ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΩΛΕΙΤΕ, ΟΥΤΕ ΜΙΣΘΟΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!

ΑΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ!

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗ – COVID_19 KAI ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

 

 

ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ….
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WALLET ΑΠΟ ΤΙΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Σ.Τ.Ε ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ.
ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ….
 
ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ…..
7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.
9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.(ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΤΟ Σ.Τ.Ε ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ”….

Απέρριψε όλες τις προσφυγές κατά του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 515 εκατομμυρίων ευρώ, για τις νέες ταυτότητες και τα άλλα έντυπα ασφαλείας του κράτους το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι η διαδικασία συνεχίζεται με τους τρεις προκριθέντες, που είναι αφενός η κοινοπραξία της γαλλικής Thales με τη Unisystems και την ιαπωνική Toppan, αφετέρου η κοινοπραξία του ΟΤΕ με τη γερμανική Veridos Matsoukis και την Byte και, τέλος, η κοινοπραξία της βελγικής Zetes με τη Space Hellas και την ουγγρική ANY.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εντύπων ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) με σκοπό την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης εν γένει του ελληνικού κράτους. Οι νέες ταυτότητες θα είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, ενώ θα είναι πλαστικές κάρτες με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Περισσότερα στο παρακάτω λινκ :
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗ
Τίθεται σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ Όπως ανέφερε ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης μιλώντας (14.06.2022) στο ραδιόφωνο στο επόμενο διάστημα θα είναι σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.
Οι πολίτες θα χρειάζεται να γνωρίζουν ένα μόνο μοναδικό αριθμό «θα έχουμε τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ. Αυτός ο αριθμός θα γραφτεί στις νέες ταυτότητες.
Με τη νέα ταυτότητα θα μπορώ να κάνω προβολή του κωδικού QR που θα έχει και ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός θα αλληλεπιδρά με αυτόν τον κωδικό» Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) νόμου 4727/2020 
Με τον νόμο 4727/2020 καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Άρθρο 11 Προσωπικός Αριθμός 
1. Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (Π.Α.) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.
Ο Π.Α. δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.
COVID_19 ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ….
ΑΝΕΞΑΛΕΙΠΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 
TA ΜΠΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , ΜΕΛΕΤΗ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΠΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΠΑΪΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ…..

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

S.O.S…ΕΝΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ – ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ….

 ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ….

 

Εντός Ιουλίου η αστυνομική ταυτότητα, αλλά και το δίπλωμα οδήγησης, «περνάνε» στο κινητό σε μια εφαρμογή τύπου wallet, ενώ την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου οι πολίτες που δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές ποσών έως 600 ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, «ήδη είχαμε κάνει έναν πιλότο σε σχέση με την ταυτότητα από τα περασμένα Χριστούγεννα σε σχέση με τον Covid, εκεί όπου είχαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούσε κάποιος να προσθέσει και την ταυτότητά του. Τώρα η ταυτότητα θα αποκτήσει κανονική μορφή κι εντός της χώρας θα μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με την ταυτότητά του και το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό του».
Όπως εξήγησε ο υπουργός, στο επόμενο διάστημα θα είναι σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, θα μπαίνει ο πολίτης στο gov.gr στην εφαρμογή θα βάζει τους κωδικούς του και θα κατεβάζει την αστυνομική του ταυτότητα και το δίπλωμα και θα τα έχει στο κινητό του.
Διευκρίνισε, ότι οι πολίτες θα χρειάζεται να γνωρίζουν ένα μόνο μοναδικό αριθμό «θα έχουμε τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ. Αυτός ο αριθμός θα γραφτεί στις νέες ταυτότητες. Με τη νέα ταυτότητα θα μπορώ να κάνω προβολή του κωδικού QR που θα έχει και ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός θα αλληλεπιδρά με αυτόν τον κωδικό» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Η ταυτότητα είναι ένα μέσο ταυτοποίησης στον φυσικό κόσμο, η πιο ουσιαστική ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όλα γίνονται ψηφιακά πλέον».
ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : CNN GREECE
 
ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ COV_ID_19 ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ COVID FREE WALLET.
 
ΤΟΤΕ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. 
 
ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. 
  
 
Σ.Β
 
 ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ….

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.