July 20, 2017 -Invasion of Cyprus – Eισβολή της Κύπρου

Ο χαμός τους η δυστυχία μας!

Today, I commemorate with you the tragic events and enduring consequences of the Turkish invasion of Cyprus on July 20 1974, that continues to this day. 

I extend my deepest sympathies to the families and friends of those who lost their lives during the summer of 1974 and hope that the pursuit of justice will help to honour their memories.

On this, the 43rd anniversary of the occupation, members of the international Cypriot Diaspora are marking the occasion by demanding the immediate withdrawal of Turkish troops from Cyprus and an end to the occupation. I encourage all parties to engage in constructive dialogue that will resolve the current situation based on goodwill and a respect for territorial integrity and human rights.

I have long advocated a ‘peace with justice’ solution for the island of Cyprus where thirty-seven per cent of the island, is occupied by Turkey.

Since 1988, I have visited Cyprus many times; participated in the Morfu Marches and other marches with the ‘Lobby for Cyprus’ and the Ayios Amvrosios Association; and, met, together with representatives of these organizations officials of the Government of Cyprus, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNESCO.

In 2013, I met with officials of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) with respect to the destruction of the religious and cultural history in the northern part of Cyprus. 

I will continue to be actively involved with the community with respect to this critical situation.

I believe it is important for us to remember the lessons of history and uphold the values of peace, freedom, democracy and respect.

It is about time that the rest of the world holds the perpetrators responsible and demand the immediate withdrawal of the Turkish military forces

 

Eισβολή της Κύπρου

Σήμερα, τιμω μαζί σας τα τραγικά γεγονότα και τις διαρκεις συνέπειες της Τουρκικής εισβολήs στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου, 1974, η οποια συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

 Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπητηρια μου προς τις οικογένειες και στους φίλους αυτων όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1974 και ελπίζω ότι η απονομή δικαιοσύνης θα βοηθήσει να τιμήσει τις μνήμες τους.

Σε αυτη, την 43ή επέτειο της κατάληψης, μέλη της Κυπριακής Διασποράς σηματοδοτουν αυτη την ημερα απαιτώντας την άμεση αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και το τέλος της κατοχής. Προτρέπω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε εναν εποικοδομητικό διάλογο που θα επιλύσει την τρέχουσα κατάσταση με βάση την καλή θέληση και το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 
Έχω συνδικησει για πολλα χρονια υπέρ μιας λύσεως «ειρήνη με δικαιοσύνη» για το νησί της Κύπρου, όπου το τριάντα επτά τοις εκατό του νησιού, κατέχεται από την Τουρκία.

Από το 1988, έχω επισκεφθεί αλεπαλληλες φορές την Κύπρο, εχω συμμετασχει στις πορειες της Μόρφου και σε άλλες πορείες με το «Lobby for Cyprus» και τον Συνδεσμο του Αγίου Αμβροσίου; και, εχω συναντησει, μαζί με τους εκπροσώπους των οργανώσεων αυτών αξιωματούχων της κυβέρνησης της Κύπρου, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την UNESCO.

Το 2013, συναντήθηκα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), σε σχέση με την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. 

Θα συνεχίσω να συμμετέχω ενεργά με την κοινότητα σε σχέση με αυτήν την κρίσιμη κατάσταση.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για μας να θυμόμαστε τα διδάγματα της ιστορίας και να στηρίζουμε τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού.

 Είναι καιρός πια ο υπόλοιπος κόσμος να κρατησει τους δράστες υπολογους και να απαιτήσουν την άμεση αποχώρηση των Τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων.

 

Regards,

Hon. Jim Karygiannis

Councillor Ward 39
Scarborough-Agincourt

100 Queen Street West, Suite A1
Toronto, ON  M5H 2N2
Phone: 416-392-1374
Fax.: (647) 723 0278
jim@karygiannis.net
www.karygiannis.net

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.