15 Βήματα για την ειρηνική απελευθέρωση της Ελλάδας από την ευρωπαϊκή κατοχή. Μέρος 1ο

 

Η απελευθέρωση της χώρας από χρέος και ευρώ σε 15 βήματα -Ένας συνοπτικός οδηγός

Γεια σου ευρώ, Goodby Euro! Να μας γράφεις από τη σφηκοφωλιά που σε δημιούργησε!

Του Όθωνα Κουμαρέλλα

Η συζήτηση γύρω από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, μπροστά στα αδιέξοδα που δημιούργησε το καθεστώς κατοχής φουντώνει. Πολλοί έρχονται να συμμεριστούν την αναγκαιότητα της μετάβασης σε εθνικό νόμισμα, αλλά ομιλούν χωρίς να έχουν ολοκληρωμένη αντίληψη γι’ αυτό, με συνέπεια η σύγχυση και η παραπληροφόρηση να επικρατούν.

Πρέπει να τονιστεί, ότι ολόκληρη η διαδικασία είναι ενιαία και αδιαίρετη. Δεν μπορεί να γίνουν κάποια από τα παρακάτω βήματα και άλλα να παραμεληθούν. Διότι τότε, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι μεγάλα και απρόβλεπτα.

Εννοείται, ότι το εγχείρημα πρέπει να το αναλάβει εξ αρχής και να το διεκπεραιώσει μια νέα δημοκρατική και πατριωτική κυβέρνηση, τα στελέχη της οποίας οφείλουν, να πιστεύουν ακράδαντα στο εγχείρημα και να γνωρίζουν στη λεπτομέρειά του κάθε του τεχνική πτυχή.

Έτσι το σημερινό πολιτικό προσωπικό και όλα τα άλλα στελέχη που με ψεύτικη επιστημονικοφάνεια υπηρέτησαν και υπηρετούν το κατοχικό καθεστώς, ούτε θέλουν, ούτε γνωρίζουν το πως, ούτε μπορούν. Συνεπώς, είναι αδύνατο να περιμένουμε απ’ αυτούς το οτιδήποτε κι εναπόκειται σε δυνάμεις όπως το Ε.ΠΑ.Μ., που διαθέτουν τη βούληση, τη γνώση και την εμπειρία να το αναλάβουν, και στον κόσμο να υποστηρίξει αυτή την επιλογή.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα 15 βήματα μιας πολιτικής απελευθέρωσης με σκοπό την αποκατάσταση της Εθνικής Κυριαρχίας, της Δημοκρατίας, την ανάταξη της οικονομίας και την ευημερία για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Αυτά είναι:

 1. Η καταγγελία του χρέους και η οριστική παύση αποπληρωμής του.
 2. Ακύρωση όλου του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου που άλλαξε το νομικοπολιτικό καθεστώς της χώρας και επέβαλε την κατοχή.
 3. Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη…..
 4. Η καθιέρωση εθνικού κρατικού νομίσματος.
 5. Η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας.
 6. Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.
 7. Η εκκαθάριση σε καθεστώς λειτουργίας των «συστημικών» τραπεζών
 8. Η εξασφάλιση της ομαλότητας των συναλλαγών στη μεταβατική περίοδο.
 9. Η εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών.
 10. Η προστασία και ο έλεγχος της αγοράς και των τιμών των προϊόντων.
 11. Η άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων.
 12. Η «σεισάχθεια» των εσωτερικών χρεών των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων.
 13. Η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης.
 14. Ο έλεγχος των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και των αντίστοιχων επιχειρήσεων.
 15. Η Συντακτική Εθνοσυνέλευση και το νέο Σύνταγμα

1)Η καταγγελία του χρέους και η οριστική παύση αποπληρωμής του.

Με ρηματική διακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μέσω του Γενικού του Γραμματέα, η Ελλάδα ανακοινώνει προς τη διεθνή κοινότητα ότι καταγγέλλει το παράνομο χρέος, ως απόρροια καταναγκασμού, εκβιασμών και σωρευτικής απάτης και σταματά άπαξ δια παντός την αποπληρωμή στο σύνολό του, βάσει των άρθρων 48-52 της Σύμβασης της Βιέννης του ΟΗΕ, αναφορικά με το Δίκαιο των Συνθηκών. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν την ακύρωση μιας συνθήκης, εφ’ όσον χρησιμοποιήθηκε δόλος, υπήρξε σφάλμα, απειλή κατά εκπροσώπου του κράτους κλπ.

Επίσης, διότι οι δανειακές συμβάσεις και τα απορρέοντα από αυτές μνημονιακά μέτρα έρχονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με το πρωτογενές δίκαιο της Ε.Ε. περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και των αντίστοιχων προβλέψεων του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ κτλ.

Ολόκληρο το υποστηρικτικό, πολιτικό, νομικό και διπλωματικό υλικό είναι συγκεντρωμένο και έτοιμο προς άμεση χρήση, εμπλουτιζόμενο καθημερινά με όποια νέα στοιχεία προκύπτουν. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

2)Ακύρωση όλου του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου που άλλαξε το νομικοπολιτικό καθεστώς της χώρας και επέβαλε την κατοχή.

Με άμεση νομοθέτηση καταργείται -στο σύνολό του- όλο το πλέγμα των 450 και πλέον νομοθετημάτων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν, ή τέθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ισχύ από την έναρξη του μνημονιακού καθεστώτος μέχρι την ημέρα της ανάληψης της εξουσίας από τη δημοκρατική – πατριωτική διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται ολοκληρωτικά το καθεστώς ασυλίας της χώρας ένεκα άσκησης εθνικής κυριαρχίας, καταλύεται το καθεστώς κατοχής και επανέρχεται η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και του Συντάγματος.

 3)Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Ανακοινώνεται δημόσια με ρηματική διακοίνωση προς την Ε.Ε. και τη διεθνή κοινότητα, ότι η Ελλάδα ενεργοποιεί το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβώνας και παύει οριστικά να δεσμεύεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από τις συνθήκες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη και αποχωρεί οριστικά και αμετάκλητα από τα ανωτέρω υπερκρατικά μορφώματα.

4)Η καθιέρωση εθνικού κρατικού νομίσματος.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, ξεκινούν οι διαδικασίες και ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα προχωρά στην έκδοση και κυκλοφορία αποκλειστικά δικού της κρατικού χαρακτήρα νομίσματος, της νέας δραχμής, ή όπως αλλιώς ήθελε αυτό ονομαστεί. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από έξι έως το πολύ οκτώ μήνες για να τεθούν σε πλήρη κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα. Μέχρι τότε οι συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να γίνονται σε ευρώ.

Για να γίνει αυτό θα απαιτηθούν επιπρόσθετα τα παρακάτω:

5)Η Εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με κυβερνητική πράξη καταργούνται οι ιδρυτικοί νόμοι, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας υπό την ΕΚΤ και το σύνολο των λειτουργιών και των περιουσιακών της στοιχείων περιέρχονται σε αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή δηλαδή ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και εγκαθιστά επιτρόπους ελέγχου και διαχείρισης.

6)Τα «capital controls»

Επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων από και προς τη χώρα, έτσι ώστε ούτε σεντ να μη μπορεί να φύγει στο εξωτερικό χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο και την έγκριση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της νέας νομισματικής αρχής -που θα δημιουργηθεί στη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος- υπό τον πλήρη κυβερνητικό έλεγχο.

7)Εκκαθάριση στις μεγάλες «συστημικές» τράπεζες

Οι τράπεζες τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία με τη συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών, για να ελεγχθούν πλήρως τα ενεργητικά τους, με ταυτόχρονη εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών από το ελληνικό κράτος. Οι διοικήσεις τους αντικαθίστανται από τους κρατικούς εκκαθαριστές και όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

8)Τα χαρτονομίσματα σε ευρώ και οι συναλλαγές μέχρι την κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων

Συγκέντρωση όλων των αποθεμάτων σε μετρητά (φυσικό χαρτονόμισμα), που βρίσκονται στα ταμεία των τραπεζών, των δημόσιων οργανισμών, των κρατικών επιχειρήσεων και των υπολοίπων δομών, αλλά και των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε εγχώριων, είτε πολυεθνικών, προκειμένου να δημιουργηθεί συναλλαγματικό απόθεμα καταφυγής.

Τα χρήματα που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών, σε θυρίδες, χρηματοκιβώτια και άλλες κρύπτες, εκτός τραπεζικού συστήματος, θα έλθουν σταδιακά στην επιφάνεια και αφού θα έχει αποκατασταθεί η ομαλή νομισματική κυκλοφορία και η εμπιστοσύνη των πολιτών στα νέα δεδομένα που θα έχουν δημιουργηθεί και θα ανταλλάσσονται στις τράπεζες στην προκαθορισμένη ισοτιμία με το νέο νόμισμα.

Οι συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας θα γίνονται κανονικά στο νόμισμα που χρησιμοποιούμε τώρα, δηλαδή το ευρώ και καμία αλλαγή ισοτιμίας δεν απαιτείται. Το ευρώ πέραν του κοινού του χαρακτήρα, αποτελεί προσώρας το εθνικό μας νόμισμα και κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να το χρησιμοποιούμε.

Για την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών, όπως τις έχουμε εξαγγείλει (αποκατάσταση μισθών, συντάξεων κτλ), θα δημιουργήσουμε εκ του μηδενός σε ηλεκτρονική μορφή χρήμα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το δημιουργεί η ΕΚΤ. Ούτε αυτό κανείς δύναται να μας το απαγορεύσει, έχοντας ανακτήσει με πράξη κυριαρχίας το εκδοτικό δικαίωμα του νομίσματος από την πρώτη στιγμή.

Όλες οι εσωτερικές συναλλαγές θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται με συναλλαγματικές, με επιταγές και με επέκταση (καθολικοποίηση) της χρήσης χρεωστικών, ή πιστωτικών ηλεκτρονικών καρτών (credit, ή debit cards), συνδεδεμένων με τους καταθετικούς λογαριασμούς των κατόχων, ή πιστωτικού τύπου ηλεκτρονικές κάρτες συναλλαγών, που ήδη οι περισσότεροι διαθέτουν. Η γενικευμένη αυτή χρήση «πλαστικού» χρήματος θα γίνεται άτοκα και χωρίς το παραμικρό έξοδο για τον χρήστη και δικαιούχο.

Στην περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει τέτοια χρεωστική κάρτα, αυτή εκδίδεται από την οικεία τράπεζα άμεσα, συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου. Στην ακραία περίπτωση που ούτε τραπεζικός λογαριασμός υπάρχει, ούτε χρήματα να ανοιχθεί, τότε ο λογαριασμός αυτός ανοίγει με ευθύνη του κράτους -και εφ’ όσον πιστοποιείται η αδυναμία του δικαιούχου-, έτσι ώστε κανείς να μη μείνει χωρίς δυνατότητα εκτέλεσης των βασικών του συναλλακτικών αναγκών και της προμήθειας βασικών καταναλωτικών προϊόντων πρώτης ανάγκης.

Στην πραγματικότητα όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται ακριβώς όπως γίνονται και σήμερα με μόνη τη διαφορά την μη χρήση φυσικού χαρτονομίσματος (μετρητών), που έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι αρκετά περιορισμένη εξ αιτίας των capital controls που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015.

Βεβαίως σε επίπεδο μικροσυναλλαγών θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται φυσικό χαρτονόμισμα, ή τα κέρματα, στο βαθμό που κάποιος το κατέχει εκτός τραπεζικού λογαριασμού και το οποίο συνεχίζει να κυκλοφορεί στην αγορά με σταδιακή όμως συγκέντρωσή του και απόσυρσή του από την κυκλοφορία, μέχρι να εκδοθούν τα νέα χαρτονομίσματα.

9)Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, τα συναλλαγματικά αποθέματα και η επάρκεια αγαθών

Θα επιβληθούν άμεσα -απολύτως προσωρινά- μέτραπεριορισμού των εισαγωγών προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό μαζί με την άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων του πληθυσμού θα δοθεί ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής και ανάκτησης της εσωτερικής αγοράς σε καταναλωτικά προϊόντα κάθε είδους. Επίσης, θα απαγορευθεί η εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος είναι δυνατό να καλύπτει ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.

Ταυτόχρονα μια πολυδιάστατη εμπορική πολιτική μέσω διακρατικών συμφωνιών, συμφωνιών κλίρινγκ κτλ., που μέχρι τώρα απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν της διευθέτησης των συναλλαγών για ανελαστικές ανάγκες, θα ανακουφίσει το εμπορικό ισοζύγιο και θα αποτρέψει ελλείψεις στην εγχώρια αγορά, από τα κατ’ ανάγκην εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία και δεν θα είναι δυνατό να παραχθούν εντοπίως κατά τις πρώτες φάσεις της προσαρμογής και της έναρξης της διαδικασίας παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Εδώ η πολυπολικότητα και η παγκοσμιοποίηση έρχεται να βοηθήσει τις διαδικασίες απεξάρτησής μας και της ακολουθίας μιας ανεξάρτητης και πολυδιάστατης πολιτικής, από μια μικρή χώρα η οποία, λόγω του μικρού μεγέθους της, μπορεί να διαθέτει την ευελιξία, που στερούνται οι μεγάλες οικονομίες με τις τεράστιες μεταξύ τους αλληλοεξαρτήσεις.

Όσον αφορά στα συναλλαγματικά αποθέματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση τα οποία τα αποθεματικά αυτά σε ρευστό και σε άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους, που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες, ανέρχονται σε πλέον των 90 δις ευρώ και επαρκούν για τουλάχιστον τρία χρόνια, ακόμα και αν παγώσουν ολοκληρωτικά οι συναλλαγές μας με το εξωτερικό.

10)Μέτρα προστασίας και ελέγχου της αγοράς και των τιμών

Εφαρμογή αυστηρής εποπτείας και ελέγχου με ισχυρά διοικητικά μέτρα στη διακίνηση των προϊόντων και στον έλεγχο των τιμών τους. Οι μηχανισμοί αυτοί εποπτείας και ελέγχου θα πρέπει να «στηθούν» και να αρχίσουν να λειτουργούν από την πρώτη στιγμή.

Μέτρα επίσης, μείωσης των τιμών των υπηρεσιών, που παρέχονται από το δημόσιο, ή αποτελούν μονοπωλιακά αγαθά και υπηρεσίες όπως το ρεύμα, το νερό, οι συγκοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες κτλ.

Δραστική επίσης μείωση της άμεσης φορολογίας, των συντελεστών του ΦΠΑ, της φορολογίας στα καύσιμα, της πλήρους και οριστικής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, της παύσης κάθε τεκμαρτής φορολόγησης, ή φορολόγησης περιουσιακών στοιχείων που δεν αποδίδουν πραγματικό εισόδημα και της διατίμησης σε ζωτικής σημασίας προϊόντα, θα έλθουν ως επιστέγασμα μιας πολιτικής προστασίας των εισοδημάτων και σταθερότητας της τιμής των προϊόντων.

Το σπάσιμο των καρτέλ που ελέγχουν σήμερα την αγορά είναι επίσης από τα πρώτα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν.

11)Τα μέτρα αποκατάστασης του λαϊκού εισοδήματος.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα -όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω- θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που κατάφεραν συντριπτικά πλήγματα στα εισοδήματα κυρίως από μισθούς και συντάξεις, το ύψος των οποίων θα επανέλθει στα επίπεδα των προ μνημονίων εποχής. Θα αποκατασταθούν πλήρως επίσης τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. Η αποκατάσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτική μόνο για λόγους δικαιοσύνης, εξάλειψης των αδικιών και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, αλλά αναγκαία συνθήκη για την οικονομική ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.

Θα επανέλθει άμεσα ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα προ μνημονίων, δίχως τον απαράδεκτο ηλικιακό διαχωρισμό, που ισχύει σήμερα και θα θεσμοθετηθεί το βασικό εισόδημα. Σήμερα το βασικό εισόδημα, στο ύψος του ποσού που προσδιορίζεται ως όριο φτώχειας, δεν είναι απλά αναγκαίο ως ένας στοιχειώδης μηχανισμός αναδιανομής και προστασίας των νοικοκυριών από την εξαθλίωση. Είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια της ανεργίας και θα ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βασικού μισθού.

Από την πρώτη ημέρα θα καθιερωθεί ειδικό επίδομα τέκνου ύψους 300 (σε ευρώ) ξεχωριστά για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, προκειμένου να αναστραφεί η δημογραφική κατάρρευση του πληθυσμού των τελευταίων χρόνων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.