νυρεμβέργης για τους υπεύθυνους, επιστήμονες, πολιτικούς και άλλους.

Είναι πραγματικά αδιανόητο, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να μετάσχει της κρατικής προπαγάνδας των υποχρεωτικών κατ᾽ ουσίαν και θανατηφόρων, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εμβολιασμούς και να συνδεθεί το όνομα των Επισκόπων και Αρχιεπισκόπων μας με ένα σαφώς καλοσχεδιασμένο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, για τους υπαιτίους του οποίου είναι βέβαιο πως θα υπάρξει νέα Νυρεμβέργη.

Και επειδή οι ίδιοι άνθρωποι που ευθύνονται για την ιατρική τρομοκρατία και το παγκόσμιο ιατρικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, που μετέτρεψε όλη την ανθρωπότητα σε πειραματόζωο, ευθύνονται συγχρόνως για το κλείσιμο των ιερών ναών και την κατάργηση της Εορτής της Αναστάσεως, θέτουμε με την δημόσια αυτή διαβούλευση μας την εκκλησιαστική ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προ της ιστορικής ευθύνης της, να προστατεύσει τόσο την Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και τον Ορθόδοξο ελληνικό λαό απ᾽ αυτές τις εγκληματικές ενέργειες όσων ετοιμάζουν και απεργάζονται την ανθρωποκτόνο νέα παγκόσμια τάξη και παγκοσμιοποίηση.

Είθε οι σεπτοί ιεράρχες μας να αντιληφθούν πως το πονηρό και ανθρωποκτόνο πνεύμα απεργάζεται μέσω δαιμονιζόμενων ανθρώπων τόσο τον διωγμό του Χριστού και της Εκκλησίας του από την ιστορία, όσο και τον αφανισμό του ανθρωπίνου γένους από την γή, και να μην καταστούν αβουλήτως και αθελήτως συνεργοί του.

Είθε οι άγιοι ιεράρχες και σεπτοί πατέρες της Εκκλησίας της Ελλάδος να διαχωρίσουν άμεσα την θέση των από εγκληματικές κατά των Ελλήνων και της ανθρωπότητας κυβερνήσεις και να εργαστούν για τον μεγαλοπρεπή, Θεοπρεπή και Σωτήριο εορτασμό της Αναστάσεως του Χριστού, όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία και οι οικουμενικές της σύνοδοι επιτάσσουν.

ΠΗΓΗ:https://www.diktyoellinismou.gr/diavoulephsi-pascha-2021/

Leave a Reply

Your email address will not be published.