«Για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να υπάρξει ισορροπία»