«Θα αποκατασταθούν οι σχέσεις με Ουκρανία με το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης»