ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ: “Αντιδράσετε στὴν γενοκτονία, ἡ ὁποία συντελεῖται στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ μὲ τὶς ἐνέσεις τοῦ θανάτου”.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

Τρί, 10 Αυγ, 3:19 π.μ. (πριν από 2 ημέρες)

Ἀγαπητὰ μέλη τῶν «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ», χαίρετε!1. Καλωσορίζουμε τὰ νέα μας μέλη καὶ τοὺς εὐχόμαστε καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος!2. Μὲ εὐθύνη τῆς Ὀργανώσεως θὰ λάβουν χώρα συγκεκριμένες δράσεις, σχετικὲς μὲ τὴν γενοκτονία, ἡ ὁποία συντελεῖται στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ μὲ τὶς ἐνέσεις τοῦ θανάτου, ὅπως τὶς ἀποκαλοῦμε, καὶ εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ συμμετοχὴ ὅλων σας (ὅσων ζῆτε στὴν Ἑλλάδα), προκειμένου νὰ ἐπιτύχουμε τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Οἱ δράσεις θὰ σᾶς κοινοποιηθοῦν συντόμως, μὲ νεώτερο μήνυμα, ὅταν θὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ ὁ σχεδιασμός τους. Δὲν χρειάζεται κάποια ἰδιαιτέρα δεξιότης γιὰ τὴν πραγματοποίησί τους, ὁπότε θεωροῦμε ἐκ προοιμίου ὅτι θὰ συμμετάσχετε ὅλα τὰ ἐν Ἑλλάδι μέλη μας.3. Ἐκτάκτως καὶ λόγῳ τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες κατακαίουν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἔχουν ὁδηγήσει σὲ ἀπόγνωσι πολλοὺς συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν καὶ κατήντησαν μετανάστες μέσα στὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα, ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε οἰκονομικῶς, μπορεῖτε νὰ καταθέσετε στὸ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ἀριθμὸς Λογαριασμοῦ: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣμὲ τὴν ἀπαραίτητη ἐπισήμανσι ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ.4. Μὲ εὐθύνη τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν πυρήνων τῆς Ὀργανώσεως θὰ δημιουργηθοῦν ὁμάδες δασοπροστασίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια, οἱ ὁποῖες θὰ περιπολοῦν κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες ὅπου ἀπαιτεῖται! Στόχος μας νὰ εἶναι στελεχωμένες καὶ ἕτοιμες κατὰ τὴν ἔναρξι τῆς ἀντιπυρικῆς περιόδου τοῦ 2022.

Ἂν διαβάζετε αὐτὸ τὸ μήνυμα, εἶσθε ἡ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ!Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμούς,ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣΚεντρικὴ Διοίκησις

προς όλους/ες τους πατριώτες Έλληνες και Ελληνίδες

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.