Τι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα;

Τα μονοκλωνικά αντισώματα (ΜΑ) αποτελούν μία πολλά υποσχόμενη θεραπεία κατά της νόσου COVID-19. Παράγονται είτε μέσω κυττάρων «Β» του ανοοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς που αναρρωνύει από μια λοίμωξη (π.χ. SARS-CoV-2), είτε μέσω εργαστηριακής παραγωγής (Marovich, Ιούνιος 2020).

Έως σήμερα, όσον αφορά τις ιικές λοιμώξεις, έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) έχει λάβει μόνο το σκεύασμα μονοκλωνικών αντισωμάτων ενάντια στον αναπνευστικό συγκυτιακός ιός «RSV» [1] (Marovich, Ιούνιος 2020).

Στον πόλεμο κατά του ιού SARS-CoV-2 έχουν επιστρατευτεί μονοκλωνικά αντισώματα με στόχο την πρωτεΐνη-ακίδα του ιού (Marovich, Ιούνιος 2020). Τον Νοέμβριο του 2020, τρία σκευάσματα που έχουν φτάσει στο στάδιο των κλινικών δοκιμών, πήραν άδεια την από τον FDA εκτάκτως, για τη χορήγησή τους σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια COVID-19 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσο, το bamlanivimab (Eli Lilly and Company /Regeneron) και τα casirivimab (Regeneron) και mdevimab (Regeneron).

Τον Φεβρουάριο του 2021, το FDA έδωσε άδεια για χορήγηση στην ίδια κατηγορία ασθενών του συνδυασμού των bamlanivimab και etesevimab (διαφορετικό μονοκλωνικό αντίσωμα της Eli Lilly and Company), τα οποία εμποδίζουν την πρόσδεση του ιού στον αντίστοιχο υποδοχέα των ανθρωπίνων κυττάρων.

Η τελευταία αυτή έγκριση του FDA βασίστηκε σε ανάλυση δεδομένων της κλινικής δοκιμής BLAZE-1 (Eli Lilly and Company, January 2021), με σύνολο 1.035 ασθενών με ήπια έως μέτρια COVID-19 που κινδύνευαν να εξελίξουν σοβαρή νόσο. Η ανάλυση έδειξε στους 518 ασθενών που χορηγήθηκαν τα μονοκλωνικά αντισώματα, η νοσηλεία ή ο θάνατος από COVID-19 μειώθηκε κατά 70% (p = 0,0004).

Συντάχθηκε στις .

Πηγές:
https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/therapeutics-and-interventions/monoclonal-antibodies/
Eli Lilly and Company, January 2021 – https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/new-data-show-treatment-lillys-neutralizing-antibodies

http://www.cleoresearch.org/el/news/37-2021/406-ti-einai-ta-monoklonika-antisomata

[1]RSV is

Overview

Respiratory syncytial virus (RSV) causes infections of the lungs and respiratory tract. It’s so common that most children have been infected with the virus by age 2. Respiratory syncytial (sin-SISH-ul) virus can also infect adults.

In adults and older, healthy children, RSV symptoms are mild and typically mimic the common cold. Self-care measures are usually all that’s needed to relieve any discomfort.

RSV can cause severe infection in some people, including babies 12 months and younger (infants), especially premature infants, older adults, people with heart and lung disease, or anyone with a weak immune system (immunocompromised).

Symptoms

Signs and symptoms of respiratory syncytial virus infection most commonly appear about four to six days after exposure to the virus. In adults and older children, RSV usually causes mild cold-like signs and symptoms. These may include:

 • Congested or runny nose
 • Dry cough
 • Low-grade fever
 • Sore throat
 • Sneezing
 • Headache

In severe cases

RSV infection can spread to the lower respiratory tract, causing pneumonia or bronchiolitis — inflammation of the small airway passages entering the lungs. Signs and symptoms may include:

 • Fever
 • Severe cough
 • Wheezing — a high-pitched noise that’s usually heard on breathing out (exhaling)
 • Rapid breathing or difficulty breathing — the person may prefer to sit up rather than lie down
 • Bluish color of the skin due to lack of oxygen (cyanosis)

Infants are most severely affected by RSV. Signs and symptoms of severe RSV infection in infants include:

 • Short, shallow and rapid breathing
 • Struggling to breathe — chest muscles and skin pull inward with each breath
 • Cough
 • Poor feeding
 • Unusual tiredness (lethargy)
 • Irritability

Most children and adults recover in one to two weeks, although some might have repeated wheezing. Severe or life-threatening infection requiring a hospital stay may occur in premature infants or in anyone who has chronic heart or lung problems.

RSV and COVID-19

Because RSV and coronavirus disease 2019 (COVID-19) are both types of respiratory viruses, some symptoms of RSV and COVID-19 can be similar. In children, COVID-19 often results in mild symptoms such as fever, runny nose and cough. For adults with COVID-19, symptoms may be more severe and may include trouble breathing.

Having RSV may lower immunity and increase the risk of getting COVID-19 — for kids and adults. And these infections may occur together, which can worsen the severity of COVID-19 illness.

If you have symptoms of a respiratory illness, your doctor may recommend testing for COVID-19.

When to see a doctor

Seek immediate medical attention if your child — or anyone at risk of severe RSV infection — has difficulty breathing, a high fever, or a blue color to the skin, particularly on the lips and in the nail beds.

Causes

Respiratory syncytial virus enters the body through the eyes, nose or mouth. It spreads easily through the air on infected respiratory droplets. You or your child can become infected if someone with RSV coughs or sneezes near you. The virus also passes to others through direct contact, such as shaking hands.

The virus can live for hours on hard objects such as countertops, crib rails and toys. Touch your mouth, nose or eyes after touching a contaminated object and you’re likely to pick up the virus.

An infected person is most contagious during the first week or so after infection. But in infants and those with weakened immunity, the virus may continue to spread even after symptoms go away, for up to four weeks.

Risk factors

By age 2, most children will have been infected with respiratory syncytial virus, but they can get infected by RSV more than once. Children who attend child care centers or who have siblings who attend school are at a higher risk of exposure and reinfection. RSV season — when outbreaks tend to occur — is the fall to the end of spring.

People at increased risk of severe or sometimes life-threatening RSV infections include:

 • Infants, especially premature infants or babies who are 6 months or younger
 • Children who have heart disease that’s present from birth (congenital heart disease) or chronic lung disease
 • Children or adults with weakened immune systems from diseases such as cancer or treatment such as chemotherapy
 • Children who have neuromuscular disorders, such as muscular dystrophy
 • Adults with heart disease or lung disease
 • Older adults, especially those age 65 and older

Complications

Complications of respiratory syncytial virus include:

 • Hospitalization. A severe RSV infection may require a hospital stay so that doctors can monitor and treat breathing problems and give intravenous (IV) fluids.
 • Pneumonia. RSV is the most common cause of inflammation of the lungs (pneumonia) or the lungs’ airways (bronchiolitis) in infants. These complications can occur when the virus spreads to the lower respiratory tract. Lung inflammation can be quite serious in infants, young children, older adults, immunocompromised individuals, or people with chronic heart or lung disease.
 • Middle ear infection. If germs enter the space behind the eardrum, you can get a middle ear infection (otitis media). This happens most frequently in babies and young children.
 • Asthma. There may be a link between severe RSV in children and the chance of developing asthma later in life.
 • Repeated infections. Once you’ve had RSV, you could get infected again. It’s even possible for it to happen during the same RSV season. However, symptoms usually aren’t as severe — typically it’s in the form of a common cold. But they can be serious in older adults or in people with chronic heart or lung disease.

Prevention

No vaccine exists for respiratory syncytial virus. But these lifestyle habits can help prevent the spread of this infection:

 • Wash your hands frequently. Teach your children the importance of hand-washing.
 • Avoid exposure. Cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Limit your baby’s contact with people who have fevers or colds.
 • Keep things clean. Make sure kitchen and bathroom countertops, doorknobs, and handles are clean. Discard used tissues right away.
 • Don’t share drinking glasses with others. Use your own glass or disposable cups when you or someone else is sick. Label each person’s cup.
 • Don’t smoke. Babies who are exposed to tobacco smoke have a higher risk of getting RSV and potentially more-severe symptoms. If you do smoke, never do so inside the house or car.
 • Wash toys regularly. Do this especially when your child or a playmate is sick.

Protective medication

The medication palivizumab (Synagis), given in the form of a shot (injection), can help protect certain infants and children 2 years old and younger who are at high risk of serious complications from RSV. High-risk children in this age group include those who:

 • Were born prematurely
 • Have chronic lung disease
 • Have certain heart defects
 • Have a weakened immune system

The first injection is given at the start of the RSV season, with monthly injections given during the season. This medication only helps prevent RSV infection. It does not help treat it once symptoms develop.

Talk with your child’s doctor to find out if your child would benefit from this medication and to learn more about it. This medication is not recommended for healthy children or for adults.

Scientists continue working to develop a vaccine to protect against RSV.

 

The Mayo Clinic experience and patient stories

Our patients tell us that the quality of their interactions, our attention to detail and the efficiency of their visits mean health care like they’ve never experienced. See the stories of satisfied Mayo Clinic patients.

 1. Nathan and His Team of Medical Superheroes Work to Defeat Cancer and a Host of Scary Complications

  Diagnosed with non-Hodgkin’s lymphoma, 4-year-old Nathan Herber’s health spiraled downward when he was overcome by life-threatening treatment complications. A team of pediatric specialists at Mayo Clinic came to Nathan’s aid. And in the end, they restored the boy’s health while putting his cancer in remission. Though he may not share all of Super Mario’s jumping […]

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.